Dokument možete preuzeti u PDF formatu na sljedećoj poveznici: Godišnji financijski izvještaj za 2022. godinu

Za bolju preglednost i navigaciju kroz dokument, isti možete preuzeti i u EXCEL formatu ovdje: Godišnji financijski izvještaj za 2022. godinu

Godišnji financijski izvještaj za 2022. godinu – bilješke

Dokument možete preuzeti na svoje računalo putem sljedeće poveznice: Godišnji financijski izvještaj za 2022. godinu – bilješke

Potvrda Fine o preuzetom Godišnjem financijskom izvještaju

Dokument možete preuzeti na svoje računalo putem sljedeće poveznice: Potvrda Fine o preuzetom Godišnjem financijskom izvještaju