Dječji vrtić i jaslice „Duga“ Umag

Scuola materna e asilo nido „Arcobaleno“ Umago

Školska ul. 12

52470 Umag

 

GODIŠNJI PLAN PREDŠKOLSKE USTANOVE USTANOVE

DJEČJI VRTIĆ I JASLICE „DUGA“ UMAG

ZA PEDAGOŠKU 2017/18

 

Umag, rujan, 2017.

OSNOVNI PODACI O DJEČJEM VRTIĆU

(osobna iskaznica vrtića)

 

 

 

Županija: Istarska

Naziv ustanove: Dječji vrtić i jaslice ”Duga” Umag

Scuola materna e asilo nido ”Arcobaleno” Umago

Adresa: Školska ulica 12

Broj i naziv pošte: 52470 Umag ( Umago ), p.p. 1

Brojevi telefona – telefaksa: 052 / 741 718

052 / 634 908

052 / 742 924

 

 

Web: http.// www.duga-vrtic.hr

e-mail: dvj-duga@pu.t-com.hr

 

 

Na temelju članka 39.  Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine br. 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 43. Statuta Dječjeg vrtića i jaslica “Duga” Umag, Odgojiteljsko vijeće je na sjednici održanoj 27. rujna 2017. godine utvrdilo Godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića i jaslica “Duga” Umag za pedagošku godinu 2017/2018.

 

Ravnateljica

Marija Adamović

 

 

 

Na temelju članka 21. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine br. 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 17. i 29. Statuta Dječjeg vrtića i jaslica ”Duga” Umag, Upravno vijeće Dječjeg vrtića i jaslica ”Duga” Umag, na  sjednici održanoj 28. rujna 2017. godine, na prijedlog ravnateljice i Odgojiteljskog vijeća, donijelo je

 

 

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA

DJEČJEG VRTIĆA I JASLICA ”DUGA” UMAG

ZA PEDAGOŠKU 2017/2018. GODINU

 

 

KLASA: 601-02/17-01/09

URBROJ: 2105/05-14-01-17-1

Umag, 28. rujna 2017.

 

 

 

Predsjednica Upravnog vijeća

Slavica Renko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SADRŽAJ

 

 1. USTROJ RADA…………………………………………………………………………………………………..5
 2. MATERIJALNI UVJETI RADA………………………………………………………………………………13
 3. RAD NA NJEZI, SKRBI ZA TJELESNI RAST DJECE I BRIZI ZA

NJIHOVO ZDRAVLJE…………………………………………………………………………………………15

 1. ODGOJNO OBRAZOVNI RAD……………………………………………………………………………..17
 2. SURADNJA S RODITELJIMA……………………………………………………………………………….20
 3. SURADNJA S DRUŠTVENIM ČIMBENICIMA………………………………………………………….21
 4. NAOBRAZBA I USAVRŠAVANJE ODGOJNIH  DJELATNIKA……………………………………….24
 5. STRUKTURA SATNICE ODGOJITELJA PO MJESECIMA I KONKRETIZACIJA ZADUŽENJA ODGOJITELJA U OKVIRU RADNOG VREMENA ZA PEDAGOŠKU 2015./2016…………………………………………………………………………………………………….26
 6. GODIŠNJI PLAN RAVNATELJA I STRUČNIH SURADNIKA

9.1.      GODIŠNJI PLAN RAVNATELJA………………………………………………………………….30

9.2.      GODIŠNJI PLAN I PROGRAM STRUČNOG SURADNIKA PEDAGOGA………………33

9.3.      GODIŠNJI PLAN I PROGRAM STRUČNOG SURADNIKA EDUKACIJSKOG             REHABILITATORA…………………………………………………………………………………………….40

9.4.      GODIŠNJI PLAN I PROGRAM STRUČNOG SURADNIKA PSIHOLOGA………………44

9.5.      GODOŠNJI PLAN I PROGRAM STRUČNOG SURADNIKA LOGOPEDA………………50

9.6.      GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZDRAVSTVENOG VODITELJA………………….56

 1. GODIŠNJI PLAN SPORTSKOG PROGRAMA…………………………………………………………..60
 2. GODIŠNJI PLAN RANOG UČENJA ENGLESKOG JEZIKA…………………………………………..65
 3. SIGURNOSNO ZAŠTITNI I PREVENTIVNI PROGRAM………………………………………………68

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. USTROJ RADA

Predškolska ustanova DVJ ”Duga” Umag svoju djelatnost i programe odgoja, naobrazbe, zaštite, prehrane i socijalne skrbi ostvaruje na području Grada Umaga, u jednom Centralnom i pet područnih objekta. Svojim programima obuhvaća djecu od navršene prve godine života do polaska u osnovnu školu. Za djecu jasličke i vrtićke dobi DVJ ”Duga” Umag nudi šestosatni i desetsatni program boravka djece u ustanovi, a u redoviti program uključena su i djeca s teškoćama u razvoju, u skraćenom programu. U redovitom programu obuhvaćena su djeca romske nacionalne manjine čiji se boravak u vrtiću sufinancira  od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.

Uz redoviti program DVJ ”Duga” nudi još četiri diferencirana  programa i to: Sportski program, Program ranog učenja engleskog jezika , Program ranog učenja hrvatskog i talijanskog jezika i Program predškole. Osim navedenih programa planira se organizirati škola skijanja u višednevnom boravku djece na snijegu, te višednevno ljetovanje u Delnicama. Škola plivanja planira se za djecu u šestoj i sedmoj godini života, početkom srpnja 2018. godine u trajanju od dva tjedna.

U redovitom šestosatnom i desetsatnom programu upisano je 355 djece. Zahtjevi roditelja za upis djece zaprimaju se tijekom cijele godine, dok su redoviti upisi za formiranje odgojnih skupina u pedagoškoj godini 2017./2018. trajali od 08. do 12. svibnja 2017. godine. Tijekom upisa zaprimljeno je 101 zahtjeva  roditelja za upis djece u jaslice i vrtić. Od čega je 2 roditelja dalo prednost upisa u talijanski dječji vrtić, 18 djece ne pune godinu dana do 01.09.2016.  godine i za 1 dijete roditelji žele program predškole.

 

 

Tabelarni prikaz ustroja rada u DVJ ”Duga” Umag

 • Naziv područnog odjela,
 • Imena odgojitelja,
 • Vrsta stručne spreme,
 • Godine radnog iskustva,
 • Dobna skupina djece i
 • Broj djece u odgojnoj skupini.

CENTRALNI VRTIĆ ,

 Školska ulica 12

Radno vrijeme od 6.30 – 16.30

tel. 052-720-153

Skupine: Aviončići, Kikići, Skakavci i Ptičice

RB ODGOJITELJI STRUČNA SPREMA GODINE RADNOG ISKUSTVA DOBNA SKUPINA DJECE BROJ DJECE U SKUPINI
1. MELITA BOŽIĆ BAŠTEK

MARTINA BENČIĆ

VŠS

VŠS

17

07

STARIJA SKUPINA 24
2. GORDANA POZZECCO

MATEA MRVELJ

VŠS

VŠS

15

05

SREDNJA SKUPINA 21
3. NENA MARTINOVIĆ

ESTER JEDREJČIĆ

VŠS

VŠS

39

32

SREDNJA SKUPINA 20
4. RAFAELA ALLAKAJ

KORINA MARKON

VŠS

VŠS

07

31

MLAĐA SKUPINA 18

 

 

 

PO “PETAR PAN”,

Žrtava fašizma 7a

Radno vrijeme od 6.30-16.30

tel. 052-742-482

Skupine: Zvončići i Gljivice

RB ODGOJITELJI STRUČNA SPREMA GODINE RADNOG ISKUSTVA DOBNA SKUPINA DJECE BROJ DJECE U SKUPINI
5. ROZANA RADELJ

ANDRIJANA PLEĆKOVIĆ

SSS

VŠS

26

16

STARIJA JASLIČKA 16
6. MILICA MIHALJEVIĆ

KRISTINA ŠTEFANEK

VŠS

VSS

29

02

JASLIČKA 11

 

 

 

 

 

PO “BAMBI”,

 Savudrijska 2

Radno vrijeme od 6.30-16.30

tel. 052-638-385

Skupine: Jagodice, Zvjezdice, Bubamarice, Leptirići i Jagodice

RB ODGOJITELJI STRUČNA SPREMA GODINE RADNOG ISKUSTVA DOBNA SKUPINA DJECE BROJ DJECE U SKUPINI
7. MILJKA KOVAČEVIĆ

IVANA IVANKOVIĆ

VŠS

VŠS

23

08

JASLIČKA SKUPINA 12
8. SUZANA KRAJCAR

MARIJA DUNDOVIĆ

SSS

VŠS

32

14

JASLIČKA SKUPINA 10
9. ŽELJKA BURŠIĆ

MARTINA VRANJKOVIĆ

VŠS

VŠS

39

10

STARIJA JASLIČKA 15
10. MLADENKA SIROTIĆ

TAMARA RAŽOV

SSS

VŠS

31

10

MLAĐA SKUPINA 17
11. SILVANA MARCAN

MARIETA OLUJIĆ

VŠS

VŠS

37

13

STARIJA JASLIČKA 16

 

 

PO “RADOST”,

Labinska 2

Radno vrijeme od 6.30-16.30

tel. 052-741-718,052-742-924,052-634-908

Skupine: Mačići, Mravići, Kornjače, Lavići, Jabučice, Delfini, Ribice, Loptice i Pužići

RB ODGOJITELJI STRUČNA SPREMA GODINE RADNOG ISKUSTVA DOBNA SKUPINA DJECE BROJ DJECE U SKUPINI
12. ELENA RACA

BARBARA BAJSIĆ

VŠS

VŠS

07

03

JASLIČKA SKUPINA 12
13. KRISTINA POKORNI

SEVERINA GOSTOJIĆ

VŠS

VŠS

08

02

JSLIČKA SKUPINA 11
14. NEVENKA VIČEVIĆ

BARBARA GRAHOVAC

SSS

SSS

23

35

JASLIČKA SKUPINA 11
15. TAMARA RUŽIĆ

DRAGANA PRAKLJAČIĆ

VŠS

VŠS

06

12

STARIJA JASLIČKA 15
16. ANITA LEČEI

MAJA RAŠIN

VSS

VŠS

32

12

STARIJA JASLIČKA 11
17. DARINKA SRDOČ

ARIJELA BAJKIN

VŠS

VŠS

28

05

MJEŠOVITA VRTIĆKA 19
18. TANJA OREŠKOVIĆ

KETI VALENTA NOVIĆ

VŠS

VSS

39

09

STARIJA SKUPINA 25
19. JADRANKA KOSTANJČAR

BRANKA GRGANTOV

VŠS

VŠS

29

41

SREDNJA SKUPINA 19
20. GORDANA GOSPIĆ

DUBRAVKA PETRIČEVIĆ

VŠS

VŠS

32

31

STARIJA SKUPINA 22

 

PO “VJEVERICE” ,

Bašanija bb

Radno vrijeme od 6.30-16.30

tel. 052-759-528

Skupina Vjeverice

RB ODGOJITELJI STRUČNA SPREMA GODINE RADNOG ISKUSTVA DOBNA SKUPINA DJECE BROJ DJECE U SKUPINI
21. ALMA BEČIREVIĆ

NENSI ANTOŠ

VŠS

VŠS

10

08

MJEŠOVITA VRTIĆKA 13

 

                  PO “PČELICE” ,

                  Umaška 14, Petrovija

                  Radno vrijeme od 6.30-16.30

                  tel. 052-639-076

Skupine: Cvjetići i Pčelice

RB ODGOJITELJI STRUČNA SPREMA GODINE RADNOG ISKUSTVA DOBNA SKUPINA DJECE BROJ DJECE U SKUPINI
22. DANIJELA KORUC VŠS 23 MJEŠOVITA VRTIĆKA 11
23. DAJANA VRANJKOVIĆ VŠS 06 MJEŠOVITA JASLIČKA 6

 

Na dužem bolovanju nalazi se odgojiteljica Jasmina Brusić ,na zamjenu po natječaju je primljena odgojiteljica Arijela Bajkin. Na rodiljnom dopustu nalazi se Valentina Bertoša ,na zamjeni je odgojiteljica Kristina Štefanek, na bolovanju zbog očuvanja trudnoće nalazi se Tea Gavranić,na zamjeni je Severina Gostojić. Rozanu Hubak i dalje mijenja odgojiteljica Andrijana Plećković. Na rodiljnom je i Maja Lovrić Brkić, na zamjeni je Matea Mrvelj.

 

OSTALI RADNICI DVJ ”DUGA” UMAG

 

RB

 

 

IME I PREZIME

 

RADNO MJESTO

 

STRUČNA

SPREMA

GODINE

RADNOG

ISKUSTVA

 

1.

 

MARIJA ADAMOVIĆ

 

RAVNATELJICA

 

VŠS

 

16

 

2.

 

ALMA HUSEJNAGIĆ

 

TAJNICA

 

VSS

 

06

 

3.

 

BARBARA MIKLUŠ

 

PEDAGOGICA

 

VSS

 

19

 

4.

 

SUZANA ĐURIĆ

 

EDUKACIJSKI REHABILITATOR

 

VSS

 

28

 

5.

 

PETRA BRNIĆ

 

PSIHOLOG

 

VSS

 

13

 

6.

 

GORDANA IVANČIĆ

 

MEDICINSKA SESTRA

 

VŠS

 

37

 

7.

 

SAŠA RUPENA

 

SPORTSKI TRENER

 

VSS

 

15

 

8.

 

ĐURĐICA MAROS

 

ODGOJITELJ

 

VŠS

 

40

 

9.

 

INES ŠULJA

 

LOGOPED

 

VSS

 

1

 

10.

 

FRANCO TOMASICH

KUĆNI MAJSTOR

LOŽAČ

 

SSS

 

37

 

11.

 

ADRIANO PRODAN

KUĆNI MAJSTOR

VOZAČ

 

SSS

 

29

 

12.

 

KATICA IVANUŠEC

 

KUHARICA

 

SSS

 

20

 

13.

 

NIKO URBAS

 

GLAVNI KUHAR

 

SSS

 

12

 

14.

 

SVEN BURŠIĆ

 

KUHAR

 

SSS

 

11

 

15.

 

DANIELE LANZA

 

KUHAR

 

SSS

 

12

 

 

16

 

ANA POPOVIĆ

 

POMOĆNICA U KUHINJI

 

NK

 

39

 

17.

 

MILKA MILOTIĆ

POMOĆNICA U KUHINJI  

SSS

 

42

 

18.

 

JASMINKA ŠTIGLIĆ

SERVIRKA SPREMAČICA  

SSS

 

24

 

19.

 

RADMILA STERZAI BUROLO

SERVIRKA SPREMAĆICA  

SSS

 

11

 

20.

 

MERI BOŽIĆ

SERVIRKA SPREMAČICA  

SSS

 

18

 

21.

 

BOSILJKA PRODAN

SERVIRKA SPREMAČICA  

SSS

 

27

 

22.

 

FLORINA MAKSUTI

SERVIRKA

SPREMAĆICA

 

NK

 

31

 

23.

 

MARIJA DELBEN

SERVIRKA

SPREMAĆICA

 

NK

 

28

 

24.

 

MARTE DJIDODA

SERVIRKA

SPREMAĆICA

 

NK

 

26

 

25.

 

VIDOSAVA MAKOVAC

SERVIRKA

SPREMAĆICA

 

SSS

 

39

 

26.

 

GORDANA NEKIĆ

SERVIRKA SPREMAĆICA  

NK

 

17

 

27.

 

MARIJA DAMJANI

SERVIRKA

SPREMAĆICA

 

NK

 

28

 

28.

 

ILJA BLAŠKOVIĆ

SERVIRKA SPREMAĆICA  

NK

 

19

 

29.

 

MARJANA PRELAZ

ADMINISTRATOR  

SSS

15

 

Stručni suradnici ;edukacijsko rehabilitacijski terapeut Suzana Đurić,viša medecinska sestra Gordana Ivančić,profesor kineziologije Saša Rupena i psiholog Petra Brnić rade 28 sti tjedno za DVJ “Duga” Umag a preostalih 12 sati do punog radnog vremena za TDV “Girotondo” .Stručna suradnica logopedinja Ines Šulja 32 sata tjedno radi za DVJ “Duga” a preostalih 8 sati radi za TDV “Girotondo”.

 

 

 

 

 

 

 

Podatak o ukupnom broju radnika u DVJ ”Duga” Umag

Odgojitelji 45
Ravnateljica i stručni tim 7
Ostali radnici 21
Ukupno 73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAŠA MISIJA

 

DVJ “Duga ” Umag je ustanova za rani odgoj i obrazovanje na području grada Umaga, koja provodi različite programe temeljene na humanističkom – razvojnoj orijentaciji , usmjerenoj na razvoj svih dječjih potencijala , poštivanju prava djeteta i uvažavanju individualnih potreba djece. U svom radu uvijek polazimo od dobrog poznavanja djeteta i njegove aktivnosti u interakciji sa okolinom, o čemu uporište nalazimo u najnovijim znanstvenim spoznajama o načinima učenja , te socio – kontruktivističkoj paradigmi. Vrtić pruža podršku obiteljima , te prednosti razvoju njihovih roditeljskih kompetencija i razvoju društvene zajednice.

