Dječji vrtić i jaslice ”Duga” Umag

Scuola materna e asilo nido ”Arcobaleno” Umago

Labinska ulica 3 – Via Albona 3

52470 Umag-Umago, p.p. 1

tel: 052/741-718, 634-908, fax: 052/742-924

e-mail: dvj-duga@pu.t-com.hr

 

KLASA: 601-01/23-02/08

URBROJ: 2105-5-12-3

Umag, 25. kolovoza 2023.

 

 

Na temelju članka 10. stavak 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15, 69/22) Upravno vijeće Dječjeg vrtića i jaslica “Duga” Umag objavljuje

 

 

OBAVIJEST o zaključcima i službenim dokumentima

usvojenim na 26. sjednici Upravnog vijeća

 

 

Na 26. sjednici Upravnog vijeća Dječjeg vrtića i jaslica “Duga” Umag,  održanoj 24. kolovoza 2023. godine doneseno je sljedeće:

 

  • 1) Odluka o usvajanju zapisnika s 24. sjednice i 25. sjednice (e-sjednice) Upravnog vijeća
  • 2) Odluka o izboru odgojitelja/ice po natječaju:
  • – na određeno vrijeme, do povratka radnice na rad, u punom radnom vremenu izabrana je Jasminka Sirotić
  • 3) Odluka o izboru odgojitelja/ice po natječaju:
  • – na određeno vrijeme, do povratka radnice na rad, u punom radnom vremenu izabrana je Laura Marušić Olujić

 

4) 1.     Odluka o izboru njegovatelja-pomoćnih radnika za njegu, skrb i pratnju (m/ž):

  • – na određeno vrijeme, do 31. kolovoza 2024. godine, na pola radnog vremena izabrane su Marijana Pražen, Vesna Lakošeljac i Mirela Hujdur
  1.       Odluka o djelomičnoj obustavi postupka natječaja  za popunu radnog mjesta njegovatelj-pomoćni radnik za njegu, skrb i pratnju (m/ž) za jednog/u izvršitelja/icu, budući da se u roku određenom natječajem prijavilo samo tri kandidata.

 

5)  Odluka o prestanku radnog odnosa po prijedlogu radnice R. H.

 

                                                                       PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Dražen Zagorec