Godišnji plan predškolske ustanove Dječji vrtić i jaslice “Duga” Umag za ped. 2022/23. g.

Dječji vrtić i jaslice „Duga“ Umag Labinska 3, 52470 Umag GODIŠNJI PLAN PREDŠKOLSKE USTANOVE DJEČJI VRTIĆ I JASLICE „DUGA“ UMAG   ZA PEDAGOŠKU 2022./2023. GODINU   Umag, rujan 2022.   OSNOVNI PODACI O DJEČJEM VRTIĆU (osobna iskaznica vrtića) Županija: Istarska Naziv ustanove: Dječji vrtić i jaslice ”Duga” Umag Scuola materna e asilo nido ”Arcobaleno” Umago…

Godišnje izvješće predškolske ustanove Dječji vrtić i jaslice “Duga” Umag za ped. 2021./22.

Dječji vrtić i jaslice ”Duga” Umag Scuola materna e asilo nido ”Arcobaleno” Umago Labinska ulica 3 – 52470 Umag tel: (052) 741-718, 634-908, fax: (052) 742-924 e-mail: dvj-duga@pu.t-com.hr KLASA: 601-04/22-01/14 URBROJ: 2105-5-12-1     GODIŠNJE IZVJEŠĆE PREDŠKOLSKE USTANOVE  DJEČJI VRTIĆ I JASLICE “DUGA” UMAG U PED. 2021/22     Umag, 30. kolovoza 2022. SADRŽAJ:   Str:…

Godišnje izvješće predškolske ustanove Dječji vrtić i jaslice “Duga” Umag za ped. 2020/21. g.

Dječji vrtić i jaslice ”Duga” Umag Scuola materna e asilo nido ”Arcobaleno” Umago Labinska ulica 3 – 52470 Umag tel: (052) 741-718, 634-908, fax: (052) 742-924 e-mail: dvj-duga@pu.t-com.hr KLASA: 601-02/21-01/03 URBROJ: 2105/05-12-02-21-1   Umag, 30. kolovoza 2021.   GODIŠNJE IZVJEŠĆE PREDŠKOLSKE USTANOVE DJEČJI VRTIĆ I JASLICE „DUGA“ UMAG ZA PEDAGOŠKU GODINU 2020/21.        …