 

NAŠA VIZIJA

 

DVJ “Duga” Umag treba biti takva ustanova za rani odgoj i obrazovanje u kojoj će se svako dijete osjećati vrijedno,kreativno i uspješno. Ustanova  u kojoj će se brinuti o djetetovoj tjelesnoj i emocionalnoj dobrobiti,u kojoj će se podržavati njegovo znanje, identitet, te poticati jake strane djeteta, tolerancija, autonomija, odgovornost,kreativnost….

 

 1. MATERIJALNI UVJETI RADA

 

Plan investicija i ulaganja u poboljšanje uvjeta rada u objektima DVJ ”Duga” Umag za razdoblje od 01. rujna 2017. do 31. kolovoza 2018. godine

 

PO ”Petar Pan”

 • nabava didaktičkog i potrošnog materijala te slikovnica za djecu,
 • nabava rekvizita za sportske aktivnosti,
 • nadopuniti obiteljski centar.

 

 

PO ”Vjeverice”

 • nabava didaktike i slikovnica za djecu,

–     stol i alati za centar majstora.

 

 

PO “Pčelice”

– nabava didaktike i didaktičkog potrošnog materijala

– nabavka plastifikatora

– nabavka printera.

 

PO ”Bambi”

– nabava didaktike i slikovnica za djecu,

– elementi s policama za centar kuhinje,

– opremanje igrališta vanjskom opremom.

 

Centralni vrtić ”Duga”

– nabava didaktike i slikovnica za djecu,

– nabava didaktičkog potrošnog materijala.

 

 

PO “Radost”

       -nabavka didaktičkog potrošnog materijala,

– nabavka sjenila za otvoreni prostor,

– nabavka informatičke opreme

-nabava plastifikatora

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.        RAD NA NJEZI, SKRB ZA TJELESNI RAST DJECE I BRIZI ZA NJIHOVO ZDRAVLJE

 

Zadaci i mjere određene su Programom zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane u dječjim vrtićima.

RAD S DJECOM

 • Organizacija i provođenje zdravstvene zaštite djece u svrhu praćenja djetetovog stanja i pravovremeno djelovanje u prevladavanju zdravstvenih poteškoća u razvoju putem:
 • Upoznavanja početnog zdravstvenog stanja djece
 • Indentificiranja djece sa posebnim potrebama i provođenje programskih sadržaja
 • Skrbi o prilagodbi dnevnom ritmu djece u vezi obroka, boravka u vanjskom prostoru, popodnevnog odmora
 • Preventivnih pregleda stomatologa – prevencija karijesa
 • Kontrole vida standardnim tablicama – prevencija oftalmoloških poteškoća
 • Prevencije ortopedskih anomalija
 • Antropoloških mjerenja
 • Kontrole stanja opće higijene
 • Redovitog vođenja medicinske dokumentacije
 • Osiguranja uvjeta za ugodan boravak u vrtiću, uređenje unutarnjeg i vanjskog prostora
 • Preventivnih pregleda oftalmologa djece u četvrtoj godini života po uputama Ministarstva zdravlja

 

 • Priprema i organizacija rada za kvalitetniju prehranu djece sa posebnim osvrtom na prehranu djece sa alimentarnom alergijom, intolerancijom na namirnice i ostale posebne potrebe
 • Provedba preventivnih mjera u cilju smanjena pobola i ozljeda
 • Provedba protuepidemijskih mjera u slučaju pojave zaraznih bolesti
 • Zdravstveno prosvjećivanje djece u cilju stjecanja pravilnih higijenskih i zdravih prehrambenih navika

 

RAD S ODGOJITELJIMA

 • Tjedno praćenje potrebe za pomoći u adaptaciji djece
 • Suradnja s odgajateljima oko planiranja i realizacije tema vezanih uz zdravstvenu tematiku
 • Stručno usavršavanje i radionice s roditeljima, odgojiteljima i stručnim vanjskim suradnicima
 • Praćenje zdravstvenog stanja djelatnika u suradnji sa službom HES-a i specijalistom medicine rada
 • Priprema i i organizacija djelatnika za potrebe sistematskih pregleda po projekciji trogodišnjeg plana ustanove
 • Edukacija i provjera znanja odgajatelja u radu po HACCP sistemu

RAD S RODITELJIMA

 • Održavanje roditeljskih sastanaka za novoupisanu djecu u suradnji sa stručnim timom i ravnateljicom
 • Prikupljanje liječničke dokumentacije uz pomoć roditelja
 • Savjetovanje i edukacija roditelja putem roditeljskih sastanaka i individualnih informacija o načinima zadovoljavanja potreba djeteta u vrtiću i kod kuće
 • Informiranje roditelja o zdravstvenoj preventivi i mjerama u radu sa djecom putem kutaka za roditelje i edukativnim listićima i brošurama
 • Priprema za sistematske preglede djece u četvrtoj godini života kod oftalmologa po uputama Ministarstva zdravlja

 

RAD S TEHNIČKIM OSOBLJEM

 • Koordinacije sa djelatnicima kuhinje o pripremi odgovarajućeg jelovnika po uputama Pravilnika
 • Organizacija i praćenje provedbe realizacije sanitarnih pregleda i higijenskog minimuma
 • Kontrola nad realizacijom mjera čišćenja i održavanja unutarnjeg i vanjskog prostora
 • Edukacije servir spremačica i kućnih majstora o aspektima higijene i potrebe redovitog održavanja vrtića
 • Kontrola nad pravilnim vođenjem dokumentacije propisane od strane HACCAP tima

 

 

RAD NA OBAVEZNOJ ZDRAVSTVENOJ DOKUMENTACIJI I EVIDENCIJAMA

 

 • Ispisivanje zdravstvenog kartona djeteta
 • Vođenje evidencija: zdravstveni odgoj, higijensko epidemiološki nadzor,

Sanitarni nadzor, epidemiološke indikacije, povrede, antropometrijska mjerenja, preventivni postupci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ODGOJNO – OBRAZOVNI RAD

 

Cilj rada:

 • Stvaranje uvjeta za skladan i potpun razvoj djetetove osobnosti; osiguravanje uvjeta koji jamče razvoj svih djetetovih sposobnosti i osiguravanje jednakih uvjeta za svu djecu

 

Bitne zadaće:

 1. Primjena suvremenih spoznaja odgojno – obrazovnog rada s naglaskom na implementaciju Nacionalnog kurikuluma; primjena na nivou cijele ustanove. Oblikovanje poticajnog materijalnog i socijalnog okruženja u funkciji igre i učenja djece
 • Stvaranje poticajnog okruženja u svim prostorijama u kojima borave djeca (naglasak na prostorima o kojima treba više i zajednički promišljati (garderobe, hodnici, zajedničke prostorije) u cilju obogaćivanja života djeteta u vrtiću (suradnja, okupljanje, mjesto za nespavače)
 • Uređenje materijalne okoline prema interesima djece (formiranje jasno označenih centara koji zadovoljavaju dječju potrebu za istraživanjem i učenjem kroz vlastitu aktivnost i suradnjom s drugom djecom te njihovo mijenjanje u skladu s dječjim interesima)
 • koordiniranje odgajatelja i stručnih suradnika prema potrebi boljeg planiranja i organizacije rada
 • Rad u Zajednicama učenja u cilju podizanja kvalitete rada u svim skupinama
 • Fleksibilniji ritam dnevnih aktivnosti (jutarnji krug, voće, odlazak na zrak, upotreba zajedničkih prostorija…)
 • Osmišljavanje aktivnosti na vanjskim prostorima vrtića (trajno i dnevno)
 • Bolje povezivanje sportskog programa sa redovnim programom skupina
 • Bolja integracija glazbenog programa u redovni program skupine (naglasak na redovitom dogovaranju)
 • Fleksibilnija organizacija popodnevnog odmora djece za djecu koja nemaju potrebu za spavanjem (planiranje i organizacija prostora, poticaja i aktivnosti)
 • Pokretanje projekata prema interesima djece u jasličkim i vrtićkim skupinama, praćenje i dokumentiranje projekata te njihova prezentacija

 

 1. Praćenje, individualno planiranje i dokumentiranje kao važan segment rada odgajatelja
 • Praćenje procesa kroz dokumentaciju
 • Razvoj različitih tehnika praćenja i dokumentiranja aktivnosti djece i odgojnog procesa u cilju razumijevanja djeteta (planiranje temeljeno na dokumentaciji)
 • Pedagoška dokumenticija i uvid u rad kao polazište za raspravu i dijalog – refleksije rada

 

 1. Program praćenja kvalitete rada vrtića
 • Zajednice učenja kao timovi za samoprocjenu rada
 • Zajednički rad na izvješću

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadaće za cijelu ustanovu u kontinuitetu:

 • Obogaćivanje odgojno – obrazovnog procesa projektima, blagdanima, proslavama, svečanostima, posjetama i izletima
Mjesec Proslave
rujan Olimpijski dan
listopad Dani kruha
Dječji tjedan – Dani vrtića
prosinac Sv. Nikola
Božić
Veljača Maškare
ožujak Uskrs
svibanj Dan grada
Sajam sporta / ribarstva i opreme / cvijeća
Olimpijada dječjih vrtića
Projekt implemantacije zavičajnosti u DV

 

 

 • Prihvaćanje i uvažavanje različitosti kroz svakodnevni život s djecom s teškoćama u razvojU
 • Promocija/informiranje
Oblik informiranja Sadržaj rada Nositelj Razdoblje
Brošure / plakati / baneri -utvrđivanje aktualne problematike Stručni tim tijekom godine
Web stranica –     administriranje

– nadopunjavanje sadržajima

Pedagog

 

tijekom godine
Stručni članci – dokumentiranje aktivnosti važnih za promociju rada ustanove Stručni tim

Odgajatelji

tijekom godine
Dani vrtića – Različite aktivnosti otvorene za širu javnost u cilju prezentacije i promocije rada dječjeg vrtića Stručni djelatnici Listopad 2017.

 

 

 

 

SURADNJA S RODITELJIMA

Bitne zadaće suradnje s roditeljima jesu:

 1. Razvijanje partnerskih odnosa odgajatelja i roditelja; uključivanje roditelja u neposredan odgojno – obrazovni rad
 • Uključivanje roditelja prema interesima u neposredan odgojno – obrazovni rad
 • Individualne konzultacije na kojima se svaki roditelj informira o postignućima djeteta na svim područjima razvoja
 • Sudjelovanje roditelja na radionicama s ciljem razvijanja grupne povezanosti, obogaćivanja materijala i/ili materijalnog okruženja skupine…
 • Uključivanje roditelja u organizaciju izleta i svečanosti
 • Roditeljski sastanci
 • Projekt „Razmisli pa klikni ide u vrtić“ – radionice s roditeljima
 1. Vrtić kao mjesto podrške roditeljima u ostvarivanju roditeljske uloge
 • Radionice za roditelje „Rastimo zajedno“ (Tim 2 / 1×11 radionica)
 • Klubovi roditelja „Rastimo zajedno“
 • Klub sa očevima Rastimo zajedno
 • Roditeljski sastanak za roditelje djece predškolaca: Priprema za čitanje i pisanje (psiholog)
 • Individualno savjetovanje (stručni tim, odgajatelji)
 • Roditeljski sastanci za sve roditelje novoupisane djece

 

Zadaće na nivou ustanove:

 • Inicijalni razgovori s roditeljima novoupisane djece (stručni tim)
 • Razvoj ostalih oblika informiranja (brošure, letci, web stranica, centri za roditelje..)
 • Vrtićka knjižnica

SURADNJA S DRUŠTVENIM ČIMBENICIMA

            Suradnja se ostvaruje tijekom godine, prema potrebama odgojnih skupina i planu obogaćivanja odgojno – obrazovnog procesa, te redovita suradnja sa ustanovama nadležnim nad ostvarivanjem djelatnosti.

 

Grad Umag

 • Ostvarivanje djelatnosti
 • Davanje suglasnosti na akte vrtića
 • Donošenje financijskih planova i izvješća o poslovanju vrtića
 • Dostavljanje godišnjih/polugodišnjih planova i izvješća

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

 • Dostava podataka o djeci s teškoćama u razvoju
 • Dostava podataka o djeci romske nacionalnosti
 • Dostavljanje godišnjeg Izvješća i Plana i programa ustanove

Ured državne uprave

 • Nadzor nad zakonitosti Statuta i Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu
 • Dostava broja školskih obveznika za iduću školsku godinu
 • Dostavljanje godišnjeg Izvješća i Plana i programa ustanove

Agencija za odgoj i obrazovanje

 • Sudjelovanje na stručnim skupovima
 • Potpora u održavanju aktiva pedagoga istarske županije (rujan)
 • Prijava pripravnika za stažiranje/prijava pripravnika za polaganje stručnog ispita / uvid u ostvarivanje programa stažiranja (izvješće)
 • Stručno – pedagoški uvid

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje odgoja i obrazovanja

 • Dostava izvješća
 • Dostava razvojnog plana

 

UNICEF

 • Provođenje radionica za roditelje Rastimo zajedno

Pučko otvoreno učilište „Korak po korak“

 • Suradnja u ostvarivanju programa Korak po korak
 • Sudjelovanje na edukacijama
 • Objavljivanje u stručnom časopisu „Dijete vrtić obitelj“

Osnovna škola

 • Roditeljski sastanak za roditelje predškolaca
 • Suradnja pri obilježavanju blagdana i svečanosti
 • Testiranja predškolaca

POU „Ante Babić“ Umag i Gradska knjižnica

 • Organizacija predstava u velikoj dvorani
 • Organizacija izložbi u MMC-u
 • Posjete knjižnici i učlanjenja skupina
 • Sudjelovanje na druženjima s književnicima za djecu

Muzej Grada Umaga

 • Posjete Muzeju
 • Suradnja tijekom pojedinih izložbi ili obilježavanja

Zajednica talijana „Fulvio Tomizza“

– suradnja pri obilježavanju Dana sv. Pelegrina

Dom zdravlja

 • Pružanje zdravstvene zaštite djeci
 • Pregledi kod stomatologa
 • Hitni slučajevi
 • Sistematski pregledi djelatnika

Zavod za javno zdravstvo Pula

 • Nadzor HACCP sustava
 • Kontrola hrane

Centar za socijalnu skrb

 • Problematika obitelji

DND Umag

 • Organizacija proslave i događanja za djecu
 • Podjela novogodišnjih paketića
 • Organizacija predstava

 

Turistička zajednica grada Umaga

 • Donacije i pomoć pri organizaciji svečanosti u vrtiću i gradu

 

Talijanski dječji vrtić „Girotondo“ Umag

 • Zajedničko obilježavanje blagdana, proslava.. u vrtiću
 • Zajednička stručna usavršavanja
 • Komunikacija i organizacija u zajedničkim prostorijama

 

Udruga „Roda“

 • Suradnja na projektu „Razmisli pa klikni ide u vrtić“

 

 

NAOBRAZBA I USAVRŠAVANJE ODGOJNIH DJELATNIKA

Ciljevi, sadržaji i oblici stručnog usavršavanja usmjereni su na proširivanje, razmjenu i stjecanje novih iskustava, znanja i vještina, te razvijanje stručnih kompetencija u funkciji što kvalitetnijeg odgojno – obrazovnog rada i zadovoljavanja potreba djece.

I           Plan stručnog usavršavanja:

Rb. NAZIV RADIONICE VODITELJ/I OPIS VRIJEME ODRŽAVANJA
1. ZAJEDNICE UČENJA Stručni suradnik pedagog mentor Barbara Mikluš, odgojiteljice mentorice Branka Grgantov i Nena Martinović; odgojiteljica Dragana Prakljačić Rad Zajednice učenja ima cilj podržati odgajatelje i emocionalno i profesionalno u njihovu profesionalnom razvoju i to tako što će oni unutar zajednice:

– imati mogućnost kritički promišljati o vlastitom poučavanju;

– davati povratne informacije članovima zajednice o kvaliteti njihova poučavanja i učenja;

– davati odgajateljima u zajednici konkretne ideje kako da bolje promišljaju materijalno okruženje u SDB, te unaprijede rad u skupini;

– motivirati druge odgajatelje na unaprjeđenje kvalitete rada i pomoći im da uživaju u poslu

 

Kontinuirano

3 grupe x 7 dvosatnih radionica tijekom godine

2. POLAZAK U ŠKOLU – ŠTO DIJETE TREBA ZNATI? Stručni suradnici psiholog Petra Brnić i logoped Ines Šulja Vještine i znanja koje je potrebno razvijati u godini pred polazak u školu; identificirati djecu s rizikom za razvoj teškoća u učenju Rujan 2017.
3. JEZIČNO – GOVORNI RAZVOJ DJECE JASLIČKOG UZRASTA Stručni suradnik logoped Ines Šulja Važnost govora u ranom razdoblju; uredan jezično – govorni razvoj; najčešći poremećaji jezično – govorne komunikacije; kako roditelji/odgajatelji mogu poticati jezično – govorni razvoj Listopad 2017.
4. RADIONICA ZA ODGOJITELJE DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU Stručni suradnik edukacijski rehabilitator mentor, Suzana Đurić Radionice su namijenjene odgojiteljima i asistentima djece s teškoćama u razvoju.

Rad na individualnim planovima; podrška u radu.

