Dječji vrtić i jaslice ”Duga” Umag

Scuola materna e asilo nido ”Arcobaleno” Umago

Labinska ulica 3 – 52470 Umag

tel: (052) 741-718, 634-908, fax: (052) 742-924

e-mail: dvj-duga@pu.t-com.hr

KLASA: 601-02/21-01/03

URBROJ: 2105/05-12-02-21-1

 

Umag, 30. kolovoza 2021.

 

GODIŠNJE IZVJEŠĆE PREDŠKOLSKE USTANOVE

DJEČJI VRTIĆ I JASLICE „DUGA“ UMAG

ZA PEDAGOŠKU GODINU 2020/21.

 

 

 

 

SADRŽAJ:

 

Str:
1. Ustrojstvo rada 3
2. Materijalni uvjeti rada 12
3. Rad na njezi, skrb za tjelesni rast djece i brizi za njihovo zdravlje 14
4. Odgojno obrazovni rad 20
5. Suradnja s roditeljima i društvenim čimbenicima 25
6. Stručno usavršavanje odgojnih djelatnika 27
7. Izvješće o realizaciji plana i programa rada ravnateljice 33
8. Izvješće o radu stručne suradnice pedagoginje 38
9. Izvješće o radu stručne suradnice psihologinje 44
10. Izvješće o radu stručne suradnice edukacijske rahabilitatorice 51
11. Izvješće o radu stručne suradnice logopedinje 54
12. Izvješće realizacije sportskog programa 64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. USTROJSTVO RADA

 

Dječji vrtić i jaslice “Duga Umag je javna ustanova koja u okviru svoje djelatnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja ostvaruje programe kojima, u skladu sa humanističko-razvojnom koncepcijom, potiče razvoj i integrirano učenje djece predškolske dobi, razvoj dječjih kompetencija, poštivanje različitosti; osigurava njegu i skrb za djecu predškolskog uzrasta. Predškolski odgoj ostvaruje se u skladu s razvojnim osobinama i potrebama djece, te socijalnim, kulturnim, vjerskim i drugim potrebama obitelji na temelju Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe. Ovu pedagošku godinu nažalost obilježila je pandemija COVID – 19. Sav odgojno obrazovni rad morali smo uskladiti poštivajući sve epidemiološke mjere.

U rujnu  2020. godine u pedagošku godinu 2020./2021. upisano je 371 djece u 24 odgojne skupine koje su se nalazile u šest područnih odjela i jednom Centralnom vrtiću.

Pedagošku godinu započeli smo sa 24 odgojnih skupina ali tijekom prosinca 2020. god.ukazala se potreba za otvaranjem jedne jasličke skupine , djece koja su navršila godinu dana i imala sve uvjete za ulazak u jaslice. Obzirom da smo imali adekvatan prostor u kojem smo i prošle godine imali djecu jasličkog uzrasta, zatražili smo suglasnost Gradonačelnika za otvaranje još jedne skupine i zaposlenje dva odgajatelja. Od 1. veljače 2021. god. otvara je skupina koja po suglasnosti radi do 31.kolovoza 2021. god.

DVJ “Duga” Umag svojim programima, tijekom pedagoške godine 2020./2021.obuhvaćao djecu od navršene prve godine života do polaska u školu. U redoviti program vrtića integrirano je 35 djece s raznim teškoćama u razvoju od toga šestoro djece je imalo riješenje Prvostupanjskog tijela vještačenja, dok su ostali imali medicinsku dokumentaciju.

Ministarstvo je financiralo boravak 15 djece talijanske manjine smještene u PO “Pčelice ” u Petroviji u dvojezičnom programu. U PO “Pčelice” u Petroviji odvija se Program učenja hrvatskog i talijanskog jezika.

U Centralnom vrtiću i područnom odjelu „Duga“ provodio se Primarni razvojni sportski program u sedam odgojnih skupina.

U program predškole na 250 sati smo imali upisno troje djece, jedno dijete integrirano je u skupinu u područnom odjelu „Duga“, jedno u područnom odjelu „Mali princ“ i jedno u područnom odjelu „Vjeverice“ Na kraju pedagoške godine sva djeca predškolske dobi su dobila potvrdu.

Planirano zimovanje i škola plivanja nažalost ove godine nije izrealizirano zbog pandemije koronavirus.

Pedagoška godina počela je 01. rujna 2020., a završila 31.kolovoza 2021. godine.

Po odluci civilnog stožera Istarske županije, a u suradnji sa gradonačelnikom Grada Umaga i zavodom za javno zdravstvo Istarske županije u periodu od 28.12.2020.-08.01.2021. vrtić se zatvara za korisnike. U periodu od 11.-15. siječnja organizira se rad sukladno provedenim anketama za  128 djece, rad je bio organiziran u svim objektima osim PO „Vjeverica“ (jer nije bilo prijavljene djece), sukladno epidemiološkim mjerama.

U periodu od 2.-9. travnja 2021.god. rad se prvodio sukladno provedenim anketama za 133 djece u svim objektima osim PO „Vjeverice“ jer nije bilo prijavljene djece.

Ljetna organizacija rada traje od 01. srpnja do 31. kolovoza 2021. godine. Broj upisane djece u pravilu varira svaki tjedan. Najveći broj upisane djece imamo u prva dva tjedna ljetnog rada 230 djece nakon čega se broj djece smanjuje te zadnji tjedan iznosi 163 djece. Tijekom srpnja rade Centralni vrtić „Radost“ , područni odjeli „Mali princ“ i „Bambi“ , a tijekom kolovoza radi samo Centralni vrtić “Radost” “.

Nakon provedene ljetne organizacije rada mogu konstatirati da je broj konstantno varirao. U odnosu na broj upisanih u anketu svaki tjedan je izostalo više od 60 djece. Pojedini roditelji su telefonski opravdali izostanak svog djeteta (nenadani godišnji ili bolest), ali većina se nije javila niti odgojiteljima niti upravi vrtića. Ne poštivanje ankete koju su roditelji popunili znatno remeti organizaciju rada vrtića.

 

Tabelarni prikaz ustroja rada u DVJ ”Duga” Umag

 • Naziv područnog odjela,
 • Imena odgojitelja,
 • Vrsta stručne spreme,
 • Godine radnog iskustva,
 • Dobna skupina djece i
 • Broj djece u odgojnoj skupini

 

 

CENTRALNI VRTIĆ  “RADOST”,

Labinska ulica 3

Radno vrijeme od 6. 30-16. 30

tel. 052-741-718, 052-742-924, 052-634-908

Skupine: Krijesnice, Točkice, Genijalci, Kockice, Kornjače, Mravići, Bistrići, Kapljice, Loptice.

RB ODGOJITELJI STRUČNA SPREMA GODINE RADNOG ISKUSTVA DOBNA SKUPINA DJECE BROJ DJECE U SKUPINI
1. RAFAELA ALLAKAJ

IVA GIRALDI

VŠS

VŠS

11

06

JASLIČKA SKUPINA 11
2. VALNEA HRVATIN

DARINKA SRDOČ

VSS

VŠS

04

32

JASLIČKA SKUPINA 12
3. INGA PETROVIĆ

ANITA LEČEI

VŠS

VSS

16

36

JAS-MLAĐA VRT. SKUPINA 17
4. MAJA RAŠIN

TAMARA RAŽOV

VŠS

VŠS

16

14

JASLIČKA

SKUPINA

11
5. ANDRIJANA PLEĆKOVIĆ

ESTER JEDREJČIĆ

VŠS

VŠS

20

36

MLAĐA VRTIĆKA SKUPINA 19
6 ŽELJKA BURŠIĆ

MARTINA VRANJKOVIĆ

VŠS

VŠS

43

14

STARIJA

VRTIĆKA SKUP.

24
7. BARBARA GRAHOVAC

VALENTINA BERTOŠA

SSS

VŠS

39

15

SRE. VRTIĆKA SKUPINA 18
8. DANIJELA MURATOVIĆ

JASMINA BRUSIĆ

VŠS

VŠS

09

37

ML.-SREDNJA

SKUPINA

16
9. TAMARA RUŽIĆ

DRAGANA PRAKLJAČIĆ

VŠS

VŠS

10

16

STARIJA SKUPINA 24

PO „DUGA“ ,

Školska ulica 12

Radno vrijeme od 6.30 – 16.30

tel. 052-720-153

Skupine: Cipelići, Mačići,  Zvončići i Tintilinići.

RB ODGOJITELJI STRUČNA SPREMA GODINE RADNOG ISKUSTVA DOBNA SKUPINA DJECE BROJ DJECE U SKUPINI
10. MILICA MIHALJEVIĆ

KRISTINA ŠTEFANEK VOHRALIK

VŠS

VSS

33

06

MLAĐA SKUPINA 18
11. KORINA MARKON

ELENA RACA

VŠS

VŠS

35

09

SREDNJA VRT. SKUPINA 17
12. ROZANA RADELJ

SILVANA MARCAN

SSS

VŠS

30

41

STARIJA

SKUPINA

24
13. JADRANKA KOSTANJČAR

VANJA ZLATAR

VŠS

VŠS

33

10

JASLIČKA SKUPINA 14

 

 

 

PO “PETAR PAN”,

Žrtava fašizma 7a

Radno vrijeme od 6. 30-16. 30

tel. 052-742-482

Skupine: Ježići i Iskrice

RB ODGOJITELJI STRUČNA SPREMA GODINE RADNOG ISKUSTVA DOBNA SKUPINA DJECE BROJ DJECE U SKUPINI
14. GORDANA POZZECCO

SNEŽANA KORPOŠ

VŠS

VŠS

19

14

MLAĐA

JASLIČKA

12
15. NEVENKA VIČEVIĆ

IZABELA VUČAJ

SSS

VŠS

27

05

JASLIČKA 11

 

 

 

 

PO „MALI PRINC

Ernesta miloša 22

Radno vrijeme od 6. 30 – 16. 30

Tel. 052-742-638

Skupine: Leptirići i Balončići

 

RB ODGOJITELJI STRUČNA SPREMA GODINE RADNOG ISKUSTVA DOBNA SKUPINA DJECE BROJ DJECE U SKUPINI
16. MILJKA KOVAČEVIĆ

IVANA IVANKOVIĆ

VŠS

VŠS

27

12

SREDNJA

SKUPINA

18
17. GORDANA GOSPIĆ

MELITA BOŽIĆ BAŠTEK

VŠS

VŠS

36

21

ST.JASLIČKA

SKUPINA

15

 

 

PO “BAMBI”,

Savudrijska 2

Radno vrijeme od 6.30-16.30

tel. 052-638-385

Skupine: Jagodice, Patkice, Pande i Slatkiši, Vlakići.

RB ODGOJITELJI STRUČNA SPREMA GODINE RADNOG ISKUSTVA DOBNA SKUPINA DJECE BROJ DJECE U SKUPINI
18. MARIJA DUNDOVIĆ

KETI VALENTA NOVIĆ

VŠS

VSS

18

13

MLAĐA SKUPINA 12
19. SUZANA KRAJCAR

MLADENKA SIROTIĆ

SSS

SSS

36

35

MLAĐA JASLIČKA

SKUPINA

12
20. MARTINA BENČIĆ

DUBRAVKA PETRIČEVIĆ

VŠS

VŠS

11

35

ML.VRTIĆKA SKUPINA 17
21. MARIETA OLUJIĆ

MAJA LOVRIĆ BRKIĆ

 

VŠS

VŠS

17

15

ML.VRTIĆKA SKUPINA 16
22. MIRELA IMAMOVIĆ

TAMARA PEČURICA

VŠS

VŠS

06

04

MLAĐA JASLIČKA SKUPINA 11

 

 

PO “VJEVERICE” ,

Bašanija bb

Radno vrijeme od 6. 30-16. 30

tel. 052-759-528

Skupina: Vjeverice

RB ODGOJITELJI STRUČNA SPREMA GODINE RADNOG ISKUSTVA DOBNA SKUPINA DJECE BROJ DJECE U SKUPINI
23. ALMA BEĆIREVIĆ

NENSI ANTOŠ

VŠS

VŠS

14

12

MJEŠOVITA VRTIĆKA 15

 

 

 

PO “PČELICE” ,

Umaška 14, Petrovija

Radno vrijeme od 6.30-16.30

tel. 052-639-076

Skupine: Cvjetići i Perlice

 

RB ODGOJITELJI STRUČNA SPREMA GODINE RADNOG ISKUSTVA DOBNA SKUPINA DJECE BROJ DJECE U SKUPINI
24. DANIJELA KORUC VŠS 27 MJEŠOVITA JASLIČKA 7
25. ROZANA HUBAK VŠS 38 MJEŠOVITA VRTIĆKA 9

 

 

 

 

 

 

 

OSTALI RADNICI DVJ ”DUGA” UMAG

 

RB

 

 

IME I PREZIME

 

RADNO MJESTO

 

STRUČNA

SPREMA

GODINE

RADNOG

ISKUSTVA

 

1.

 

MARIJA ADAMOVIĆ

 

RAVNATELJICA

 

VŠS

 

20

 

2.

 

ALMA HUSEJNAGIĆ

 

TAJNICA

 

VSS

 

10

 

3.

 

BARBARA MIKLUŠ

 

PEDAGOGICA

 

VSS

 

23

 

4.

 

SUZANA ĐURIĆ

 

EDUKACIJSKI REHABILITATOR

 

VSS

 

32

 

5.

 

PETRA BRNIĆ

 

PSIHOLOG

 

VSS

 

17

 

6.

 

GORDANA IVANČIĆ

 

MEDICINSKA SESTRA

 

VŠS

 

41

 

7.

 

SAŠA RUPENA

 

SPORTSKI TRENER

 

VSS

 

19

 

8.

 

INES ŠULJA

 

LOGOPED

 

VSS

 

05

  9.  

MARJANA PRELAZ

ADMINISTARATORICA SSS 18
10. ADRIANO PRODAN KUĆNI MAJSTOR

VOZAČ

SSS 33
 

11.

ADAM LUKIN KUĆNI MAJSTOR

LOŽAČ

SSS 24
 

12.

NIKO URBAS GLAVNI KUHAR SSS 16
 

13.

KATICA IVANUŠEC KUHARICA SSS 24
 

14.

ŠTEFANIJA MILANOVIĆ KUHARICA SSS 11
 

15.

SVEN BURŠIĆ KUHAR SSS 15
 

16.

BOSILJKA PRODAN POMOĆNICA U KUHINJI SSS 31
 

17.

