Dječji vrtić Petar Pan

Centralni vrtić Duga nalazi se pored osnovne škole Marija i Lina, na adresi Školska 12, te je glavni vrtića grada Umaga. U njemu se nalaze uredi, ravnateljica Umaških Hrvatskih vrtića, tajništvo, te ostalo osoblje kao kineziolog, medicinska sestra i pedagog.

U vrtiću se nalazi 8 veselih skupina, sa najvećim dječijim igralištem u Umagu, kao i dodatni ulaz, te poseban ulaz za urede djelatnike centralnog vrtića.

PETAR PAN
Žrtava Fašizma 9a
52470 Umag

00385 (0)52 741 718

info@duga-vrtic.hr

Želite vidjeti ostale vrtiće?