Dječji vrtić i jaslice „Duga“ Umag

Scuola materna e asilo nido „Arcobaleno“ Umago

Školska ulica 12

Umag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GODIŠNJE IZVJEŠĆE PREDŠKOLSKE USTANOVE

DJEČJI VRTIĆ I JASLICE „DUGA“ UMAG

ZA PEDAGOŠKU GODINU 2015 / 2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umag, kolovoz 2016.

 

 

SADRŽAJ

 1. USTROJ RADA………………………………………………………………………………………………………..2
 2. MATERIJALNI UVJETI RADA…………………………………………………………………………………8
 3. RAD NA NJEZI, SKRBI ZA TJELESNI RAST DJECE I BRIZI ZA NJIHOVO ZDRAVLJE……………………………………………………………………………………………………………..10
 4. ODGOJNO OBRAZOVNI RAD……………………………………………………………………………….14

SURADNJA S RODITELJIMA I DRUŠTVENIM ČIMBENICIMA……………………………..16

STRUČNO USAVRŠAVANJE ODGOJNIH DJELATNIKA…………………………………………18

 1. IZVJEŠĆE O RADU STRUČNOG SURADNIKA – PSIHOLOGA………………………………20
 2. IZVJEŠĆE O RADU STRUČNOG SURADNIKA – REHABILITATORA…………………….28
 3. IZVJEŠĆE O RADU STRUČNOG SURADNIKA – LOGOPEDA……………………………….31
 4. IZVJEŠĆE O RADU SPORTSKOG PROGRAMA……………………………………………………..34
 5. IZVJEŠĆE O RADU PROGRAMA RANOG UČENJA ENGLESKOG JEZIKA……………39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. USTROJ RADA

 

Tijekom 2015./2016. pedagoške godine,u predškolsku ustanovu DVJ “Duga” Umag, upisano je ukupno 356 djece u ukupno 21 odgojnoj skupini (4 jasličke skupine, 6 starije jasličke skupine, 11 vrtićke dobi) koje se nalaze u sedam područnih odjela i Centralnom objektu.

DVJ “Duga” Umag svojim je programima ,tijekom pedagoške godine 2015./2016. obuhvaćao djecu od navršene prve godine života do polaska u školu. U redoviti program vrtića integrirano je 8 djece sa posebnim potrebama u skraćenom boravku, manjim od četiri sata, a u odgojnoj skupini djeca su boravila uz pomoć asistenta. Ministarstvo je financiralo boravak jednog djeteta romske manjine i 5 talijanske manjine smještene u PO ” Pčelice” u dvojezičnom programu.

Osim primarnog desetosatnog i šestosatnog programa u jednoj skupini odvija se Program ranog učenja engleskog jezika skupina se nalazi u područnom objektu “Mali Princ”.

U PO ” Pčelice” u Petroviji odvija se Program učenja hrvatskog i talijanskog jezika.

U Centralnom vrtiću provodio se Primarni razvojni sportski program u šest odgojnih skupina djece.

U program predškole upisalo se šestoro djece koje smo integrirali u redovitu skupinu u Centralnom vrtiću. Program se provodio u periodu od 01. listopada do 1. veljače 2016. Nakon 250 sati djeca su dobila potvrdu da su prošla program predškole.

Kao što je bilo i u godišnjem planu i ove godine organizirali smo zimovanje sa školom skijanja u Ravasclettu u Italiji u trajanju od šest dana. Ljetovanje ove godine nismo proveli zbog premalog odaziva zainteresiranih roditelja (svega petero djece iz “Duge”).

Škola plivanja i ove godine bila je organizirana za djecu predškolskog uzrasta u trajanju od deset radnih dana. Provodila se na plaži “Villa Rita” u pratnji tri kineziologa – učitelja plivanja,dvije odgojiteljice i dvije prpiravnice. Djeca su bila smještena jednim djelom (njih 17 u prostoru talijanskog dječjeg vrtića “Girotondo“, i njih 12 u PO “Mali princ”.

 

Pedagoška godina počela je 01. 09. 2015. a završila 31.08.2016. godine.

 

U periodu zimskih praznika od 24.12.2014.-09.01.2015. godine, po anketi upisano je 68 djece te je rad bio organiziran samo u Centralnom vrtiću dok su ostali područni objekti bili zatvoreni.