GORDANA NEKIĆ POMOĆNICA U KUHINJI SSS 26
 

18.

ŽELJKA NAKIĆ SERVIRKA SPREMAĆICA SSS  

18

 

 19.

JASMINKA ŠTIGLIĆ SERVIRKA SPREMAČICA  

SSS

 

28

 

20.

CRISTINA ZAKINJA SERVIR SPREMAČICA  

SSS

19
 

21.

MERI BOŽIĆ SERVIRKA SPREMAČICA  

SSS

 

22

 

22.

 

SANDRA MATKOVIĆ

SERVIRKA SPREMAČICA  

VŠS

 

17

 

23.

 

VESNA SIROTIĆ

SERVIRKA

SPREMAĆICA

 

SSS

 

20

 

24.

 

MARIJA DELBEN

SERVIRKA

SPREMAĆICA

 

NK

 

32

 

25.

 

MARTE DJIDODA

SERVIRKA

SPREMAĆICA

 

NK

 

30

 

26.

 

JERKOVIĆ VESNA

SERVIRKA

SPREMAĆICA

 

SSS

 

11

 

27.

 

ZORICA TOPALOVIĆ

SERVIRKA SPREMAĆICA  

SSS

 

22

 

28.

 

MARIJA DAMJANI

SERVIRKA

SPREMAĆICA

 

NK

 

25

 

29.

 

ILJA BLAŠKOVIĆ

SERVIRKA SPREMAĆICA  

NK

 

23

 

30.

 

RADMILA STERZAI BUROLO

SERVIRKA SPREMAĆICA  

SSS

15
31. SLAĐANA KRALJ SERVIR SPREMAČICA NK 06

 

Stručni suradnici; edukacijsko rehabilitacijski terapeut Suzana Đurić, profesor kineziologije Saša Rupena i psiholog Petra Brnić rade 28 sati tjedno za DVJ “Duga” Umag a preostalih 12 sati do punog radnog vremena za TDV “Girotondo”.

Tijekom pedagoške godine zbog zamjena radnica na bolovanju bile su : Sandra Manc, Matea Šusterajter, Tina Kovačević,Barbara Bajsić, Ivona Boroša, Martina Majić.

 

Podatak o ukupnom broju radnika u DVJ ”Duga” Umag

Odgojitelji 48
Ravnateljica i stručni tim 7
Ostali radnici 24
Ukupno 79

 

 

 

 

 

 1. MATERIJALNI UVJETI

 

Opće je poznato da je područje prostorno – materijalnih i tehničkih uvjeta rada od velike važnosti za kvalitetu rada ustanove. Ono može osnažiti proces učenja ali i osiromašiti ga. Svaka intervencija u prostoru utječe na življenje i učenje kako djece tako i odraslih.

Kako bi prostorna organizacija bila multisenzorička ,opremljena bogatstvom materijala u kojem će dijete izraziti svoj simbolički izričaj i biti u interakciji s prostorom,odgojitelji i stručni tim propitivanjem i promišljanjem izražavaju potrebe za opremanjem skupina što se prema financijskim mogućnostima i realizira.

Iz prihoda grada ali nešto i iz sredstava ministarstva nabavili smo :

– stručnu literaturu,

– didaktički potrošni materijal,

– didaktiku,

– namještaj za nadopuniti jednu odgojnu skupinu,

– bezkontaktne toplomjere,

– termoporti za dostavu hrane u područne objekte,

– tave i zdjele za Centralnu kuhinju

 

Vrlo je važna i primjerena oprema u funkciji planiranja,ostvarivanja ,praćenja i evaluacije odgojnog procesa pa smo osigurali ili iz donacije ili prihoda grada opremu

-računala,

-foto aparate,

-radio CD,

-telefone,

-zvučnici za računala,

-„miš“ za računala,

-externe portable.

 

Službena radna odjeća i obuća za djelatnike – nadopuna.

Svi zaposlenici svojim odgovorni odnosom prema imovini ustanove ili obogaćivanjem materijalne sredine,izradom raznih sredstava za rad pridonose poboljšanju materijalnih uvijeta.

 

U svim objektima su :

-izvršena sva periodična ispitivanja,

-redovito ispitivani vatrogasni aparati,

-redovito ispitane plinske instalacije,

-redovito održavana računalna oprema.

U Centralnoj kuhinji redovito se servisiraju kuhinjske nape i svi aparati.

Sva vozila redovito su održavana i osigurana.

Ofarbala su se igrala u svim vrtićima, kako u Centralnom vrtiću tako i u područnim vrtićima. U područnom odjelu „Vjeverice „ svi zidovi u sobama i u hodniku vrtića su ofarbani.

 

 

 

 

 

 1. RAD NA NJEZI, SKRBI ZA TJELESNI RAST DJECE I BRIZI ZA NJIHOVO ZDRAVLJE

Skrb za tjelesni rast i briga za zdravlje djece temeljena je na provođenju Programa mjera zdravstvene zaštite, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima,  Godišnjim planom i programom  za pedagošku godinu 2020/21., te u skladu s aktualnim preporukama HZZJZ radi trenutne pandemije COVID-19 virusa.

Inicijalni intervjui s roditeljima i liječničke potvrde s naznačenim statusom procijepljenosti, temelj su za utvrđivanje zdravstvenog statusa djeteta, podataka o psihofizičkom razvoju, potrebama i navikama djeteta do polaska u ustanovu. U suradnji s liječnicima DZ Umag nastavile su se kontrole procijepljenosti tijekom godine. Suradnja s roditeljima tijekom godine i praćenje ispričnica, te nalaza liječničkih mišljenja evidentirana u zdravstveni karton djeteta omogućila su bolji uvid u zdravstveno stanje tijekom godine.

Svim zahtjevima roditelja djece sa posebnim potrebama za upis djece u vrtićke skupine po održanoj komisiji stručne službe je udovoljeno. Potrebitima je određena asistentica koja pomaže u radu sa djecom. Za djecu s lakšim poteškoćama u razvoju koja su bila uključena u redovite odgojne skupine prema procjeni stručnog tima ustanove i nalazima specijalista izrađivani su individualizirani planovi, surađivalo se s roditeljima i odgajateljicama, u korist zadovoljavanja djetetovih potreba.

Osiguranje pravilne prehrane, redovitog boravka na otvorenom, kvalitetnog dnevnog odmora, optimalnih higijensko-zdravstvenih uvjeta,  sustavno praćenje rasta i razvoja , stanje uhranjenosti  te promicanje zdravih navika djece, roditelja i svih djelatnika koji skrbe za dijete bili su glavni ciljevi rada u području koje se bavi zdravim tjelesnim razvojem djeteta.

 

 

ANTROPOMETRIJSKA MJERENJA

 

Antropometrijsko mjerenje neophodna je metoda pri ispitivanju stanja uhranjenosti u djece.

 1. antropološko mjerenje u rujnu i listopadu: vrijednosti negativnog porasta tjelesne težine su bile u laganom padu (teška i pretila djeca). Veći je broj djece s graničnim povišenim vrijednostima TT. Broj djece s vrijednostima na granici lagane pothranjenosti   su u padu.
 2. antropološko mjerenje u svibnju i lipnju: izmjeren je manji broj djece zbog čestih izostanaka. Vrijednosti pokazuju na  veliki rast broja  teške i pretile djece (za cc 90%).

Potražili smo razlog tomu i dobili slijedeće informacije:  zbog  epidemioloških mjera koje su tražile kontrolirano ponašanje, djeca su bila više kući te je fizičke aktivnosti bilo manje,  ponavljao se glavni obrok – ručak – 1x u vrtiću te još 1x s obitelji. Kažu roditelji da su koristili moment za zajedničko druženje, ponavljali su se međuobroci većih količina.

Prevencija pothranjenosti i pretilosti tretirala se individualno s roditeljima, djetetom i odgajateljima. Odaziv roditelja na individualne informacije djece s odstupanjima relativne težine od optimalnih vrijednosti je zadovoljavajući te su neki roditelji uz savijete upućeni u Savjetovalište za prehranu  u Bujama, u nadležnosti ZZJZ Pula.

 

 

 

 

 

 

KONTROLA LIJEČNIKA DENTALNE MEDICINE

        U ovoj pedagoškoj godini zbog epidemioloških mjera HZZJZ pandemije COVID-19, nismo standardno obavili sistematske preglede. Odrađeni su od strane roditelja kod odabranog liječnika dentalne medicine s donošenjem potvrde obavljenog pregleda.

Rezultati pokazuju slijedeće: pregledano je 278 djece jasličke i vrtićke dobi a od toga 95 djece ima karijes  jednog i više zubi (jedna trećina).

Edukacije metoda pravilne higijene usne šupljine i profilakse obavljene su od strane djelatnika dentalnih ordinacija i odgojitelja.

Prevencija karijesa u vrtiću podrazumijeva pravilnu prehranu, zdravstveni odgoj djece te održavanje pravilne higijene zubi u vrtiću poslije ručka.

 

 

KONTROLA VIDA

Vid je najvažnije osjetilo čovjeka jer prikuplja 80% svih informacija. Sposobnost vida znači opažati svijet oko sebe u punoj raznolikosti. Oštrina vida doseže vrijednosti oko četvrte godine života, a do šeste godine se stabilizira binokularni vid. Ovaj period je takozvani kritični period za razvoj pogrešaka vida kao što su kratkovidnost i dalekovidnost

Nakon prekida kontrole vida po Nacionalnom projektu u pedagoškoj godini19/20. zbog pandemije covid-19, u ovoj godini se nastavilo s kontrolama godišta 2016. i 2017. Kontrole će se obavljati tokom cijele kalendarske godine.

Do sada je pregledano 57 djece, od toga jedno dijete je potrebito nošenja pomagala i manji broj treba ponoviti kontrolu za 6 mjeseci. Kod pregleda za upis u školu pregledano je 96 djece. Pregled standardnim tablicama u vrtiću obavljen je u 15 djece s urednim nalazom.

 

POBOL DJECE

Tijekom pedagoške 2020/21. godine u periodu od 01.09.2020.- 31.07.2021. postotak izostanaka  djece vrtića i jaslica je cc 26% od ukupnog broja upisane djece. U prosjeku vidimo da je bilo prisutno u ustanovi cc 74% djece

Prikaz za srpanj je zbroj izostanaka bolesne djece i djece na ljetnom odmoru.

Redovitije donošenje ispričnica od strane roditelja, manje liječničkih a puno više roditeljskih, omogućio je uvid u zdravstveno stanje djece.

 

 

Porastao je broj djece sa respiratornim bolestima (upala grla, upala pluća, bronhitis, zeleni iscjedak iz nosa….), dugotrajnim kašljem, upalama uha, kao i afte, upale oka, razne  bolesti kože. Vodene kozice su bile u manjem broju. Ponovljeni su i  slučajevi šarlaha,  različitih alergija,  gljivičnih oboljenja,  uboda krpelja. Uši vlasišta i dječjih glistica je bilo prijavljeno više iako nismo zadovoljni s brojem prijava. Određeni broj djece je tijekom godine odlazilo na fizikalne vježbe zbog motoričkih smetnji u razvoju koštanog i mišićnog sustava. Povećan je broj djece koja je preventivno ostajala kući zbog novonastale zdravstvene situacije.

        U pedagoškoj godini 2020/21. bilo je u samoizolaciji određenoj od strane Stožera i epidemiološke službe 10 skupina s odgojiteljima i tehničkom službom te 2x djelatnici kuhinje, što zbog pozitiviteta samih djelatnika, roditelja i kontakata s istima.

 

Mali broj izostanaka bilo je zbog godišnjih odmora roditelja. Kontinuiranu trijažu kod dolaska djece je početkom godine bilo teže  provoditi zbog dislociranosti objekata i velikog broja djece u skrbi i nemogućnosti svakodnevnog uvida u događanja i pojavu bolesti u svim grupama

Uvođenje informativnog zdravstvenog listića i obavještavanje roditelja putem kutića za roditelje pomaže lakšem i boljem rješavanju zdravstvenih problema.

 

 

Prevenciju dječjih ozljeda provodimo na svim nivoima.  Tijekom godine prijavljeno je 6 lakših ozljeda, 1 teža ozljeda (prijelom ključne kosti bez komplikacija) i određeni broj nezgoda u kući.

 

Pojačana kontrola opće higijene  pokazuje određeni broj djece sa problemima u njezi. Edukacijom djece i roditelja putem informativnog listića nastoji se probleme rješavati u što većem broju.

 

Prehrana djece u vrtiću provodi se prema propisanim normativima po Programu zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane u dječjim vrtićima  (članak 18. stavak 1. i 3. Zakona o predškolskom odgoju i  obrazovanju) i primjerima jelovnika ponuđenih od strane tima NZZJZ Pula. Kontinuirano se unose suvremeni standardi u odnosu na sastav, vrstu, način

 

 

 

 

 

4.   ODGOJNO-OBRAZOVNI RAD

 

Cilj odgojno-obrazovnog rada naveden je u Godišnjem planu i programu Ustanove za pedagošku 2020/2021. godinu, a to je  stvaranje uvjeta za skladan i potpun razvoj djetetove osobnosti, te osiguravanje jednakih uvjeta za svu djecu. Tijekom godine nastojimo osiguravati povoljne uvjete za cjelokupni rast i razvoj svakoga djeteta (tjelesni, spoznajni, socio-emocionalni i duhovni), oblikovati doživljajima i predmetima bogatu sredinu koja će poticati dječju samostalnost i učenje kroz igru, poticati razvoj djeteta u skladu s osobnim potrebama i prilagođavati odgojno-obrazovni proces konkretnim potrebama, kreativno i fleksibilno koristiti potencijale u skupinama i izvan njih. U tom cilju nastojali smo implementirati smjernice iz Nacionalnog kurikuluma za rani i predškolski odgoj i obrazovanje. Koristimo ISSA pedagoške standarde kao smjernice za unošenje promjena i podizanje kvalitete rada odgojitelja jer oni postavljaju kriterije kvalitete u sedam područja rada, a sadrže i indikatore koji pokazuju jesu li standardi zadovoljeni.

U svim skupinama radi se na olakšavanju prilagodbe nove djece. Prije samog početka pedagoške godine roditeljima se na roditeljskom sastanku daje jasna informacija o tome kako prilagodba izgleda, što mogu očekivati. Zbog mjera u radu koje smo morali učiniti zbog sprječavanja širenja virusa i sam proces prilagodbe bio je izmijenjen, pa su roditelji mogli boraviti u skupini maksimalno 15 min u danu, no u broju dana prilagodba nije ograničavana. Odgojitelji u skupinama rade na pripremi i stvaranju osmišljenog, sigurnog i privlačnog prostorno materijalnog okruženja za olakšavanje prilagodbe. Svi su roditelji uključeni u postepeni boravak sa svojim djetetom. Na poboljšanju prilagodbe nastaviti će se raditi i dalje, kako bi se smanjio broj djece koja imaju izražene teškoće prilagodbe, a time se i smanjio roditeljski stres zbog odvajanja i prilagodbe na vrtić.

 

Razvoj i postignuća djece u skupinama prate se tijekom cijele godine, planirajući razvojne zadaće, aktivnosti, materijalno okruženje, te dokumentirajući. Dokumentiranje procesa važan je segment rada za individualno praćenje svakog djeteta. Prema procjeni odgojitelja i stručnog tima prilagođava se način praćenja djece. Većina odgajatelja redovito vodi individualne razvojne mape. One predstavljaju zbir informacija o djetetu, njegovom razvoju, navikama, postignućima, interesima… Sadržaj razvojnih mapa nije jednak za svako dijete, razlikuju se kvalitativno, po razini angažmana i njihovim kompetencijama a sadržaj ovisi i o tome koji način vođenja su odgojitelji skupine odabrali, te o posebnosti svakoga djeteta. No, većina razvojnih mapa sadrži ove elemente:

 • Podaci i fotografije o djetetu
 • Podaci o obitelji
 • Naziv vrtića, skupine, odgojitelja
 • Fotografije djeteta u aktivnostima uz anegdotske bilješke
 • Liste, obrazci praćenja
 • Likovni i pisani uradci djeteta
 • Skupne fotografije djece (posjete, izleti…)
 • Antropometrijska mjerenja
 • Stihovi, dramski izričaji… koje dijete posebno voli ili ilustriraju njegovo postignuće
 • Dokumentiranje suradnje s obitelji (fotografije, zahvalnice, zapisnici individualnih razgovora)

 

Obogaćivanje programa fakultativnim sadržajima, posjetama, svečanostima, predstavama

Planom i programom pojedinih razdoblja osim razvojnih zadaća te organizacijskih i materijalnih uvjeta koji se planiraju, tendencija je na stalnom slijeđenju interesa djece u skupinama, obogaćivanjem centara aktivnosti materijalima i poticajima. A oni se mogu proširivati i  tematskom i projektnim radom. Pažnja se posvećuje i blagdanima i obilježavanju značajnih dana. Zajedničko obilježavanje blagdana i slavlja ipak je bilo ove godine zbog pandemije onemogućeno. Stoga smo se prilagodili takvoj situaciji izrađujući npr. likovne radove kojim su obilježavani značajni datumi (npr. Dječji tjedan, Sv. Pelegrin…), no glavnina je događanja obilježena u svakoj skupini zasebno.

 

Datum Neki od sadržaja koji obogaćuju program
05. – 09. 10. Dječji tjedan / Izložba Dječje ruke na Trgu 1. svibnja
30. 10. Izložba bundeva na Trgu 1. svibnja
22. 03. Izložba pisanica u crkvici Sv. Roka
06. – 09. 04. Tjedan zdravlja
svibanj Likovni natječaj Stope Sv. Pelegrina: „Da sam ja galeb…“
12. 06. Izložba skupine Kornjače na Trgu 1. Svibnja: Od jaslica do škole
Tijekom g. Domaće od malih nogu

 

06.-09.04.2021.  PROSLAVIMO TJEDAN ZDRAVLJA U VRTIĆU

Zbog specifičnog rada zbog epidemioloških mjera, ove godine stigao je  prijedlog iz HZJZ u obliku knjižice sa aktivnostima, da vrtići odrade u skupinama različite teme upoznavanje zdravih navika, što su neke skupine i učinile. Po završetku Tjedna zdravlja, aktivnosti iz našeg vrtića dobile su svoje mjesto u zajedničkom zborniku, a skupine i vrtić su dobili diplomu od organizatora.

 

 

Projekt Implementacije zavičajnosti u predškolske skupine Istarske županije

Projekt Implementacije zavičajnosti u predškolske skupine Istarske županije ISTRA U OČIMA DJECE, sa temom: Što nas povezuje kao susjede? (Kulturna razmjena i povezanost vrtića): ˝SKRIVENA BLAGA NAŠEG STAROG GRADA˝, bio je projekt skupine „Gusjenice“ u ped. 2019/21. g. Taj projekt zbog pandemije nije bio prezentiran, pa su organizatori pozvali dječje vrtiće da svoje projekte prezentiraju ove godine. Naš je projekt izložen zajedno sa projektom iz Talijanskog dječjeg vrtića „Girotondo“.

Projekta „Grue – po čemu je moj grad poseban“, skupine „Kikići“, s odgojiteljicama Gordanom Pozzecco i Vanjom Zlatar, odabran je kao jedan od 10 projekata iz predškolskih ustanova IŽ, koji će ući u Priručnik za nastavu zavičajnosti na području Istarske županije Projekt će ući u dio Priručnika koji opisuje tradicijsko graditeljstvo, jer su se obrađivale grue, dizalice za barke, kao element baštine specifične za grad Umag.

 

 

 

Program predškole

Većina djece u godini prije polaska u Osnovnu školu upisana je u redoviti program (75 djece), pa se program predškole u tim skupinama provodio u sklopu redovitog programa.

U Program predškole u obaveznom trajanju od 250 sati, a koji se odvijao u skupini „Zvončići“ u PO „Duga“ bilo je uključeno dvoje djece, u skupini „Vjeverice“ u PO Vjeverice 1 dijete i u skupini „Leptirići“ u PO Mali princ 1 dijete.

Prema Programu predškole, planirale su se aktivnosti koje jačaju kompetencije svakog djeteta, individualno i timsko planirali su se ciljevi i zadaće, te materijalno okruženje za provođenje odgojno obrazovnog rada.

U ovoj smo pedagoškoj godini imali na praksi tri studentice 1. godine studija Predškolskog odgoja, šest studentica 2. godine, te dvije studentice 3. godine. Studentice su uključene u redoviti odgojno – obrazovni rad skupina, ostvarujući zadatke iz programa prakse.

 

Promocija i informiranje

Kontinuirana zadaća stručnih radnika vrtića je promoviranje struke i edukacija kroz pisanje brošura ili stručnih tekstova. Stručni suradnici obzirom na problematiku, tijekom cijele ped. godine stvaraju letke, brošure i stručne tekstove koje dijele sa odgojiteljima i roditeljima.

Sve važne informacije vezane uz rad naše ustanove objavljuju se redovito na web stranici vrtića www.duga-vrtic.hr, a aktualne informacije, poneki edukativni sadržaji i na facebook stranici vrtića https://www.facebook.com/dugaumag/.

 

 

5.    SURADNJA S RODITELJIMA I DRUŠTVENIM        ČIMBENICIMA

 

Kvalitetan odgojno obrazovni rad odgojnih skupina nezamisliv je bez stalne i bogate suradnje sa roditeljima. Suradnja obitelji sa djelatnicima i okruženjem dječjeg vrtića započinje dolaskom roditelja na upise. Tijekom upisa, u razgovoru sa nekim od stručnih suradnika, roditelji ispunjavaju Inicijalni intervju, kojime upotpunjuju sliku o djetetu koje se upisuje u vrtić. Dobivene informacije služe kao osnova pri formiranju odgojnih skupina i kao osnovne informacije za odgojitelje koji primaju dijete u skupinu. Također razgovorom roditelja i stručnog suradnika pri ispunjavanju Inicijalnog intervjua, roditelj dobiva većinu potrebnih informacija prije polaska djeteta u vrtić.

Tijekom pedagoške godine brojnim oblicima suradnje s roditeljima nastojimo da suradnja između roditelja i djelatnika vrtića bude konstantna, raznolika, korisna i kvalitetna. Tome uvelike pridonose odgojitelji koji odabiru najbolje načine kako potaknuti roditelje da im usmjerenost na dječji vrtić ne bude teret već zadovoljstvo i potreba. Na žalost, suradnja s roditeljima je zbog pandemije u ovoj ped. godini bila svedena na rijetke susrete sa svim roditeljima iz skupine (nužni roditeljski sastanci isključivo na vanjskom prostoru ili kada je prisutan manji broj roditelja). Individualni razgovori provodili su se redovito.

Druženja s roditeljima, izleti ili svečanosti i posjećivanje kutića za roditelje nisu bili mogući. Roditelji su se minimalno zadržavali u prostoru dječjeg vrtića, u većini skupina su dovodili i odvodili djecu do ulaznih vrata garderobe. U skupinama sa djecom ranog razvoja, roditelji su ulazili do garderobnog prostora, pomagali u presvlačenju i brzo se udaljavali.

 

 

 

Suradnja s društvenim čimbenicima

Kao bitna zadaća u području suradnje s društvenim čimbenicima permanentno je otvaranje vrtića prema društvenoj zajednici i povezivanje dječjeg vrtića sa većim brojem čimbenika u društvenoj sredini i šire.

Tijekom godine dječji vrtić nastoji održavati kvalitetnu suradnju sa čimbenicima iz neposrednog okruženja, a skupine prema programu rada ili posredstvom roditelja različitih zanimanja, ostvaruju kontakte posjećujući u svojoj okolini različite ustanove, sportske objekte, banke, trgovine, putničke agencije, pekare, uljare, stomatologa, a koji svojim sadržajem mogu kvalitetno unaprijediti rad skupina i upotpuniti saznanja o odabranoj temi trenutnog interesa ili istraživanja. Ovaj oblik direktne suradnje ipak nije bilo moguće realizirati kao prethodnih godina, zbog posebnih mjera rada u ustanovi, koji nije dozvoljavao nikakve posjete ili obilaske suradnika. No, neku smo suradnju mogli ostvariti održavajući kontakte sa ustanovama sa kojima redovito njegujemo suranju (npr. Talijanski dječji vrtić „Girotondo“, Osnovna škola „Marije i Line“ Umag, Muzej grada Umaga, Zajednica Talijana Umag, Agencija za odgoj i obrazovanje…)

Važan oblik povezanosti sa društvenom zajednicom čini redovito održavanje web stranice, o čemu brine pedagoginja. Sve važne informacije o aktivnostima u vrtiću u obliku kratke vijesti prenose se na web stranicu. Objavljuju se i svi novo doneseni akti, natječaji, obavijesti za roditelje i slično Sve koji su zainteresirani redovito upućujemo da informacije potraže na www. duga-vrtic. hr

 

 

 

 

 

6.    STRUČNO USAVRŠAVANJE ODGOJNIH DJELATNIKA

 

Početkom pedagoške godine sastavljen je plan stručnog usavršavanja, koji obuhvaća popis najnovije stručne literature, stručne skupove izvan i ponuđene radionice unutar ustanove, te plan rada Odgojiteljskog vijeća. Odgojitelji i stručni suradnici se prema vlastitom interesu i trenutno raspoloživim edukacijama, odlučuju za neki od oblika stručnog usavršavanja i na taj način stvaraju osobni plan stručnog usavršavanja. Temama stručnoga usavršavanja nastojimo konstantno raditi na jačanju stručne kompetencije djelatnika.

Tijekom pedagoške godine, prema Katalogu stručnog usavršavanja AZOO ali i suradnjom sa vanjskim ustanovama ili stručnjacima, ponuđen je ne velik broj tema za stručno usavršavanje, ali prema interesu odgojitelja odazvali smo se na:

 

Mjesec Datum Mjesto Organizator Tema Prisustvovali
RUJAN 10. i 11. 09. online ERF, FER, UNICEF Komunikacija za svako dijete psiholog
28. 09. online MURID Virtualna rana intervencija psiholog
LISTOPAD 01. 10 – 10. 03. online RZ Supervizija s ravnateljicama dječjih vrtića u projektu Rastimo zajedno (8 susreta) ravnatelj
10. 10. online HPD Zakonski akti i aktualna praksa sustava ranog i predškolskog odg. i obr. pedagog
16. 10. Pazin Agencija LAG-ova IŽ Predstavljanje studije o mogućnostima povećanja potrošnje i uvođenja namirnica lokalnih poljoprivrednih proizvođača u o-o ustanove V. medic. sestra
16. 10. online Puteljak, obrt za usluge poduke Kako djecu s autizmom uključiti u vršnjačke aktivnosti Odgajatelji

Edukac. rehab.

22. 10. online C. Proventus Rad s djetetom i roditeljima Psiholog, logoped
22. 10. online RZ Doedukacija za provođenje nadograđenog programa od 7 radionica s očevima pedagog
29. 10. online C. Proventus Emocionalna regulacija Psiholog

odgajatelji

02. 11. online Državna škola za javnu upravu Wellbeing na radnom mjestu; 6 elemenata za zadovoljan tim Ravnatelj

pedagog

STUDENI 05. 11. online Domaće od malih nogu 2 odgajatelja
12. 11. online Sram i poniženje – emocije koje narušavaju dječ. samopoštovanje G. Gospić
13. 11. online Poliklinika za zaštitu djece Grada Zagreba Pandemija COVID-19 i mentalno zdravlje djece i adolescenata: prijetnja i prilika Psiholog
17. 11. online Centar za nestalu i zlostavljanu djecu Savjetodavni rad s djecom i mladima s problemima u ponašanju Psiholog
19. 11. Online HPD Poticanje emocionalne regulacije kod djece s razvojnim teškoćama; Sekcija za djecu s teškoćama Psiholog
23. 11. online RZ Sigurnost djece na internetu 3 odgajatelja
24. 11. online Poliklinika za zaštitu djece Grada Zagreba Online psihodijagnostika djece i mladih: Mogućnosti i izazovi Psiholog
PROSINAC 10. 12. online POU Korak po korak Zajedno za lakši prijelaz Psiholog, logoped, pedagog
15. 12. online Pedagozi IŽ Aktiv pedagoga IŽ pedagog
Sekcija za psihologiju sporta i tjelesnog vježbanja Hrvatskog psihološkog društva Kako biti trener u doba korone? kineziolog
SIJEČANJ 06. 01. online Zagrebačko psihološko društvo Kako biti podrška djeci nakon traumatskih događaja Psiholog
07. 01. online Poliklinika za zaštitu djece Grada Zagreba Potres i djeca u krizi: Trebaju li svi isto? Psiholog
08. 01. online Psihološki centar TESA Psihološka prva pomoć i krizne intervencije – kada i kako pomoći drugima, a ne odmoći sebi Psiholog
20. 01.

27. 01.

online HURID Obitelji usmjerena rana intervencija u djetinjstvu (1. ciklus) logoped
23. 01. online HUBIKOT Anksioznost kod djece Psiholog
27. i 28. 01. online AZOO i CK Državni skup: Odgoj za humanost od malih nogu; Projekt sigurnije škole i vrtići Pedagog
30. 01. online HUBIKOT Kbt tretman ADHD-a Psiholog
VELJAČA 12. i 13. 02. online Coralina Kroz igru u svijet autizma Psiholog
13. 02. online Logopedski kabinet „Jezičak“ Vizualna podrška u svakodnevnom radu s djecom logoped
17. 02. online HPD Psihodijagnostika djece s teškoćama u razvoju – gdje smo danas? Psiholog
18. 02. online Poliklinika za zaštitu djece Grada Zagreba Podrška seksualno zlostavljanoj djeci nakon razotkrivanja i u oporavku Psiholog
18. 02. online Rijeka psihologije Vrtićki psiholozi u pandemiji Psiholog
22. 02. online RZ RZ mini edukacijski seminar Pedagog

psiholog

27. 02. online HUBIKOT Dječja agresivnost Psiholog
OŽUJAK 04. 03. online E – upisi Ravnateljica

Pedagog

10. 03.

17. 03.

online HURID Obitelji usmjerena rana intervencija u djetinjstvu (2. ciklus) logoped
15. i 16. 03. online AZOO Stručno usavršavanje i profesionalna podrška Pedagog
16. 03. online RZ RZ mini – razmjena Psiholog

Pedagog

17. 03. online AZOO Državni stručni skup stručnih suradnika edukacijsko – rehabilitacijskog profila logoped
17. i 18. 03. online AZOO Modeli odgovora na odg. – obr. potrebe djeceizložene riziku soc. Isključenosti u ustanovama ranog i predškolskog o. I o. U RH Pedagog
19. 03. online AZOO Županijsko stručno vijeće stručnih sur. edukacijsko – rehabilitacijskog profila IŽ Logoped

Edukac. rehab.

20. 03. online HUBIKOT Dječja depresija psiholog
25. 03. online AZOO Uloga pedagoga u procesu vrednovanja u ustanovama za rani i predšk. Odgoj i obrazovanje pedagog
30. 03. online Sekcija za razvojnu psihologiju rane i predšk. Dobi, HPD Uloga psihologa u individualizaciji odgojno – obrazzovnog procesa – primjer iz prakse DV Špansko psiholog
TRAVANJ 9. i 10. 04. online Udruga Waldorf ped. Više tema iz waldorfske ped. 2 odgajatelja
14. 04. online RZ Završni susret nakon provedbe RZ mini Pedagog

Psiholog

16. 04. online ERF, Zavod za audiologiju i fonijatriju KBC Rijeka Znanstveno – stručni simpozij povodom svjetskog dana glasa logoped
22. 04. online AZOO Djeca sa šećernom bolesti Viša medic. sestra

odgajatelji

23. 04. online CARNET Korištenje sustava e-upisi – modul upisi u DV Pedagog

Psiholog

ravnatelj

24. 04. online AZOO Djeca s šećernom bolešću 2 odgajatelja
29. i 30. 04. online AZOO Državni stručni skup psihologa psiholog
SVIBANJ 05. i 06. 05. SRPSS HPK Uloga psihologa u sustavu socijalne skrbi – jesmo li svemoćni ili nemoćni? psiholog
07. i 08. 05. online Udruga Waldorf ped. Više tema iz waldorfske ped. 2 odgajatelja
19. i 20. 03. online AZOO Vođenjem do njegovanja komunikacijskih kompetencija na materinjem jeziku i baštine RH u predškolskim ustanovama ravnatelj
25. 05. online AZOO Županijsko stručno vijeće stručnih sur. edukacijsko – reha logoped
31. 05. online RZ min RZ mini evaluacija Pedagog

psiholog

LIPANJ 01. 06. online K. Uljanić Priručnik o implementaciji zavičajne nastave 2 odgajatelja

pedagog

01. 06. online Centar DAR Agresivnost kod djece Psiholog

Edukac. rehab.

ravnatelj

05. 06. online Logopedski kabinet „Jezičak“ „Ova lijepa mačka“ – poticanje jezičnih vještina u logopedskoj terapiji logoped
17. 06. online Udruga Dravet sindroma Hrvatske Dravet sindrom i mutacija CDKL 5 / rijedak oblik tvrdokorne epilepsije koja počinje u ranoj dječjoj dobi Viša medic. sestra
18. i 19. 06. online Udruga Waldorf ped. Više tema iz waldorfske ped. 2 odgajatelja

 

Prema Planu stručnog usavršavanja održane su i radionice i predavanja u našem vrtiću:

Mjesec Datum Voditelj/i Tema i voditelji Prisustvovali
RUJAN 29. 09. ravnatelj 1. sjednica Odgojiteljskog vijeća Svi odgajatelji i stručni suradnici
LISTOPAD 01. 10. Psiholog logoped Priprema za školu 9 odgajatelja
15. 10. psiholog Psihološki aspekti učenja matematike u predškolskoj dobi“ 16 odgajatelja
27. 10. Pedagog

D. Prakljačić

Zajednica učenja, prva radionica 1. grupa
29. 10. Pedagog

D. Prakljačić

Zajednica učenja, prva radionica 2. grupa
STUDENI 12. 11. Pedagog

D. Prakljačić

Zajednica učenja, druga radionica 1. grupa
16. 11. Pedagog

D. Prakljačić

Zajednica učenja, druga  radionica 2. grupa
17. 11. ravnatelj 2. sjednica Odgojiteljskog vijeća Svi odgajatelji i stručni suradnici
PROSINAC 15. 12. Psiholog Psihološki aspekti učenja matematike odgajatelji
22. 12. Pedagog

D. Prakljačić

Zajednica učenja, treća radionica (online) 2 grupe zajedno
VELJAČA 12. 02. Pedagog

D. Prakljačić

Zajednica učenja, četvrta radionica (online) 2 grupe zajedno
OŽUJAK 11. 03. Pedagog

Psiholog

RZ mini: Trebaju li djeca granice? Odgajatelji i roditelji
18. 03. Pedagog

Psiholog

RZ mini: „Samo se igra“ Odgajatelji i roditelji
25. 03. Pedagog

Psiholog

RZ mini: „Djeca i mediji“ Odgajatelji i roditelji
30. 03. Pedagog

D. Prakljačić

Zajednica učenja, peta radionica (online) 2 grupe zajedno
31. 03. ravnatelj 3. sjednica Odgojiteljskog vijeća Svi odgajatelji i stručni suradnici
TRAVANJ 27. 04. Pedagog

D. Prakljačić

Zajednica učenja, šesta radionica (online) 2 grupe zajedno
SVIBANJ 11. 05. Edukac. rehab. Dijete i igra odgajatelji
26. 05. Pedagog

D. Prakljačić

Zajednica učenja, sedma radionica 1. grupa
27. 05. Pedagog

D. Prakljačić

Zajednica učenja, sedma radionica 2. grupa
LIPANJ 23. 06. Muzej Grada Umaga Projekt Grue – očuvanje i promocija tradicionalnih dizalica za barke Odgajatelji

pedagog

29. 06. Pedagog

D. Prakljačić

Zajednica učenja, osma radionica 2 grupe zajedno
KOLOVOZ 30. 08. ravnatelj 4. sjednica Odgojiteljskog vijeća Svi odgojitelji i stručni suradnici

 

Zajednicom učenja okupljamo profesionalce zaposlene u vrtiću, jer  im ona daje potporu u učenju i promišljanju prethodno stečenih znanja. Vode je educirane voditeljice: pedagog mentor Barbara Mikluš i odgajatelj Dragana Prakljačić. Svrha kvalitetnog profesionalnog rada u Zajednici učenja je da odgajatelji postanu svjesni svojih jakih strana i profesionalnih slabosti, da razumiju što je kvalitetna praksa te da budu motivirani na neophodne promjene u poučavanju; održana je 21 radionica u 3 grupe odgojitelja.

Individualno stručno usavršavanje djelatnika čini stalni rad na temama iz područja koje je odabrano kao područje posebnog stručnog interesa, kroz permanentno praćenje stručne literature i periodike iz biblioteke vrtića koja se redovito obnavlja i koju čini veliki broj naslova koji su stalno na raspolaganju. Ove godine prošireno je i pisanjem stručnih tema koje biraju sami odgajatelji.

7.    IZVJEŠĆE O REALIZACIJI PLANA I PROGRAMA RADA RAVNATELJICE

 

Tijekom pedagoške godine 2020/2021., kao odgovorna osoba i predstavnik ustanove, vodila sam brigu o zadovoljavanju svih potreba krajnjih korisnika usluga dječjeg vrtića – djece, te brigu o svim radnicima ustanove vodeći računa o osiguravanju materijalnih i ljudskih resursa koji dozvoljavaju djeci da rastu i razvijaju se u sigurnom i zdravom okruženju uz poštivanje svih propisanih mjera i zakona.

Programiranje

– izradila dio Godišnjeg plana i programa rada vrtića i vrtićkog kurikuluma – tijekom rujna 2020. godine

– izradila godišnji plan rada ravnatelja – tijekom rujna 2020.god.

– izradila dio Godišnjeg izvješća o radu – srpanj i kolovoz 2021.god

– pripremala sjednice Odgojiteljskog vijeća – kontinuirano kroz pedagošku godinu.

– planirala sastanke stručnog tima i sudjelovala u realizaciji – tijekom ove pedagoške godine koordinacije su planirane iz epidemioloških razloga jednom mjesečno, po potrebi su se sazivale češće.

– planirala radne dogovore i sudjelovala u njihovoj realizaciji  – po potrebi tijekom godine

– planirala stručna usavršavanja u ustanovi –kontinuirano tijekom godine

– planirala sjednice Upravnog vijeća u suradnji s predsjednicom Upravnog vijeća – kontinuirano tijekom godine

– pružala podršku i pomoć u izradi planova i programa rada odgojitelja i stručnih suradnika – sakupljala dokumentaciju o radu vrtića: videozapisi, fotografije, članci i dr .-  kontinuirano tijekom godine.

 

Poslovi organiziranja rada Vrtića

– formirala skupine sa stručnim timom – tijekom srpnja i kolovoza 2021.

– organizirala pedagošku godinu, skupine, rad djelatnika – kontinuirano tijekom godine

– surađivala s Osnivačem – kontinuirano tijekom godine

– surađivala s drugim ustanovama,osnivačem i TZ Grada Umaga u obilježavanju važnih datuma i događaja – kontinuirano tijekom godine

– brinula o odgovornom odnosu radnika prema imovini vrtića – kontinuirano tijekom godine

– koordinirala rad svih skupina i djelatnika – kontinuirano tijekom godine

– inicirala i poticala inovacije i rad na unaprjeđenju odgojno-obrazovnog procesa – kontinuirano tijekom godine

– kontinuirano davala informacije i upute djelatnicima za vrijeme pandemije koronavirusa – kontinuirano tijekom godine

– kontinuirano surađivala sa epidemiolog dr. Damirom Lekom, a po potrebi i epidemiološkom službom u Puli i dr. Valić, oko samoizolacija skupina u kojima smo imali proboj virusa.

 

Administrativno – upravni poslovi

– sklapala ugovore o radu na određeno i neodređeno radno vrijeme – po potrebi tijekom pedagoške godine.

– sklapala ugovore o pružanju usluga vrtića s roditeljima – kolovoz i tijekom godine po potrebi.

– sklapala ugovore s dobavljačima – siječanj i po potrebi tijekom godine.

– izradila plan korištenja godišnjih odmora – svibanj 2021.

– izdavala rješenja o ostalim primanjima (pomoći,jubilarne i dr.) – kontinuirano tijekom pedagoške godine

– pratila primjenu zakona i podzakonskih akata – kontinuirano tijekom pedagoške godine

– vodila evidenciju o radnicima i radnom vremenu radnika – kontinuirano tijekom pedagoške godine

– donosila odluke iz djelokruga rada – kontinuirano tijekom pedagoške godine

 

Financijsko – računovodstveni poslovi

– izradila prijedlog Financijskog plana Dječjeg vrtića i jaslica “Duga” Umag za 2021. s projekcijom za 2022.i 2023. godinu te Izmjene Financijskog plana – rujan 2020. i tijekom godine.

– izradila plan nabave i izmjene plana nabave u suradnji sa tajicom,glavnim kuharom i zdrastvenom voditeljicom  – prosinac 2020. i tijekom 2021.god.

– izradila polugodišnje i godišnje izvješće

-kontrolirala narudžbenice,dostavljala račune u knjigovodstvo i odobravala isplate – kontinuirano tijekom pedagoške godine

– ispunila izjavu i upitnik o fiskalnoj odgovornosti – veljača 2021.god..

 

Suradnja:

– ostvarivala suradnju sa svim dionicima odgojno obrazovnog procesa – kontinuirano tijekom pedagoške godine;

– Osnivačem,

– Gradskim poglavarstvom,

– Osnovnom školom,

– Policijskom upravom,

– POU “Ante Babić”

– Centrom za socijalnu skrb,

– Ministarstvom znanosti , obrazovanja i športa,

– Agencijom za odgoj i obrazovanje,

– Uredom državne uprave,

– Inspekcijskom službom,

– Pročelnikom za društvene djelatnosti,

– Predstavnicima Gradske vlasti,

– Učiteljskim fakultetom u Rijeci i Puli,

– Talijanski dječji vrtić “Girotondo”

– Pedijatrima,

– Vatrogasnom postajom,

– Domom za starije i nemoćne “Atilio Gamboc”,

– Muzejom grada Umaga,

– Talijanskm zajednicom,

– Zavodom za javno zdravstvo,

– Sindikatom vrtića,

-sportskim i drugim udrugama grada Umaga( Udruga “Pružam ti ruku,Društvo Naša Djeca,folkolorno društvo Umag i dr.),

– medijima,

-civilnim stožerom IŽ

-epidemiologom u Umagu (dr.Leka)

– epidemiološkom službom u Puli i dr. Valić

Suradnja s roditeljima;

-sudjelovanje u roditeljskim sastancima na početku pedagoške godine,ali i po potrebi tijekom godine,

-individualni razgovori i konzultacije

-informiranje i suradnja u zajedničkom rješavanju problema.