3 radionice tijekom pedagoške godine
7. NJEGOVATI DOBRE ODNOSE Stručni suradnik psiholog Petra Brnić prof. Uvježbavanje komunikacijskih vještina na primjerima; igranje uloga, debate Ciklus od 5 radionica tijekom pedagoške godine
8. DJECA S ASPERGEROVIM SINDROMOM /VISOKO FUNKCIONIRAJUĆIM AUTIZMOM) Stručni suradnik psiholog Petra Brnić prof. Obilježja doživljavanja ponašanja djece s Aspergerovim sindromom u vrtiću; što poticati; uvjeti kojima se osigurava djetetova dobrobit Studeni 2017.
9. POUČAVANJE STRATEGIJA UČENJA U ODGOJNO-OBRAZOVNIM SKUPINAMA Stručni suradnik edukacijski rehabilitator mentor, Suzana Đurić Radionice su namijenjene odgojiteljima djece s teškoćama u razvoju.

 

Listopad / Studeni  2017
10. PLANIRANJE PROCESA ADAPTACIJE DJECE NA JASLICE Stručni suradnik psiholog Petra Brnić prof. Radionica namijenjena odgojiteljima koji na jesen dobivaju jasličku skupinu Svibanj ili lipanj 2018.

 

Točni termini svih radionica biti će dogovoreni i usklađeni tijekom pedagoške godine, te se kao točni upisuju u obrazcu Plana stručnog usavršavanja, pod realizacijom.

 

II          Drugi dio stručnog usavršavanja odgojnih djelatnika odnosi se na usavršavanja izvan ustanove, a to su teme koje nudi AZOO prema Katalogu stručnog usavršavanja sukladno interesima i mogućnosti ustanove.

III         Planiran je i dio osobnog usavršavanja putem stručne literature. U skladu s financijskim planom vrtićka će se knjižnica nadopunjavati novim naslovima.

 

Plan rada Odgajateljskog vijeća:

Razdoblje Sadržaj rada
Rujan

 

– izvješće o ljetnom radu

– organizacija rada na početku pedagoške godine

– izvješća sa stručnih skupova

– usvajanje Godišnjeg izvješća ustanove

– usvajanje Godišnjeg plana i programa ustanove

– usvajanje Kurikuluma ustanove

prosinac – zimovanje predškolaca

– zimska organizacija rada

– najava maškara i ostalih događanja

– usvajanje Plana stažiranja

veljača – realizirani i planirani izleti

– izvješća sa stručnih skupova

svibanj – Olimpijada dječjih vrtića

– Dan grada – prijedlog aktivnosti

– organizacija ljetnog rada

– škola plivanja

– ljetovanje u Delnicama

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. KONKRETIZACIJA ZADUŽENJA ODGOJITELJA U OKVIRU RADNOG VREMENA ZA PEDAGOŠKU 2017./18.

Ukupni godišnji fond sati……………………………………. .2088

Blagdani –  10X8 …………………………………………………80

Prosječni  broj dana GO – 25 x 8……………………………….200

Godišnja satnica za ostvariti   ……………………………   1808

 1. Efektivni rad s djecom s pauzom – 226x 6………………1356
 2. Dnevne pripreme – 226 x 1,5 …………………………….339
 3. Ostali poslovi – 226 x 0,5 ………………………………..113

 

RASPORED OSTALIH POSLOVA  114 h

PLANIRANJE                                                                                                 58
Tjedno planiranje i vrednovanje – 44×1 43
Mjesečno / tromjesečno planiranje i valorizacija  –    1 x 1  +  3 x 3 10
Godišnji plan i izvješće  –   5   5
STRUČNO USAVRŠAVANJE  32
Odgojiteljska vijeća   4 x 2    8
Zajednica učenja  7×2  14
Individualno stručno usavršavanje  10 x 1  10
SURADNJA S RODITELJIMA    23
Roditeljski sastanci i druženja               13
Individualne informacije 10
  
UKUPNO  113

NAPOMENA:

U sklopu dnevne pripreme (1.5 sati dnevno / 342 godišnje) sadržani su slijedeći poslovi

 • Estetsko uređenje prostora, osmišljavanje poticajnog okruženja u centrima aktivnosti SDB,
 • Prikupljanje i priprema raznolikog materijala za rad,
 • Izrada didaktičkog materijala,
 • Dnevni plan i valorizacija,
 • Ispunjavanje Matične knjige i popunjavanje statistike,
 • Vođenje razvojnih mapa,
 • Pisanje individualnih dosjea i instrumentarija,
 • Pripreme za roditeljske sastanke, priprema za radionice, priprema za individualne informacije,
 • koordinacija sa stručnim timom i unutar odgojiteljskog para,

 

IZVANREDNI  POSLOVI , PRETHODNO DOGOVORENI S RAVNATELJICOM , KOJI SE DODATNO VALORIZIRAJU

 

 • Javni nastupi,
 • Sudjelovanje u organizaciji  izložbi, olimpijade, inventurama, zimovanja, ljetovanja djece…,
 • Mentorstvo studentu ili odgajatelju pripravniku,
 • Vođenje internih edukacija,
 • Fokusna skupina(dramska,izrada kurikuluma,uređenje okoliša)
 • Projekt prezentiran javnosti za podizanje kvalitete rada ustanove

–      Dolasci zbog izlazaka s djecom (kod zubara ,na predstave,posjete i sl.)

–      Priprema za javne svečanosti,

–      Organizacija izleta predšolaca,

 

Godišnja satnica za 2017/18.

Mjesec Broj dana Nedjelja Subota Blagdan Radni dani Sati mjesečno (radni dani + blagdani u radnom tjednu)
Rujan /2017. 30 4 5 21 168
Listopad /2017 31 5 4 22 176
Studeni / 2017 30 4 4 1 21 176
Prosinac /2017 31 5 5 2 19 168
Siječanj /2018 31 4 4 2(1 subota) 22 184
Veljača /2018 28 4 4 20 160
Ožujak /2018 31 4 5 22 176
Travanj /2018 30 5 4 1 20 168
Svibanj /2018 31 4 4 2 21 184
Lipanj / 2018 30 4 5 2 19 168
Srpanj /2018 31 5 4 22 176
Kolovoz / 2018 31 4 4 2 (1 nedjelja) 22 184
365 52 52 10 251 2088

 

Pedagoška godina započinje 1. rujna 2017. i završava 31. kolovoza 2018. Godine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Godišnja satnica za stručne suradnike:

MJ. BR. RADNIH DANA BR. SATI PRAZNICI DANI PRAZNICI SATI NEPOS.

RAD

OSTALI POSLOVI STANKA UKUPNO
9. 21 168 0 0 136,5 21 10,5 168
10. 22 176 0 0 143 22 11 176
11. 21 168 1 8 136,5 21 10,5 176
12. 19 152 2 16 123,5 19 9,5 168
1. 22 176 1 8 143 22 11 184
2. 20 160 0 0 130 20 10 160
3. 22 176 0 0 143 22 11 176
4. 20 160 1 8 130 20 10 168
5. 21 168 2 16 136,5 21 10,5 184
6. 19 152 2 16 123,5 19 9,5 168
7. 22 176 0 0 143 22 11 176
8. 22 176 1 8 143 22 11 184
/ 251 2008 10 80 1631,5 251 125,5 2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. GODIŠNJI PLAN RAVNATELJA I STRUČNIH SURADNIKA

 

9.1.    GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA RAVNATELJA ZA PEDAGOŠKU GODINU 2017./2018.

 

Ravnatelj je poslovni i stručni voditelj vrtića. Ravnatelj osigurava i vodi rad poslovanja vrtića, predstavlja i zastupa vrtić, poduzima pravne radnje u ime i za račun vrtića, odgovara za zakonitost rada vrtića.

Danas uloga ravnatelja daleko nadilazi granice rukovođenja. On je lider koji u odgojno – obrazovni proces uključuje, prije svega djecu, odgajatelje, stručne suradnike, roditelje, relevantne čimbenike iz lokalne zajednice i mjerodavne uprave.

 

Programske zadaće Suradnici Vrijeme realizacije
U odnosu na vrtić:

-sudjelovanje u izradi Godišnjeg izvješća ustanove

-sudjelovati u izradi Godišnjeg plana i programa rada, te praćenje njegove realizacije,

-sudjelovanje u izradi kurikuluma vrtića

-sudjelovanje u izradi financijskog plana vrtića,

-sudjelovanje u timskom planiranju aktivnosti vezanih za unapređivanje njege zaštite, sigurnosti, odgoja i obrazovanja djece predškolske dobi,

-praćenje ispravnosti i sigurnosti objekta, nadopuna i nabavka didaktike , materijala i drugih sredstava potrebnih za funkcioniranje vrtića,

-funkcionalno nadopunjavanje i obnavljanje sprava, pomagala i materijala u vanjskom i unutrašnjem prostoru (sigurnosni i estetski kriteriji),

-koordinirati i pratiti kvalitetu izvršavanja zadataka vezanih za popravke, servisiranje i atestiranje opreme,

-sudjelovanje u pripremanju sjednica UV , te provođenju njihovih zaključaka i odluka,

-sudjelovanje u pripremi i realizaciji sjednica OZV, te pratiti realizaciju zaključaka OZV i njihovu provedbu u neposrednoj praksi,

-praćenje svih važnih uvjeta potrebnih za kvalitetnu realizaciju odgojno-obrazovnog procesa,

-sudjelovanje u timovima za prezentiranje projekata te svim oblicima stručnog usavršavanje,

-prisustvovanje stručnim aktivima, seminarima te primjenjivanje istog u praksi,

-praćenje stručne literature

-sudjelovanje u praćenju uvođenja pripravnika u samostalan rad,

-sudjelovanje u pripremi za prijem djece.

 

 

Stručni tim

stručni tim i tim za izradu kurikuluma ustanove

računovodstvo

stručni tim,med . sestra, HZZJIŽ

 

kućni majstori i ZIK d.o.o.

 

 

 

komunalni odjel grada Umaga

 

kućni majstori

članovi upravnog vijeća,predsjednica UV, tajnica

stručni tim

 

 

 

 

 

 

 

pedagog ,edukacijski rehabilitator i psiholog

 

stručni tim i odgajatelji

 

 

Rujan i tijekom godine

rujan

kolovoz-rujan

tijekom godine

tijekom godine

tijekom godine

 

tijekom godine

 

 

tijekom godine

 

 

 

 

tijekom godine

 

 

 

 

tijekom godine

 

 

 

 

 

 

tijekom godine

 

srpanj,kolovoz i rujan

Suradnja s roditeljima:

-sudjelovanje u roditeljskim sastancima na početku pedagoške godine,ali i po potrebi tijekom godine,

-individualni razgovori i konzultacije

-informiranje i suradnja u zajedničkom rješavanju problema,

-suradnja u organizaciji i realizaciji radionica za roditelje, te pripremi edukativnih materijala

– vođenje radionica za roditelje “Rastimo zajedno”.

 

 

 

Stručni tim i odgajatelji

 

 

 

 

 

Educirani tim voditelja (psigologinja Petra Brnić i odgajatelj mentor Nena Martinović)

 

 

Kolovoz

 

 

tijekom godine po potrebi

 

11 radionica

Suradnja s društvenim čimbenicima:

– Talijanski dječji vrtić “Girotondo”

-Gradskim poglavarstvom

-Osnovnom školom,

-Policijskom upravom,

-POU “Ante Babić”

-Centrom za socijalnu skrb

-Ministarstvom znanosti , obrazovanja i športa,

-Agencijom za odgoj i obrazovanje

-Pročelnikom za društvene djelatnosti,

-Predstavnicima Gradske vlasti,

-Pedijatrima,

-Vatrogasnom postajm,

-Turističkom zajednicom grada Umaga,

-Domom za starije i nemoćne “Atilio Gamboc”

-Muzejom grada Umaga

-Talijanskom zajednicom

-Zavodom za javno zdravstvo

-sportskim i drugim udrugama grada Umaga ( Udruga “Pružam ti ruku, Društvo Naša Djeca, folklorno društvo Umag i dr.),

– medijima.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijekom godine

 

Sve ostale ne planirane zadaće realizirati će se prema nastalim potrebama tijekom pedagoške godine.

 

 

 

 

9.1.    GODIŠNJI PLAN I PROGRAM PEDAGOGA

Bitna zadaća stručnog suradnika – pedagoga  biti će jačanje kompetencije svih koji sudjeluju u neposrednom odgojno – obrazovnom procesu, ukljućivanjem u Zajednice učenja. Time se istovremeno postiže podizanje kvalitete rada u cijelome vrtiću, te se polako usklađuje i sa Nacionalnim kurikulumom.

Poslovi pedagoga određeni su humanističko – razvojnom koncepcijom predškolskog odgoja i obrazovanja, a temelje se na suvremenim znanstvenim spoznajama i dostignućima.

Pedagog je u dječjem vrtiću prisutan kao nezaobilazni čimbenik kvalitetnog ostvarivanja ranog odgoja i obrazovanja predškolske djece, što uključuje širok raspon djelovanja:

 • Promicanje različitih koncepcija, teorijskih postavki, znanstvenih spoznaja i dostignuća
 • Unaprjeđivanje kvalitete rada s djecom i roditeljima
 • Stručno usavršavanje, osposobljavanje i obrazovanje odgajatelja i ostalih sudionika u procesu
 • Istraživanje i vrednovanje kvalitete primjene programa; humanog i materijalnog okruženja u kojima se program provodi

Poslovi i zadaće pedagoga definiraju se na nekoliko načina: u odnosu na dijete, odgajatelje, društveno okruženje, što taj posao čini kompleksnim. Pored toga, pedagog obavlja i ove poslove: bibliotečno-informacijske, dokumentiranje odgojno – obrazovne djelatnosti, organizacijska studentske prakse, praćenje stažiranja odgajatelja pripravnika…

Primarna zadaća u odnosu na dijete je podizanje kvalitete života u vrtiću u skladu s njegovim razvojnim i aktualnim potrebama.

Osnovna zadaća u odnosu na odgajatelje je podrška i pomoć u ostvarenju odgojno – obrazovnog procesa, te usmjeravanje odgajatelja u profesionalnom rastu.

U odnosu na roditelje cilj se sastoji od podrške u odgovornom roditeljstvu, te jačanju partnerskih odnosa vrtića i obitelji.

Zadaća u odnosu na društveno okruženje je jačanje društvene svijesti o važnosti ranog odgoja i obrazovanja, kao i promidžba djelatnosti.

 

Stručni suradnik pedagog se zbog širine poslova koje obavlja, te zbog važnosti usvajanja aktualnih znanja, treba se kontinuirano educirati, te se tijekom godine prijavljuje na edukacije prema interesu i prema potrebi ustanove.

Programske zadaće predškolskog pedagoga

Suradnici

Vrijeme realizacije

1.

U ODNOSU NA DIJETE:

– pratiti proces prilagodbe novoupisane djece

– pratiti i procjenjivati  aktualne djetetove potrebe, pravodobnost i kvalitetu njihovog zadovoljavanja zbog utvrđivanja primjerenosti organizacije djetetova života  i cjelokupnog odgojnog procesa

– pratiti i procjenjivati primjerenost djetetove okoline njegovim razvojnim mogućnostima, interesima i aktualnim potrebama

– pratiti međusobnu dječju interakciju, interakciju s odgajateljima i ostalim odraslima

– poticati i podupirati promjene koje omogućavaju zadovoljavanje djetetovih aktualnih i trajnih potreba – na razini vrtića, grupe, pojedinca – sudjelovanje u promicanju odgojno – obrazovnih organizacijskih uvjeta u cilju fleksibilnijeg zadovoljavanja potreba djece i uvažavanja individualnih različitosti

– ostvarivati neposredan kontakt sa djecom radi obogaćivanja programa rada

– praćenje ritma života i aktivnosti djece radi prilagođavanja organizacije rada u vrtiću

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odgojitelji

Stručni suradnici

Zdravstveni voditelj

 

Rujan

 

 

 

 

 

 

Tijekom godine

2.

U ODNOSU NA ODGOJITELJE:

– pomoć odgajateljima da prepozna i procijeni djetetove potrebe (instrumentarij za praćenje, analiza razine zadovoljavanja djetetovih potreba u odnosu na pojedine dijelove odgojno – obrazovnog procesa)

– praćenje i suradnja pri ostvarivanju bitnih zadaća u ustanovi s naglaskom na dokumentiranju procesa i izdradi razvojnih mapa u cilju individualizacije rada u skupini

– suradnja u organizaciji rada skupine (usklađivanju dnevnog ritma s potrebama djece)

– suradnja u kreiranju poticajnog vremenskog, materijalnog i prostornog konteksta za povoljan djetetov razvoj i optimalno zadovoljenje njegovih potreba

– suradnja pri strukturiranju i organiziranju svih prostora vrtića u poticajno okruženje za boravak djece

– pomoć u osmišljavanju poticajima i materijalima bogate stimulativne okoline (osmišljavanje i strukturiranje centara aktivnosti)

-pomoć u izboru prikladnih poticaja i sadržaja u odnosu na potrebe, interese i mogućnosti djece

– proširenje i bogaćenje programa vezano uz stvarne i aktualne interese djece (npr. kod projekata)

– pomoć u planiranju odgojno – obrazovnog radana razini skupine i vrtića

– sudjelovanje u radu timova odgajatelja

– suradnja s odgajateljima u osvješćivanju nužnosti stalnog procjenjivanja razine vlastite prakse, odmaku od rutine i otvorenosti prema novinama (promatranje, dijalog, osvješćivanje implicitne pedagogije, radionice, refleksije…)

– rad na stjecanju vještina timskog rada

– sudjelovanje u organizaciji prakse studenata

– sudjelovanje u radu timova za stažiranje odgfajatelja pripravnika – praćenje rada, dokumentiranje, refleksije

– pomoć pri vođenju ped. dokumentacije, analiza

– poticanje odgajatelja na korištenje što raznolikijih oblika suradnje s roditeljima

– planiranje stručnog usavršavanja odgojitelja, dokumentiranje i praćenje

– valorizacija rada odgojitelja

– vođenjebiblioteke sa stručnom literaturom – nabavka i evidencija posudbe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odgojitelji

Stručni suradnici

Zdravstveni voditelj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijekom godine

3.