Ljetna organizacija rada traje od 01.07.-31-08.2015. U mjesecu srpnju po anketama je upisano 173 djece i rade Centralni vrtić, PO “Mali Princ” i PO “Petar Pan”,dok u kolovozu je prijavljeno 110 djece i radi Centralni vrtić i PO “Petar Pan”.

U srpnju i kolovozu 2015. godine radi polaska u školu ispisno je 106 djece.

Broj djece po dobnim skupinama sa stanjem u rujnu 2015. godine :

 

– mlađa jaslička           49

– starija jaslička         56

– mlađa vrtićka        100

– srednja vrtićka      51

– starija vrtićka        106

 

 

Tabelarni prikaz ustroja rada u DVJ ”Duga” Umag

 • Naziv područnog odjela,
 • Imena odgojitelja,
 • Vrsta stručne spreme,
 • Godine radnog iskustva,
 • Odgojna skupina djece i
 • Broj djece u odgojnoj skupini.

 

CENTRALNI VRTIĆ ”DUGA”, Školska ulica 12

 

RB

 

ODGOJITELJI

 

STRUČNA

SPREMA

GODINE

RADNOG

ISKUSTVA

DOBNA

SKUPINA DJECE

 

BROJ

DJECE

 

1.

 

 

MILICA MIHALJEVIĆ

DRAGANA PRAKLJAČIĆ

 

VŠS

VŠS

 

27

10

 

MLAĐA

 

21

 

2.

 

ESTER JEDREJČIĆ

ANITA LEČEI

 

VŠS

VSS

 

30

30

 

STARIJA

 

19

 

 

3.

 

MELITA BOŽIĆ BAŠTEK

MAJA LOVRIĆ BRKIĆ

 

VŠS

VŠS

 

15

09

 

MLAĐA

 

20

 

4.

 

BRANKA GRGANTOV

JADRANKA KOSTANJČAR

 

VŠS

VŠS

 

39

27

 

STARIJA

JASLIČKA

 

 

18

 

5.

 

MIRJANA DEŽJOT

MILJKA KOVAČEVIĆ

 

VŠS

VŠS

 

39

21

 

SREDNJA-STARIJA

 

19

 

6.

 

ROZANA RADELJ

IVANA IVANKOVIĆ

 

SSS

VŠS

 

24

05

 

STARIJA

 

 

19

 

U svim odgojnim skupinama Centralnog vrtića provodio se planirani sportski program tijekom jutarnjih aktivnosti po dnevnom i tjednom rasporedu. Uz odgojitelje sportski program provodio je sportski trener vrtića.

 

PO ”CVRČAK”, Moela bb

 

7.

 

BARBARA GRAHOVAC

KRISTINA POKORNI

 

SSS

VŠS

 

33

06

 

MLAĐA-SREDNJA

 

21

 

8.

 

NENA MARTINOVIĆ

TAMARA RUŽIĆ

 

VŠS

VŠS

 

37

04

STARIJA  

15

 

 

PO ”PETAR PAN”, Žrtava fašizma 7a

 

9.

 

 

RAFAELA ALLAKAJ

ELENA RACA

 

VŠS

VŠS

 

05

03

 

MLAĐA JASLIČKA

 

13

 

10.

 

DARINKA SRDOČ

JASMINA BRUSIĆ

 

VŠS

VŠS

 

26

31

MLAĐA-STARIJA

JASLIČKA

 

19

 

 

PO ”MALI PRINC”, Ernesta Miloša 22

 

9.

 

 

SILVANA MARCAN

DANIJELA KORUC

 

VŠS

VŠS

 

34

21

SREDNJA-STARIJA  

23

 

10.

 

 

MARIJA DUNDOVIĆ

KETI VALENTA NOVIĆ

 

VŠS

VSS

 

12

07

 

MJEŠOVITA

 

20

 

 

PO ”MASLAČAK”, Radnička ulica bb

 

11.

 

 

ŽELJKA BURŠIĆ

TEA GAVRANIĆ

 

VŠS

VŠS

 

37

06

MLAĐA  

20

 

12.

 

 

MAJA RAŠIN

TANJA OREŠKOVIĆ

 

VŠS

VŠS

 

10

37

MLAĐA  

20

 

 

 

 

PO ”BAMBI”, Savudrijska 2

 

U PO ” Bambi” nalazi se pet odgojinih skupina u sastavu “Duge” ,četiri skupine su jasličke dobi i jedna mlađe vrtićke dobi.

 

 

13.

 

 

SUZANA KRAJCAR

MARIJETA OLUJIĆ

 

SSS

VŠS

30

11

MLAĐA JASLIČKA  

10

 

14.

 

 

NENA VIČEVIĆ

MARTINA BENČIĆ

 

SŠS

VŠS

 

21

05

MALA

MLAĐA

JASLIČKA

 

12

 

15.

 

 

DUBRAVKA PETRIČEVIĆ

GORDANA GOSPIĆ

 

VŠS

VŠS

 

29

29

 

MLAĐA

 

19

 

16.

 

MATEA MRVELJ

GORDANA POZZECCO

 

VŠS

VŠS

 

3

13

STARIJA JASLIČKA 19
 

17.

 

DAJANA VRANJKOVIĆ

MLADENKA SIROTIĆ

 

VŠS

SSS

 

04

30

 

MLAĐA JASLIČKA

 

14

 

 

PO ”PČELICE”,Umaška 14, Petrovija

 

18.

 

 

ANDRIJANA PLEĆKOVIĆ

 

VŠS

 

14

 

MJEŠOVITA

 

 

14

 

Odgojna skupina djece iz PO ”Pčelice” u Petroviji nalazila se tijekom pedagoške godine 2015./2016. u prenamijenjenom prostoru Centralnog vrtića iz sigurnosnih razloga i zbog potrebe rekonstrukcije zgrade područnog odjela. U skupinu “Pčelice ” sa strane “Duge ” upisano je 5 djece dok su ostala djeca upisana sa strane TDV”Girotondo”.

 

 

PO ”VJEVERICE” Bašanija bb

 

19.

 

ALMA BEĆIREVIĆ

VANJA JERGOVIĆ

VŠS

VŠS

08

04

MJEŠOVITA 14

 

 

 

 

 

OSTALI RADNICI DVJ ”DUGA” UMAG

 

RB

 

 

IME I PREZIME

 

RADNO MJESTO

 

STRUČNA

SPREMA

GODINE

RADNOG

ISKUSTVA

 

1.

 

MARIJA ADAMOVIĆ

 

RAVNATELJICA

 

VŠS

 

14

 

2.

 

ALMA HUSEJNAGIĆ

 

TAJNICA

 

VSS

 

04

 

3.

 

BARBARA MIKLUŠ

 

PEDAGOGICA

 

VSS

 

17

 

4.

 

SUZANA ĐURIĆ

EDUKACIJSKO REHABILITACIJSKI TERAPEUT  

VSS

 

26

 

5.

 

PETRA BRNIĆ

 

PSIHOLOG

 

VSS

 

11

 

6.

 

GORDANA IVANČIĆ

MEDICINSKA SESTRA  

VŠS

 

34

 

7.

 

SAŠA RUPENA

 

SPORTSKI TRENER

 

VSS

 

12

8. ĐURĐICA MAROS ODGOJITELJ VŠS 38
 

9.

 

INES ŠULJA

 

LOGOPED

 

VSS

 

1

 

10.

 

FRANCO TOMASICH

KUĆNI MAJSTOR

LOŽAČ

 

SSS

 

35

 

11.

 

ADRIANO PRODAN

KUĆNI MAJSTOR

VOZAČ

 

SSS

 

27

 

12.

 

KATICA IVANUŠEC

 

KUHARICA

 

SSS

 

18

 

13.

 

NIKO URBAS

 

GLAVNI KUHAR

 

SSS

 

10

 

14.

 

SVEN BURŠIĆ

 

KUHAR

 

SSS

 

09

 

15.

 

MILA JURIĆ

 

KUHARICA

 

SSS

 

31

 

 

16

 

ANA POPOVIĆ

 

POMOĆNICA U KUHINJI

 

NK

 

38

 

17.

 

MILKA MILOTIĆ

POMOĆNICA U KUHINJI  

SSS

 

40

 

18.

