Dječji vrtić i jaslice ”Duga” Umag

Scuola materna e asilo nido ”Arcobaleno” Umago

Labinska ulica 3, 52470 Umag-Umago, p.p. 1

tel: ( 052 )  741 718,  634 908, fax: ( 052 ) 742 924

e-mail: dvj-duga@pu.t-com.hr

KLASA:112-02/23-01/08

URBROJ: 2105-5-12-7

Umag, 25. kolovoza 2023.

 

Na temelju članka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama ( Narodne novine broj 25/13, 85/15 i 69/22) i članka 11. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića i jaslica “Duga” Umag  izdajem sljedeću

 

OBAVIJEST

o izboru kandidata po natječaju

 

Nakon provedenog natječaja za popunu radnih mjesta njegovatelja– pomoćnih radnika za njegu, skrb i pratnju:

– 4 izvršitelja/ice na određeno vrijeme, do 31. kolovoza 2024. godine, na pola radnog vremena

 

objavljenog  dana 1. kolovoza 2023. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Dječjeg vrtića i jaslica „Duga“ Umag te na mrežnim stranicama Grada Umaga-Umago, Upravno vijeće Dječjeg vrtića i jaslica ”Duga” Umag, na sjednici održanoj 24. kolovoza 2023. godine, donijelo je odluku o izboru sljedeće kandidatkinje:

 

  • na određeno vrijeme, do povratka radnice na rad, u punom radnom vremenu izabrane su Marijana Pražen, Vesna Lakošeljac i Mirela Hujdur.

 

Ova obavijest dostavlja se putem pošte  Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, a objavljuje se  na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Dječjeg vrtića i jaslica ”Duga” Umag.

 

 

 

RAVNATELJICA

Marija Adamović

 

 

 

 

 

DOSTAVITI:

  1. Hrvatski zavod za zapošljavanje-Ispostava Umag
  2. Oglasne ploče vrtića
  • Arhiva