Dječji vrtić i jaslice ”Duga” Umag

Scuola materna e asilo nido ”Arcobaleno” Umago

Labinska ulica 3, 52470 Umag-Umago, p.p. 1

tel: ( 052 )  741 718,  634 908, fax: ( 052 ) 742 924

e-mail: dvj-duga@pu.t-com.hr

KLASA:112-01/21-01/08

URBROJ: 2105/05-12-02-21-6

Umag, 6. rujna 2021.

 

Na temelju članka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama ( Narodne novine broj 25/13 i 85/15) i članka 10. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića i jaslica “Duga” Umag  izdajem sljedeću

 

 

OBAVIJEST

o izboru kandidata po natječaju

 

Nakon provedenog natječaja za popunu radnih mjesta odgojitelja/ica:

  • 3 izvršitelja/ice na određeno vrijeme, do povratka radnica na rad, u punom radnom vremenu

objavljenog  dana 3. kolovoza 2021. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i vrtića, te mrežnim stranicama Grada Umaga-Umago, Upravno vijeće Dječjeg vrtića i jaslica ”Duga” Umag, na sjednici održanoj 30. kolovoza 2021. godine, donijelo je odluku o izboru sljedećih kandidatkinja:

 

– na određeno vrijeme,  do povratka radnice na rad, u punom radnom vremenu:

Alenka Trokter, kandidatkinja koja ispunjava sve uvjete natječaja

 

– na određeno vrijeme, do zasnivanja radnog odnosa na osnovi ponovljenog natječaja, ali ne dulje od pet mjeseci: Matea Šusterajter i Tina Kovačević

 

Ova obavijest dostavlja se putem pošte Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, a objavljuje se  na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Dječjeg vrtića i jaslica ”Duga” Umag.

 

 

Ravnateljica

Marija Adamović

 

 

DOSTAVITI:

  1. Hrvatski zavod za zapošljavanje-Ispostava Umag
  2. Oglasne ploče vrtića
  • Arhiva