Sukladno članku 80. stavku 2. točki 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16) Dječji vrtić i jaslice “Duga” Umag kao naručitelj objavljuje da ne postoje gospodarski subjekti s kojima je predstavnik naručitelja iz članka 76. stavka 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi ili s njim povezane osobe u sukobu interesa.