Dječji vrtić i jaslice ”Duga” Umag

Scuola materna e asilo nido ”Arcobaleno” Umago

Školska ulica 12 – 52470 Umag ( Umago ), p.p. 1

tel/fax: ( 052 )  741 718, 742 924, 720 153

e-mail: dvj-duga@pu.t-com.hr

KLASA:112-01/17-01/20

URBROJ: 2105/05-14-02-17-20

Umag, 4. listopada 2017.

 

Na temelju članka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama ( Narodne novine broj 25/13 i 85/15) i članka 10. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića i jaslica “Duga” Umag  izdajem sljedeću

 

OBAVIJEST

o izboru kandidata po natječaju

 

Nakon provedenog natječaja za popunu  radnog mjesta kućnog majstora-rukovatelja centralnog grijanja:

  • 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu,

objavljenog  dana 4. rujna 2017. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Dječjeg vrtića i jaslica „Duga“ Umag, te na mrežnim stranicama Grada Umaga, Upravno vijeća Dječjeg vrtića i jaslica ”Duga” Umag, na sjednici održanoj 28. rujna 2017. godine, donijelo je odluku o izboru sljedećeg kandidata:

 

Adam Lukin, s odgovarajućom stručnom spremom,  na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu

 

Sudionik natječaja koji nije izabran, a koji smatra da je u postupku izbora bilo povrede odredaba Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ili drugih propisa, odnosno da izabrani kandidat ne ispunjava uvjete natječaja, može zatražiti od prosvjetne inspekcije nadzor i preispitivanje provedbe istoga.

 

Ova obavijest dostavlja se putem pošte sudionicima koji nisu izabrani po natječaju, a objavljuje se oglasnim pločama Dječjeg vrtića i jaslica ”Duga” Umag.

S poštovanjem.

 

 

Ravnateljica

Marija Adamović

 

 

 

 

 

 

DOSTAVITI:

  1. Pristupnicima na natječaj
  2. Oglasne ploče vrtića
  3. Arhiva