Na temelju članka članka 33. Statuta Dječjeg vrtića i jaslica „Duga“ Umag, Upravno vijeće Dječjeg vrtića i jaslica ”Duga” Umag/Scuola materna e asilo nido ”Arcobaleno” Umago donosi

ODLUKU O OBUSTAVI POSTUPKA NATJEČAJA

I.

Obustavlja se natječaj za popunu radnog mjesta u Dječjem vrtiću i jaslicama „Duga“ Umag, objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Dječjeg vrtića i jaslica „Duga“ Umag te na mrežnim stranicama Grada Umaga-Umago dana 12. listopada 2023. godine za radno mjesto:
stručni suradnik-psiholog (m/ž) – 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu.

II.

Natječaj se obustavlja budući da  nije bilo prijavljenih kandidata.

III.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se  na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Dječjeg vrtića i jaslica ”Duga” Umag.

KLASA:112-02/23-01/10

URBROJ: 2105-5-12-2

Umag, 14. studenoga 2023.

 

 

 

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Dražen Zagorec

 

 

 

 

Dostaviti:

  1. Hrvatski zavod za zapošljavanje-Ispostava Umag
  2. Oglasne ploče vrtića
  • Arhiva