Zaključci sa 28. sjednice Upravnog vijeća

Dječji vrtić i jaslice ”Duga” Umag Scuola materna e asilo nido ”Arcobaleno” Umago Labinska ulica 3 – Via Albona 3 52470 Umag-Umago, p.p. 1 tel: 052/741-718, 634-908, fax: 052/742-924 e-mail: dvj-duga@pu.t-com.hr   KLASA: 601-01/23-02/10 URBROJ: 2105-5-12-3 Umag, 4. listopada 2023.     Na temelju članka 10. stavak 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN…

Zaključci sa 27. sjednice Upravnog vijeća

Dječji vrtić i jaslice ”Duga” Umag Scuola materna e asilo nido ”Arcobaleno” Umago Labinska ulica 3 – Via Albona 3 52470 Umag-Umago, p.p. 1 tel: 052/741-718, 634-908, fax: 052/742-924 e-mail: dvj-duga@pu.t-com.hr   KLASA: 601-01/23-02/09 URBROJ: 2105-5-12-3 Umag, 25. rujna 2023.     Na temelju članka 10. stavak 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN…

Obavijest o izboru odgojitelja po natječaju

Dječji vrtić i jaslice ”Duga” Umag Scuola materna e asilo nido ”Arcobaleno” Umago Labinska ulica 3, 52470 Umag-Umago, p.p. 1 tel: ( 052 )  741 718,  634 908, fax: ( 052 ) 742 924 e-mail: dvj-duga@pu.t-com.hr KLASA:112-02/23-01/09 URBROJ: 2105-5-12-6 Umag, 25. kolovoza 2023.   Na temelju članka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (…

Obavijest o izboru kandidata po natječaju

Dječji vrtić i jaslice ”Duga” Umag Scuola materna e asilo nido ”Arcobaleno” Umago Labinska ulica 3, 52470 Umag-Umago, p.p. 1 tel: ( 052 )  741 718,  634 908, fax: ( 052 ) 742 924 e-mail: dvj-duga@pu.t-com.hr KLASA:112-02/23-01/08 URBROJ: 2105-5-12-7 Umag, 25. kolovoza 2023.   Na temelju članka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (…

Obustava postupka natječaja za njegovatelja

Na temelju članka članka 33. Statuta Dječjeg vrtića i jaslica „Duga“ Umag, Upravno vijeće Dječjeg vrtića i jaslica ”Duga” Umag/Scuola materna e asilo nido ”Arcobaleno” Umago donosi ODLUKU O OBUSTAVI POSTUPKA NATJEČAJA I. Djelomično se obustavlja natječaj za popunu radnih mjesta u Dječjem vrtiću i jaslicama „Duga“ Umag, objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim pločama…

Obavijest o izboru kandidata po natječaju

Dječji vrtić i jaslice ”Duga” Umag Scuola materna e asilo nido ”Arcobaleno” Umago Labinska ulica 3, 52470 Umag-Umago, p.p. 1 tel: ( 052 )  741 718,  634 908, fax: ( 052 ) 742 924 e-mail: dvj-duga@pu.t-com.hr KLASA:112-02/23-01/07 URBROJ: 2105-5-12-6 Umag, 25. kolovoza 2023.   Na temelju članka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (…

ZAKLJUČCI SA 26. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA

Dječji vrtić i jaslice ”Duga” Umag Scuola materna e asilo nido ”Arcobaleno” Umago Labinska ulica 3 – Via Albona 3 52470 Umag-Umago, p.p. 1 tel: 052/741-718, 634-908, fax: 052/742-924 e-mail: dvj-duga@pu.t-com.hr   KLASA: 601-01/23-02/08 URBROJ: 2105-5-12-3 Umag, 25. kolovoza 2023.     Na temelju članka 10. stavak 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN…

Zaključci sa 25. sjednice Upravnog vijeća

Dječji vrtić i jaslice ”Duga” Umag Scuola materna e asilo nido ”Arcobaleno” Umago Labinska ulica 3 – Via Albona 3 52470 Umag-Umago, p.p. 1 tel: 052/741-718, 634-908, fax: 052/742-924 e-mail: dvj-duga@pu.t-com.hr   KLASA: 601-01/23-02/07 URBROJ: 2105-5-12-2 Umag, 2. kolovoza 2023.     Na temelju članka 10. stavak 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN…

Zaključci sa 24. sjednice Upravnog vijeća

Dječji vrtić i jaslice ”Duga” Umag Scuola materna e asilo nido ”Arcobaleno” Umago Labinska ulica 3 – Via Albona 3 52470 Umag-Umago, p.p. 1 tel: 052/741-718, 634-908, fax: 052/742-924 e-mail: dvj-duga@pu.t-com.hr   KLASA: 601-01/23-02/06 URBROJ: 2105-5-12-3 Umag, 28. lipnja 2023.     Na temelju članka 10. stavak 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN…