Zaključci sa 32. sjednice Upravnog vijeća

Dječji vrtić i jaslice ”Duga” Umag Scuola materna e asilo nido ”Arcobaleno” Umago Labinska ulica 3 – Via Albona 3 52470 Umag-Umago, p.p. 1 tel: 052/741-718, 634-908, fax: 052/742-924 e-mail: dvj-duga@pu.t-com.hr   KLASA: 601-01/24-02/02 URBROJ: 2105-5-12-3 Umag, 27. ožujka  2024.     Na temelju članka 10. stavak 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN…

Zaključci sa 31. sjednice Upravnog ijeća

Dječji vrtić i jaslice ”Duga” Umag Scuola materna e asilo nido ”Arcobaleno” Umago Labinska ulica 3 – Via Albona 3 52470 Umag-Umago, p.p. 1 tel: 052/741-718, 634-908, fax: 052/742-924 e-mail: dvj-duga@pu.t-com.hr   KLASA: 601-01/24-02/01 URBROJ: 2105-5-12-3 Umag, 28. veljače 2024.     Na temelju članka 10. stavak 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN…

Zaključci sa 30. sjednice Upravnog vijeća

Dječji vrtić i jaslice ”Duga” Umag Scuola materna e asilo nido ”Arcobaleno” Umago Labinska ulica 3 – Via Albona 3 52470 Umag-Umago, p.p. 1 tel: 052/741-718, 634-908, fax: 052/742-924 e-mail: dvj-duga@pu.t-com.hr   KLASA: 601-01/23-02/12 URBROJ: 2105-5-12-3 Umag, 5. siječnja 2024.     Na temelju članka 10. stavak 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN…

OBAVIJEST o zaključcima i službenim dokumentima usvojenim na 29. sjednici Upravnog vijeća

Dječji vrtić i jaslice ”Duga” Umag Scuola materna e asilo nido ”Arcobaleno” Umago Labinska ulica 3 – Via Albona 3 52470 Umag-Umago, p.p. 1 tel: 052/741-718, 634-908, fax: 052/742-924 e-mail: dvj-duga@pu.t-com.hr   KLASA: 601-01/23-02/11 URBROJ: 2105-5-12-3 Umag, 17. studenoga 2023.     Na temelju članka 10. stavak 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN…

Zaključci sa 28. sjednice Upravnog vijeća

Dječji vrtić i jaslice ”Duga” Umag Scuola materna e asilo nido ”Arcobaleno” Umago Labinska ulica 3 – Via Albona 3 52470 Umag-Umago, p.p. 1 tel: 052/741-718, 634-908, fax: 052/742-924 e-mail: dvj-duga@pu.t-com.hr   KLASA: 601-01/23-02/10 URBROJ: 2105-5-12-3 Umag, 4. listopada 2023.     Na temelju članka 10. stavak 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN…

Zaključci sa 27. sjednice Upravnog vijeća

Dječji vrtić i jaslice ”Duga” Umag Scuola materna e asilo nido ”Arcobaleno” Umago Labinska ulica 3 – Via Albona 3 52470 Umag-Umago, p.p. 1 tel: 052/741-718, 634-908, fax: 052/742-924 e-mail: dvj-duga@pu.t-com.hr   KLASA: 601-01/23-02/09 URBROJ: 2105-5-12-3 Umag, 25. rujna 2023.     Na temelju članka 10. stavak 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN…

ZAKLJUČCI SA 26. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA

Dječji vrtić i jaslice ”Duga” Umag Scuola materna e asilo nido ”Arcobaleno” Umago Labinska ulica 3 – Via Albona 3 52470 Umag-Umago, p.p. 1 tel: 052/741-718, 634-908, fax: 052/742-924 e-mail: dvj-duga@pu.t-com.hr   KLASA: 601-01/23-02/08 URBROJ: 2105-5-12-3 Umag, 25. kolovoza 2023.     Na temelju članka 10. stavak 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN…

Zaključci sa 25. sjednice Upravnog vijeća

Dječji vrtić i jaslice ”Duga” Umag Scuola materna e asilo nido ”Arcobaleno” Umago Labinska ulica 3 – Via Albona 3 52470 Umag-Umago, p.p. 1 tel: 052/741-718, 634-908, fax: 052/742-924 e-mail: dvj-duga@pu.t-com.hr   KLASA: 601-01/23-02/07 URBROJ: 2105-5-12-2 Umag, 2. kolovoza 2023.     Na temelju članka 10. stavak 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN…

Zaključci sa 24. sjednice Upravnog vijeća

Dječji vrtić i jaslice ”Duga” Umag Scuola materna e asilo nido ”Arcobaleno” Umago Labinska ulica 3 – Via Albona 3 52470 Umag-Umago, p.p. 1 tel: 052/741-718, 634-908, fax: 052/742-924 e-mail: dvj-duga@pu.t-com.hr   KLASA: 601-01/23-02/06 URBROJ: 2105-5-12-3 Umag, 28. lipnja 2023.     Na temelju članka 10. stavak 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN…