Godišnji financijski izvještaj za 2023. godinu

U nastavku možete pronaći Godišnji financijski izvještaj za 2023. godinu, koi se sastoji od tri dokumenta. Sve dokumente možete preuzte na dnu stranice. Potvrda Fine o preuzetom Godišnjem financijskom izvještaju Dokumente možete preuzeti na sljedećim poveznicama: Godišnji financijski izvještaj za 2023. godinu – Preuzmi dokument Godišnji financijski izvještaj za 2023. godinu – bilješke – Preuzmi…

Izvjesće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2023. godinu

Dragi roditelji i skrbnici, U skladu s transparentnošću i otvorenošću, vrtić “Duga” želi vas informirati o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama tijekom 2023. godine. Naša institucija marljivo radi na osiguranju pristupa relevantnim informacijama kako bismo zajedno gradili pozitivno okruženje za naše mališane. Izvješće o provedbi ovog zakona za 2023. godinu dostupno je za…