Na temelju članka članka 29. Statuta Dječjeg vrtića i jaslica „Duga“ Umag, Upravno vijeće Dječjeg vrtića i jaslica ”Duga” Umag/Scuola materna e asilo nido ”Arcobaleno” Umago donosi

ODLUKU O DJELOMIČNOJ OBUSTAVI POSTUPKA NATJEČAJA

1.

Djelomično se obustavlja natječaj za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u Dječjem vrtiću i jaslicama „Duga“ Umag, objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Dječjeg vrtića i jaslica „Duga“ Umag, te na mrežnim stranicama Grada Umaga dana 16. listopada 2018. godine za radno mjesto:
odgojitelj/ica – 2 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, a obustava se odnosi na jednog/jednu izvršitelja/icu.

Natječaj se obustavlja za jednog/jednu izvršiteljicu zbog povratka radnice na rad.

2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, te će se dostaviti pristupnicima na natječaj, a objavljuje se  na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Dječjeg vrtića i jaslica ”Duga” Umag.

KLASA:112-01/18-01/13

URBROJ: 2105/05-14-01-18-7

Umag, 8. studenoga 2018.

 

 

 

Predsjednica Upravnog vijeća

Slavica Renko

 

 

 

 

Dostaviti:

  1. Pristupnicima na natječaj
  2. Oglasna ploča
  • Arhiva