Usavršavanje u ustanovi:

– organizirala i vodila sjednice Odgojiteljskog vijeća –ove pedagoške godine imali smo 4 planirane sjednice Odgojiteljskog vijeća koje su sve i realizirane poštujući sve epidemiološke mjere.

-29.rujna 2020.

-17.studeni 2020.

-31.ožujak 2021.

-30.kolovoz 2021.

Izvan ustanove (sve su se odvijale online – zbog epidemiološke situacije):

– Psihološke potrebe -12.listopad 2020.

– Wellbeing na radnom mjestu – 2. studenog 2020.

– Supervizija s ravnateljicama dječjih vrtića u projektu „Rastimo zajedno“ u Istri – osam susreta počevši od 1. listopada 2020.-10. ožujka 2021.

– e upisi-preko platforme – 4. ožujka 2021.

– „Vođenjem do njegovanja komunikacijskih kompetencija na materinjem jeziku i baštine RH u predškolskim ustanovama“ AZZO – seminar za ravnatelje predškolskih ustanova, voditeljiva Inge Seme Stojnović – 19.i 20. svibnja 2021.

– Sastanak ravnatelja predškolskih ustanova Istarske županije – 21.svibnja 2021.

– Agresivno dijete – što činiti? – 1.lipnja 2021.

8.      IZVJEŠĆE O RADU STRUČNOG SURADNIKA PEDAGOGA

 

Poslovi stručnog suradnika pedagoga ostvarivali su se prema operativnom planu za 2020/21. g. i tiču se poslova planiranja i programiranja poslova u odnosu na djecu, odgojitelje i roditelje, rad u stručnom timu, poslove u odnosu na društvene čimbenike, stručno usavrešavanje, informacijsko – bibliotečnu djelatnost.

Bitna zadaća u sklopu Godišnjeg plana i programa vrtića, bila  je jačanje kompetencija svih dionika neposrednog odgojno-obrazovnog procesa, uključivanjem u Zajednice učenja. Postavljanje ove zadaće na cijelu ustanovu izuzetno je pozitivno za podizanje kvalitete ustanove, na čemu rade svi sudionici. Zajednice učenja su kao oblik stručnog usavršavanja ušle u godišnji plan i program ustanove za 2020/21. za sve odgajatelje. No, ove se godine nisu svi odgojitelji priključili, već samo jedan vei dio njih. Radionice vodim sa odgojiteljicom Draganom Prakljačić. Radimo u dvije grupe ZU, grupirane dobno (odgajatelji koi rade u skupinama sa djecom ranog uzrasta i odgajatelji koji rade u vrtićkim skupinama) Sa svakom grupom ZU bilo je planirano održati  tijekom pedagoške godine 7 radionica, a uspjele smo ih, kombinirajući online i radionice uživo, održati 8. Sadržaj radionica prilagođavale smo potrebama svake pojedine grupe, vodeći se suvremenim pogledom na učenje, odgoj i obrazovanje u institucionalnom kontekstu predškolske ustanove. Za svaku smo se radionicu timski dogovarale i zajednički ih pripremale, i posebno pripremale materijal rada, te prezentacije i obrazce, a nastojale smo i svaku radionicu učiniti zanimljivom uz pomoć neke od zabavnih aktivnosti ili vježbi za poticanje grupne dinamike. Izazov je predstavljao online oblik radionica, koji je koncepcijski bio drugačiji zbog drugačijih mogućnosti rada u ZOOM aplikaciji. Prikupivši evaluacije, analizirale smo vlastiti rad i pripremale iduće susrete. Nakon više godina održavanja redovitih radionica Zajednica učenja, osjeća se uglavnom dobra grupna dinamika u skupinama,  odgajatelji su otvoreni i spremni uključiti se u rad grupe, ali i kritički promišljati svoju praksu, uz pojedine izuzetke.

Analizirajući  rad u komunikaciji sa odgojiteljima i ostalim stručnim suradnicima, nastojim definirati područja na kojima treba intenzivnije raditi. U tom cilju nastojim biti podrška ili kritički prijatelj odgojiteljima u skupinama. Stalna zadaća mi je intenzivnije praćenje pedagoške dokumentacije skupina, dajući jasne upute i sugestije kako bi vođenje dokumentacije bilo svrhovito. U tome smislu vidim potrebu za dodatnim savjetovanjem u pojedinim skupinama, gdje je nužno mijenjati način planiranja. Smatram da je važno da propisana pedagoška dokumentacija bude u svim skupinama vođena korektno, ali i funkcionalno, dok sva ostala dokumentacija skupine koju odgojitelji vode kako bi si olakšali praćenje, dokumentirali rad i koristili u razgovorima sa roditeljima. U tom smislu ima velikih razlika u odgojnim skupinama, u čemu vidim jednu od bitnih zadaća svoga rada i u idućem razdoblju.

Poslovi suradnje s obitelji su važan segment moga rada. Od samog informiranja roditelja o upisima u vrtić, upisnog postupka, roditelj se obraća s povjerenjem, ponekad i bojazni i brojnim pitanjima. Stoga je izuzetno važno da taj prvi susret sa vrtićem roditelju bude ugodan, topao i sa svim potrebnim informacijama. U to polažem trud, kao i u sve kasnije oblike suradnje dok dijete boravi u vrtiću. Radionice Rastimo zajedno su jedan od omiljenih poslova u vrtiću u kojem aktivno komuniciram sa roditeljima. Ove smo godine psihologinja i ja dogradile RZ programe u našoj ustanovi programom RZ mini, održavši tri online radionice za roditelje (i odgajatelje)

Kao edukator Pučkog otvorenog učilišta „Korak po korak“ vodila sam edukaciju Uvodni seminar Korak po korak u radu s djecom rane dobi u dva vrtića (Stari Grad i Župa dubrovačka), što je i meni bilo jako korisno zbog rada na pripremi sadržaja iz razvoja i učenja područja djece rane dobi.

 

 

 

 

Mentor sam pedagoginjama pripravnicama u predškolskim ustanovama:

Rb Ime i prezime pripravnika Ustanova Vrijeme stažiranja
1. Dajana Kuzma Dječji vrtić „Morski konjić“ Tar 01. 11. 2020. – 31. 10. 2021.
2. Gabriella Ujčić Dječji vrtić „Neven“ Rovinj 17. 05. 2021. – 16. 10. 2021.
3. Tihana Radanović Šegon Dječji vrtić Višnjan 02. 06. 2021. – 31. 08. 2021.

 

Ostali poslovi koje radim tijekom godine jesu:

U odnosu na roditelje
–          Sudjelujem u radu komisije za upise, pripremam potrebne obrazce i vodim dokumentaciju o upisima; vodim inicijalne razgovore (u timu)
–          Pružam informacije i pomoć u procesu prilagodbe
–          Savjetodavni rad
–          Izrađujem edukativne brošure, informativne plakate
–          Kreiram centra za roditelje u Centralnom vrtiću
–          Vodim radionice Rastimo zajedno i Klub očeva Rastimo zajedno
U odnosu na odgojitelje
–          Surađujem u organizaciji rada skupina i više skupina (raspored rada)
–          Pratim i analiziram pedagošku dokumentaciju
–          Pratim i surađujem pri dokumentiranju procesa
–          Surađujem pri strukturiranju prostora vrtića
–          Izrađujem obrazce (suradnja s roditeljima, praćenje. . . )
–          Pripremam materijale za radionice
–          Surađujem u izradi projekata (organizacija posjeta, sređivanje dokumentacije, prezentacija. . . )
–          Planiram, informiram i dokumentiram stručna usavršavanja
–          Sudjelujem u radu timova odgojitelja
–          Član sam povjerenstva za stažiranje odgojitelja pripravnika, te vodim svu dokumentaciju
–          Sudjelujem u organizaciji prakse studenata
–          Surađujem pri vođenju individualnih razgovora s roditeljima (prema pozivu ili potrebi)
–          Vodim biblioteku sa stručnom literaturom i brinem o posudbi; naručujem nove naslove
–          Kod gostovanja predstava radim raspored održavanja
–          Surađujem kod narudžbe didaktike za skupine
–          Naručujem i distribuiram svim skupinama potrošni i likovni materijal
–          Objedinjujem dokumentaciju pri napredovanju u zvanja
–          Mail korespodencija sa svim odgojiteljima (dogovori, potrebe, obavijesti. . . )
–          Organiziram blagdanska događanja, povorku maškara, završnu priredbu predškolaca i slično
U odnosu na djecu
–          Pratim proces prilagodbe novoupisane djece
–          Pratim interakciju između djece i sa odgojiteljima
–          Pratim pravodobnost i kvalitetu zadovoljavanja aktualnih djetetovih potreba utvrđivanjem primjerenosti organizacije djetetova boravka u skupini
–          Sudjelujem u promicanju što kvalitetnijih odgojno-obrazovnih i organizacijskih uvjeta u cilju fleksibilnijeg zadovoljavanja potreba djece i uvažavanja individualnih različitosti
–          Vodim i ažuriram popise djece po skupinama
–          Preuzimam dokumentaciju za upis djece u vrtić
U odnosu na društvene čimbenike
–          Surađujem s čimbenicima iz okruženja vrtića radi obogaćivanja redovitog programa
–          Surađujem sa stručnim suradnicima iz OŠ
–          Surađujem s TDV“Girotondo“radi obogaćivanja redovitog programa i dogovora oko poslova koje zajedno radimo (prijevoz djece, predstave, stručna usavršavanja. . . )
–          Surađujem s medijima, pišem informativne članke (Humagum, Glas Istre, Radio Eurostar, Dijete vrtić obitelj, Školske novine)
–          Surađujem s MZOS i AZOO: stručna usavršavanja, napredovanja u položajna zvanja. . .
–          Organiziram predavanja
Ostali poslovi
–          Naručujem stručnu literaturu i vodim biblioteku
–          Pratim objave AZOO o stručnom usavršavanju, koordiniram odlaske na str. us. izvan ustanove, dogovaram predavanja/radionice sa vanjskim suradnicima (npr. E. Slunjski u ovoj pedagoškoj godini )
–          Vodim zapisnike internih stručnih aktiva i radnih dogovora, te stručnog tima
–          Ispunjavam tablice / aplikacije koje šalje MZOS (programi, djeca manjina, djeca s TUR, program predškole)
–          Naručujem didaktički, potrošni materijal  te radima analizu potreba i vodim evidencije o tome kao i i spremište potrošnog materijala
–          Brinem o Matičnoj knjizi ustanove
–          Kod organizacije stručnih skupova u našem vrtiću, organiziram satnicu, brinem o potrebnim resursima i potrebama gostiju
–          Vodim foto dokumentaciju tijekom ped. god. i pripremam je za Ljetopis
–          Administriram web stranicu našeg vrtića: www.duga-vrtic.hr

–          Administriram facebook stranicu vrtića: https://www.facebook.com/dugaumag

 

Edukacije kojima sam prisustvovala ili koje sam vodila unutar ustanove:

 

Mjesec Datum Voditelj/i Tema i voditelji Prisustvovali
RUJAN 29. 09. ravnatelj 1. sjednica Odgojiteljskog vijeća Svi odgajatelji i stručni suradnici
  27. 10. Pedagog

D. Prakljačić

Zajednica učenja, prva radionica 1. grupa
29. 10. Pedagog

D. Prakljačić

Zajednica učenja, prva radionica 2. grupa
STUDENI 12. 11. Pedagog

D. Prakljačić

Zajednica učenja, druga radionica 1. grupa
16. 11. Pedagog

D. Prakljačić

Zajednica učenja, druga  radionica 2. grupa
17. 11. ravnatelj 2. sjednica Odgojiteljskog vijeća Svi odgajatelji i stručni suradnici
22. 12. Pedagog

D. Prakljačić

Zajednica učenja, treća radionica (online) 2 grupe zajedno
VELJAČA 12. 02. Pedagog

D. Prakljačić

Zajednica učenja, četvrta radionica (online) 2 grupe zajedno
OŽUJAK 11. 03. Pedagog

Psiholog

RZ mini: Trebaju li djeca granice? Odgajatelji i roditelji
18. 03. Pedagog

Psiholog

RZ mini: „Samo se igra“ Odgajatelji i roditelji
25. 03. Pedagog

Psiholog

RZ mini: „Djeca i mediji“ Odgajatelji i roditelji
30. 03. Pedagog

D. Prakljačić

Zajednica učenja, peta radionica (online) 2 grupe zajedno
31. 03. ravnatelj 3. sjednica Odgojiteljskog vijeća Svi odgajatelji i stručni suradnici
TRAVANJ 27. 04. Pedagog

D. Prakljačić

Zajednica učenja, šesta radionica (online) 2 grupe zajedno
SVIBANJ 11. 05. Edukac. rehab. Dijete i igra odgajatelji
26. 05. Pedagog

D. Prakljačić

Zajednica učenja, sedma radionica 1. grupa
27. 05. Pedagog

D. Prakljačić

Zajednica učenja, sedma radionica 2. grupa
LIPANJ 23. 06. Muzej Grada Umaga Projekt Grue – očuvanje i promocija tradicionalnih dizalica za barke Odgajatelji

pedagog

29. 06. Pedagog

D. Prakljačić

Zajednica učenja, osma radionica 2 grupe zajedno
KOLOVOZ 30. 08. ravnatelj 4. sjednica Odgojiteljskog vijeća Svi odgojitelji i stručni suradnici

 

 

Stručna usavršavanja na kojima sam sudjelovala izvan ustanove ili online:

 

Mjesec Datum Mjesto Organizator Tema
LISTOPAD 10. 10. online HPD Zakonski akti i aktualna praksa sustava ranog i predškolskog odg. i obr.
22. 10. online RZ Doedukacija za provođenje nadograđenog programa od 7 radionica s očevima
STUDENI 02. 11. online Državna škola za javnu upravu Wellbeing na radnom mjestu; 6 elemenata za zadovoljan tim
PROSINAC 10. 12. online POU Korak po korak Zajedno za lakši prijelaz
15. 12. online Pedagozi IŽ Aktiv pedagoga IŽ
27. i 28. 01. online AZOO i CK Državni skup: Odgoj za humanost od malih nogu; Projekt sigurnije škole i vrtići
22. 02. online RZ RZ mini edukacijski seminar
OŽUJAK 04. 03. online E – upisi
15. i 16. 03. online AZOO Stručno usavršavanje i profesionalna podrška
16. 03. online RZ RZ mini – razmjena
17. i 18. 03. online AZOO Modeli odgovora na odg. – obr. potrebe djeceizložene riziku soc. Isključenosti u ustanovama ranog i predškolskog o. I o. U RH
25. 03. online AZOO Uloga pedagoga u procesu vrednovanja u ustanovama za rani i predšk. Odgoj i obrazovanje
14. 04. online RZ Završni susret nakon provedbe RZ mini
23. 04. online CARNET Korištenje sustava e-upisi – modul upisi u DV
31. 05. online RZ min RZ mini evaluacija
LIPANJ 01. 06. online K. Uljanić Priručnik o implementaciji zavičajne nastave

 

 

 

 

 

 

 

 1. IZVJEŠĆE O RADU PSIHOLOGA

 

U ovom su izvješću izloženi podaci koji se odnose na aktivnosti psihologa ostvarene u pedagoškoj godini 2020./2021. s radnim vremenom 28 sati tjedno.

