Dječji vrtić i jaslice ”Duga” Umag

Scuola materna e asilo nido ”Arcobaleno” Umago

Labinska ulica 3, 52470 Umag-Umago, p.p. 1

tel: ( 052 )  741 718,  634 908, fax: ( 052 ) 742 924

e-mail: dvj-duga@pu.t-com.hr

KLASA: 112-02/24-01/02

URBROJ: 2105-5-12-4

Umag, 3. travnja 2024.

 

Na temelju članka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama ( Narodne novine broj 25/13, 85/15, 69/22) i članka 10. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića i jaslica “Duga” Umag  izdajem sljedeću

 

 

OBAVIJEST

o izboru kandidata po natječaju

 

Nakon provedenog natječaja za popunu radnog mjesta odgojitelja/ice:

  • 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme, do povratka radnice na rad, u punom radnom vremenu

objavljenog  dana 14. ožujka 2024. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i vrtića, te mrežnim stranicama Grada Umaga-Umago, Upravno vijeće Dječjeg vrtića i jaslica ”Duga” Umag, na sjednici održanoj 26. ožujka 2024. godine, donijelo je odluku o izboru sljedeće kandidatkinje:

 

– na određeno vrijeme, do zasnivanja radnog odnosa na osnovi ponovljenog natječaja, ali ne dulje od pet mjeseci: Lara Živković

 

Ova obavijest objavljuje se  na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Dječjeg vrtića i jaslica ”Duga” Umag.

 

 

RAVNATELJICA

Marija Adamović

 

 

 

 

DOSTAVITI:

  1. Hrvatski zavod za zapošljavanje-Ispostava Umag
  2. Oglasne ploče vrtića
  3. Arhiva