Financijski plan 2021.

46 – USKLAĐEN FINANCIJSKI PLAN 2021 SA USVOJENIM NA GV – PO POZICIJAMA   Preuzmite ovaj dokument na svoje računalo ovdje: FINANCIJSKI PLAN 2021   47 – USKLAĐEN FINANCIJSKI PLAN 2021 SA USVOJENIM – TREĆA RAZINA   Preuzmite ovaj dokument na svoje računalo ovdje: FINANCIJSKI PLAN 2021   48 – USKLAĐENA PROJEKCIJA PLANA 2021 -…

Obavijest o izboru kandidata po natječaju

Dječji vrtić i jaslice ”Duga” Umag Scuola materna e asilo nido ”Arcobaleno” Umago Labinska ulica 3 – 52470 Umag ( Umago ), p.p. 1 tel: ( 052 ) 741 718, 634 908, fax: ( 052 ) 742 924 e-mail: dvj-duga@pu.t-com.hr KLASA:112-01/20-01/06 URBROJ: 2105/05-12-02-20-17 Umag, 4. kolovoza 2020. Na temelju članka 10. Zakona o pravu na…

Natječaj za popunu upražnjenog radnog mjesta kuhara (m/ž)

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) i članka 29. Statuta Dječjeg vrtića i jaslica „Duga“ Umag, Upravno vijeće Dječjeg vrtića i jaslica ”Duga” Umag/Scuola materna e asilo nido ”Arcobaleno” Umago raspisuje   NATJEČAJ za popunu upražnjenog radnog mjesta kuhara (m/ž)   1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, u…

Natječaj za popunu radnih mjesta odgojitelja (m/ž)

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) i članka 29. Statuta Dječjeg vrtića i jaslica „Duga“ Umag, Upravno vijeće Dječjeg vrtića i jaslica ”Duga” Umag/Scuola materna e asilo nido ”Arcobaleno” Umago raspisuje   NATJEČAJ za popunu radnih mjesta odgojitelja (m/ž)   2 izvršitelja/ice na neodređeno vrijeme, u punom…