Svrha zaštite osobnih podataka je zaštita privatnog života i ostalih ljudskih prava i temeljnih sloboda u prikupljanju, obradi i korištenju osobnih podataka.
Zaštita osobnih podataka u Republici Hrvatskoj i nadzor nad prikupljanjem, obradom i korištenjem osobnih podataka u Republici Hrvatskoj uređuju se  Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“, broj 42/18)

Više informacija o zaštiti osobnih podataka dostupno je na internetskim stranicama Agencije za zaštitu osobnih podataka: www.azop.hr

Temeljem članka 37. stavak 1. a  Opće uredbe o zaštiti podataka, u Dječjem vrtiću i jaslicama “Duga” Umag imenovan je službenik za zaštitu osobnih podataka:

 

Alma Husejnagić, tajnica
Labinska ulica 3
52470 Umag
Tel: +385 (0)52 741-718
E-Mail: dvj-duga@pu.t-com.hr