 

JASMINKA ŠTIGLIĆ

SERVIRKA SPREMAČICA  

SSS

 

22

 

19.

 

DANICA MILOS

SERVIRKA SPREMAČICA  

NK

 

39

 

20.

 

MARINA ČERNEKA

ADMINISTRATOR  

VŠS

 

17

 

21.

 

BOSILJKA PRODAN

SERVIRKA SPREMAČICA  

SSS

 

25

 

22.

 

FLORINA MAKSUTI

SERVIRKA

SPREMAČICA

 

NK

 

29

 

23.

 

MARIJA DEL BEN

SERVIRKA

SPREMAČICA

 

NK

 

26

 

24.

 

MARTE DJIDODA

SERVIRKA

SPREMAČICA

 

NK

 

24

 

25.

 

VIDOSAVA MAKOVAC

SERVIRKA

SPREMAČICA

 

SSS

 

37

 

26.

 

MILICA MILINKOVIĆ

SERVIRKA SPREMAČICA  

NK

 

31

 

27.

 

DIANA ĐUREK

SERVIRKA

SPREMAČICA

 

SSS

 

07

 

28.

 

ILJA BLAŠKOVIĆ

SERVIRKA SPREMAČICA  

NK

 

17

 

29.

 

MERI BOŽIĆ

SERVIRKA SPREMAČICA  

SSS

 

15

 

Odgojitelji na rodiljnom dopustu su:Martina Vranjković, Tamara Ražov i Valentina Bertoša. Tijekom godine na očuvanje trudnoće još su otišle Nensi Antoš i Ivana Ivanković . Na zamjeni su odgojitelji Dajana Vranjković i Kristina Pokorni,Vanja Zlatar i Barbara Bajsić, ,Elena Raca je na zamjeni za Korinu Markon (duže bolovanje) i Andrijana Plećković na zamjeni za Rozanu Hubak.

Glazbenu igraonicu vodi odgojiteljica Đurđica Maros .

 

 

Podatak o ukupnom broju radnika u DVJ ”Duga” Umag

 

Odgojitelji 42
Ravnateljica i stručni tim 7
Ostali radnici 21
Ukupno 70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. MATERIJALNI UVJETI RADA

Izvješće o investicijama i ulaganjima u poboljšanje materijalnih uvjeta rada u objektima DVJ”Duga” Umag u pedagoškoj godini 2015./2016.

PO “CVRČAK”

– nabava didaktičkog materijala i potrošnog materijala

-renoviranje igrala na igralištu(farbanje)

-kupnja perilice suđa

-kupnja stola za perilicu suđa

PO “PETAR PAN”

– nabava didaktičkog i potrošnog materijala

-renoviranje igrala na igralištu (tobogan-farbanje)

– renoviranje sanitarija za djelatnike i kuhinjskih zidova

– punjač za baterije

PO “MALI PRINC”

– nabava didaktike i potrošnog materijala

-održavanje igrala na igralištu

PO “MASLAČAK”

– nabava didaktike i slikovnica za djecu

– dva punjača za baterije

-održavanje igrala na igralištu

PO “VJEVERICE”

– nabava didaktike i slikovnica za djecu

-održavanje igrala na igralištu

– video nadzor

– postavljenje rukohvata na stubištu

PO “BAMBI”

– nabava didaktike i slikovnica za djecu

-video nadzor

CENTRALNI VRTIĆ “DUGA”

– nabava didaktike i slikovnica za djecu

– nabava stručne literature

– nabava printera za skupinu

-nabava računala za tajnicu

– zamjena ogradne žice novom i čvršćom na gornjem dijelu igrališta

-kupnja ogledala za logopedicu

-kupnja 6 autosjedalica za prijevoz djece kombijem

-sportska oprema za sportsku dvoranu

– kupnja auto guma

-kupnja perilice rublja

– kupnja sušilice za rublje

-kupnja dva punjača za baterije

-telefon za kuhinju

-video nadzor

 

 

 

 

 

 

 1. RAD NA NJEZI, SKRBI ZA TJELESNI RAST DJECE I BRIZI ZA NJIHOVO ZDRAVLJE

Skrb za tjelesni rast i briga za zdravlje djece temeljena je na provođenju Programa mjera zdravstvene zaštite, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima, te Godišnjim planom i programom za pedagošku godinu 2015/16.

