Dječji vrtić i jaslice ”Duga” Umag

Scuola materna e asilo nido ”Arcobaleno” Umago

Labinska ulica 3 – Via Albona 3

52470 Umag-Umago, p.p. 1

tel: 052/741-718, 634-908, fax: 052/742-924

e-mail: dvj-duga@pu.t-com.hr

 

KLASA: 601-01/24-02/02

URBROJ: 2105-5-12-3

Umag, 27. ožujka  2024.

 

 

Na temelju članka 10. stavak 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15, 69/22) Upravno vijeće Dječjeg vrtića i jaslica “Duga” Umag objavljuje

 

 

OBAVIJEST o zaključcima i službenim dokumentima

usvojenim na 32. sjednici Upravnog vijeća

 

 

Na 32. sjednici Upravnog vijeća Dječjeg vrtića i jaslica “Duga” Umag,  održanoj 26. ožujka 2024. godine doneseno je sljedeće:

 

  • 1) Odluka o usvajanju zapisnika s 31. sjednice Upravnog vijeća
  • 2) Odluka o usvajanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana DVJ „Duga” Umag za 2023. godinu.
  • 3) Odluka o usvajanju Plana upisa u pedagošku/2025. godinu
  • 4) Odluka o prestanku radnog odnosa po prijedlogu radnice O. Č.
  • 5) Odluka o raspisivanju natječaja za zdravstvenu voditeljicu (m/ž):
  • – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu

 

  • 6) Odluka o raspisivanju natječaja za stručnog suradnika-psihologa (m/ž):
  • – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu
  • 7) Odluka o izboru odgojitelja/ice po natječaju:
  • – na određeno vrijeme, do zasnivanja radnog odnosa na osnovi ponovljenog natječaja, ali ne dulje od pet mjeseci izabrana je Lara Živković

 

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Dražen Zagorec