NATJEČAJ ZA POPUNU RADNIH MJESTA NJEGOVATELJA – POMOĆNIH RADNIKA

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) Upravno vijeće Dječjeg vrtića i jaslica ”Duga” Umag/Scuola materna e asilo nido ”Arcobaleno” Umago raspisuje   NATJEČAJ za popunu radnih mjesta njegovatelja– pomoćnih radnika  za njegu, skrb i pratnju (m/ž)   5 izvršitelja/ica na određeno vrijeme, do 31.…