VAŽNA OBAVIJEST ZA RODITELJE UPISANE DJECE

REZULTATI UPISA U PED. 2019./20. G. OBJAVLJENI SU NA ULAZU U CENTRALNI VRTIĆ “RADOST” (Labinska 3)   !!! VAŽNA OBAVIJEST !!! RODITELJIMA PRIMLJENE DJECE   Roditelji djece koja su primljena u vrtić  dužni su vratiti u tajništvo oba primjerka ugovora o pružanju usluga vrtića  potpisana od oba roditelja u razdoblju od 3. do 5. srpnja…

Procedura naplate prihoda

Dječji vrtić i jaslice ”Duga” Umag Scuola materna e asilo nido ”Arcobaleno” Umago Labinska ulica 3, 52470 Umag (Umago), p.p. 1 tel: 052/741-718, 634-908, fax: 052/742-924 e-mail: dvj-duga@pu.t-com.hr   KLASA: 401-01/19-01/01 URBROJ: 2105/05-14-02-19-1 Umag, 5. lipnja 2019.   Na temelju članka 3. Zakona o fiskalnoj odgovornosti i (NN 111/18), Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave…

Obavijest o izboru kandidata po natječaju

Dječji vrtić i jaslice ”Duga” Umag Scuola materna e asilo nido ”Arcobaleno” Umago Labinska ulica 3 – 52470 Umag ( Umago ), p.p. 1 tel: ( 052 )  741 718,  634 908, fax: ( 052 ) 742 924 e-mail: dvj-duga@pu.t-com.hr KLASA:112-01/19-01/12 URBROJ: 2105/05-14-02-19-17 Umag, 3. lipnja 2019.   Na temelju članka 10. Zakona o pravu…