U ODNOSU NA RODITELJE:

– sudjelovanje u radu komisije za upise i provođenje inicijalnih razgovora pri upisu

– informiranje i pomoć u procesu prilagodbe

– svakodnevni kontakt s roditeljima, savjetodavni rad u rješavanju razvojne i odgojne problematike

– u dogovoru s odgojiteljima, priprema tematskih roditeljskih sastanaka prema potrebi skupine

– u suradnji s odgajateljima organiziranje druženja i izleta s roditeljima

– poticanje i stvaranje uvjeta za sudjelovanje roditelja u odgojno – obrazovnom procesu

– vođenje radionica Rastimo zajedno za zainteresirane roditelje djece do 4 godine

– izrada edukativnih brošura, banera…

– administriranje web – stranice vrtića u svrhu informiranja roditelja

 

Stručni suradnici,

Ravnateljica

Zdravstveni voditelj

 

 

odgojitelji

 

Svibanj

Tijekom godine

 

Tijekom godine

 

 

 

 

Jesen – zima

4.

U ODNOSU NA DRUŠTVENE ČIMBENIKE:

– povezivanje s društvenim čimbenicima iz neposrednog vrtićkog okruženja u svrhu obogaćivanja redovitog programa

– suradnja sa dječjim vrtićima u županiji i šire – razmjena iskustava

– suradnja sa stručnim suradnicima Osnovne škole (posjete školi, upisi u 1. razred…)

– suradnja s medijima u cilju predstavljanja postignuća struke, kao i promicanja djelatnosti ranog odgoja i obrazovanja

– MZOS, Agencija za odgoj i obrazovanje – suradnja u organizaciji stručnih usavršavanja, promicanja u položajna zvvanja…

– administriranje web – stranice u svrhu informiranja uže i šire duštvene zajednice

 

 

 

 

 

 

 

 

Odgojitelji

Stručni suradnici

Zdravstveni voditelj

Ravnateljica

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijekom godine

 

 

5.

U ODNOSU NA STRUČNI TIM:

– rad u timu za upise

– sudjelovanje u formiranju skupina i rasporedu odgajatelja po skupinama

– suradnja u postavljanju i ostvarivanju osnovnih zadaća i poslaova iz Godišnjeg plana ustanove

– suradnja u izradi Kurikuluma ustanove

Redoviti sastanci stručnog tima te planiranje svakodnevnih aktivnosti

– Sudjelovanje u nabavci potrošnog materijala, didaktike i stručne literature

– dogovaranje o zajedničkoj strategiji djelovanja u odnosu na aktualna zbivanja na razini vrtića

– stručna potpora ravnateljici u poštivanju pedagoških načela organizacije rada vrtića na mikro i makro razini (prostornih, kadrovskih…)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2.    GODIŠNJI PLAN STRUČNOG SURADNIKA EDUKACIJSKOG –REHABILITATORA

RUJAN 2017 Snimanje početnog stanja po skupinama.

Obilazak svih  objekata. Individualni razgovori sa odgojiteljskim parom.

Upoznavanje odgojitelja sa djecom i roditeljima s TUR. Promatranje i praćenje neurorizične djece, kao i zahtjevnije djece s poremećajima u ponašanju.

Uključivanje djece s TUR u primarne programe odgoja, njege,zaštite i rehabilitacije.

Individualni razgovori sa roditeljima djece s TUR.

Koordinacija sa stručnim timom.

Prisutnost na odgojiteljskim vijećima i izrada godišnjeg plana i programa.

Izrada rasporeda rada po objektima i danima.

Individualne informacije za roditelje.

Suradnja sa širom zajednicom; Centar za soc skrb, liječnici,rehabilitatori iz drugih ustanova, gdje djeca idu na tretmane,Udruge koje se bave djecom s TUR,šira zajednica.

U toku mjeseca rujna, 3,5 dana u tjednu, i to od ponedjeljka do srijede od 7-14 h i četvrtkom od 7-10.30. Ukupno 28 sati tjedno.
LISTOPAD 2017 Promatranje i rad s djecom s TUR  po odgojnim skupinama,izrada plana i programa za svako pojedino dijete primjereno stupnju i vrsti oštećenja.

Promatranje i rad i sa djecom s lakšim odstupanjima u razvoju.

Odabir odgovarajućih oblika rada,opreme,didaktičkih sredstava i pomagala.

Narudžba nove didaktike i opreme.

Razmjena mišljenja i iskustva sa odgojiteljima o zatečenom stanju u skupinama.

Izrada „Rutina u dječjem vrtiću“zajedno sa  odgojiteljima s odabirom novih ciljeva i zadataka za  dijete, te odabir načina i metode rada i promatranja ,kao i  izrada individualnog odgojno-obrazovnog programa IOOP.

Individualne informacije za roditelje.

Vođenje dosjea. Dnevnika rada i mjesečno planiranje.

 

U toku mjeseca listopada, 3,5 dana u tjednu, i to od ponedjeljka do srijede od 7-14 h i četvrtkom od 7-10.30. Ukupno 28 sati tjedno.
STUDENI 2017 Individualizirani rad s djecom u cilju otklanjanja ili olakšavanja teškoća za njihovo daljnje funkcioniranje u svakodnevnom životu.

Rad se bazira na socijalizaciji,poticanju i procjenama motoričko- perceptivnih sposobnosti,pravilnom izgovoru,pažnji,koncentraciji,memoriji i razvoju grubih i finih mišićnih struktura konceptiranih u individualnom planu i programu  djeteta ovisno o poteškoći koje dijete ima.

Koordinacija sa odgojiteljima u čijoj skupini dijete boravi.

Individualne informacije za roditelje.

Pružanje pomoći odgojitelju u radu sa djecom u skupini kroz primjere i poticaje.

Vođenje dosjea i izrada lista procjena kroz zapažanja u individualnom radu.

Odgojiteljsko vijeće.

Stručno usavršavanje.

Roditeljski sastanci.

Kontinuirano, 3,5 dana u tjednu, i to od ponedjeljka do srijede od 7-14 h i četvrtkom od 7-10.30. Ukupno 28 sati tjedno.
PROSINAC 2017 Kontinuirani individualni rad sa djecom.

Suradnja sa roditeljima i davanje smjernica i zadataka za svakodnevan rad u obitelji kao i analiza postignutih rezultata.

Individualne informacije za roditelje.

Suradnja sa stručnim timom.

Suradnja sa društvenom sredinom.

Stručno usavršavanje.

Svakodnevno vođenje dnevnika rada i dosjea.

 

Kontinuirano,3,5 dana u tjednu, i to od ponedjeljka do srijede od 7-14 h i četvrtkom od 7-10.30. Ukupno 28 sati tjedno.
SIJEČANJ  2018 Kontinuirani individualni rad sa djecom.

Suradnja sa roditeljima i odgojiteljima te davanje zadataka za svakodnevan rad u obitelji kao i analiza postignutih rezultata.

Suradnja sa s rehabilitatorima iz Pule, Poreča,i Udruga koji rade sa djecom iz našeg vrtića i zajednički dogovor o daljnjim primjenama i metodama rada.

Individualne informacije za roditelje.

Suradnja sa stručnim timom.

Suradnja sa društvenom sredinom.

Stručno usavršavanje.

Svakodnevno vođenje dnevnika rada i dosjea.

Radionice za roditelje djece s TUR.

 

Kontinuirano, 3,5 dana u tjednu, i to od ponedjeljka do srijede od 7-14 h i četvrtkom od 7-10.30. Ukupno 28 sati tjedno.
VELJAČA 2018 Kontinuirani individualni.

Suradnja sa roditeljima i odgojiteljima te davanje zadataka za svakodnevan rad u obitelji kao i analiza postignutih rezultata.

Koordinacijski sastanak sa odgojiteljima s odabirom novih ciljeva za svako dijete te odabir načina i metode rada i promatranja ,kao i  izrada tj nadopuna individualnog odgojno-obrazovnog programa.

Individualne informacije za roditelje.

Suradnja sa stručnim timom.

Suradnja sa društvenom sredinom.

Stručno usavršavanje.

Svakodnevno vođenje dnevnika rada i dosjea.

Radionice za roditelje djece s TUR.

 

 

Kontinuirano, 3,5 dana u tjednu, i to od ponedjeljka do srijede od 7-14 h i četvrtkom od 7-10.30. Ukupno 28 sati tjedno.
 

OŽUJAK 2018

 

Kontinuirani individualni rad sa djecom.

Suradnja sa roditeljima i odgojiteljima te davanje zadataka za svakodnevan rad u obitelji kao i analiza postignutih rezultata.

Individualne informacije za roditelje.

Suradnja sa stručnim timom.

Suradnja sa društvenom sredinom.

Stručno usavršavanje, radionice,seminari.

Svakodnevno vođenje dnevnika rada i dosjea.

Radionice za roditelje djece s TUR.

 

 

Kontinuirano, 3,5 dana u tjednu, i to od ponedjeljka do srijede od 7-14 h i četvrtkom od 7-10.30. Ukupno 28 sati tjedno.

TRAVANJ 2018 Kontinuirani individualni rad sa djecom.

Suradnja sa roditeljima i davanje zadataka za svakodnevan rad u obitelji kao i analiza postignutih rezultata.

Individualne informacije za roditelje.

Suradnja sa stručnim timom.

Suradnja sa društvenom sredinom.

Stručno usavršavanje.

Svakodnevno vođenje dnevnika rada i dosjea.

Odgojiteljsko vijeće.

Radionice za roditelje djece s TUR.

 

Kontinuirano, 3,5 dana u tjednu, i to od ponedjeljka do srijede od 7-14 h i četvrtkom od 7-10.30. Ukupno 28 sati tjedno.
SVIBANJ 2018 Kontinuirani individualni rad sa djecom.

Suradnja sa roditeljima i davanje zadataka za svakodnevan rad u obitelji kao i analiza postignutih rezultata.

Koordinacijski sastanak  sa odgojiteljima rezimiranje rada u protekloj šk godini ,planovi i prijedlozi za iduću godinu.

Individualne informacije za roditelje.

Suradnja sa stručnim timom.

Suradnja sa društvenom sredinom.

Stručno usavršavanje.

Svakodnevno vođenje dnevnika rada i dosjea Radionice za roditelje djece s TUR

 

Kontinuirano, 3,5 dana u tjednu, i to od ponedjeljka do srijede od 7-14 h i četvrtkom od 7-10.30. Ukupno 28 sati tjedno.
LIPANJ 2018 Kontinuirani individualni rad sa djecom.

Suradnja sa roditeljima i davanje zadataka za svakodnevan rad u obitelji kao i analiza postignutih rezultata.

Individualne informacije za roditelje.

suradnja sa stručnim timom.

Suradnja sa društvenom sredinom.

Stručno usavršavanje.

Svakodnevno vođenje dnevnika rada i dosjea.

Pisanje godišnjeg izvješća 2017/2018 godinu.

Roditeljski sastanci.

Odgojiteljsko vijeće.

 

 

Kontinuirano, 3,5 dana u tjednu, i to od ponedjeljka do srijede od 7-14 h i četvrtkom od 7-10.30. Ukupno 28 sati tjedno.
SRPANJ 2018 Rad na dokumentaciji.

GO

Kontinuirano, 3,5 dana u tjednu, i to od ponedjeljka do srijede od 7-14 h i četvrtkom od 7-10.30. Ukupno 28 sati tjedno.
KOLOVOZ 2018 Rad na dokumentaciji.

Roditeljsko sastanci.

Koordinacije stručne službe.

Odgojiteljsko vijeće.

Kontinuirano, 3,5 dana u tjednu, i to od ponedjeljka do srijede od 7-14 h i četvrtkom od 7-10.30. Ukupno 28 sati tjedno.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.4.    GODIŠNJI OPERATIVNI PLAN I PROGRAM STRUČNOG SURADNIKA – PSIHOLOGA ZA PEDAGOŠKU GODINU 2016./2017.

Psiholog prati psihofizički razvoj i napredovanje pojedinačnog djeteta, postavlja razvojne zadaće i skrbi se o psihičkom zdravlju djece. Svojim djelovanjem pridonosi razvoju timskog rada u dječjem vrtiću i sudjeluje u stvaranju temeljnih uvjeta za ostvarivanje dječjih prava. Posebno je važna uloga psihologa u prepoznavanju djece s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama (djece s teškoćama i darovite djece) i promišljanju razvojnih zadaća za njihovo napredovanje prema sposobnostima. Radi i s djecom s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama i njihovim roditeljima na emocionalno-psihološkome snaženju obitelji za kvalitetniju pomoć u odrastanju djeteta. Surađuje i sudjeluje u programima stalnog usavršavanja odgojitelja, s roditeljima i lokalnom zajednicom te unapređuje cjelokupan rad u dječjem vrtiću. Povezuje se sa zdravstvenim ustanovama i ustanovama socijalne skrbi, koristi se supervizijskom pomoći i sudjeluje u istraživanjima u dječjem vrtiću te javno prezentira rezultate.

 

 

INOVACIJE U ODNOSU NA BITNE ZADAĆE STRUČNOG SURADNIKA – PSIHOLOGA ZA OVU PEDAGOŠKU GODINU

 

 

 1. Rad na uvođenju Etičkog kodeksa zaposlenika ustanove
 2. Rad na uvođenju sistematskog prikupljanja podataka o djeci s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama
 3. Uvođenje refleksija s odgojiteljicama nakon boravka u skupini, na temu komunikacijsko-interakcijskog odnosa s djecom te adekvatnosti poticaja
 4. Osmišljavanje i realizacija ciklusa od 5 radionica s odgojiteljicama na teme komunikacijskih vještina
 5. Evaluacija procesa ulaska djeteta u jaslice (roditeljskog sastanka)
 6. Evaluacija stručnih aktiva u ustanovi
 7. Predavanje za odgojitelje djece u posljednjoj godini prije polaska u školu: Priprema za školu (u suradnji s logopedinjom)
 8. Predavanja za stručne djelatnike i roditelje u izvan ustanove: Aspergerov sindrom, Darovitost
 9. Koordiniranje i vođenje programa radionica za roditelje„Rastimo zajedno“
 10. Uspostavljanje redovite suradnje sa Dnevnim centrom za rehabilitaciju Veruda Pula i udrugom „Pružam ti ruku“– usuglašavanje ciljeva, osmišljavanje plana rada sa podjelom zadataka (u suradnji sa stručnim timom)

 

 

 

REDOVITI POSLOVI IZ PLANA STRUČNOG SURADNIKA PSIHOLOGA

 

SADRŽAJ RADA POMOĆ U REALIZACIJI VRIJEME REALIZACIJE
     
POSEBNI POSLOVI IZ GODIŠNJEG PROGRAMA RADA STRUČNOG SURADNIKA-PSIHOLOGA    
Izrada operativnog programa rada psihologa rujan
Suradnja s odgajateljima na planiranju rada s djecom s posebnim potrebama odgojitelji listopad – lipanj
Planiranje permanentnog stručnog usavršavanja odgajatelja odgojitelji, pedagog, ravnatelj rujan
Uključivanje u izradu Godišnjeg plana i programa rada ustanove ravnatelj, pedagog, med. sestra
Planiranje i programiranje rada s djecom s posebnim potrebama odgojitelji rujan – lipanj
Poslovi vezani uz upis djece u novu pedagošku godinu (provođenje inicijalnih intervjua i ostalih poslova vezanih uz upis) stručni tim svibanj – rujan
Formiranje odgojnih skupina ravnatelj, stručni tim lipanj
 
RAD S DJECOM
Prikupljanje anamnestičkih podataka odgojitelji, stručni tim kontinuirano
Praćenje adaptacije novoupisane djece odgojitelji rujan
Identificiranje djece s privremenim ili trajnim posebnim potrebama

Praćenje i procjenjivanje djetetovih potreba i trenutnog stupnja psihofizičkog razvoja (korištenje psihologijskog instrumentarija)

– identifikacija djece s  teškoćama u razvoju

– identifikacija darovite djece

– identifikacija djece sa socio-emocionalnim teškoćama

– praćenje djece s utvrđenim TUR-om

– praćenje neurorizične djece

– praćenje djece s odgodom upisa u  OŠ

odgojitelji kontinuirano
Neposredni individualni rad s djecom

– rad s darovitom djecom –

– rad s djecom s lakšim teškoćama u razvoju

– rad s djecom s lakšim emocionalnim i socijalnim teškoćama

stručni tim, odgojitelji listopad – lipanj
Opservacija djece i odgojnih skupina rujan – lipanj
 
RAD S RODITELJIMA
ravnatelj, pedagog rujan
Upoznavanje roditelja s planom i programom rada predškolske ustanove pedagog, medicinska sesra srpanj-kolovoz
Educiranje roditelja o razvojnim osobitostima djeteta putem tematskih roditeljskih sastanaka/radionica
Radionica: Karakteristike djeteta u godini pred polazak u školu listopad
Predavanje: Darovitost u predškolskoj dobi studeni
Radionica : Vođenje ciklusa radionica „Rastimo zajedno“ Tim 2 Rastimo zajedno siječanj-travanj
Educiranje roditelja o razvojnim osobitostima djeteta putem pisanog materijala prema potrebi
Individualno savjetovanje i informiranje prema potrebi
 
