Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana 2023

Na temelju članka 86. Zakona o proračunu ( “Narodne novine” broj  144/21.), članka 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ( “Narodne novine” broj 24/13, 102/17, 1/20 i 147/20 ) te  članka 33.  Statuta Dječjeg vrtića i jaslica “Duga”  Umag, Upravno vijeće Dječjeg vrtića i jaslica “Duga” na sjednici održanoj dana 27.…

Godišnji financijski izvještaj za 2022. godinu

DUGA Obrasci_financijskih_izvjestaja_v_8.0.3 (12) Dokument možete preuzeti u PDF formatu na sljedećoj poveznici: Godišnji financijski izvještaj za 2022. godinu Za bolju preglednost i navigaciju kroz dokument, isti možete preuzeti i u EXCEL formatu ovdje: Godišnji financijski izvještaj za 2022. godinu Godišnji financijski izvještaj za 2022. godinu – bilješke Bilješke DUGA 2022 – nepotpisano Dokument možete preuzeti na svoje…