Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana 2023

Na temelju članka 86. Zakona o proračunu ( “Narodne novine” broj  144/21.), članka 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ( “Narodne novine” broj 24/13, 102/17, 1/20 i 147/20 ) te  članka 33.  Statuta Dječjeg vrtića i jaslica “Duga”  Umag, Upravno vijeće Dječjeg vrtića i jaslica “Duga” na sjednici održanoj dana 27.…

Rješenje o rezultatima redovnih upisa djece 2023/24. godinu

OBAVIJEST RODITELJIMA/SKRBNICIMA PRIMLJENE DJECE   Roditelji/skrbnici djece koja su primljena u Dječji vrtić i jaslice “Duga” Umag bit će telefonskim putem obaviješteni o terminu inicijalnog razgovora sa stručnom službom vrtića na koji moraju dovesti dijete i donijeti ispunjeni obrazac za inicijalni razgovor.  Obrazac se može preuzeti u Centralnom vrtiću “Radost”, Labinska ulica 3, Umag ili…

Obrazac za inicijalni intervju

UPUTE ZA INICIJALNI RAZGOVOR   Cilj inicijalnog razgovora je stjecanje uvida u psihofizički status djeteta na temelju procjena roditelja/skrbnika, priložene dokumentacije i zapažanja stručnih suradnika o ponašanju djeteta tijekom inicijalnog razgovora, a kako bi se djetetu osiguralo kvalitetnije uključivanje u odgojno-obrazovnu skupinu.   Podaci u ovom obrascu ne utječu na redoslijed za ostvarivanje prednosti pri…

UPISI U PEDAGOŠKU 2023/24. GODINU

Na temelju članka 14. Pravilnika o upisima i mjerilima upisa djece Povjerenstvo za provedbu upisa u dječje vrtiće Grada Umaga – Umago objavljuje POZIV NA REDOVNE UPISE DJECE U DJEČJE VRTIĆE ZA PEDAGOŠKU GODINU 2023./2024. za predškolske ustanove čiji je osnivač Grad Umag-Umago: 1. Dječji vrtić i jaslice “Duga” Umag 2. Talijanski dječji vrtić “Vrtuljak”…