Za roditelje koji su nakon provedenih upisa u Dječji vrtić i jaslice “Duga” Umag svoju djecu pronašli na listama upisane djece slijedi nekoliko važnih obavijesti

VAŽNE OBAVIJESTI:

  • U ponedjeljak 02. 07. objavljeni su popisi djece po skupinama za ped. 2018/19. na oglasnim pločama Centralnog vrtića i vrtića Radost
  • Roditelji djece koja su primljena u vrtić dužni su vratiti u tajništvo oba primjerka ugovora o pružanju usluga vrtića  potpisana od oba roditelja u razdoblju od srijede 4. do 6. srpnja godine od 7,00 do 15,00 sati u Labinskoj ulici 3. Ukoliko ne dostave ugovore u tom roku smatrat će se da su odustali od upisa.
  • Upis djeteta u dječji vrtić uvjetuje se urednim cijepljenjem protiv bolesti iz Programa obveznih cijepljenja, s iznimkom djece koja imaju kontraindikacije na pojedina cijepljenja
  • Ugovor će biti sklopljen tek kad ga ravnateljica potpiše nakon što utvrdi da je za dijete dostavljena potvrda nadležnog liječnika o zdravstvenom stanju djeteta (karton cijepljenja i potvrda o sistematskom pregledu djeteta), te da roditelj nema dugovanja prema vrtiću.
  • Korisnici koji nemaju prebivalište ili odobreni stalni boravak na području Grada Umaga plaćaju punu ekonomsku cijenu programa koja se utvrđuje odlukom gradonačelnika Grada Umaga.
  • U slučaju da dio troškova programa predškolskog odgoja i obrazovanja jasličkih i vrtićkih skupina podmiri jedinica lokalne samouprave na čijem području korisnici imaju prebivalište, korisnici sudjeluju u cijeni programa predškolskog odgoja i obrazovanja u iznosu razlike između pune ekonomske cijene programa i sufinanciranog iznosa od strane jedinice lokalne samouprave
  • Prvi roditeljski sastanak za novoupisanu djecu biti će u UTORAK 28. KOLOVOZA u 17.00 odn. 18.00 sati, u vrtiću Radost, Labinska 3, a o točnom ćete vremenu obavijest dobiti na kućnu adresu