Osnovna je zadaća stručnog suradnika psihologa osiguravati odgovarajuće, sigurno, stabilno i poticajno okruženje, u kojem će svako dijete, zadržavajući svoju osobnu i obiteljsku autonomiju, rasti i razvijati se u ono što na osnovu svojih potencijala može postati. Područja na kojima radi stručni suradnik psiholog su prevencija (procjena, identifikacija, edukacija) i rana intervencija (poduzimanje mjera). Zadaće psihologa usmjerene su na rad s djecom, roditeljima, odgojiteljima, stručnim timom i društvenim čimbenicima.

 

RAD S DJECOM

 

Ove je godine rad s djecom uključivao razvojne procjene, praćenja ponašanja unutar skupine i individualne oblike rada.

Tijekom mjeseca rujna i listopada 2020. godine sa svim budućim školskim obveznicima provedena je procjena razvijenosti različitih vještina i znanja potrebnih za polazak u osnovnu školu. Procjena se sastojala od rada u malim grupama i prikupljanju check-listi od strane matičnih odgajatelja. Nakon što su prikupljeni svi podaci, s djecom koja su procijenjena kao rizična za razvoj teškoća u prilagodbi na školu, obavljena je dodatna individualna razvojna procjena te, ovisno o rezultatu, provedeno je savjetovanje roditelja i odgajatelja i planirani ciljevi u radu.

Razvojna procjena obavljena je i za djecu kod koje je postavljena sumnja na teškoće u razvoju te djecu čiji su roditelji ili odgojitelji tražili mišljenje radi prilagodbe postupaka i načina komunikacije s djetetom ili eventualne odgode upisa u osnovnu školu.

Ove su godine obavljene ukupno 33 razvojne procjene, nakon kojih bi slijedila savjetovanja odgajatelja i roditelja.

Za dio djece pisani su planovi podrške za rad u skkupini te mišljenja i nalazi u svrhu upisa u osnovnu školu ili daljnje obrade.

43 djece bilo je u nekom obliku praćenja, dok je 10 djece bilo kontinuirano ili povremeno uključeno u individualni rad (120 susreta). Najčešće teškoće djece koja su bila u praćenju su teškoće u regulaciji ponašanja, emocija (straha, ljutnje) te teškoće u komunikaciji.

Izradila sam didaktički materijal za individualan rad s djetetom.

 

RAD S ODGOJITELJIMA

Rad s odgojiteljima sastojao se od prikupljanja relevantnih informacija o razvoju djeteta i upoznavanja s razvojnim profilom i osobitostima djeteta, poželjnim oblicima komunikacije s djetetom te stručnom usavršavanju odnosno upoznavanju i praćenju ostvarivanja planova podrške za dijete.

 

Savjetovanje odgojitelja

Savjetovanje odgojitelja je najčešće bilo oko upoznavanja s razvojnim osobitostima djeteta te upoznavanje sa strategijama u radu s djetetom u skupini.  Obavljena su 44 razgovora s odgojiteljima. Sa svim parovima odgajatelja koji su imali predškolsku djecu obavljeni su  timski dogovori s ciljem prijenosa informacija s trijaže te planiranja intervencija (logoped i psiholog te odgojiteljski par), a s djelom parova odgajatelja obavljani  su i timski razgovori u svrhu planiranja i praćenja rada s djecom s posebnim potrebama (on-line ili uživo), psiholog samostalno ili u suradnji s ostalim članovima stručnog tima.

 

Stručno usavršavanje odgojitelja

S obzirom da je prevencija najefikasniji način djelovanja u smjeru osiguravanja temelja u zaštiti mentalnog zdravlja djece, jedan od važnijih poslova psihologa u ustanovi je pratiti, proučavati i poboljšavati obrazovnu praksu u vrtiću i razviti naše vještine na način da ujedinimo suvremene znanstvene spoznaje s obilježjima svake institucije u kojoj radimo.

 • listopada 2020. godine, u suradnji s logopedinjom, održano je predavanje za odgojitelje „Priprema za školu“ na kojem je sudjelovalo 9 odgojitelja.
 • 12.2020. godine održala sam dvosatno on-line predavanje za stručne djelatnice vrtića „Psihološki aspekti učenja matematike u predškolskoj dobi“. Predavanje je odabrano zbog negativnog stava prema učenju matematike u općoj populaciji, kao i uočenim prošlogodišnjim nižim rezultatima predškolaca na zadacima koji ispituju poznavanje osnovnih matematičkih koncepata. Cilj predavanja bio je demistificirati i normalizirati učenje matematike u predškolskoj dobi, umanjiti prakse koje ometaju učenje matematike, odnosno poticati usvajanje matematičkih koncepata adekvatnih razvojnim karakteristikama i interesima predškolske djece. Na predavanju je sudjelovalo 16 odgajatelja.
 • Zajedno s pedagoginjom realizirala sam 3 online predavanja iz ciklusa Rastimo zajedno: 11.3.2021. „Trebaju li djeca granice“ (11 sudionika), 18.3.2021. „Samo se igra“ (16 sudionik), 25.3.2021. „Djeca i mediji“ (22 sudionika). Predavanja su bila otvorenog tipa te su na njima sudjelovali roditelji i odgajatelji.

 

RAD S RODITELJIMA

 

Ulazak i prilagodba djece na vrtić

Zajedno sa stručnim timom, sa svim roditeljima novoupisane djece tijekom mjeseca lipnja provedeni su individualni intervjui koji predstavljaju prvi kontakt obitelji i ustanove, a služe da bi se prikupili podaci bitni za djetetovo uključivanje u ustanovu kao i praćenje i poticanje njegova razvoja.

 

Savjetovanje roditelja

Roditeljima je putem individualnih susreta dana podrška i savjeti oko razvoja i odgoja djeteta, rješavanja problema u komunikaciji između roditelja i djeteta te roditelja i odgojitelja. Razgovori su vođeni na inicijativu roditelja, odgojitelja ili psihologa. Teme oko kojih su vođeni razgovori su komunikacija s djetetom, poticanje djetetovog razvoja, savjetovanje oko teškoća u odgoju te usvajanja navika, informiranje o djetetovom boravku i napretku u vrtiću.

Roditelje djece koja su prošla razvojnu procjenu upoznala sam sa razvojnim profilom djeteta, djetetovim jakim i slabim stranama, eventualno upoznala s potrebom za daljnjim obradama  i/ili tretmanima ili praćenjima, te uputila u izvore za ostvarivanje prava iz područja zdravstva ili socijalne skrbi.

S roditeljima je obavljeno ukupno 50 individualnih razgovora. Dio razgovora obavljen je u suradnji s logopedinjom, pedagoginjom ili odgajateljima.

 

Edukacija roditelja

Ove je  godine, u suradnji s logopedinjom, 26. siječnja 2021. održano online predavanje „Prijelaz u školu“ na kojem je sudjelovalo 8 roditelja.

Zajedno s pedagoginjom realizirala sam ranije spomenuta 3 online predavanja iz ciklusa Rastimo zajedno „Trebaju li djeca granice“ (7 roditelja) „Samo se igra“(9 roditelja, „Djeca i mediji. Predavanje su od roditelja ocijenjena kao zanimljiva, jasna i primjenjiva te su roditelji spremni preporučiti ih i drugim roditeljima.

Sudjelovala sam na prvom sastanku s novoupisanim roditeljima, 30. i 31. kolovoza 2021., na kojem sam govorila o prilagodbi djeteta na vrtić i kako ju olakšati.

S obzirom na primijećeni porast djece koja ne govore materinji već engleski jezik te djece  koja imaju teškoća u regulaciji pažnje i ponašanja, za roditelje sam pripremila brošuru „Utjecaj vremena pred ekranima na razvoj male djece“ koja je podijeljena svim roditeljima novoupisane djece.

 

OSTALI POSLOVI

Vodila sam dokumentaciju i pripremu za rad. Vodila sam evidencije o djeci te pisala mišljenja i nalaze u svrhu daljnje obrade ili praćenja stručnjaka iz vanjskih ustanova (kliničkih centara, osnovnih škola ili centra za socijalnu skrb). Izradila sam propisanu dokumentaciju – godišnji plan i program, program stručnog usavršavanja, godišnje izvješće o ostvarivanju plana i programa.

Obavljano je dežurstvo na vratima s ciljem upućivanja roditelja na pridržavanje epidemioloških mjera prilikom dovođenja i odvođenja iz ustanove.

Sudjelovala sam na većini redovitih koordinacija stručnog tima i ravnateljice.

Prisustvovala sam na dva odgojiteljska vijeća.

Surađivala sam s Centrom Rastimo zajedno.

Sudjelovala sam na redovitim sastancima  Sekcije predškolskih psihologa pri Društvu psihologa Istre.

U sklopu vlastitog stručnog usavršavanja sudjelovala sam na seminarima, radionicama, savjetovanjima, stručnim skupovima, odgojiteljskim vijećima te je pratila stručnu literaturu. Stručni aktivi, edukacije i seminari u kojima sam sudjelovala:

 • „Komunikacija za svako dijete“, ERF 10.9.2020
 • „Komunikacija za svako dijete“, ERF 11.9.2020
 • „Virtualna rana intervencija“, MURID 28.9.2020
 • „Rad s djetetom i roditeljem“, Proventus 22.10.2020
 • „Emocionalna regulacija“, Proventus 29.10.2020
 • „Pandemija COVID-19 i mentalno zdravlje djece i adolescenata: prijetnja i prilika“, Poliklinika za zaštitu djece Grada Zagreba 13.11.2020
 • „Savjetodavni rad s djecom i mladima s problemima u ponašanju“, Centar za nestalu i zlostavljanu djecu 17.11.2020
 • “Poticanje emocionalne regulacije kod djece s razvojnim teškoćama”, Sekcija za djecu s teškoćama – Ivana Sladić Kljajić, prof.psih. : , HPD – Hrvatsko psihološko društvo 11.2020
 • „Online psihodijagnostika djece i mladih: Mogućnosti i izazovi“, Poliklinika za zaštitu djece Grada Zagreba    24.11.2020
 • Online stručni skup „Zajedno za lakši prijelaz“, Korak po korak 10.12.2020
 • “Kako biti podrška djeci nakon traumatskih događaja”, Zagrebačko psihološko društvo 6.1.2021
 • „Potres i djeca u krizi: Trebaju li svi isto?“, Poliklinika za zaštitu djece Grada Zagreba 7.1.2021
 • “Psihološka prva pomoć i krizne intervencije – kada i kako pomoći drugima, a ne odmoći sebi”, Psihološki centar TESA   8.1.2021
 • „Anksioznost kod djece“, HUBIKOT 23.1.2021
 • „KBT tretman ADHD-a“, HUBIKOT 30.1.2021
 • „Kroz igru u svijet autizma“, Coralina 12.2.2021
 • „Kroz igru u svijet autizma“, Coralina 13.2.2021
 • „Psihodijagnostika djece s teškoćama u razvoju – gdje smo danas?“, HPD – Hrvatsko psihološko društvo, 17.2.2021
 • „Podrška seksualno zlostavljanoj djeci nakon razotkrivanja i u oporavku“, Poliklinika za zaštitu djece Grada Zagreba, 18.2.2021
 • „Vrtićki psiholozi u pandemiji“, Rijeka psihologije, 18.2.2021
 • „RZ mini edukacija“, Centar Rastimo zajedno, 22.2.2021
 • „Dječja agresivnost“, HUBIKOT, 27.2.2021
 • „Dječja depresija“, HUBIKOT 20.3.2021
 • „Uloga psihologa u individualizaciji odgojno-obrazovnog procesa – primjer iz prakse“, DV Špansko , Suzana Kovačić“, Sekcija za razvojnu psihologiju rane i predškolske dobi, HPD, 30.3.2021
 • „Stručni državni skup psihologa“, AZOO, 29.4.2021
 • „Stručni državni skup psihologa“, AZOO, 30.4.2021
 • „Uloga psihologa u sustavu socijalne skrbi – jesmo li svemoćni ili nemoćni“, SRPSS, HPK, 5.5.2021
 • „Uloga psihologa u sustavu socijalne skrbi – jesmo li svemoćni ili nemoćni“, SRPSS, HPK 6.5.2021
 • „RZ mini 2 edukacija“, Centar Rastimo zajedno, 31.5.2021
 • „Agresivnost kod djece“, Centar DAR, , 1.6.202

 

Sve edukacije održale su se on-line. Većina edukacija bila je besplatna, neke je financirala ustanova, a ostatak je financiran iz osobnih sredstava.

 

 

 

 

 

 

 1. IZVJEŠĆE O RADU STRUČNE SURADNICE EDUKACIJSKE REHABILITATORICE       

 

Pedagoška godina 2020/2021 započela je obilaskom svih skupina u objektima „ Centralni vrtić“ ,“Petar Pan“,“ Mali princ“, „Bambi“,“ Radost“, “Vjeverice“ u Bašaniji  te „Pčelice“ i „Cvjetići“ u Petroviji. Djeca su praćena po skupinama u svakodnevnim aktivnostima kroz jutro u toku rujna i listopada.

Od prošle šk godine ostalo je četvero djece koja su vještačena i sa kojima je individualan rad nastavljen i ove školske godine nakon obavljene razvojne procjene i individualnih razgovora sa roditeljima. Neka djeca su pokazala napredak, a neka stagniranje u razvoju. Sa roditeljima i odgojiteljima dogovoren je tjedni raspored rada i praćenja.                                                                                                                            Radi se o djeci sa mentalnim poteškoćama ,senzoričkim i govorno-jezičnim  poteškoćama, kao i  zdravstvenim teškoćama. Početkom rujna javile su se još dvije obitelji koja su započele proces vještačenja, dječak sa genetskim poremećajem  i dječak sa senzornim poteškoćama. Djeca su bila praćena na tjednoj razini u skupini kao i djeca s priloženom medicinskom dokumentacijom /njih petero/.