Utvrđivanje zdravstvenog statusa djeteta, prikupljanje podataka o psihofizičkom razvoju, potrebama i navikama djeteta do polaska u ustanovu ostvareno je na temelju inicijalnih intervijua s roditeljima i liječničkih potvrda. Suradnja s roditeljima tijekom godine i praćenje ispričnica, te nalaza liječničkih mišljenja evidentirana u zdravstveni karton djeteta omogućila su bolji uvid u zdravstveno stanje tijekom godine.

Komisija stručne službe je i ove godine u većini slučajeva udovoljila zahtjevima roditelja djece s posebnim potrebama za upis u vrtićke skupine. Potrebitima je određena asistentica koja pomaže u radu sa djecom.

Izvršena su antropometrijska mjerenja u rujnu i listopadu te jednim djelom u svibnju i lipnju. Rezultati su pokazali da vrijednosti negativnog porasta tjelesne težine nisu rasle. Pojavilo se nešto djece sa laganom pothranjenošću. Prevencija pothranjenosti i pretilosti tretirala se individualno s roditeljima, djetetom i odgajateljima i sve većim uključivanjem djece u sportski program.

Rezultati kontrole vida standardnim tablicama pokazuju da nije bilo većih poteškoća akomodacije vida u djece, ali se i dalje nastavlja trend povećeg broja djece sa otežanim očitavanjem manjih znakova gdje je potrebna veća koncentracija u djece. Uvođenje obaveznog preventivnog pregleda djece na slabovidnost u petoj godini života u RH omogućilo je jako dobru suradnju sa oftalmologom dr. Farkaš, ordinacije Getaldus u Umagu.

Pregledom je bilo obuhvaćeno 40-tak djece. Po kontroli za ovu godinu vidimo da ima više djece kojima je određena pomoć naočala i potreba jednogodišnje kontrole. Savjeti specijaliste oftalmologa proslijeđeni roditeljima i odgajateljima nastoje pomoći u informiranju o važnosti prevencije.

Redovni pregledi stomatologa obavljeni su tokom devetog i desetog mjeseca i obuhvaćena su sva djeca osim novoupisanih jasličara. Rezultati kontrole 190 djece pokazuje da cc 53% ima karijes jednog ili više zubića. Nastavilo se s edukacijom metode pravilne higijene usne šupljine. Roditeljima su se podjelile informativne knjižice s rezultatima pregleda te kratkim uputama kako što bolje riješiti problem karijesa u djece. Prevencija karijesa u vrtiću podrazumijeva pravilnu prehranu, zdravstveni odgoj djece te održavanje pravilne higijene zubi u vrtiću poslije ručka.

Broj oboljelih od viroza (respiratornih i trbušnih) i dalje raste. Očekivani veći broj oboljelih je početkom pedagoške godine i to u novoprimljene djece jasličke dobi. Razlog tomu je nezrelost imunološkog sistema do 4. god, stres zbog odvajanja iz obiteljske sredine, te veća izloženost kapljičnim infekcijama u grupama. Veći broj oboljelih se također javlja u proljetnim mjesecima. Gripa se pojavila nešto kasnije (travanj, svibanj, lipanj) te se povećao broj djece sa posljedicama po preležanoj gripi kao dugotrajan kašalj, nadražajni konjuktivitis, ostala alergijska stanja.

Veći broj djece preležalo je bronchitis, upalu pluća, upalu uha, afte, konjuktivitis, razne osipne bolesti. Vodene kozice su bile u manjem broju te ravnomjerno raspoređene tokom cijele pedagoške godine. Ponovljeni su i pojedinačni slučajevi šarlaha, salmonele, mononukleoze, različitih alergija, dječjih glistica, gljivičnih oboljenja noktiju, uboda krpelja jedan slučaj epi statusa i febrilnih konvulzija. Uši vlasišta je bilo u većem broju i terapija je bila dugotrajna. Uočeno je i par slučajeva ortopedskih anomalija. Roditeljima je savjetovano da se obrate specijalistima na pregled. Određeni broj djece je tijekom godine odlazilo na fizikalne vježbe zbog motoričkih smetnji u razvoju lokomotornog i mišićnog sustava.

