2. REBALANS FINANCIJSKOG PLANA 2020.

 DJEČJI VRTIĆ I JASLICE DUGA UMAG Datum: 29.10.2020 Labinska ulica 3 52470 UMAG OIB: 38723194831 2. REBALANS FINANCIJSKOG  PLANA 2020. USVOJEN NA SJEDNICI GV 28.10.2020. STUPA NA SNAGU OSMOG DANA OD DANA OBJAVE U SLUŽBENIM NOVINAMA GRADA UMAGA POZICIJA BROJ KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA PLANIRANO PROMJENA IZNOS PROMJENA (%) NOVI IZNOS SVEUKUPNO PRIHODI 12.348.320,00…