RAD S ODGOJITELJIMA
Suradnja i pomoć odgojiteljima u prepoznavanju i procjeni djetetovih potreba u cilju njihovog optimalnog zadovoljavanja kontinuirano
Podrška odgajateljima u realizaciji preventivnih programa – učenje socijalnih vještina odgojitelji studeni -svibanj
Prijenos informacija o relevantnim osobinama djeteta (novoupisana djeca, djeca u tretmanu unutar ili izvan ustanove) stručni tim kontinuirano
Poticanje stručne kompetencije odgojitelja – priprema i održavanje aktiva u skladu s potrebama:
Predavanje:  Darovitost u predškolskoj dobi – istine i zablude studeni
Potpora i pomoć odgojiteljima u osmišljavanju i realizaciji kvalitetne interakcije s roditeljima
Radionica:   Vođenje razgovora s roditeljima i davanje povratne informacije veljača
SURADNJA SA STRUČNOM SLUŽBOM
Suradnja s pedijatrima i školskim liječnicima med. sestra prema potrebi
Suradnja s Centrom za socijalnu skrb prema potrebi
Suradnja sa stručnjacima van ustanove (logoped, klinički psiholog, neurolog, neuropsihijatar i dr.) stručni tim prema potrebi
Suradnja sa stručnom službom osnovne škole (psiholog, pedagog, Edukacijsko rehabilitacijski terapeut ) pedagog prema potrebi
Suradnja s profesionalcima u znanstveno-istraživačkim institucijama tijekom godine
Suradnja sa drugim psiholozima u predškolskim ustanovama
 
EVALUACIJA ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA
kontinuirano
Aktivno uključivanje u sjednice Odgojiteljskog vijeća prema potrebi
Sudjelovanje u izradi Godišnjeg izvješća o radu ustanove kolovoz
Izvještaj o radu psihologa kolovoz
 
PERMANENTNO STRUČNO USAVRŠAVANJE
Grupni oblici permanentnog stručnog usavršavanja (stručni aktivi, seminari, savjetovanja) ravnatelj, pedagog kontinuirano
Individualni oblici (praćenje stručne literature) kontinuirano
 
SUDJELOVANJE U KULTURNOJ I JAVNOJ DJELATNOSTI USTANOVE
Sudjelovanje u planiranju i realizaciji važnih događaja i manifestacija u ustanovi (prema Kalendaru blagdana) pedagog, ravnatelj, med. sestra, odgojitelji kontinuirano
Uključivanje u akcije od šireg društvenog značaja prema potrebi
Prezentacija rada vrtića prema lokalnoj zajednici prema potrebi
 
VOĐENJE DOKUMENTACIJE
Vođenje dosjea (djeteta, praćenje ostvarene suradnje s roditeljima) listopad – lipanj
Praćenje ostvarene suradnje s odgojiteljima (dosje djeteta, službene zabilješke) kontinuirano
Vođenje dnevnika rada kontinuirano
Praćenje realizacije plana i programa listopad – kolovoz
ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKI RAD
Utvrđivanje razloga ne sudjelovanja roditelja u  programu Rastimo zajedno ravnatelj, stručni tim, odgojitelji rujan-listopad

 

 

 

 

 

9.5.    GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA LOGOPEDA

Radno vrijeme strukturirano je na 32 sata tjedno s mogućnošću preraspodjele radnih sati.

Struktura radnog vremena:

Zadaća i aktivnost sati
Neposredan rad s djecom 20
Priprema za rad 4
Logopedska dokumentacija 2
Suradnja s odgojiteljima, roditeljima i stručnom službom 2
Stručno usavršavanje 2
Dnevni odmor 2

 

Radno vrijeme:

Ponedjeljak 07.00 – 14:00
Utorak 07:00 – 14:00
Četvrtak 07:00 – 14:00
Petak 07:00 – 14:00

 

Posebne zadaće:

 • osvješćivanje važnosti ranog poticanja jezično-govornog razvoja kod djece putem sastanaka, radionica i logopedskog savjetovanja
 • praćenje djece s rizičnim faktorima u razvoju te poduzimanje odgovarajućih mjera u svrhu prevencije i poticanja primjerenog razvoja
 • uvođenje promjena u neposredan rad s djecom s komunikacijskim i govorno-jezičnim teškoćama

 

 1. Zadaće i aktivnosti u odnosu na dijete
Cilj: prevencija, detekcija, dijagnostika i tretman jezično-govornih i komunikacijskih poremećaja
1.1.Opservacija djece po odgojnim skupinama, otkrivanje i evidentiranje djece s jezično-govornim teškoćama i komunikacijskim poremećajem rujan – kolovoz
1.2.Trijažno ispitivanje i procjena djece iz starijih vrtićkih skupina rujan – kolovoz
1.3.Ispitivanje predvještina čitanja i pisanja kod djece školskih obveznika rujan; travanj
1.4.Terapeutski rad s djecom listopad – kolovoz
a)      pripreme za realizaciju logopedske terapije
b)      logopedska terapija s djecom s komunikacijskim, jezično-govornim i glasovnim poremećajima
1.5.Pisanje logopedskog mišljenja po potrebi
1.6.Upućivanje djece na specijalističke preglede izvan vrtića po potrebi
1.7.Praćenje tijeka rehabilitacije djece izvan vrtića rujan – kolovoz
1.8.Vođenje dokumentacije o djeci rujan – kolovoz

 

 1. Zadaće i aktivnosti u odnosu na roditelje
Cilj: osvješćivanje roditelja o važnosti poticanja jezično-govornog razvoja i rane intervencije u svrhu otklanjanja ili ublažavanja jezično-govornih i komunikacijskih poremećaja kod djece; edukacija roditelja za potporu i suradnju u terapiji njihovog djeteta
2.1.Sudjelovanje na roditeljskim sastancima

“Polazak u školu – Što dijete treba znati?”

“Važnost govora djece predškolske dobi” (jasličke skupine)

listopad, studeni

 

2.2.Inicijalni intervjui s roditeljima novoprimljene djece svibanj
2.3.Suradnja s roditeljima djece koja imaju jezično-govorne poremećaje: prikupljanje anamnestičkih podataka, zajedničko praćenje tijeka terapije listopad – kolovoz
2.4.Upoznavanje roditelja s vrstom i stupnjem jezično-govornih i komunikacijskih poremećaja njihovog djeteta, informiranje roditelja o važnosti rehabilitacije listopad – kolovoz
2.5.  Instruktivni rad s roditeljima u cilju uljučivanja roditelja kao bitnog sudionika u logopedskoj terapiji; izrada pisanih naputaka i vježbi za rad kod kuće listopad – kolovoz
2.6.Savjetovanje roditelja o poticanju jezično-govornog razvoja listopad – kolovoz
2.7.Interpretacija nalaza i mišljenja po potrebi
2.8.Suradnja putem pisanih materijala, članaka, letaka rujan – kolovoz
2.9.Vođenje dokumentacije o suradnji s roditeljima rujan – kolovoz

 

 1. Zadaće i aktivnosti u odnosu na odgojitelje
Cilj: pomoć u planiranju poticanja jezično-govornog razvoja; prevencija jezično-govornih poremećaja; pomoć u planiranju pripreme djece za školu
3.1.Razmjena informacija o novoupisanoj djeci rujan
3.2.Informiranje o djeci s jezično-govornim i komunikacijskim poremećajima rujan – kolovoz
3.3.Informiranje o rezultatima logopedske trijaže i dijagnostike, kao i o tijeku logopedske terapije rujan – kolovoz
3.4.Savjetodavni rad s odgajateljima u cilju potpore i pomoći u rehabilitaciji rujan – kolovoz
3.5.Izrada pisanih naputaka o jezično-govornim poteškoćama prisutnim u skupini rujan – kolovoz
3.6.Pomoć u planiranju rada s djecom školskim obveznicima u svrhu poticanja razvoja vještina i sposobnosti bitnih za usvajanje čitanja i pisanja rujan – kolovoz
3.7.Informiranje i educiranje odgojitelja o jezično-govornom razvoju djece rujan – kolovoz
3.8.Pomoć oko održavanja higijene glasa po potrebi

 

 1. Poslovi logopeda u radu stručnog tima
Cilj: dogovoreno i usklađeno djelovanje s ostalim članovima stručnog tima u svim segmentima odgojno-obrazovnog rada
4.1.Sudjelovanje u izradi Godišnjeg plana i programa rada vrtića rujan
4.2.Sudjelovanje u izradi Godišnjeg izvješća o radu vrtića kolovoz
4.3.Sudjelovanje u inicijalnim roditeljskim sastancima kolovoz
4.4.Svi poslovi vezani za upis nove djece u vrtić, osobito djece s posebnim potrebama te formiranje odgojnih skupina svibanj
4.5.Izrada vrtićkog mišljenja po potrebi
4.6.Izrada individualiziranog odgojno-obrazovnog programa rujan
4.7.Procjena spremnosti djece za školu rujan
4.8.Suradnja s pojedinim članovima stručnog tima vezano za djecu s posebnim potrebama o razvojnom statusu, oblicima pomoći, individualiziranim programima… rujan – kolovoz

 

 1. Suradnja s društvenim okruženjem
Cilj: suradnja s ustanovama i stručnjacima bitnim za dijagnostiku i rehabilitaciju djece s govorno-jezičnim i komunikacijskim poremećajima, djece s posebnim potrebama i teškoćama u razvoju
5.1.Suradnja sa svim stručnjacima i ustanovama u kojima se obavlja dijagnostika i rehabilitacija djece s posebnim potrebama i teškoćama u razvoju, osobito djece s jezično-govornim poremećajima rujan – kolovoz
5.2.Suradnja s institucijama s ciljem ostvarivanja prava djece po potrebi
5.3.Suradnja sa školama svibanj
5.4.Suradnja s drugim vrtićima po potrebi
5.5.Suradnja sa civilnim društvom po potrebi

 

 1. Vođenje logopedske dokumentacije
6.1.Izrada Godišnjeg plana i programa rada logopeda kolovoz
6.2.Izrada Godišnjeg izvješća o radu logopeda kolovoz
6.3.Evidencija o provedenim pregledima na razini vrtića i na razini odgojne skupine rujan; po potrebi
6.4.Evidencija djece s poremećajima jezika, govora i komunikacije rujan; po potrebi
6.5.Evidencija djece uključene u logopedsku terapiju rujan; po potrebi
6.6.Mjesečni izvještaj rada logopeda kontinuirano
6.7.Dnevni i tjedni plan i realizacija vježbi kontinuirano
6.8.Individualni dosje o djetetu, karton i ostala dokumentacija o djeci kontinuirano
6.9.Evidencija individualnog stručnog usavršavanja kontinuirano

 

 1. Individualno stručno usavršavanje
7.1.Praćenje stručnih dostignuća i dostupne literature iz područja logopedije i srodnih znanosti rujan – kolovoz
7.2.Praćenje stručnih dostignuća u svijetu putem Interneta rujan – kolovoz
7.3.Sudjelovanje u svim oblicima stručnog usavršavanja koje organiziraju MZOŠ, Agencija za odgoj i obrazovanje, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Hrvatsko logopedsko društvo (HLD) i druge institucije rujan – kolovoz
7.4.Sudjelovanje u radu Hrvatskog logopedskog društva po potrebi
7.5.Promicanje rada iz područja logopedije rujan – kolovoz

 

 1. Ostali poslovi i zadaće
8.1.Ostali poslovi i zadaće koji nisu navedeni u planu i programu, a potrebno ih je izvršiti po nalogu ravnateljice po potrebi
8.2.Sastanci stručnog tima i Odgojiteljska vijeća rujan – kolovoz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.6.    GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZDRAVSTVENOG VODITELJA

 

Oblici i sadržaj Nosilac zadataka Vrijeme                                                                                                 izvršenja
 

1. Upoznavanje početnog zdravstvenog  stanja djece po skupinama

ü  inicijalni intervjui, sređivanje kartoteke , kontrola liječničkih potvrda i cijepnih knjižica

viša med. sestra

stručna služba

odgojitelji

rujan

radnim danom

(ponedjeljak,

utorak,petak od 7-14 sati

i četvrtak od 10 i 30 do 14 sati)

2. Identifikacija djece sa  posebnim potrebama,

ü  poduzimanje mjera prema programskim  sadržajima

 

viša med. sestra, ,

nadležni liječnik

specijalisti

odgojatelji

ravnateljica

tijekom godine

 

rujan,listopad

tijekom godine

radnim danom

(ponedjeljak,

utorak, petak od 7-14 sati i četvrtak od 7-11 sati)

 

3. Skrb o dnevnom ritmu djece

ü  prilagoditi vrijeme obroka dnevnim aktivnostima

ü  prilagoditi vrijeme obroka jasličkih skupina

ü  praćenje i unapređivanje kvalitete popodnevnog odmora prema dobnoj skupini

viša med. sestra,

 

pedagog

 

odgojitelji

tromjesečno

 

radnim danom

(ponedjeljak,

utorak,petak od 7-14 sati  i četvrtak od 7-11 sati)

 

4. Planiranje zdrave i adekvatne prehrane

ü izrada jelovnika u skladu s Prehrambenim standardima za prehranu u dječjim vrtićima i jaslicama

ü radionica sa stručnim suradnicima

ü edukacija osoba koje rade u provedbi procesa pripreme obroka

ü poboljšanje kvalitete obroka

ü rad na prehrani djece sa alimentarnom alergijom i intolerancijom

ü radionice sa odgajateljima i servirkama

ü praćenje ponuda dobavljača i nalaženje odgovarajućeg

ü kontrola kvalitete i kvantitete obroka (ZZJZ Pula)

ü kontrola po sistemu HACCAP-a

viša med. sestra

glavni kuhar

odgojitelji

 

služba socijalne medicine ZZJZ Pula

 

HES služba DZ Umag

 

sanitarni inspektor

 

dobavljači

 

stručni tim  HACCP Pula

tjedno

radnim danom

(ponedjeljak,

utorak,petak od 7-14 sati i četvrtak od 7-11 sati)

 

 

tijekom godine

 

4x godišnje

 

2x godišnje

interni audit

5. Boravci na zraku

ü zadovoljavanje djetetove potrebe

ü razvijanje ekološke svijesti

ü suradnja u organizaciji zimovanja, ljetovanja i jednodnevnih izleta

ü suradnja sa sportskim  voditeljem

 

6. Praćenje zdravlja djece  tijekom boravka u                     

    vrtiću  i jaslicama                   

ü sistematski pregledi djece

ü stanje procijepljenosti djece

ü antropološka mjerenja

ü kontrola vida standardnim tablicama

ü sistematski pregledi (stomatolog, ortoped)

ü sistematski pregledi djece u četvrtoj godini života

ü praćenje izostanka djece

ü praćenje epidemiološke situacije

ü individualno praćenje djece

ü izrada edukativnih listića, brošura i obavijesti o izvršenim mjerama

viša med. sestra, pedagog

odgojitelji

stručni voditelj sportskih skupina

tijekom godine

radnim danom

(ponedjeljak,

utorak,petak od 7-14 sati i četvrtak od 7-11 sati)

nadležni liječnik

viša med. sestra             odgajatelji

stručna služba    specijalisti –

stomatolog,ortoped,

oftalmolog

HES služba

Prije upisa u vrtić i jaslice

 

tjedno

radnim danom (ponedjeljak,

utorak,petak od 7-14 sati i četvrtak od 7-11 sati)

 

mjesečno

tromjesečno

7. Plan sanitarno-higijenskog   održavanja vrtića

ü nadzor provedbe i prijedlaganje mjera u cilju osiguranja higijene unutarnjeg i vanjskog prostora

ü svakodnevno čišćenje unutarnjeg  i vanjskog prostora

ü svakodnevna dezinfekcija unutarnjeg prostora

ü higijena i dezinfekcija opreme

ü osiguravanje odgovarajućeg grijanja zimi

ü osiguravanje adekvatnog broja djece u radnoj sobi

ü osiguravanje zdravstveno ispravne čiste vode, kao i ispravnu dispoziciju otpadnih voda i krutog otpada

ü osiguravanje odgovarajućeg namještaja koji ne pogoduje nastanku ozljeda

ü osiguravanje da igračke, didaktička pomagala i drugi predmeti opće upotrebe ispunjavaju uvjete u pogledu zdravstvene ispravnosti predmeta opće upotrebe

ü osiguravanje dovoljne količine sredstava za opću higijenu djece  i same ustanove

–          dezinsekcija, deratizacija i dezinfekcija

 

viša med. setra

ravnateljica

 

tehničko osoblje

sanitarni nadzor

komunalno poduzeće

stručni tim HACCP-a Pula

stručna služba

DDD služba

tjedno

radnim danom (ponedjeljak,

utorak,petak od 7-14 sati i četvrtak od 7-11  sati)

svakodnevno

 

tijekom godine

 

 

 

2x godišnje po planu

8. Kontrola  opće i osobne higijene djelatnika

1.

