Na temelju članka članka 29. Statuta Dječjeg vrtića i jaslica „Duga“ Umag, Upravno vijeće Dječjeg vrtića i jaslica ”Duga” Umag/Scuola materna e asilo nido ”Arcobaleno” Umago donosi

ODLUKU O DJELOMIČNOJ OBUSTAVI POSTUPKA NATJEČAJA

1.

Djelomično se obustavlja natječaj objavljen dana 25. veljače 2019. godine  na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Dječjeg vrtića i jaslica „Duga“ Umag, te na mrežnim stranicama Grada Umaga za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta spremačica-servirki (m/ž):
– 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu

– 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme, do povratka radnice na rad, u punom radnom vremenu

Natječaj se obustavlja za 1 izvršitelja/icu na određeno vrijeme, do povratka radnice na rad, u punom radnom vremenu zbog povratka radnice na rad.

2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, te će se dostaviti pristupnicima na natječaj, a objavljuje se  na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Dječjeg vrtića i jaslica ”Duga” Umag.

KLASA:112-01/19-01/06

URBROJ: 2105/05-14-01-19-11

Umag, 11. ožujka 2019.

 

 

 

Predsjednica Upravnog vijeća

Slavica Renko

 

 

 

 

Dostaviti:

  1. Pristupnicima na natječaj
  2. Oglasna ploča
  • Arhiva