Danas je na konferenciji za medije korisnikahttps://umag.hr/novosti/umag-predstavljen-eu-projekt-sto-se-u-moru-skriva-cosa-nasconde-il-mare-702?fbclid=IwAR2qiHGytvpCHNWY1m3dbHN908gvgK55oUMHkmlMg8tXfMji9yXD2qcHRa4 Dječji vrtić i jaslice “Duga”, OŠ Marije i Line, Umag i SEI Galileo Galilei Umago iz Umaga povodom predstavljanja zajedničkog projekta „ŠTO SE U MORU SKRIVA? COSA NASCONDE IL MARE?“, sufinanciranog putem natječaja FLAG-a Pinna nobilis za Podmjeru 4.2.1. „Potpora za aktivnosti usmjerene podizanju svijesti građana o potrošnji i konzumaciji ribe i drugih morskih organizama“.
Projektom, ukupne vrijednosti 373.161,50 HRK, predviđa se opremanje kuhinja hrvatskih i talijanskih vrtića i osnovnih škola opremom za pripremu/skladištenje ribe s ciljem povećanja konzumacije ribe i drugih morskih organizama te stjecanja zdravih prehrambenih navika u najranijoj dobi te edukativne aktivnosti za djecu vrtićke i školske dobi, roditelje, nastavno i kuhinjsko osoblje, kako bi se utjecalo na povećanje svijesti o važnosti konzumacije lokalne ribe.