Registar ugovora i okvirnih sporazuma

U nastavku slijedi “Registar ugovora i okvirnih sporazuma” koji možete preuzeti na svoje računalo. Isti se nalazi u Microsoft Excel formatu kao i u .zip formatu, odnosno “zapakiran” je u .zip formatu, a sam dokument je Microsoft Excel file. Dokumente možete preuzeti na sljedećim poveznicama: Registar ugovora i okvirnih sporazuma – Preuzmi dokument Registar ugovora…

Izmjene i dopune plana nabave za 2018. godinu (2)

PLAN NABAVE Naziv naručitelja: Dječji vrtić i jaslice ”Duga” Umag Godina: 2018 Rbr Evidencijski broj nabave Predmet nabave Brojčana oznaka premeta nabave iz CPV-a Procijenjena vrijednost nabave (u kunama) Vrsta postupka (uključujući jednostavne nabave) Posebni režim nabave Predmet podijeljen na grupe Sklapa se Ugovor/okvirni sporazum Planirani početak postupka Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma Vrijedi…