Dječji vrtić i jaslice ”Duga” Umag

Scuola materna e asilo nido ”Arcobaleno” Umago

Labinska ulica 3 – Via Albona 3

52470 Umag-Umago, p.p. 1

tel: 052/741-718, 634-908, fax: 052/742-924

e-mail: dvj-duga@pu.t-com.hr

 

KLASA: 601-01/23-02/06

URBROJ: 2105-5-12-3

Umag, 28. lipnja 2023.

 

 

Na temelju članka 10. stavak 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15, 69/22) Upravno vijeće Dječjeg vrtića i jaslica “Duga” Umag objavljuje

 

 

OBAVIJEST o zaključcima i službenim dokumentima

usvojenim na 24. sjednici Upravnog vijeća

 

 

Na 24. sjednici Upravnog vijeća Dječjeg vrtića i jaslica “Duga” Umag,  održanoj 20. lipnja 2023. godine doneseno je sljedeće:

 

  • 1) Odluka o usvajanju zapisnika s 23. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića i jaslica “Duga” Umag
  • 2) Odluka o usvajanju 2. rebalansa Godišnjeg financijskog plana Dječjeg vrtića i jaslica „Duga“ Umag za 2023. godinu.
  • 3) Odluka o izboru odgojitelja/ica po natječaju:
  • – na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu izabrane su Tina Kovačević, Ingrid Nazarević i Marija Biondić
  • 4) Odluka o obustavi postupka natječaja za popunu radnog mjesta stručnog suradnika- psihologa na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu
  • 5) Odluka o prestanku radnog odnosa po prijedlogu radnika S. B.

 

6) Odluka o raspisivanju natječaja za odgojitelja/icu:

–  1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme, do povratka radnice na rad, u punom radnom vremenu

 

                                                                                  PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

                                                                                              Dražen Zagorec