Paukov labirint

 

Potrebno: nekoliko metara užeta, vune, ljepljive trake ili sl.

U jednom dijelu stana ili terase razvući uže, vunu ili traku na nekoliko strana u različitim smjerovima I visinama, pričvrstiti ljepljivom trakom. Paziti da razmaci budu dovoljno veliki za provlačenje.

Igra se odvija tako da se jedan po jedan provlačite između prepreka. Pritom odredite početak I kraj labirinta.

Kako bi igra bila zanimljivija, na neka mjesta u labirintu mogu se objesiti zvonca koja se oglašavaju kada netko takne uže ili trakice celofana koje pri dodiru šuškaju.

Nakon što ste usavršili prolazak kroz labirint I prolazak za izbjegavanjem prepreka, možete djeci zadati neki cilj prelaska prepreke, npr. prenijeti malu lopticu ili neku manju igračku u žlici.