Dječji vrtić i jaslice ”Duga” Umag

Scuola materna e asilo nido ”Arcobaleno” Umago

Labinska ulica 3 – Via Albona 3

52470 Umag-Umago, p.p. 1

tel: 052/741-718, 634-908, fax: 052/742-924

e-mail: dvj-duga@pu.t-com.hr

 

KLASA: 601-01/22-02/16

URBROJ: 2105-5-12-3

Umag, 23. prosinca 2022.

 

 

Na temelju članka 10. stavak 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15, 69/22) Upravno vijeće Dječjeg vrtića i jaslica “Duga” Umag objavljuje

 

 

OBAVIJEST o zaključcima i službenim dokumentima

usvojenim na 18. sjednici Upravnog vijeća

 

 

Na 18. sjednici Upravnog vijeća Dječjeg vrtića i jaslica “Duga” Umag,  održanoj 21. prosinca 2022. godine doneseno je sljedeće:

 

  • 1) Odluka o usvajanju Pravilnika o radu Dječjeg vrtića i jaslica ”Duga” Umag
  • 2) Odluka o usvajanju rebalansa Godišnjeg financijskog plana Dječjeg vrtića i jaslica „Duga“ Umag za 2022. godinu
  • 3) Odluka o usvajanju Godišnjeg financijskog plana Dječjeg vrtića i jaslica „Duga“ Umag za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu
  • 4) Odluka o izboru odgojitelja/ica po natječaju:
  • – na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu izabrane su Matea Šusterajter i Sandra Matković
  • – na određeno vrijeme, do povratka radnice na rad, u punom radnom vremenu izabrana je Ingrid Nazarević

5) Odluka o izboru njegovatelja – pomoćnog radnika za njegu, skrb i pratnju (m/ž) po natječaju:

– na određeno vrijeme, do 31. kolovoza 2023. godine, na pola radnog vremena izabrana je Ana Cerovski

6) Odluka o raspisivanju natječaja za odgojitelje/ice:

– dva izvršitelja/ice na određeno vrijeme, do povratka radnica na rad, u punom radnom vremenu

 

                                                                                  PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

                                                                                              Dražen Zagorec