Dječji vrtić i jaslice ”Duga” Umag

Scuola materna e asilo nido ”Arcobaleno” Umago

Labinska ulica 3 – Via Albona 3

52470 Umag-Umago, p.p. 1

tel: 052/741-718, 634-908, fax: 052/742-924

e-mail: dvj-duga@pu.t-com.hr

 

KLASA: 601-01/24-02/01

URBROJ: 2105-5-12-3

Umag, 28. veljače 2024.

 

 

Na temelju članka 10. stavak 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15, 69/22) Upravno vijeće Dječjeg vrtića i jaslica “Duga” Umag objavljuje

 

 

OBAVIJEST o zaključcima i službenim dokumentima

usvojenim na 31. sjednici Upravnog vijeća

 

 

Na 31. sjednici Upravnog vijeća Dječjeg vrtića i jaslica “Duga” Umag,  održanoj 27. veljače 2024. godine doneseno je sljedeće:

 

  • 1) Odluka o usvajanju zapisnika s 30. sjednice Upravnog vijeća
  • 2) Odluka o usvajanju Godišnjeg financijskog izvještaja DVJ „Duga” Umag za 2023. godinu
  • 3) Odluka o raspodjeli rezultata za 2023. godinu

 

  • 4) Odluka o imenovanju Suzane Đurić i Saše Rupene za osobe ovlaštene za primanje i rješavanje pritužbi vezanih za zaštitu dostojanstva radnika
  • 5) Odluka o izboru odgojitelja/ica po natječaju:
  • – na određeno vrijeme, do povratka radnica na rad u punom radnom vremenu izabrane su Dea Jušta i Petra Vuković

 

6) Odluka o raspisivanju natječaja za odgojitelja/icu:

–  1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme, do povratka radnice na rad, u punom radnom vremenu

 

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Dražen Zagorec