ü  nadzor nad provođenjem propisanih mjera i  ispunjavanje uvjeta prema propisima o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti – pregledi HES službe

ü  ispunjavanje uvjeta prema propisima o zdravstvenoj ispravnosti i zdravstvenom nadzoru nad namirnicama  i predmetima opće upotrebe

ü  sistematski pregledi djelatnika prema obavezama zaštite na radu

 

 

Viša med. setra

HES  služba

 

Služba ZZJZ Pula

Specijalisti medicine rada

mjesečno

 

radnim danom

(ponedjeljak,

utorak,petak od

7-14 sati i četvrtak od 7-11 sati)

tijekom godine

po planu

9. Stručno usavršavanje i zdravstveno                         prosvjećivanje

ü  savjetovanja sa djelatnicima ustanove

ü  suradnja sa roditeljima

ü  suradnja sa vanjskim suradnicima

ü  praćenje novije literature

ü  stručni skupovi, seminari-katalog Ministarstva

viša med. sestra      zdravstveni djelatnici stručna  služba       odgojitelji

služba ZZJZ Pula

stručni tim HACCP-a Pula

 

Mjesečno

radnim danom (ponedjeljak,

utorak, petak od 7-14 sati  i četvrtak od 7-11 sati)

tijekom godine

 

10. Zdravstvena dokumentacija i evidencija

ü  potvrda o obavljenom sistematskom pregledu prije upisa u vrtić i jaslice

ü  ispis cijepnog kartona

ü  zdravstveni karton djeteta u vrtiću i jaslicama

ü  potvrda o obavljenom zdravtsvenom preglede djeteta kod izostanka zbog bolesti

ü  evidencija o zdravstvenom odgoju

ü  evidencija o higijensko-epidemiološkom nadzoru

ü  evidencija o sanitarnom nadzoru

ü  evidencija epidemioloških indikacija

ü  evidencija povreda

ü  evidencija antropometrijskih mjerenja

ü  evidencija preventivnih postupaka

nadležni liječnik

roditelji

viša med. sestra

nadležni liječnik

roditelji

odgojitelji

stručna služba

viša med. sestra

rujan

radnim danom ( ponedjeljakutorak,petak od 7-14 sati i četvrtak od 7-11 sati)

rujan

listopad

tijekom godine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. GODIŠNJI PLAN SPORTSKOG PROGRAMA

            UVOD

Uvođenjem integriranog sportskog programa želimo pojačati tjelesnu aktivnost u redovnom primarnom programu predškolske djece u svrhu kvalitetnije realizacije svih razvojnih zadaća programa.

Program je namijenjen djeci od navršene četvrte godine do polaska u školu i nije mu svrha stvaranje ili profiliranje vrhunskih sportaša već poticanje optimalnog i cjelokupnog razvoja djeteta, dok se potencijalno darovita djeca mogu prepoznati. U program će biti obuhvaćeno osam sportskih skupina, tri starije (dva puta tjedno), tri srednje (dva puta tjedno), jedna mješovita (dva puta tjedno), jedna mlađa (jednom tjedno) i provodit ćemo sportske aktivnosti sa skupinom “Vjeverice” iz Bašanije (jednom tjedno u popodnevnim satima).

            CILJEVI  PROGRAMA

 • Razvoj motoričkih sposobnosti (brzina, snaga, fleksibilnost, izdržljivost, ravnoteža itd.) s naglaskom na njihovu povezanost sa zdravljem djeteta;
 • Razvoj motoričkih vještina kroz svladavanje osnovnih tehnika pojedinih sportskih disciplina: atletike, gimnastike, nogometa, košarke, odbojke, rukometa, tenisa, hokeja, biciklizma itd;
 • Razvoj svijesti djeteta o značaju svakodnevnog tjelesnog vježbanja na sadašnji, ali i budući zdrav i produktivan život
 • Razvoj ekološke svijesti

 

            ZADAĆE PROGRAMA

 • maksimalan razvoj osnovnih motoričkih sposobnosti (brzina, snaga, koordinacija itd.) u skladu s individualnim mogućnostima djeteta;
 • razvijanje svijesti o sebi i svom tjelesnom ja ( izgled, dijelovi tijela, organi…), aktivnom ja (ovladane sposobnosti, vještine…), socijalnom ja (ovladane socijalne vještine, prihvaćenost….), psihološkom ja (uočene i manifestirane vještine i sklonosti djeteta);
 • razvijanje funkcionalnog razumijevanja kretanja (svjesnost vlastitog tijela i njegovih dijelova, te prostorno – vremenska orijentacija);
 • razvijanje sposobnosti djeteta za druženje, dogovaranje i suradnju s drugom djecom u igri;
 • utjecati na spremnost djeteta da slijedi upute zadane u skupini;
 • formiranje pozitivnih stavova prema sportu, čuvanju zdravlja, i zdravim stilovima života;
 • razvijati kod djece realnu sliku o sebi (samopouzdanje da realnije procjenjuju vlastite mogućnosti – podnošenje neuspjeha);
 • razvijati samostalnost djeteta u oblačenju, svlačenju i održavanju vlastite odjeće i obuće, te u održavanju prostora i imovine (sportskih rekvizita i igračaka);
 • poticati dijete da isprobava i istražuje mogućnosti vlastitog tijela kroz pokret, kretanje i igru;
 • razvijati motoriku djece u svim prirodnim oblicima kretanja (puzanje, hodanje, trčanje, penjanje, provlačenje, prevrtanje, poskakivanje…);
 • razvijati spoznajne funkcije i poticati aktivno – istraživalački odnos prema okolini, osobito kroz upoznavanje prostorne orijentacije;
 • osposobljavanje djeteta za nastavljanje tjelesnih aktivnosti u daljnjem životu, kao dijela životne kulture

 

              MATERIJALNI  UVJETI  I  ORGANIZACIJA  RADA

 • prostor i oprema (sprave i rekviziti) sportske dvorane u Centralnom vrtiću i u vrtiću “ Radost ” u  Umagu  (didaktika specijalizirana za sportski program i prilagođena razvojnim karakteristikama djece)
 • homogene skupine u Centralnom vrtiću i u vrtiću “ Radost ”
 • organizirano tjelesno vježbanje provodi se tijekom cijele godine u trajanju od 40 minuta (jedan dan u tjednu, po dogovoru, bit će rezerviran za posjete sportskim objektima ili posjete poznatih – zanimljivih sportaša)
 • vanjskog prostora Centralnog vrtića i vrtića “Radost”

 

 

SANITARNO – HIGIJENSKI  PREDUVJETI

 • čišćenje i provjetravanje dvorane prije i nakon vježbanja
 • održavanje didaktike (svakodnevno čišćenje sredstvom za dezinficiranje većih sprava i strunjača, a manjih rekvizita na kraju godine)
 • svako dijete ima urednu košaricu za odlaganje odjeće koja služi samo za sportsko vježbanje, a koja se redovito nosi kući na pranje
 • redovito održavanje vanjskog prostora vrtića

 

            PROVEDBA PROGRAMA I  SADRŽAJI

Rad sportskih skupina odvijat će se u vremenu između doručka i ručka više puta tjedno u prostoru velike dvorane u Centralnom vrtiću i u dvorani u vrtiću “Radost”, a kad vremenske prilike budu dopuštale  i vani.

Planiranje rada provodi se timski  – sportski voditelj, odgojitelji i stručni tim.

Svako dijete nakon doručka u skupini individualno se oblači i čeka voditelja sporta, voditelj dolazi po skupinu i kreću na vježbanje u dvoranu.

Jedan dan u tjednu bit će rezerviran ovisno o događaju za posjet sportaša, obilazak sportskih terena ili druge događaje.

Za područne vrtiće bit će organizirane jednom tjedno popodnevne sportske aktivnosti, sudjelovat će djeca koja su navršila četiri godine.

Sadržaji rada tijekom godine isprepliću se sadržajima primarnog razvoja programa, a činit će ga različiti prirodni oblici kretanja, igre i tehnike sportskih disciplina.

Izbor sadržaja uvijek će biti prilagođen mogućnostima svakog pojedinog djeteta. Prema potrebi ili aktualnosti zbivanja u programske sadržaje ući će obilježavanje značajnih datuma i aktualnih događaja: hrvatski olimpijski dan u rujnu, škola plivanja u srpnju (bit će uključeno najmanje 50 djece s navršenih šest godina), škola skijanja u ožujku, biciklijada (ili poligon), alpinizam i druge aktivnosti (sudjelovanje na dječjoj olimpijadi, sajmu sporta, izleti, zimovanja, ljetovanja) tijekom godine.

           

            PLANIRANJE, OSTVARIVANJE  I  VREDNOVANJE  PROGRAMA

Planiranje rada provodi se timski, što znači da sudjeluju odgojitelji, stručni tim i sportski voditelj. Djetetov razvoj i postignuća pratit ćemo inicijalnim mjerenjem (rujan), tranzitivnim mjerenjem (veljača) i finalnim mjerenjem (svibanj).

Program se vrednuje od strane sportskog voditelja, odgojitelja, stručnog tima vrtića i roditelja, a vodi se video i foto dokumentacija.

 

            SURADNJA SA RODITELJIMA

Suradnja s roditeljima odvija se putem svakodnevnih kontakata s roditeljima, kutića za roditelje (s posebnim naglaskom na sportske sadržaje), roditeljskih sastanaka, zajedničkih druženja, te aktivnog uključivanja roditelja u rad skupine.

Specifičnost suradnje roditelja u sportskim skupinama čine: redovito informiranje o postignućima i napredovanju djece u sportskom programu, prikazi sustavnog praćenja motoričkog razvoja djeteta, pomoć u prikupljanju sportskih rekvizita vezanih uz specifične sadržaje rada i druženja na oglednim aktivnostima u cilju prezentacije sportskog programa.

 

 

            SURADNJA S VANJSKIM ČIMBENICIMA

Redovitu suradnju provodit ćemo s Domom zdravlja (ortopedom, fizijatrom, pedijatrom…) zbog redovitih pregleda djece. Prema potrebi provodit će se suradnja sa stručnjacima iz područja tjelesne i zdravstvene kulture, nutricionistima, sportašima, ekolozima i svima koji mogu unaprijediti rad sportskog programa.

 

            IZVRŠITELJI PROGRAMA

Glavni nositelj programa bit će sportski voditelj u sklopu primarnog programa profesor kineziologije Saša Rupena, uz pomoć odgojiteljica u pojedinim skupinama, stručni tim vrtića   (ravnatelj, pedagog, psiholog, medicinska sestra, edukacijski rehabilitator i logoped) koji imaju zadaću timski, zajedno s odgojiteljima i sportskim voditeljem razvijati i unapređivati proces.

U praćenje i nadziranje programa uključit će se stručni tim vrtića, Zavod za unapređenje školstva i Ministarstvo znanosti  obrazovanja i športa .

            STRUČNO USAVRŠAVANJE

Svi nositelji programa imaju obvezu permanentnog stručnog usavršavanja na seminarima, stručno – znanstvenim skupovima pri fakultetima odnosno prema katalogu stručnih skupova Ministarstva znanosti obrazovanja i športa, s naglaskom na teme sporta, zdravlja, zdrave prehrane, integrirane i sportske programe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. PROGRAM RANOG UčENJA ENGLESKOG JEZIKA

U pedagoškojgodini 2017./2018 u dječjem vrtću “Radost” provodit će se program ranog učenja engleskog jezika . Program se provodi već dvanaestu godinu zaredom. Ove godine se program provodi u novonastoloj odgojnoj skupini “Delfini-Dolphins” koju čine djeca iz prijašnjih skupina “Smajlići”(8), “Kockice”(16) i “Iskrići” (1). U skupinu “Delfini” je upisano 25 djece s time da su samo djeca iz skupine “Smajlići” (8) pohađala ranije taj program. Skupina se sastoji od 22 predškolca i 3 djece srednje dobi. Djeca ċe učiti engleski jezik kroz igru.

CILJ PROGRAMA:

Stvarati adekvatne poticaje i okruženje za cjelokupni razvoj djeteta, posebno one kojima će se zadovoljiti djetetova potreba za učenjem stranog jezika. Ponuditi djeci kratke ilustrirane priče, pjesmice, brojalice, razne igre,…

SPECIFIČNE ZADAĆE:

Program će se temeljiti na sljedećim zadaćama:

– zadovoljavanje djetetovih osnovnih (primarnih bioloških, potrebe za sigurnošću,pripadnošću i ljubavlju, poštivanjem sebe i drugih, samoostvarivanje) i aktualnih

potreba i interesa

– razvijati kod djeteta senzibilitet za engleski jezik

– poticati i motivirati dijete na samostalno izražavanje verbalnim i neverbalnim putem

– poticati djetetovu samoaktivnost i interes za postupnim slušanjem, razumijevanjem i usvajanjem engleskog vokabulara

– usvajanje engleskog jezika kroz igru kao temeljnu aktivnost predškolskog djeteta

– poticati što veću angažiranost djeteta u stjecanju novih vještina, sposobnosti i znanja,posebno govornih sposobosti vezanih za učenje engleskog jezika

-razvijati pažnju , koncentraciju, pamćenje i maštu

SADRŽAJI RADA

Sadržaji rada vezani su za usvajanje pojmova (riječi-fraza) tematskih cjelina koje sunajbliže djeci, te su prilagođeni djetetovim interesima, iskustvima, znanju, dobi i okruženju ukojem živi. Tako bi se sa djecom realizirale sljedeće tematske cjeline:

 • «To sam ja»
 • «Moja obitelj »
 • «Moj vrtić »
 • «Moje tijelo»
 • «Životinje »
 • «Hrana i pribor za jelo»
 • «Moj dan u vrtiću»
 • «Upoznajem boje, oblike, prostorne odnose, brojeve».
 • «Odjeća i obuća»
 • «Blagdani i društveni događaji (rođendani, sv. Nikola, Božić, Nova godina, Karneval,Uskrs…)

METODE RADA:

– metoda demonstracije

– metoda razgovora

– igra (spontana, stvaralačka, didaktička)

– metoda interaktivnog učenja (računalo)

– metoda praktičnih radova

U radu s djecom će se voditi računa o:

 • aktualnim interesima i potrebama djeteta
 • osobinama i psihološkim uvjetima razvoja predškolske djece
 • individualnim i specifičnim osobinama i potrebama djeteta
 • aktualnim potrebama djece u skupini, obilježjima skupine

STRUČNO USAVRŠAVANJE

 • Sudjelovanje na svim oblicima stručnog usavršavanja koji se bave ranim učenjem engleskog jezika
 • Pohađanje konverzacijskog tečaja engleskog jezika ukoliko bude financijskih sredstava za isti
 • Sanela radionice
 1. SIGURNOSNO – ZAŠTITNI I PREVENTIVNI PROGRAM

 

Sigurnosno – zaštitne mjere i protokoli postupanja u rizičnim situacijama (dalje u tekstu Mjere i protokoli) temelje se na zakonskim i podzakonskim aktima, naputku Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa i nacionalnim programima i strategijama u RH. U trenutku upisa djeteta u Dječji vrtić i jaslice „Duga“ Umag roditelji očekuju i podrazumijevaju da je dijete sigurno i zaštićeno dok se nalazi u vrtiću. Odgovornost za djetetovu sigurnost u vrijeme dok boravi u Dječjem vrtiću dijele svi radnici Dječjeg vrtića. Namjera Sigurnosno – zaštitnog programa je pojasniti i osvijestiti uloge svih radnika zaposlenih u Dječjem vrtiću u osiguravanju sigurnog okruženja za rast i razvoj djece.

Izrazi koji se koriste u ovim Mjerama i protokolima, a koji imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.

