Godišnji financijski izvještaj za 2022. godinu

DUGA Obrasci_financijskih_izvjestaja_v_8.0.3 (12) Dokument možete preuzeti u PDF formatu na sljedećoj poveznici: Godišnji financijski izvještaj za 2022. godinu Za bolju preglednost i navigaciju kroz dokument, isti možete preuzeti i u EXCEL formatu ovdje: Godišnji financijski izvještaj za 2022. godinu Godišnji financijski izvještaj za 2022. godinu – bilješke Bilješke DUGA 2022 – nepotpisano Dokument možete preuzeti na svoje…

Financijski plan 2021.

46 – USKLAĐEN FINANCIJSKI PLAN 2021 SA USVOJENIM NA GV – PO POZICIJAMA   Preuzmite ovaj dokument na svoje računalo ovdje: FINANCIJSKI PLAN 2021   47 – USKLAĐEN FINANCIJSKI PLAN 2021 SA USVOJENIM – TREĆA RAZINA   Preuzmite ovaj dokument na svoje računalo ovdje: FINANCIJSKI PLAN 2021   48 – USKLAĐENA PROJEKCIJA PLANA 2021 -…