Većina djece osim terapija u vrtiću odlazili su tokom godine i u Poreč ispostava Veruda na tjedne vježbe i u senzornu sobu. Individualne informacije odvijale su se tokom godine i sa roditeljima čija djeca imaju medicinsku dokumentaciju jer im je trebala pomoć i savjet.                                                                                                                                                                        Individualni rad se odvijao u objektima „Radost“ , „Mali princ“ i „ Bambi“ i to od ponedjeljka do četvrtka dopodne / tj.70 % od punog radnog vremena/  Raspored obilaska skupina prilagođavao se situaciji i potrebama roditelja i odgojitelja kao i izostancima djece.                                                                                                                                 Za svako dijete s TUR koja su bila uključena u individualni terapijski rad, obavljena je procjena, i individualni razgovori sa roditeljima te koordinacije sa odgojiteljima. Napravljen je tromjesečni IOOP sa kojim su bili upoznati roditelji i odgojitelji te  su na taj način dobili smjernice i upute za rad u skupini i kod kuće. Djecu sam pratila kroz individualni dosje, tjedna planiranja i valorizaciju. Većina roditelja bila je suradljiva, dolazili su na individualne informacije, po pozivu, samoincijativno ili putem Skaypa. Suradnja sa odgojiteljima djece s TUR  bila je dobra, u nekim skupinama odgojitelji su uložili puno truda i poticaja da olakšaju  djetetov boravak u vrtiću, u smislu osnaživanja, povezivanja  i socijalizacije. Vrtić je omogućio da svako vještačeno dijete i dijete sa medicinskom dokumentacijom dobije pomgača/čicu tamo  gdje se vidjela potreba za bolje uključivanje djeteta u skupinu kao i za omogućavanje održavanja redovnog programa rada u vrtiću i olakšavanja rada odgojiteljima.

Početkom mjeseca studenog  aktivnosti su se odvijale po uhodanom rasporedu; individualan rad sa djecom, koordinacije sa odgojiteljima, individualni razgovori sa roditeljima te koordinacije sa stručnim timom i timsko planiranje s ravnateljicom.

Od sredine studenog do početka siječnja 2021.zbog obiteljskih razloga bila sam odsutna.

Početkom siječnja zbog epidemioloških mjera vrtić je bio zatvoren za svu djecu dva tjedna. U tom periodu obavljeni su razgovori sa svim pomoćnicima djece s TUR-om, jer je došlo do promjena, i zaposleni su novi pomoćnici. Također su obavljene koordinacije sa odgojiteljicama iz tih skupina, obaviješteni su roditelji telefonski kao i timsko planiranje sa ravnateljicom i stručnim timom.

Rad se kasnije odvijao ustaljenim ritmom, napravljena je ponovna procjena djece s TUR kao i izrada tromjesečnih IOOP-a. Vještačena su još dva dječaka koja su uključena u individualni tretman/ ukupno šestero djece/.Obavljeni su zajedničke individualne informacije sa odgojiteljima i roditeljima.

Od početka pedagoške godine zahtjevnim su se pokazale  tri odgojne  skupine  „Zvončići“ i „ Cipelići“ u Centrali, i u Bašaniji i to zbog djece s ponašajnim poteškoćama. Ta su djeca intenzivnije praćena i bio je uključen cijeli stručni tim. U dogovoru sa odgojiteljima, asistentima i roditeljima održane su koordinacije po skupinama, te smo zajedno prošli kroz plan, i vidjeli koje su slabe a koje jake strana djeteta i uskladili zadatke i sadržaje za buduća tri mjeseca. Rad se odvijao u kontinuitetu redovnim obilaskom skupina i individualnim radom te suradnjom sa odgojiteljima.

Obiteljima je također pružena podrška putem e-maila, vibera i skaypa, zbog samoizolacija te  kako se ponašati u novonastaloj situaciji, i kako upravljati mentalnim zdravljem. Naglasak je dat na rutinama, vizualnom rasporedu, promatranju i fokusiranju pažnje. U skupinama izrada igre sparivanja, uspoređivanja, razvrstavanja i nizanja. Tokom mjeseca maja rad se odvijao u prekidima zbog korištenja mog dijela godišnjeg odmora i obiteljskih razloga.

U lipnju su odrađeni upisi za novu djecu. Sa svim roditeljima su obavljeni inicijalni razgovori i date upute, a nekima je savjetovano da obave i dodatne liječničke preglede prije početka školske godine.

Zbog epidemiološke situacije ove školske godine radionice, stručna usavršavanja, seminari i većina sastanaka sa vanjskim stručnjacima odvijala se pomoću Zooma i Skaypa.

16.10.2020. seminar „Kako dijete na spektru autizma uključiti u vršnjačke aktivnosti“ putem Zooma

08.03.2021. sastanak sa Verudom i stručnim timom vrtića putem Zooma

19.03.2021. ŽSV preko Zoom aplikacije

11.05.2021.predavanje „Dijete i igra“ za roditelje i odgojitelje

01.06.2021.Predavanje preko Zoom aplikacije „Agresivnost“

Tokom godine redovito praćenje stručne literature i izrada poticaja za djecu i savjetovanje roditelja. Nabavljena je nova literatura i didaktika.

 

 

 1. IZVJEŠĆE O RADU STRUČNE SURADNICE LOGOPEDINJE

Od siječnja 2021. godine, stručni suradnik logoped u DVJ „Duga“ zaposlen je na puno radno vrijeme.

Tablica 1. Neposredan rad s djecom u pedagoškoj godini 2020./2021.

Dob Logopedska procjena Individualni logopedski rad Praćenje razvoja Bez odstupanja

(procijenjena djeca)

Predškolska 77 24 24 29
Vrtićka 39 20 19 0
Jaslička 13 4 9 0
UKUPNO 129 48 52 29

 

U pedagoškoj godini 2020./2021. logopedsku procjenu prošlo je ukupno 129 djece. Od toga je 29 djece bilo bez odstupanja. 100 djece pokazuje neku vrstu jezično-govornih i/ili komunikacijskih teškoća ili su školski obveznici koji imaju nedovoljno razvijene predvještine čitanja i pisanja.

U rujnu 2020. godine provedena je logopedska trijaža školskih obveznika. Procjenjivala se usvojenost predvještina čitanja i pisanja – raspoznavanje i proizvodnja rime, raščlamba rečenica na riječi, razvijenost slogovne i glasovne sinteze i analize, imenovanje slova, precrtavanje i raspoznavanje oblika te izgovor glasova.

Ukupno je procijenjeno 77 školskih obveznika, od kojih je na trijaži u rujnu 2020. godine 29 bez odstupanja, 24 je uključeno u praćenje razvoja predčitačkih vještina, a 24 školskih obveznika uključeno je u logopedsku terapiju. Ukupno 48 školskih obveznika uključeno je u logopedski tretman ili praćenje, najčešće zbog poremećaja izgovora glasova i zbog nedovoljno razvijenih predvještina čitanja i pisanja. Ukupno 30 djece postiglo je loše postignuće na nekoj od procijenjenih predvještina čitanja i pisanja; 10 djece ima nedovoljno razvijene predvještine čitanja i pisanja i poremećaj izgovora glasova, a 8 djece ima samo poremećaj izgovora glasova.

 Tablica 2. Rezultati logopedske trijaže školskih obveznika u rujnu 2020. godine

77 školskih obveznika 29 ® bez odstupanja
24 ® praćenje razvoja

24 ® individualni logopedski rad

30 ® nerazvijene predvještine čitanja i pisanja
10 ® nerazvijene predvještine čitanja i pisanja + poremećaj izgovora glasova
8 ® samo poremećaj izgovora glasova

 

Nakon provedene trijaže, odgojiteljicama djece školskih obveznika predano je Izvješće nakon logopedske trijaže predškolaca, kojim su odgojiteljice informirane o usvojenosti predvještina čitanja i pisanja za pojedino dijete, a na temelju kojeg je omogućeno individualno planiranje odgojno obrazovnog programa u odgojnoj skupini.

U lipnju 2021. je ponovljena trijaža predškolaca koji su u rujnu 2020. imali loše postignuće na nekoj od ispitanih čestica. Većina djece pokazuje napredak u razvoju predvještina čitanja i pisanja (62 djece ima uredno razvijene predvještine čitanja i pisanja). 9 djece i dalje nema usvojenu glasovnu sintezu i analizu, 8 djece ne imenuje dovoljan broj slova. 7 školskih obveznika pokazuje rizik za otežano usvajanje čitanja i pisanja u školskom sustavu. Troje školskih obveznika dobilo je odgodu upisa u 1. razred osnovne škole, na zahtjev roditelja.

Procijenjeno je 39 djece mlađe i srednje vrtićke dobi, od kojih je 19 u praćenju, a 20 djece je uključeno u individualni logopedski rad. Procijenjeno je 13 djece jasličke dobi, od kojih je 9 u praćenju, a 4 je uključeno u logopedsku terapiju.

Procjena jezično-govornog razvoja i usvojenost predčitačkih vještina procjenjuje se sljedećim testovima i radnim materijalima:

 • Peabody slikovni test rječnika (PPVT-III-HR)
 • Test razumijevanja gramatike (trog:2-HR)
 • Nove Reynell razvojne jezične ljestvice (NRDLS-HR)
 • Test za procjenjivanje predvještina čitanja i pisanja (PredČiP)
 • Elektronički probirni test jezičnih sposobnosti (e-POTJEH)
 • Razvojne logopedske liste

Individualni logopedski rad provodio se s 48 djece, a praćenje jezično-govornog i/ili komunikacijskog razvoja te praćenje razvoja predvještina čitanja i pisanja kod djece kod koje su uočena blaža odstupanja provodilo se s 52 djece. Logopedski tretmani odvijali su se u direktno i indirektno, u dogovoru s roditeljima.

U prosjeku je dnevno provođeno 8 neposrednih logopedskih tretmana po 30 minuta. Tretmani su se uglavnom provodili individualno, no u određenim fazama djeca sa sličnim teškoćama uključena su u grupnu terapiju (primjerice, u fazi automatizacije izgovora glasova), s ciljem poboljšanja suradnje i motivacije djece kao sudionika terapije, ali i s ciljem povećavanja učinkovitosti logopedinje i povećanja broja djece uključene u logopedski tretman. Roditelji su redovito dobivali materijale za rad s djecom kod kuće.

Tijekom ove pedagoške godine identificirano je 58 nove djece s odstupanjem u jezično-govornom i/ili komunikacijskom razvoju i/ili slabije razvijenim predvještinama čitanja i pisanja, a 42 djece je od prošle pedagoške godine.

Individualnim logopedskim radom izvan predškolske ustanove bilo je obuhvaćeno 7 djece; 6 u DCZR Veruda (ispostava Poreč), 1 dijete u privatnom logopedskom kabinetu.

Tablica 3. Broj djece s jezično-govornim i komunikacijskim teškoćama i vrste teškoća

nepravilan izgovor glasova 37
kašnjenje u jezičnom razvoju 7
slabije razvijene predčitačke vještine 40
jezični poremećaj 14
poremećaj socijalne komunikacije 9
poremećaji iz spektra autizma 3
netečnosti 1
bilingvizam 15
Down sindrom 1

 

Tablica 3. prikazuje broj djece s jezično-govornim i komunikacijskim teškoćama i vrste teškoća koje se pojavljuju u DVJ Duga. Najčešći problem koji se susreo u prethodnoj pedagoškoj godini bile su slabije razvijene predčitačke vještine (u rujnu je broj iznosio 40). Taj se broj s odmakom pedagoške godine znatno smanjio. Sljedeći po učestalosti pojavljuje se nepravilan izgovor glasova koji se utvrdio kod 37 djece. Kašnjenje u jezičnom razvoju utvrđeno je kod 7 djece, dok jezične poremećaje raznih etiologija ima 14 djece. Poremećaj socijalne komunikacije uočava se kod 9 korisnika, a poremećaji iz spektra autizma kod 3 korisnika vrtića. 1 dijete ima poremećaj tečnosti govora koji se manifestira kao mucanje. 15 djece ima poteškoće u razumijevanju i produkciji jezika uslijed dvojezičnosti, a 1 dijete ima sindrom Down. U odnosu na prethodnu pedagošku godinu, evidentno je povećanje broja jezičnih teškoća. Zabrinjava značajno povećanje broja djece, pretežno dvogodišnjaka, koja zadovoljavaju kriterije za dijagnosticiranje poremećaja socijalne komunikacije. Pretpostavka je da je takvo stanje posljedica manjeg izlaganja djece socijalnim interakcijama i komunikacijskim epizodama s drugim ljudima te većeg, pretjeranog, izlaganja ekranima u razdoblju pandemije. Roditelji djece s navedenom problematikom sustavno su savjetovani, a djeca su uključena u praćenje razvoja.

Tablica 4. Broj djece jasličke dobi s rizičnim faktorom za usvajanje predvještina čitanja i pisanja u starijoj dobi

Vrsta teškoće Poremećaj socijalne komunikacije Usporen razvoj govora Ukupno
Broj djece 4 7 11

 

Tablica 4. prikazuje broj djece jasličke dobi s rizičnim faktorima za usvajanje predvještina čitanja i pisanja u starijoj dobi. Jedno dijete jasličke dobi uključeno je u direktni individualni logopedski rad u ustanovi. S roditeljima četvero djece jasličke dobi provodi se redoviti edukativno savjetodavni rad, odnosno indirektna logopedska terapija i sustavno praćenje razvoja. Roditelji četvero djece nisu iskazali potrebu za stručnom podrškom. Nijedno dijete jasličke dobi nije uključeno u logopedski tretman izvan ustanove.

