Godišnje izvješće predškolske ustanove Dječji vrtić i jaslice “Duga” Umag za ped. 2021./22.

Dječji vrtić i jaslice ”Duga” Umag Scuola materna e asilo nido ”Arcobaleno” Umago Labinska ulica 3 – 52470 Umag tel: (052) 741-718, 634-908, fax: (052) 742-924 e-mail: dvj-duga@pu.t-com.hr KLASA: 601-04/22-01/14 URBROJ: 2105-5-12-1     GODIŠNJE IZVJEŠĆE PREDŠKOLSKE USTANOVE  DJEČJI VRTIĆ I JASLICE “DUGA” UMAG U PED. 2021/22     Umag, 30. kolovoza 2022. SADRŽAJ:   Str:…