Na temelju članka članka 29. Statuta Dječjeg vrtića i jaslica „Duga“ Umag, Upravno vijeće Dječjeg vrtića i jaslica ”Duga” Umag/Scuola materna e asilo nido ”Arcobaleno” Umago donosi

ODLUKU O OBUSTAVI POSTUPKA NATJEČAJA

1.

Obustavlja se natječaj za popunjavanje upražnjenog radnog mjesta u Dječjem vrtiću i jaslicama „Duga“ Umag, objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Dječjeg vrtića i jaslica „Duga“ Umag, te na mrežnim stranicama Grada Umaga dana 16. listopada 2018. godine za radno mjesto:
kućni majstor – rukovatelj centralnog grijanja – 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu (uz probni rad u trajanju od 2 mjeseca).

Natječaj se obustavlja budući da podnositelji prijave ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.

2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, te će se dostaviti pristupnicima na natječaj, a objavljuje se  na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Dječjeg vrtića i jaslica ”Duga” Umag.

KLASA:112-01/18-01/14

URBROJ: 2105/05-14-01-18-12

Umag, 8. studenoga 2018.

 

 

 

Predsjednica Upravnog vijeća

Slavica Renko

 

 

 

 

Dostaviti:

  1. Pristupnicima na natječaj
  2. Oglasna ploča
  • Arhiva