Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi ( ”Narodne novine”, broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14), a sukladno Godišnjem financijskom planu Dječjeg vrtića i jaslica

”Duga” Umag za 2017. godinu, Upravno vijeće na sjednici održanoj 30. prosinca 2016. godine donosi

 

PLAN NABAVE ZA 2017. GODINU

 

 

Članak 1.

Planom nabave za 2017. godinu utvrđuju se vrste i predmeti nabava čije je izvršenje utvrđeno Godišnjim financijskim planom Dječjeg vrtića i jaslica ”Duga” Umag

za 2017. godinu u području predškolskog odgoja i obrazovanja.

 

Članak 2.

U Plan nabave uvrštavaju se sljedeće vrste nabava:

 

 

 

 

Rb.

 

Naziv predmeta nabave

 

 

Evidencijski

broj

 

Procijenjena

vrijednost

nabave

(iznos bez

PDV-a)

 

Procijenjena vrijednost za vrijeme trajanja okvirnog sporazuma

(iznos bez PDV-a)

 

Planirana

sredstva
(iznos s

PDV-om)

 

Odabrani

postupak

 

Pragovi:

bagatelna nabava

nabava MV

ili nabava VV

 

Ugovor ili okvirni sporazum

 

Planirani

datum

početka

postupka

javne

nabave

 

 

Planirano trajanje ugovora o JN ili OS

 

1. Namirnice

 
 

1.1.

 

Svježi kruh i pekarski proizvodi

 

 

17.000,00 kn

 

 

21.250,00 kn

 

bagatelna nabava

 

 

   

 

 

1.2. Voće i povrće

 
 

1.2.1.

 

Svježe voće

 

119.000,00 kn

 

148.750,00 kn

bagatelna nabava  

 

 

1.2.2.

 

Svježe povrće

 

47.000,00 kn

 

58.750,00 kn

bagatelna nabava  
 

1.2.3.

 

Smrznuto voće i povrće

 

14.000,00 kn

 

17.500,00 kn

bagatelna nabava  
 

1.2.4.

 

Konzervirano povrće

 

10.000,00 kn

 

12.500,00 kn

bagatelna nabava  
 

1.3. Meso i mesne prerađevine

 

1.3.1.

 

Svježa junetina i teletina

 

 

66.000,00 kn

 

82.500,00 kn

 

bagatelna nabava  

 

 

1.3.2.

 

Svježa svinjetina

 

1.000,00 kn

 

1.250,00 kn

bagatelna nabava
 

1.3.3.

 

Svježe piletina i puretina

 

33.000,00 kn

 

41.250,00 kn

bagatelna nabava  

 

 

1.3.4.

 

Začinjeno i pripremljeno meso

 

33.000,00 kn

 

41.250,00 kn

bagatelna nabava  
 

1.3.5.

 

Suhomesnati proizvodi i prerađevine

 

 

32.000,00 kn

 

40.000,00 kn

 

bagatelna nabava  

 

 

1.4.

 

Mlijeko i mliječni proizvodi

 

44.000,00 kn

 

55.000,00 kn

bagatelna nabava  

 

 

1.5.

 

Smrznuta riba i riblji proizvodi

 

 

52.000,00 kn

 

65.000,00 kn

 

bagatelna nabava  
 

1.6.

 

Prehrambeni artikli široke potrošnje

 

 

 

 

75.000,00 kn

 

 

93.750,00 kn

bagatelna nabava  

 

 

 

2.

 

 

 

Električna energija

predmetni postupak provodi Grad Umag kao objedinjenu nabavu za opskrbu električnom energijom za Grad Umag i ustanove Grada Umaga

pod ev.br. 06-11/16-VV

 

 

136.000,00 kn

 

 

830.000,00kn

 

 

170.000,00 kn

 

 

otvoreni postupak

 

nabava

VV

( objedinjena nabava za Grad Umag i ustanove Grada Umaga)

 

okvirni sporazum

 

 

 

4 godine

 

3.

 

Lož ulje

 

   

70.000,00 kn

   

87.500,00 kn

 

bagatelna nabava

     
           4.

 

 

Nabava didaktičkog potrošnog materijala

 

64.000,00 kn

 

80.000,00 kn

 

 

 

bagatelna nabava

 

5.

5.1

5.2

 

 

Uredski materijal

-Literatura

-Pedagoška dokumentacija

 

30.000,00 kn

25.000,00 kn

15.000,00 kn

 

37.500,00 kn

31.250,00 kn

18.750,00 kn

 

 

 

bagatelna nabava

 

6.

 

Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje

 

 

 

 

65.000,00 kn

 

 

81.250,00 kn

 

 

bagatelna nabava
 

7.

 

Didaktika

 

64.000,00 kn

 

80.000,00 kn

 

 

 

bagatelna nabava

8.

 

 

 

8.1.

 

 

8.2.

 

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

 

Servisiranje klima uređaja

 

Postavljanje prozora u   sobama dnevnog boravka Centralnog vrtića

 

 

 

20.000,00 kn

 

 

 

31.000,00 kn

 

 

 

 

 

25.000,00 kn

 

 

 

38.750,00 kn

 

 

 

 

 

 

 

 

bagatelna nabava

 

9.

 

Uredska oprema i namještaj

 

68.000,00 kn

 

85.000,00 kn

  bagatelna nabava

 

 

Sve nabave roba iz prethodnog stavka ovog članka izvršavat će se u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi.

 

Članak 3.

Ovaj Plan stupa na snagu i primjenjuje se od dana donošenja.

 

KLASA: 400-09/16-01/04

URBROJ: 2105/05-14-01-16-1

Umag, 30. prosinca 2016.

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA

Slavica Renko