Cilj:

 • Zaštita, sigurnost i zdravlje djece, poticanje samozaštitnog odgovornog ponašanja i savjesnog izbjegavanja rizika, te osnaživanje djeteta za sigurno ponašanje
 • Afirmacija potencijala djeteta i izgrađivanje osobe koja poštuje ljudska prava
 • Sigurnost djece kao profesionalna obveza zaposlenika regulirati će se funkcionalnim mjerama sigurnosti usklađenih sa zakonskom regulativom, posebnostima ustanove i programskim okvirom

Ciljevi se ostvaruju kroz nekoliko razina:

Odgojitelji:

 • Timskom suradnjom odgojitelja i stručnog tima utvrditi rizike i procijeniti postojeću situaciju obzirom na sigurnost djece u vrtiću
 • U temama stručnog usavršavanja planirati teme usklađene s ciljevima ovih Mjera i protokola

Djeca:

 • Kroz odgojno – obrazovne sadržaje i projekte treba osnaživati djecu u odgovornom i samozaštitnom ponašanju (razvoj pozitivne slike o sebi, stjecanje socijalnih vještina u smislu samozaštite, odupiranje nasilnom ponašanju, odgoj za i o dječjim pravima, odgoj za zdrave stilove života…)

 

Roditelji:

 • Informiranje roditelja o sigurnosno – zaštitnom programu u dječjem vrtiću; uređivanje prava, obveza i odgovornosti svih sudionika
 • Pružanje podrške i jačanje roditeljske kompetencije u području odgoja i poticanja dječjeg razvoja s ciljem sretnog i sigurnog odrastanja (uključivanje roditelja u odgojno – obrazovni proces, edukativni rad s roditeljima – tematske radionice i predavanja, individualni savjetodavni rad…)

Voditelj programa:

 • Ravnateljica vrtića

Koordinatori programa:

 • Stručni tim vrtića

 

 

Opće odrednice:

Fizička sigurnost djeteta

 

 • kod boravka djece u vrtiću (u SDB i ostalim prostorijama vrtića i na vanjskim prostorima)
 • kod boravka djece izvan vrtića, šetnje, posjete, izleti, zimovanja, ljetovanja (s aspekta fizičke sigurnosti: broj odraslih osoba u pratnji, izbor prijevoznika…)

Postupci kod rizičnih situacija

Ravnateljica, članovi stručnog tima i predstavnici odgajatelja sastaju se u cilju izrade postupaka i mjera:

 • kod preuzimanja i predaje djeteta roditelju / nedolazak roditelja
 • u slučaju bijega djeteta iz vrtića
 • postupanje s agresivnim djetetom u vrtiću
 • kod nadzora kretanja odraslih osoba u i oko objekata vrtića
 • u situacijama kod razvoda roditelja i ugrožene sigurnosti djeteta uvjetovane psihofizičkim stanjem roditelja
 • u slučaju sukoba s roditeljem ili međusobni sukob roditelja

Zdravstvena zaštita djeteta

 • postupanje kod povrede djece i pružanje prve pomoći
 • postupanje sa bolesnim djetetom
 • postupanje kod epidemija
 • mjere sigurnosti u prehrani
 • standardi higijene i čistoće unutrašnjih i vanjskih prostora

Smjernice odgojno – obrazovnog rada

 • podizanje svijesti djece o njihovoj sigurnosti u Dječjem vrtiću i izvan njega
 • ukazivanje na opasnosti koje prijete u unutarnjim i vanjskim prostorima vrtića
 • usvajanje jasnih pravila u skupini i poželjnih oblika ponašanja
 • pravilan izbor sadržaja, aktivnosti i materijala u cilju zadovoljavanja djetetovih tjelesnih, socio – emocionalnih, spoznajnih, stvaralačkih… potreba
 • redovito učenje djece za brigu o sebi (npr. putem igranja uloga)
 • rad na nenasilnom rješavanju sukoba, edukacija i prevencija nasilja u vrtiću
 • jednak tretman sve djece u skupini
 • usmjeravanje pažnje odgajatelja na svako dijete pojedinačno
 • osiguranje sigurnog i poticajnog okruženja
 • osiguranje ozračja za djecu u kojem se osjeća sigurnost, toplina, dobrodošlica, razumijevanje…
 • netoleriranje neprihvatljivih ponašanja u skupini i reagiranje na ista
 • korištenje smjernica iz ovog programa u kreiranju kurikuluma svake skupine

 

Suradnja s roditeljima

 • informiranje roditelja o mjerama prevencije i zaštite djece u Dječjem vrtiću
 • sugeriranje prihvatljivih ponašanja u objektima Dječjeg vrtića i njegovoj okolini
 • informiranje o razvijanju navika sigurnog ponašanja kod djece, uloge pozitivnog modela, ukazivanja na izvore opasnosti…

 

Suradnja s društvenom sredinom

 • suradnja sa institucijama, ustanovama, udrugama (…) koje mogu pridonijeti kvalitetnom provođenju programa: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa (uprava za predškolski odgoj), Agencija za odgoj i obrazovanje, Gradska uprava grada Umaga, Centar za socijalnu skrb Buje, PP Umag, Zavod za javno zdravstvo, Osnovna škola, Društvo ”Naša djeca”..
 • redovito informiranje lokalne zajednice o važnosti sigurnog okruženja u kojem borave djeca (apeliranje na dobro označavanje svih objekata Dječjeg vrtića, postavljanje ”ležećih policajaca” u njihovoj blizini, oprezna vožnja u blizini objekata Dječjeg vrtića, briga o spravama u dvorištima Dječjeg vrtića…)

Zapisnici

 • nakon svake rizične situacije u kojoj se postupalo prema koracima iz Protokola, svi sudionici dužni su sastaviti Zapisnik o događaju
 • zapisnik se dostavlja ravnatelju ili stručnom timu i treba sadržavati:
 • objekt, odn. prostor odvijanja događaja i datum
 • imena djece, roditelja… (ovisno o situaciji)
 • imena svih sudionika
 • kratak, jasan (činjenice bez emocija) opis situacija
 • reakcije pojedinih sudionika prema kronološkom slijedu
 • ime i prezime, potpis osobe koja je zapisnik sastavila, datum i sat predaje zapisnika
 • potpis prijema (članova tima ili ravnatelja)

Stručno usavršavanje

 • stručno usavršavanje svih djelatnika na nivou ustanove i individualno, osobito iz područja: sigurnosti i zaštite djece i kako se nositi u kriznim situacijama i nakon njih, pružanja prve pomoći
 • stručno usavršavanje izvan ustanove na ovu tematiku

 

Evaluacija programa

 • stalna supervizija i praćenje provođenja programa i predviđenih aktivnosti od strane ravnatelja i stručnog tima
 • mijenjanje, dorađivanje Programa i Protokola, ukoliko se u praksi pokaže da je to potrebno

MJERE SIGURNOSTI I PROTOKOLI POSTUPANJA U KRIZNIM SITUACIJAMA

 

 1. METODE DJELOVANJA KOD PREUZIMANJA I PREDAJE DJETETA RODITELJIMA

 

 1. Prilikom potpisivanja ugovora o upisu djeteta u dječji vrtić, roditelj ispunjava i potpisuje izjavu o tome tko će osim roditelja (ili skrbnika) dolaziti po dijete (najviše 3 osobe)
 2. Pri prvom dolasku u vrtić, roditelj je dužan izjavu predati odgajatelju u skupini koju dijete pohađa, a odgajatelji izjave pohranjuju u pedagoškoj dokumentaciji (uz imenik djece)
 3. Dijete iz vrtića mogu odvoditi samo roditelj, ovlašteni skrbnici ili osobe koje oni ovlaste potpisom u ranije navedenoj izjavi
 4. U slučaju promjene, roditelj je dužan pravodobno ispuniti novu izjavu
 5. Osobama mlađim od 18 godina nije dozvoljeno dovođenje ili odvođenje djeteta iz vrtića (pa ni ako su to braća i sestre djeteta koje pohađa vrtić)
 6. U iznimnim situacijama spriječenosti roditelja (ovlaštenih skrbnika), kada po dijete treba doći osoba za koje u vrtiću nema potpisane izjave, to je potrebno najaviti odgajatelju ili pedagogu, uz puno ime i prezime osobe i broj osobne iskaznice, koju daje na uvid odgajatelju
 7. Osoba koja dovodi i odvodi dijete, dužna je javiti se odgajatelju prilikom svakog dolaska, odn. odlaska iz vrtića, odn. dijete se ne smije ostavljati da samo dolazi i odlazi kroz dvorište vrtića
 8. Od trenutka kada roditelj preda dijete odgajatelju, odgajatelj preuzima punu odgovornost za dijete
 9. U slučaju da nitko ne dođe po dijete više od 30 min. nakon istaknutog radnog vremena vrtića, odgajatelj pokušava telefonski stupiti u kontakt sa roditeljima (skrbnicima i osobama za koje je roditelj naveo da će dolaziti po dijete); ako nakon nekoliko poziva nije uspio uspostaviti kontakt, odgajatelj obavještava ravnatelja, koji odlučuje koje će daljnje mjere poduzeti
 10. Djelatnici vrtića (stručni suradnici pri upisu i odgajatelji na roditeljskim sastancima) dužni su upoznati svakog novog roditelja sa navedenim mjerama

 

 

 

 

 

 1. PROTOKOL U SLUČAJU BIJEGA DJETETA IZ VRTIĆA

 

 1. Svaki roditelj/skrbnik treba dijete osobno predati odgajatelju (uvijek mu se javiti, pri dolasku i odlasku iz vrtića)
 2. Na prvim roditeljskim sastancima odgajatelji obavještavaju roditelje da dijete trebaju dovesti u vrtić najkasnije do 8.30 jer se tada ulazna vrata vrtića (Centralnog vrtića i područnih odjela) zaključavaju, otključavaju se u 12.00 sati (kada jedan dio djece odlazi kući) i ponovo zaključavaju do 15.00 sati
 3. Svaki objekt će u vrijeme kada su ulazna vrata zaključana, odrediti osobu (osobe) zaduženu za kontrolu ulaska u prostor vrtića
 4. Osobe koje nisu korisnici usluga vrtića, pri ulasku u zgradu vrtića biti će legitimirane, a u vrtiću se ne smiju zadržavati bez pratnje nekoga od djelatnika
 5. U slučaju kada odgajatelj ustanovi da neko dijete nedostaje, nastojeći zadržati pribranost, poziva najbližu odraslu osobu (drugog odgajatelja, spremačicu, člana stručnog tima…) i tu osobu zadužuje za sigurnost ostale djece u skupini
 6. Nakon što je provjerio ulazna vrata, potragu usmjerava na osnovu konstatacije da li su ulazna vrata zaključana ili otključana
 7. Ako su vrata zaključana, pretražuje sve unutarnje prostore, odn. mjesta za koja sumnja da se dijete tamo može sakriti
 8. Ukoliko su ulazna vrata bila otključana, proširuje potragu na dvorište
 9. Što prije organizirajte sve dostupne djelatnike vrtića koji odlaze u različitim smjerovima u potrazi za djetetom (prethodno ih je odgajateljica uputila u to kako se dijete zove, u izgled djeteta, dob, kako je odjeveno…)
 10. Nestanak djeteta potom se prijavljuje ravnateljici i roditeljima
 11. Ako dijete nije pronađeno u vrtiću ili neposrednoj blizini vrtića, a roditelj potvrdi da nije stiglo kući, ravnateljica obavještava policijsku postaju i jedina je službena osoba koja u ovoj fazi potrage, smije komunicirati sa policijom i predstavnicima mass – medija
 12. Nakon pronalaska djeteta svi uključeni sastavljaju zapisnik o događaju i svojoj ulozi u njemu (objektivno, prema vremenu i mjestu nastanka i poduzetim postupcima), a ti zapisnici služe utvrđivanju eventualnih propusta u sigurnosnom pogledu, kao i eventualnoj odgovornosti djelatnika

 

 1. PROTOKOL POSTUPANJA PRI KORIŠTENJU IGRALIŠTA

 

 1. Sva dvorišta, odn. igrališta dječjih vrtića trebaju biti ograđena, označena kao dječje igralište i imati na ulasku znak zabrane ulaska kućnih ljubimaca (pasa, mačaka…) i imati informativnu ploču o potrebi čuvanja sprava i okoliša od strane svih koji se služe dječjim igralištem
 2. Redovito treba održavati urednim zelenilo na igralištu (košnja trave, piljenje grana…),zbog čega ravnateljica ima redovitu komunikaciju sa za to zaduženim komunalnim poduzećem
 3. Prije izlaska djece zaduženo tehničko osoblje redovito (svakodnevno) obilazi dvorište i uklanja opasne predmete, nečistoću i sl.
 4. Ukoliko je potrebno, novonastala oštećenja, potrebu za popravcima i sl. upisuju se u Bilježnicu kućnih majstora (koja postoji u Centralnom vrtiću i svakom PO), a koju kućni majstori redovito pregledavaju i određuju prioritete popravaka
 5. Oštećenja, nečistoće i sl. koje u tome trenutku prijete sigurnosti, treba odmah prijaviti kućnim majstorima (ili tajniku koji će ih pronaći), kako bi što prije bila uklonjena
 6. Odgajatelji pri upisu djeteta (na prvom roditeljskom sastanku) upoznaju roditelje sa činjenicom da djeca dio vremena provode na otvorenom i kako odjeća i obuća zbog toga mora biti prikladna, odn. sukladna godišnjem dobu (slojevita, udobna, kapa po suncu…), vremenskim prilikama, jednostavna za održavanje,kako ne bi dolazilo do nesuglasica kada se dijete u igri isprlja
 7. Prije izlaska u dvorište odgajatelj upućuje djecu na upotrebu sanitarnog čvora, te provjerava da li je odjeća svakog djeteta u skladu sa vremenskim prilikama
 8. Pri izlasku na igralište, odgajatelj zajedno sa djecom dogovara pravila i granice korištenja igrališta
 9. Odgajatelj ima uvijek na umu da u vidokrugu ima svu djecu, a ako se na igralištu nalazi više skupina, odgajatelji se dogovaraju na kojem dijelu igrališta će se koji odgajatelj nalaziti (osobito pokraj sprava na igralištu za koje procjenjuju da je potreban veći nadzor), odn. ne zadržavaju se u grupicama
 10. Odgajatelji nude djeci sadržaje i aktivnosti koji ih motiviraju na kvalitetnu igru na igralištu, istovremeno kod djece razvijaju svijest o potrebi zaštite i samozaštite (osobito pri upotrebi sprava na igralištu, trčanja po neravnom terenu i sl.)

 

3.1.      ŠETNJE, IZLETI, ZIMOVANJA

 

 1. Pri svakom napuštanju sigurnog okruženja Dječjeg vrtića (šetnje, posjete…) u pratnji deset djece nalazi se jedan odgajatelj, a za veći broj djece dva odgajatelja i više
 2. Na početku pedagoške godine roditelji potpisuju izjavu kojom su suglasni sa pedagoškim posjetama (posjete koje se tijekom godine dogovaraju u svrhu obogaćivanja kurikuluma skupine)
 3. Kod organizacije jednodnevnih i višednevnih izleta ili zimovanja, roditelji moraju biti upoznati sa svim uvjetima putovanja i boravka na odabranoj destinaciji
 4. Roditelj svojim potpisom daje pismenu suglasnost za obveze koje proizlaze iz organizacije jednodnevnog ili višednevnog izleta djece u pratnji odgajatelja i stručnog osoblja
 5. Kada se organiziraju izleti ili zimovanja u inozemstvu, roditelji prije polaska, nakon što su upoznati sa svim pojedinostima putovanja, potpisuju izjavu pristanka, kojom potvrđuju da njihovo dijete u pratnji odgajatelja može otići na takav izlet (za svako dijete roditelji potpisuju zasebnu izjavu).
 6. Sve potpisane izjave pohranjuju se u tajništvu vrtića

 

 1. MJERE SIGURNOSTI KOD BORAVKA DJECE U SOBI DNEVNOG BORAVKA I DRUGIM PROSTORIMA VRTIĆA

 

 1. Djelatnici Dječjeg vrtića redovito promišljaju o sigurnosti prostorija u kojima borave djeca, a s ciljem zadovoljavanja kriterija maksimalne sigurnosti zaštite djece u okruženju
 2. Organizacija prostora je takva da prevenira ozljeđivanje i padove djece
 3. Iz prostorija vrtića se uklanjaju svi predmeti i tvari koje mogu predstavljati opasnost
 4. Higijenski uvjeti su na visokom nivou (slijedeći smjernice HCCP-sustava)
 5. Za svu djecu u Dječjem vrtiću osiguran je stalni nadzor od strane odraslih, stručnih osoba, što znači, da se djeca ni u jednom trenutku ne ostavljaju sama
 6. U slučaju tek primijećenih nedostataka za koje je potrebna hitna intervencija, obavještavaju se članovi stručnog tima ili ravnatelj koji će se pobrinuti da se prijetnja sigurnosti što prije ukloni
 7. Sve ostale, manje hitne nedostatke, djelatnici vrtića zapisuju u Bilježnicu kućnih majstora, koji potom određuju prioritet poslova
 8. Odgajatelji kod djece nastoje razvijati oblike samozaštite – u korištenju prostora i u međusobnoj interakciji
 9. Opće smjernica sigurnosti u prostorijama u kojima borave djeca jesu:
  • prostorije su pregledne, sa niskim pregradama (svako je dijete u vidokrugu odgajatelja)
  • namještaj ima zaobljene rubove; stariji namještaj koji nije takav postavlja se na mjesta gdje ne predstavlja prijetnju sigurnosti (uza zid, u kutove…)
  • svi utičnice su zaštićene od dohvata djece, kao i električni aparati (radio, cd-čitači…)
  • pri upotrebi neoblikovanog materijala i igračaka odgajatelj prije njegovog donošenja u skupinu procjenjuje kolik može biti opasan, za upotrebu u skupini; preporuča se savjetovanje sa pedagogom ili medicinskom sestrom
  • posebnu pažnju treba obratiti na prostore gdje se djeca rado osamljuju, kao i na sanitarije, prozore, vrata
  • sredstva higijene i zaštite (vatrogasni aparati, prva pomoć, deterdženti…) nalaze se izvan dohvata djece

 

 1. PODSJETNIK NA POSTUPKE KOD OZLJEDA, BOLESTI I PRUŽANJA PRVE POMOĆI

 

