Obavijest o izboru kandidata po natječaju (odgojitelj/ica)

Dječji vrtić i jaslice ”Duga” Umag Scuola materna e asilo nido ”Arcobaleno” Umago Labinska ulica 3 – 52470 Umag ( Umago ), p.p. 1 tel: ( 052 )  741 718,  634 908, fax: ( 052 ) 742 924 e-mail: dvj-duga@pu.t-com.hr KLASA:112-01/19-01/21 URBROJ: 2105/05-14-02-19-6 Umag, 13. studenoga 2019.   Na temelju članka 10. Zakona o pravu…

Obavijest o izboru kandidata po natječaju (spremačica – servirka)

Dječji vrtić i jaslice ”Duga” Umag Scuola materna e asilo nido ”Arcobaleno” Umago Labinska ulica 3 – 52470 Umag ( Umago ), p.p. 1 tel: ( 052 )  741 718,  634 908, fax: ( 052 ) 742 924 e-mail: dvj-duga@pu.t-com.hr KLASA:112-01/19-01/22 URBROJ: 2105/05-14-02-19-10 Umag, 13. studenoga 2019.   Na temelju članka 10. Zakona o pravu…