Tablica 5. Broj djece vrtićke dobi (od 3 do 5 godina) s rizičnim faktorom za usvajanje predvještina čitanja i pisanja u starijoj dobi

Vrsta teškoće Poremećaj socijalne komunikacije Poremećaj iz spektra autizma Kašnjenje u jezičnom razvoju Jezični poremećaj Ukupno
Broj djece 1 2 2 7 12

 

Tablica 5. pokazuje broj djece vrtićke dobi s rizičnim faktorom za usvajanje predvještina čitanja i pisanja u starijoj dobi. Jedno rizično dijete ima poremećaj socijalne komunikacije, dvoje djece ima poremećaj spektra autizma. Dvoje djece kasni u jezično-govornom razvoju, a petero djece ima jezični poremećaj. 8 djece uključeno je u individualni logopedski rad u predškolskoj ustanovi, 2 djece je dodatno uključeno u individualni rad pri DCZR Veruda, ispostava Poreč. 4 djece vrtićke dobi s rizikom za usvajanje predvještina čitanja i pisanja uključeni su u logopedsko praćenje te će po potrebi biti uključeni u tretman, u dogovoru s roditeljima.

Identifikacija nove djece sa sumnjom na neku od jezično-govornih i /ili komunikacijskih teškoća tijekom provedenih inicijalnih razgovora za upis u vrtić (7.-11. lipnja 2021.)

Tijekom inicijalnih razgovora za upis nijedno dijete nije imalo nalaz i mišljenje logopeda iz specijalizirane ustanove, a uočeno je 19 nove djece s rizikom ili sumnjom na neku od jezično-govornih i/ili komunikacijskih teškoća. Od toga petero djece ima rizik za poremećaj izgovora glasova, petero djece pokazuje rizik za jezične teškoće, petero djece mora biti u praćenju zbog rizika za komunikacijske teškoće, dvoje djece je prijevremeno rođeno, a dvoje djece koristi engleski jezik (iako odrastaju na hrvatskom govornom području uz roditelje kojima je materinji jezik hrvatski).

Upisano je 9 djece kojima hrvatski nije materinji jezik. 1 dijete govornik je češkog jezika, 2 djeteta govornici su albanskog jezika, 2 djeteta govornici su isključivo talijanskog jezika, 2 djeteta dvojezično koristi talijanski i hrvatski jezik, a 2 djeteta koriste se engleskim jezikom, iako bi im materinji jezik trebao biti hrvatski, obzirom na žive na području Republike Hrvatske te da su roditelji Hrvati. Djeca kojima hrvatski jezik nije materinji bit će uključena u praćenje logopeda te će se u slučaju potrebe uvesti prilagodba odgojno-obrazovnog rada te edukativno savjetodavni rad s roditeljima s ciljem osvještavanja važnosti učenja hrvatskog jezika, budući da je to jezik okoline te jezik na kojem će se djeca obrazovati u narednim godinama.

Edukativno savjetodavni rad s roditeljima

Suradnja s roditeljima odvijala se kroz

 • individualne savjetodavne razgovore
 • roditeljske sastanke
 • provođenje inicijalnih razgovora za upis.

Logopedsko savjetovanje roditelja održavalo se prema potrebama i mogućnostima roditelja, na zahtjev roditelja ili prijedlog logopeda. U pedagoškoj godini 2020./2021. logopedinja je održala ukupno 125 individualnih savjetodavnih razgovora (uživo ili online). Najveći dio razgovora odnosio se na prijenos informacija nakon provedene logopedske trijaže ili procjene (uglavnom djece predškolskog uzrasta), zatim na individualni savjetodavno edukativni rad na poticanju jezično-govornog razvoja, komunikacije i predvještina čitanja i pisanja te na prikaz rada logopeda i postignuća vezanih uz individualni rad s djetetom te informiranje roditelja uslijed opservacije djeteta u skupini. Prema potrebi, roditelji su bili prisutni tijekom individualnog rada logopeda s djetetom i to se pokazao kao vrlo dobar oblik suradnje, budući da su tako dobili konkretnu uputu i model kako provoditi vježbe kod kuće.

Tijekom pedagoške godine održano je 5 roditeljskih sastanaka:

 • roditeljski sastanak za novoupisanu djecu (2 sastanka)
 • siječnja 2021. Priprema za školu (za roditelje školskih obveznika; u suradnji sa psihologinjom Petrom Brnić, putem platforme ZOOM)
 • ožujka 2020. za skupinu „Ježići“;
 • svibnja 2020. za skupinu „Patkice“;
 • svibnja 2020. za skupinu „Pande“.

Od 7. do 11. lipnja 2021. provodili su se inicijalni razgovori s roditeljima za upis nove djece u predškolsku ustanovu. Po potrebi su se provodili inicijalni razgovori s roditeljima i tijekom pedagoške godine, u dogovoru sa pedagoginjom.

Suradnja s odgojiteljicama i stručnom službom te sa suradnicima izvan vrtića

U ovoj pedagoškoj godini uočava se puno kvalitetnija i češća suradnja s odgojiteljicama. Konzultacije s odgojiteljicama održavale su se uživo i online putem platforme ZOOM. Odgojiteljice školskih obveznika informirane su o usvojenosti predčitačkih vještina putem Izvješća nakon logopedske trijaže školskih obveznika (skupine Bistrići, Kornjače, Zvončići, Vjeverice i Cvjetići), s ciljem individualnog planiranja rada prema potrebama pojedinog školskog obveznika.

 1. listopada 2020. u suradnji sa psihologinjom održano je predavanje za odgojiteljice na temu „Priprema za školu“, na koje se prijavilo 13 odgojiteljica.
 2. studenog 2020. u suradnji s udrugom Communitas održano je online predavanje putem platforme ZOOM na temu „Poticanje jezika, govora i komunikacije – postoji li čarobni štapić?“, na kojem je sudjelovalo nešto više od stotinu sudionika.

Uspostavljena je suradnja sa stručnim timom Osnovne škole Marija i Lina, s ciljem osiguravanja kvalitetnijeg prijelaza korisnika vrtića predškolskog uzrasta u školu, posebice djece s teškoćama u razvoju. Sastanak stručne službe vrtića (pedagog, psiholog, logoped) sa stručnom službom škole održao se 26. svibnja u CO Radost.

Suradnja je uspostavljena i sa stručnim timom DCZR Veruda, ispostava Poreč. Uz suglasnost roditelja, 8. ožujka 2021. godine realizirao se online sastanak stručne službe vrtića (psiholog, edukacijski rehabilitator, logoped) sa stručnom službom DCZR Veruda (psiholog, edukacijski rehabilitator, logoped) s ciljem razmjene informacija o djeci s teškoćama u razvoju koja su uključena u predškolsku ustanovu, a  također su korisnici usluga u DCZR Veruda.

Od 22. rujna 2020. do 22. rujna 2021. mentorica sam logopedu pripravniku Lei Dobrec koja pripravnički staž odrađuje u DV Kastav.

Od 13. siječnja 2021. do 13. siječnja 2022. mentorica sam logopedu pripravniku Petri Prodan koja pripravnički staž odrađuje u TDV Vrtuljak u Umagu.

Koordinacije sa stručnim timom i ravnateljicom odvijale su se prema potrebi.

Logopedska dokumentacija

Napisan je godišnji plan i program rada stručnog suradnika logopeda te godišnje izvješće o radu logopeda. Redovito je vođena dokumentacija o djeci: individualni dosjei, evidencija o provedenim pregledima na razini vrtića i na razini pojedinih odgojnih skupina, evidencija djece uključene u logopedsku terapiju. Svakodnevno su pripremani materijali za neposredni rad s djecom.

Stručno usavršavanje

Stručno usavršavanje realiziralo se kroz edukacije, čitanjem stručne literature te sudjelovanjem na Odgojiteljskim vijećima.

Naziv stručnog skupa Vrijeme Mjesto Organizator
Komunikacija za svako dijete (2. blok) 10.-11. rujna 2020. online FER, ERF, UNICEF
Kako dijete na spektru autizma uključiti u vršnjačke aktivnosti 16. listopada 2020. online Puteljak, obrt za usluge poduke
Rad s djetetom i roditeljima 22. listopada 2020. online Centar Proventus
Zajedno za lakši prijelaz 10. prosinca 2020. online POU „Korak po korak“
Obitelji usmjerena rana intervencija u djetinjstvu (1. ciklus) 20. siječnja 2021.

27. siječnja 2021.

online HURID
Vizualna podrška u svakodnevnom radu s djecom 13. veljače 2021. online Logopedski kabinet „Jezičak“
Obitelji usmjerena rana intervencija u djetinjstvu (2. ciklus) 10. ožujka 2021.

17. ožujka 2021.

online HURID
Državni stručni skup stručnih suradnika edukacijsko-rehabilitacijskog profila 17. ožujka 2021. online AZOO
Županijsko stručno vijeće stručnih suradnika edukacijsko-rehabilitacijskog profila Istarske županije 19. ožujka 2021. online AZOO
Znanstveno-stručni simpozij povodom svjetskog dana glasa 16. travnja 2021. online ERF, Zavod za audiologiju i fonijatriju KBC Rijeka
Županijsko stručno vijeće stručnih suradnika edukacijsko-rehabilitacijskog profila Istarske županije 25. svibnja 2021. online AZOO
„Ovaj lijepa mačka“ – poticanje jezičnih vještina u logopedskoj terapiji 5. lipnja 2021. online Logopedski kabinet „Jezičak“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. IZVJEŠĆE REALIZACIJE SPORTSKOG PROGRAMA

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizacija sportskog programa      

U pedagoškoj 2020/2021. godini u razvojni program obogaćen specifičnim sadržajima iz sporta, koji se provodio dva  puta tjedno,  bilo je upisano 143 djece u sedam sportskih skupina, od toga tri starije (dva puta tjedno), 3 mlađe-srednje (jednom ili dva puta tjedno) i jedna srednja (jednom ili dva puta tjedno). Prema programu s djecom su radili voditelj sportskog programa i odgojiteljice. Rad sportskih skupina osim samih sudionika pratio je i stručni tim vrtića.

 

Sadržaji i provedba programa

Rad sportskih skupina odvijao se jednom ili dva puta tjedno, u trajanju od 35 minuta u vremenskom periodu od 9.10 do 12.00 sati, najčešće u prostoru velike dvorane u područnom odjelu “Duga”, a kad je vrijeme to dopuštalo i u vanjskom dvorištu objekta, te u dvorani Centralnog vrtića “Radost”.

 

Planiranje rada provodilo se timski – odgojitelji, voditelj sportskog programa i stručni tim zajedno.

Svaka skupina se individualno pripremala (presvlačenje u obuću i odjeću namijenjenu samo za sportske aktivnosti), a sportski bi voditelj došao po skupinu i odveo ih u dvoranu na vježbanje.

Ove godine sudjelovao sam na projektu ” Domaće od malih nogu ” sportske grupe ” Kornjače ” u prikupljanju literature, izradi jednodnevnog menija, kratkom predavanju o zdravoj prehrani, a roditelji i kuhinja vrtića sudjelovali su u izradi kuharice.

 

 

Zbog pandemije uzrokovane koronavirusom nismo bili u mogućnosti organizirati gostovanja poznatih sportaša, posjet sportskim terenima i manifestacijama, organizirati zimovanje, sudjelovati na dječjoj olimpijadi i održati školu plivanja.

Osnovne zadaće u provedbi programa bile su: razvoj osnovnih motoričkih sposobnosti, razvoj dječje samostalnosti, poticanje djeteta na suradnju i da slijedi zadane upute učitelja, te formiranje pozitivnih stavova prema sportu.

Ovaj sportski program pomaže u prevenciji kardiovaskularnih bolesti, deformiteta zglobova i kostiju, držanju ravnog položaja tijela da ne utječe na rast i razvoj djeteta, pomaže u razvoju unutarnjih organa, te usporava umor kod djece.

Sadržaji rada tijekom godine isprepliću se sa sadržajima primarnog razvojnog programa, a čine ga: različiti prirodni oblici kretanja, igre i tehnike sportskih disciplina. Izbor sadržaja uvijek je bio uvjetovan motoričkim mogućnostima svakog pojedinog djeteta.

 

Stručno usavršavanje

Krajem prosinca sudjelovao sam na online radionici “Kako biti trener u doba korone” u organizaciji Sekcije za psihologiju sporta i tjelesnog vježbanja Hrvatskog psihološkog društva.

 

 Suradnja s roditeljima 

Roditelji se redovito obavještavaju o postignućima i napredovanju djece u sportskom programu. Vidovi suradnje jesu: svakodnevni individualni razgovori, pisano informiranje putem posebnih panoa u sportskim kutićima za roditelje, a ogledne satove nismo održali zbog zabrane okupljanja (epidemiološke mjere).

Rezultati inicijalnog mjerenja

Prema podacima inicijalnog mjerenja provedenog krajem rujna i početkom listopada 2020., prosječni polaznik vrtića nalazi se zanemarivo iznad prosjeka populacije. To znači da je prosječno dijete polaznik DVJ „Duga“ Umag na aritmetičkoj sredini tog  godišta u Republici Hrvatskoj.

Uvidom u pojedine motoričke sposobnosti vidljivo je ipak da je dijete iz Umaga malo agilnije i brže od svojih vršnjaka vjerojatno zbog slobodnijeg kretanja nego u drugim sredinama Republike Hrvatske.

U testovima snage trupa, ruku i ramenog pojasa prosječno dijete je u razini prosječnog djeteta u Republici Hrvatskoj

Test fleksibilnosti je za ovu dob jako bitan u odrastanju, i tu su rezultati u prosjeku.

 

Tranzitivno mjerenje

Prvo tranzitivno (kontrolno) mjerenje ukazalo je na kvalitetan rad svih uključenih u program. Programom se primarno utjecalo na razvoj onih sposobnosti gdje su uočena najveća odstupanja od državnog prosjeka. Rezultati su upućivali na to da se rad može intenzivnije provoditi.

 

Finalno mjerenje

Finalna mjerenja pokazala su svu korisnost ovog programa. Svako dijete uključeno u program pokazalo je veliki individualni napredak. Testovi snage trupa, ruku i ramenog pojasa pokazuju da je prosječno dijete malo iznad  razine Hrvatske populacije, a u testu fleksibilnosti se nalazi  na razini Hrvatske populacije.

 

 

Zaključak

Rad sportskih skupina DVJ „Duga“ Umag izuzetno je važan u promociji sporta i zdravog načina življenja kod djece. Ovaj projekt ne bi funkcionirao da nije bilo skladnog rada odgojitelja, voditelja sportskog programa i stručnog tima vrtića. Rezultati programa upućuju na to da se ovakav tip programa, prilagođen potrebama i individualnim mogućnostima svakog djeteta, mora proširiti  na više djece i dati šansu svakom djetetu u predškolskoj dobi od 4. do 7. godine da sudjeluje u njemu svakodnevno, na zadovoljstvo svih onih koji stoje iza njega.