5.1.      PODSJETNIK NA POSTUPKE KOD BOLESTI

 1. Pri upisu djeteta u Dječji vrtić, roditelj treba dostaviti potvrdu o obavljenom liječničkom pregledu, a koja treba sadržavati podatke o obaveznom cijepljenju, kroničnim bolestima i sve što može imati značaj za zdravlje djeteta
 2. Medicinska sestra (i stručni suradnici) upoznaju odgajatelje sa važnim činjenicama o zdravlju djece, upućuju ih u situacije na koje treba obratiti posebnu pažnju, a tijekom godine prate stanje i razmjenjuju informacije
 3. Dječji vrtić je ustanova u kojoj borave isključivo zdrava djeca, odn. kada je dijete bolesno, ono ostaje kući na roditeljskoj skrbi, dok ne ozdravi. Bolesno je dijete izvor zaraze pa se povećava rizik većeg pobolijevanja u skupini, bolesno dijete zahtijeva više pažnje i njege koja mu u Dječjem vrtiću ne može biti pružena
 4. U bolesna stanja, prema dosadašnjem iskustvu tijekom godine najčešće se ubrajaju: povišena temperatura, povraćanja, proljev, akutne zarazne bolesti (vodene kozice, šarlah, mononukleoza) gnojna angina, konjuktivitis, uši u kosi, dječje gliste, veće imobilizacije (gips) i sl.
 5. U slučaju sumnje na jednu od ovih bolesti, odmah se pozivaju roditelji, kako bi se dijete zbrinulo na kućnu njegu
 6. Roditelj je dužan odmah obavijestiti vrtić o izostanku i razlozima izostanka djeteta
 7. Ukoliko dijete treba primati terapiju (lijekove), roditelji trebaju voditi računa da se terapija daje u vrijeme kada je dijete kod kuće, jer se u Dječjem vrtiću lijekovi ne daju. U iznimnim situacijama, kada roditelji nisu dostupni ili su spriječeni, a lijek treba dati hitno (npr. kod jako visoke temperature), može ga dati samo medicinska sestra ili educirani odgajatelj (koji se konzultirao sa medicinskom sestrom)
 8. Roditelji su dužni obavijestiti odgajatelje ili medicinsku sestru ukoliko dijete uzima neki lijek ili pomoćno ljekovito sredstvo
 9. U slučaju kroničnih bolesti (npr. dijabetes, opstruktivni bronhitis, epilepsija…) u stabilnoj fazi, uz dopuštenje liječnika dijete može boraviti u Dječjem vrtiću. Ako dijete treba primati lijekove, njih daje isključivo roditelj, a samo iznimno medicinska sestra ili odgajatelj koji su educirani (uz pismeno uputstvo nadležnog liječnika koje mora sadržavati sve važne podatke: dijagnozu, naziv lijeka, način primjene i doziranje lijeka, te što učiniti u slučaju pogoršanja stanja i pismeno dopuštenje roditelja
 10. Ponašanje u slučaju pogoršanja stanja kronične bolesti:
  • Ostati miran i umiriti dijete
  • Pozvati najbližu odgajateljicu ili odraslu osobu da se brine o ostatku skupine
  • Pružiti djetetu pomoć (u skladu sa znanjem i liječničkoj uputi o djetetovoj kroničnoj bolesti)
  • Pozvati medicinsku sestru ili nekoga od članova stručnog tima
  • Obavijestiti roditelje
  • Ni u kom slučaju, ne ostavljati dijete samo, bez nadzora odrasle osobe

5.2.      PODSJETNIK NA POSTUPKE U SLUČAJU OZLJEDA I PRUŽANJA PRVE POMOĆI

 

 1. Najčešći slučajevi jesu: gubitak svijesti, febrilne konvulzije, epi napadaj, gušenje stranim tijelom, veće tjelesne povrede, strano tijelo u nosu, uhu, oku,grlu, alergijske reakcije, toplinski udar…
 2. Ponašanje u slučaju da se dijete ozlijedi:
 • Ostati miran i sabran
 • Umiriti dijete
 • Pozvati najbližu odgajateljicu ili dostupnu odraslu osobu da brine o ostatku skupine
 • Pomoći djetetu (primjenjujući stečena znanja o pružanju prve pomoći)
 • Prema dostupnosti pozvati medicinsku sestru, ravnateljicu, stručni tim
 • Pozvati roditelja i Hitnu medicinsku pomoć
 • Po pozivu slijediti upute nadležnog liječnika ili medicinske sestre
 • Dijete ni u kom slučaju ne ostavljati samo, bez nadzora odrasle osobe
 1. Ukoliko je dijete potrebno prevesti do Hitne pomoći, odluku o tome tko će to učiniti donijeti prema težini povrede: ako može čekati dok dođe roditelj, onda će to učiniti roditelj (jer će u svakome slučaju dijete bolje reagirati na primanje medicinske pomoći u prisustvu roditelja). Ako je stanje hitnosti visoko, dijete vozi po mogućnosti medicinska sestra ili netko od stručnog tima ili tehničkog osoblja, u pratnji odgajatelja sa kojim je dijete najprisnije (pod uvjetom da je ostatak skupine zbrinut)
 2. U svim objektima Dječjeg vrtića nalaze se ormarići Prve pomoći koje medicinska sestra redovito popunjava potrebnim materijalom
 3. U svim situacijama pružanja hitne pomoći treba paziti na zaštitu sebe (npr. koristiti lateks rukavice), na zaštitu konkretnog ozlijeđenog djeteta i da se osiguraju sva ostala djeca iz skupine
 4. PODSJETNIK NA POSTUPKE I MJERE NADZORA KRETANJA OSOBA U OBJEKTU

 

 1. Svi djelatnici vrtića dužni su voditi brigu o kretanju osoba unutar i oko vrtića, osobito ako iste nisu korisnici usluga vrtića
 2. Svi ulazi u objekte dječjih vrtića zaključavaju se, tako da se vrši kontrola ulaska svih koji ulaze u objekt Dječjeg vrtića

 

 1. Ni jedna osoba se ne smije kretati vrtićem bez pratnje nekoga od djelatnika vrtića, pa svakoga tko se tu zatekne treba upitati za njegove namjere i otpratiti ga sve do izlaza
 2. Ukoliko vam se kretanje osobe učini sumnjivo, o tome obavijestite ravnateljicu ili nekoga od članova stručnog tima
 3. Ako nepoznata osoba postupa protuzakonito, odmah se obavještava policijska postaja
 4. Ovlaštene osobe redovito (na kraju radnog vremena) provjeravaju sva vrata i prozore, kako bi se spriječio neovlašten ulaz, odn. provala u vrijeme kada u ustanovi nema nikoga

 

6.1.      PODSJETNIK NA POSTUPKE U SLUČAJU PROVALE

 

 1. U slučaju da se ustanovi da je npr. tijekom noći bilo neovlaštenih ulazaka u ustanovu, odn. provala, odmah se obavještavaju ravnateljica (tajnik) i policija
 2. Osoba koja je prva zamijetila provalu, odmah obavještava i sve ostale djelatnike kako bi se spriječio ulazak djece u oštećenu prostoriju;
 3. Osobe koje su primijetile provalu, kao i odgajatelji čija je to skupina (ili ostali djelatnici) u što kraćem roku zapisnički konstatiraju nastalu štetu, što nedostaje (inventar skupine odn. ustanove, namještaj, didaktika…)
 4. Za daljnji kontakt sa policijom (kaznene prijave, zahtjeve za naknadu štete…) zadužen je tajnik ustanove
 5. POSTUPANJA U SLUČAJU NASILJA U OBITELJI DJECE, NASILJA MEĐU DJECOM, NASILJA NA RELACIJI ODGAJATELJ-RODITELJ

Prema Obiteljskom zakonu svatko je dužan obavijestiti centar za socijalnu skrb o kršenju djetetovih prava, a posebno o svim oblicima zlostavljanja. Prema Zakonu o zaštiti od nasilja u obitelji, zdravstveni djelatnik, djelatnik socijalne skrbi, psiholog, socijalni radnik, socijalni pedagog i djelatnik odgojno-obrazovne ustanove dužni su policiji ili nadležnom općinskom državnom odvjetništvu prijaviti nasilje za koje su doznali u obavljanju svoje dužnosti. Ukoliko stručnjak ima neka saznanja o mogućem zlostavljanju djeteta, a nije obavijestio nadležne institucije, može kazneno odgovarati zatvorskom kaznom od 3 mjeseca do 3 godine, a snosi i strukovne sankcije. Povjerenje je profesionalna ili zakonska dužnost zadržavanja informacija dobivenih od klijenta. Prijavljivanje zlostavljanja djeteta gotovo uvijek zahtijeva da prekršimo povjerljivost. Po zakonu, dužnost prijavljivanja ima prednost pred dužnosti zadržavanja informacija. Imajući u vidu opću obvezu svakog da prijavi zlostavljanje djeteta dovoljno je da osoba, pa tako i stručnjak, zaprimi informacije ili dozna činjenice koje sugeriraju da je dijete zlostavljano. Pri procjeni i donošenju odluke o prijavi, dovoljno je da postoji opravdana sumnja na zlostavljanje – čak i ukoliko stručnjak nema dovoljno informacija da bi u to bio potpuno siguran.

7.1.      POSTUPANJA U SLUČAJU NASILJA U OBITELJI DJECE

 1. Svaki put kada se zamijeti promjena u djetetovom ponašanju, izgledu (masnice, ozljede), roditelj fizički kažnjava dijete (npr. šamar), neprimjereno se obraća djetetu, dijete izjavljuje negativne stvari o jednom od roditelja, tražiti od roditelja objašnjenje (na licu mjesta ili putem individualnog razgovora) i uputiti ga u pravilne načine komunikacije s djetetom.
 2. Dijete je došlo u vrtić s masnicama, povredama ili opekotinama većeg razmjera ili sumnjivog porijekla (povrede na vratu, leđima, nadlakticama, pazuhima, genitalijama, unutrašnjoj strani bedara i stražnjici) – odgajatelj traži od roditelja objašnjenje i nalaz liječničkog pregleda, a ukoliko liječnik nije pregledao dijete, odgajatelj odmah poziva medicinsku sestru koja će ozljede pregledati, i prema potrebi, odvesti dijete u Dom zdravlja Umag obavijestiti ostale članove stručne službe i ravnatelja

 

 1. U slijedećim situacijama potrebno je odmah obavijestiti ravnatelja ili stručnu službu ili Centar za socijalnu skrb Buje ili PP Umag ili općinsko državno odvjetništvo u Bujama).

3.1. Dijete izvještava o nasilju koje je doživjelo ili kojemu je svjedočilo

3.2. Bilo koji djelatnik DV-a dolazi do informacije da u djetetovoj obitelji dolazi do fizičkih obračuna, odnosno da je dijete žrtva ili svjedok obiteljskim nasilju

3.3. Dijete imitira seksualne radnje, govori o seksualnim sadržajima, crta osobe s genitalijama

 1. Odgajatelj ne provodi istraživačko (ciljano) ispitivanje djeteta o nastanku ozljeda ili situaciji kod kuće
 2. Odgajatelj i obaviješteni djelatnik/djelatnici pišu zapisnik o opaženoj situaciji
 3. Informaciju o primijećenim ozljedama ili promjenama u ponašanju, odgajatelj ili drugi djelatnik vrtića ne dijeli s drugim roditeljima iz skupine ni bilo kime drugome tko nije profesionalno vezan uz brigu za dijete.
 4. Ukoliko odgajatelj nije nazvao jednu nadležnu instituciju, istu zove ravnatelj.
 5. Ravnatelj šalje pismenu obavijest jednoj od nadležnih institucija: Centru za socijalnu skrb Buje, PP Umag ili općinskom državnom odvjetništvu u Bujama

 

 

 

7.1.2.   NASILJE MEĐU DJECOM

 1. Ukoliko odgajatelj primijeti da dijete namjerno i opetovano drugom djetetu nanosi fizičku bol ili ga namjerno omalovažava, ponižava i prijeti, poziva djetetove roditelje na individualan razgovor i obavještava jednog od članova stručne službe
 2. Ukoliko nasilje za posljedicu ima ozljeđivanje djeteta ili povrijeđeno dijete iskazuje ponašanja koja upućuju na traumatsku reakciju, odgajatelj smjesta obavještava medicinsku sestru i ravnatelja ili jednog od članova stručne službe.
 3. Medicinska sestra pregleda djetetove ozljede te, prema potrebi, dijete vodi u Dom zdravlja Umag.
 4. Ravnatelj o događaju obavještava roditelje ozljeđenog djeteta i roditelje djeteta koje je nanijelo ozljedu.
 5. Odgajatelj piše zapisnik o događaju
 6. Informaciju o nastaloj situaciji, odgajatelj ili drugi djelatnik vrtića ne dijeli s drugim roditeljima iz skupine ni bilo kime drugime tko nije profesionalno vezan uz brigu za dijete.
 7. Ravnatelj pismenim putem obavještava Centar za socijalnu skrb Buje (772-024)
 8. Ravnatelj saziva sastanak s roditeljima djece uključene u događaj na kojemu, uz ravnatelja, prisustvuje jedan ili više članova stručne službe gdje će se roditelje upoznati s poduzetim mjerama i dogovoriti daljnje postupanje.

 

7.1.3.   NASILJE IZMEĐU ODGAJATELJA I RODITELJA

 1. Djelatnik koji se zatekao na mjestu odigravanja nasilja, odmah zove ravnatelja ili jednog od članova stručne službe.
 2. Ukoliko postoji realna prijetnja od ozljeđivanja jednog od sudionika incidenta (npr. jedan od sudionika prijeti oružjem ili primjenom fizičke sile), djelatnik vrtića koji se zatekao na mjestu odigravanja nasilja, odmah zove PP Umag (92).

 

 

 

 

 

 1. POSTUPANJE U SITUACIJAMA RAZVODA RODITELJA I RODITELJ ČIJE PSIHOFIZIČKO STANJE UGROŽAVA SIGURNOST DJETETA (ALKOHOL, PTSP)

 

8.1.      POSTUPANJE KOD RAZVODA RODITELJA

 1. Nakon dobivene informacije o razvodu, pozvati oba roditelja na individualni razgovor, zajedno ili odvojeno, s ciljem boljeg upoznavanja situacije u kojoj se dijete nalazi te upoznavanje roditelja sa zakonskim obvezama djelatnika vrtića u nastaloj situaciji.
 2. Od roditelja tražiti na uvid rješenje o skrbništvu nadležnog centra za socijalnu skrb te istoga kopirati i zadržati u pedagoškoj dokumentaciji skupine.
 3. Ukoliko se roditelji nisu odazvali individualnim informacijama, postoje poteškoće u međusobnoj komunikaciji roditelja ili između roditelja i odgajatelja u mjeri da ometaju pravilnu brigu o djetetu, ili postoje promjene u djetetovom ponašanju, obavijestiti ravnatelja ili stručnu službu o nastaloj situaciji.
 4. U tom slučaju, ravnatelj ili jedan od članova stručne službe kontaktira Centar za socijalnu skrb Buje i traži informacije o tijeku razvoda te iste traži i u pismenom obliku.
 5. Sve odluke vezane uz dijete, a odnose se na sadržaje gdje je potrebno dati pristanak, donosi roditelj kojemu dodijeljeno skrbništvo. U slučaju podijeljenog skrbništva, potrebna je suglasnost oba roditelja (skrbnika)
 6. Do izdavanja rješenja o skrbništvu, oba roditelja imaju jednako pravo dolaziti po dijete u vrtić i donositi odluke vezane uz dijete.
 7. Ukoliko roditelj kojemu je oduzeto skrbništvo dođe u vrtić, odgajatelj mu NE predaje dijete.
 8. Ukoliko roditelj ne-skrbnik insistira na preuzimanju djeteta, objasniti mu zakonske okvire i pokazati protokol.
 9. Ukoliko je roditelj verbalno agresivan, zbrinuti ostalu djecu iz skupine kod kolegice, tražiti pomoć spremačica ili drugog djelatnika ili odrasle osobe koja se zatekla u prostorijama vrtića, i nazvati ravnatelja, tajnika ili jednog od članova stručne službe.
 10. Ukoliko je roditelj naoružan ili postoji realna prijetnja da ugozi život djece ili odgajatelja, predati dijete roditelju i što prije zbrinuti ostalu djecu kod kolegice te nazvati ravnatelja, tajnika i stručnu službu koji će zatim javiti policiji
 11. Ravnatelj, tajnik ili netko iz stručne službe o nastaloj situaciji obavještava roditelja skrbnika te policiju.
 12. Nakon razrješenja situacije, svjedoci, osobito odgajatelj te ravnatelj ili drugi djelatnik koji je zaprimio poziv i kontaktirao PP Umag, pišu zapisnike o događaju.
 13. Ukoliko roditelj kojemu je određena zabrana prilaska djetetu kreće u unutarnjem ili oko vanjskih prostora vrtića u vrijeme odgojno-obrazovnog rada, obavijestiti ravnatelja ili jednog od članova stručne službe koji će obavijestiti PP Umag ili CZSS Buje

 

8.2.      POSTUPANJE S RODITELJIMA ČIJE PSIHOFIZIČKO STANJE UGROŽAVA SIGURNOST DJETETA (ALKOHOL, PTSP ILI NEKI DRUGO STANJE PRILIKOM KOJEG JE RODITELJU NARUŠENA SPOSOBNOST RASUĐIVANJA I PRAVILNOG REAGIRANJA)

 

 1. Ukoliko po dijete dođe roditelj pod utjecajem alkohola, droga ili u mentalnom stanju kojim je narušena njegova sposobnost pravilnog reagiranja i rasuđivanja (tetura, teško mu je snalaziti se i kretati po prostoru, ne govori razgovijetno, pogled mu je zamućen, nistagmus, odnosno ponaša se na potencijalno opasan način za dijete), odgajatelj NE predaje dijete
 2. Zbrinuti ostalu djecu iz skupine kod kolegice, tražiti pomoć spremačica ili drugog djelatnika ili odrasle osobe koja se zatekla u prostorijama vrtića, i nazvati PP Umag (92) I ravnatelja, tajnika ili jednog od članova stručne službe.
 3. Ukoliko je roditelj naoružan ili postoji realna prijetnja da ugozi život djece ili odgajatelja, predati dijete i što prije zbrinuti ostalu djecu kod kolegice te nazvati odmah policiju (92) I ravnatelja, tajnika ili stručnu službu.
 4. Nakon razrješenja situacije, svjedoci, osobito odgajatelj te ravnatelj ili drugi djelatnik koji je zaprimio poziv, pišu zapisnike o događaju.