Na temelju članka članka 29. Statuta Dječjeg vrtića i jaslica „Duga“ Umag, Upravno vijeće Dječjeg vrtića i jaslica ”Duga” Umag/Scuola materna e asilo nido ”Arcobaleno” Umago donosi

ODLUKU O OBUSTAVI POSTUPKA NATJEČAJA

I.

Obustavlja se natječaj za popunu radnih mjesta u Dječjem vrtiću i jaslicama „Duga“ Umag, objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Dječjeg vrtića i jaslica „Duga“ Umag, te na mrežnim stranicama Grada Umaga-Umago dana 3. kolovoza 2022. godine za radno mjesto:
– njegovatelj-pomoćni radnik za njegu, skrb i pratnju (m/ž) – 5 izvršitelja/ica na određeno vrijeme, do 31. kolovoza 2023. godine, na pola radnog vremena.

II.

Natječaj se obustavlja budući da se u roku određenom natječajem nije prijavio ni jedan kandidat.

III.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se  na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Dječjeg vrtića i jaslica ”Duga” Umag.

KLASA:112-02/22-01/11

URBROJ: 2105-5-12-2

Umag, 23. kolovoza 2022.

 

 

 

PREDSJEDAVAJUĆA UPRAVNOG VIJEĆA

Slavica Renko

 

 

 

 

Dostaviti:

  1. Oglasne ploče vrtića
  2. Hrvatski zavod za zapošljavanje-Ispostava Umag
  • Arhiva