Bilo je i djece s izostankom dužim od mjesec dana zbog bolesti. Javili su se i ostali razlozi odsustva djece, iako u manjem broju, zbog prinove u obitelji, gubitka posla, financijskih problema, bolovanja i godišnjeg odmora roditelja.

Izostanak djeteta radi bolovanja nije uvijek pravdan liječničkom ispričnicom i obavijestima roditelja što otežava bolje praćenje pobola u djece. Uvođenje informativnog zdravstvenog listića i obavještavanje roditelja putem kutića za roditelje i individualnih informacija pomaže lakšem i boljem rješavanju zdravstvenih problema.

Pojačana kontrola opće higijene pokazuje određeni broj djece sa problemima u njezi. Edukacijom djece i roditelja putem informativnog listića nastoji se probleme rješavati u što većem broju.

Prehrana djece u vrtiću provodi se prema propisanim normativima i primjerima jelovnika ponuđenih od strane tima ZZJZ Pula. Kontinuirano se unose suvremeni standardi u odnosu na sastav, vrstu, način pripreme namirnica i pravilnu podjelu gotovog obroka. Obavljene su redovne kontrole jelovnika (2xgodišnje) od strane ZZJZ Pula. Cjelokupan rad na poboljšanju kvalitete i kvantitete prehrane uz veliki trud svih djelatnika, daje pozitivne rezultate kako higijenskog režima (HACCAP sustav pripreme) tako i same kvalitete prehrane. U porastu je broj djece sa prilagođenom prehranom iz zdravstvenih razloga. Uz trud djelatnika kuhinje, odgajatelja i samih roditelja prehrana se odvijala bez većih poteškoća.

Nastavilo se sa šest dana zimovanja u Ravasclettu koji su protekli u najboljem redu. Boravak djece na više od 700 m nadmorske visine pomoglo je da se zdravstveno stanje djece poboljša. Djeca su imala dobar apetit, dobro su spavala, bila raspoložena za igru i boravak u prirodi. U mjesecu srpnju odrađena je škola plivanja. Zanimanje za plivanje raste iz godine u godinu. Sudjelovalo se i na dječjoj sportskoj olimpijadi. Srednje i starije skupine su bile na kraćim jednodnevnim izletima.

Obavljena je redovna deratizacija i desinsekcija svih vrtića i dodatna desinsekcija protiv komaraca. I dalje se nastavlja s edukacijom o reciklaži i pravilnom odvajanju smeća. Ulaskom u sustav rada HACCP-a (analiza i kontrola kritičnih točaka), higijensko-sanitarni nadzor je pojačan i redovitiji. Pratila su se dnevna, tjedna i mjesečna čišćenja i uređenja. Održavane su koordinacije servir spremačica i nastavila redovna edukacija za što bolje sprovođenje sustava uz pomoć tima HACCP-a ZZJZ Pula, vrtića i dobavljača sredstava za čišćenje i dezinfekciju. Odrađena je i revizija HACCP sustava za dječje vrtiće. Obavljena je kontrola sanitarnog inspektora za pojedine područne vrtiće.

Nastavlja se s redovitim sistematskim pregledima djelatnika, zadanim u medicinskoj procjeni liječnika specijaliste rada. Obavljaju se redoviti sanitarni pregledi. Broj bolovanja u djelatnika je nešto povećan, ali procjena je da se povećao intenzitet brige za osobno zdravlje što karici dijete-odgajatelj-dijete daje pozitivnu notu.

Suradnja s vanjskim suradnicima je povećana i to u većem dijelu sa ZZJZ Pula, HES-om, DDD službom iz Pule u suradnji sa Gradom Umagom, djelatnicima Doma zdravlja ( stomatolog, pedijatar, liječnici opće i obiteljske medicine, specijalist medicine rada, ortoped, fizijatar), dobavljačima sredstava za čišćenje i dezinfekciju, s dobavljačima papirnatog materijala, dobavljačima namirnica, te u nastavku sa komunalnim poduzećem, ljekarnama i djelatnicima vešeraja Doma umirovljenika za potrebe generalnog pranja posteljine tijekom godine. Također se povećala suradnja s ostalim vrtićima u Istri putem zdravstvenih voditelja vrtića kao i odgajatelja i ostalih djelatnika, razmijenivši iskustva u radu.

