Dječji vrtić i jaslice ”Duga” Umag

Scuola materna e asilo nido ”Arcobaleno” Umago

Labinska ulica 3 – Via Albona 3

52470 Umag-Umago, p.p. 1

tel: 052/741-718, 634-908, fax: 052/742-924

e-mail: dvj-duga@pu.t-com.hr

 

KLASA: 601-01/23-02/05

URBROJ: 2105-5-12-3

Umag, 26. svibnja 2023.

 

 

Na temelju članka 10. stavak 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15, 69/22) Upravno vijeće Dječjeg vrtića i jaslica “Duga” Umag objavljuje

 

 

OBAVIJEST o zaključcima i službenim dokumentima

usvojenim na 23. sjednici Upravnog vijeća

 

 

Na 23. sjednici Upravnog vijeća Dječjeg vrtića i jaslica “Duga” Umag,  održanoj 25. svibnja 2023. godine doneseno je sljedeće:

 

  • 1) Odluka o usvajanju zapisnika s 22. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića i jaslica “Duga” Umag
  • 2) Odluka o usvajanju Plana upisa u pedagošku/2024. godinu
  • 3) Odluka o raspisivanju natječaja za stručnog suradnika-psihologa (m/ž):
  • – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu

 

4)  Odluka o usvajanju  Pravilnika o upisima i mjerilima upisa djece

 

 

                                                                                  PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

                                                                                              Dražen Zagorec