Tijekom godine održavan je manji broj tematskih roditeljskih sastanaka za kvalitetniju brigu o zdravlju naše djece. Znatno je povećan broj individualnih razgovora sa roditeljima koji su nam pomagali u rješevanju postojećih situacija. Uvođenjem zdravstveno-informativnog listića nadamo se boljoj, bržoj i efikasnijoj suradnji sa roditeljima.

Stručno usavršavanje :

Poreč, 15.listopad 2015. „ 6. susret   povodom obilježavnja Svjetskog dana hrane „

Teme:   1. Celijaklija

 1. Predstavljanje knjige – slikovnice „ Bez glutena , molim „

Iskustva rada Udruge za skrb oboljelih od celijaklije

 1. Hitna stanja u pedijatriji s aspekta liječnika Zavoda za hitnu medicinu
 2. Mozak i pet osjetila
 3. Aktivnosti u zaštiti zdravlja predškolske djece u Dječjem vrtiću i jaslica

„ Radost“ Poreč

 

Umag, 10.12.2015. „Rana intervencija – djeca sa posebnim potrebama“ – edukacija Udruge Pružam ti ruku“

Rijeka, DV Drenova, 11.prosinac 2015. „ Tečaj trajne edukacije medicinskih sestara“

Teme: 1. Pretilost kod djece

 1. Antropometrijska mjerenja i standardi rasta i razvoja WHO
 2. Prevencija pretilosti u djece u vrtićima kroz zdravstveni odgoj

 

Poreč, 29.travnja , Konferencija „Zajedno s Vama do zdravlja“

Teme: 1. Preventivni program ZZJZIŽ i aktivnosti vezane za promicanje zdravlja

 1. Utjecaj tjelesne aktivnosti u primarnoj i sekundranoj prevenciji KVB
 2. Medicinska rekreacija starijih osoba u prevenciji KVB
 3. Vježbati i zdravi biti u 70+
 4. Utjecaj tjelesne aktivnosti na rast, razvoj i zdravlje školske djece
 5. Promocija sportske rekreacije
 6. Krosgeneracijski pregled programa zdrave prehrane u svrhu prevencije KVB
 7. Pozitivni učinci tjelesne aktivnosti na mentalno zdravlje

 

 1. ODGOJNO – OBRAZOVNI RAD

 

Osnovni cilj odgojno – obrazovnog rada naveden je u Godišnjem planu i programu Ustanove za pedagošku 2015/2016. godinu, a to je stvaranje uvjeta za skladan i potpun razvoj djetetove osobnosti, te osiguravanje jednakih uvjeta za svu djecu. Tijekom godine nastojali smo tako osigurati povoljne uvjete za cjelokupni rast i razvoj svakoga djeteta (tjelesni, spoznajni, socioemocionalni i duhovni), oblikovati doživljajima i predmetima bogatu sredinu koja će poticati dječju samostalnost i učenje kroz igru, poticati razvoj djeteta u skladu s osobnim potrebama i prilagođavati odgojno – obrazovni proces konkretnim potrebama, kreativno i fleksibilno koristiti potencijale u skupinama i izvan njih. U tom cilju slijedili smo polazišne osnove i metodologiju Programa Korak po Korak, te nastojali implementirati smjernice iz Nacionalnog kurikuluma za rani i predškolski odgoj i obrazovanje. Nastavilo se u pojedinim skupinama sa ISSA Pedagoškim standardima kao smjernicama za unošenje promjena i podizanje kvalitete rada odgojitelja jer ISSA Pedagoški standardi postavljaju kriterije kvalitete u sedam područja rada, kao i indikatore koji pokazuju jesu li standardi zadovoljeni. Planom i programom pojedinih razdoblja osim razvojnih zadaća te organizacijskih i materijalnih uvjeta koji se planiraju, tendencija je na sklopovima aktivnosti te na projektnom radu do kojih se dolazi različitim poticajima. Tijekom godine pažnja se posvetila blagdanima i obilježavanju značajnih dana

Tijekom godine nastojali smo obogaćivati odgojno obrazovni rad ponudivši djeci kazališne predstave i sudjelovanje na različitim manifestacijama u gradu Umagu i šire:

 1. 09. Obilježavanje hrvatskog olimpijskog dana
 2. 10. „Dobro se dobrim vraća“ (Produkcija Z)
 3. 10. Haloween u Umagu
 4. 12. „Zima u šumi duginih boja“ (predstava odgajatelja DV „Duga“
 5. 12. „Tri praščića“ (Lutkarski studio Kvak)
 6. 01. Maškarana povorka ulicama grada
 7. 03. „Grbovi grada Umaga“ u Muzeju grada Umaga
 8. 04. Obilježavanje Svjetskog dana svjesnosti o autizmu
 9. 04. Sajam sporta
 10. 04. Sajam cvijeća i Umag pleše
 11. 05. Olimpijada dječjih vrtića
 12. 05. Prezentacija projekta „Besede“ skupine „Loptice“ u Buzetu
 13. 05. Dan sv. Pelegrina
 14. 06. Završna priredba predškolaca

 

 

„Dobro se dobrim vraća“ (Produkcija Z)                                                                     Ježeva kućica u izvedbi djece iz PO „Cvrčak“

 

U većini odgojnih skupina pojačano su se provodile glazbene aktivnosti. Voditeljica se tijekom godine prilagođavala zahtjevima i specifičnostima skupina, što njen posao čini kompliciranijim (zbog različitih dobnih skupina, djece s posebnim potrebama, dislociranosti objekata…). Vrijednost uloženog truda ipak je dokazan zadovoljstvom djece brojnim usvojenim glazbenim sadržajima, te pozitivnom ocjenom odgajatelja.

U odgojno – obrazovnom radu skupina sudjelovale su i odgojiteljice pripravnice Severina Pranjić i Izabela Vučaj (završile svoj pripravnički staž u veljači 2016.), Inga Petrović (započela staž 12. 10. 2015), te Arnela Čokrlija, Sanela Hamzić, Tamara Pečurica i Erika Brkanac (započevši sa pripravničkim stažom u travnju 2016.)

Dvije skupine „Loptice“ i „Iskrići“ izradom projekata „Besede“ i „Igre našeg djetinjstva“ uključile su se u projekt Zavičajne nastave koji se u vrtićima IŽ održavao drugu godinu.

 

 

Ester Jedrejčić prezentira projekt                                                                           Tea Gavranić sa sudionicima turnira u pljočkanju iz skupine „Iskrići“

 

 

Suradnja s roditeljima i društvenim čimbenicima

 

Kvalitetan odgojno obrazovni rad odgojnih skupina nezamisliv je bez stalne i bogate suradnje sa roditeljima. Suradnja obitelji sa djelatnicima i okruženjem dječjeg vrtića započinje dolaskom roditelja na upise. Tijekom upisa, u razgovoru sa nekim od stručnih suradnika, roditelji ispunjavaju Inicijalni intervju, kojime upotpunjuju sliku o djetetu koje se upisuje u vrtić. Dobivene informacije služe kao osnova pri formiranju odgojnih skupina i kao osnovne informacije za odgojitelje koji primaju dijete u skupinu. Također razgovorom roditelja i stručnog suradnika pri ispunjavanju Inicijalnog intervjua, roditelj dobiva većinu potrebnih informacija prije polaska djeteta u vrtić.

Tijekom pedagoške godine brojnim oblicima suradnje s roditeljima nastojimo da suradnja između roditelja i djelatnika vrtića bude konstantna, raznolika, korisna i kvalitetna. Tome uvelike pridonose odgojitelji koji odabiru najbolje načine kako potaknuti roditelje da im usmjerenost na dječji vrtić ne bude teret već zadovoljstvo i potreba.

Većina roditelja pozvana je da se uključe u odgojno obrazovni proces, individualni rad, roditeljske sastanke, druženja s roditeljima, izlete ili svečanosti i posjećivanje kutića za roditelje. Roditelji se putem ovih oblika suradnje upoznaju sa dječjim vrtićem kao ustanovom odgoja i obrazovanja predškolske djece, sa dinamikom u skupini koju pohađa njihovo dijete, educirani su putem tematskih sastanaka ili aktivni u promišljanju vlastitog odgoja u radionicama, i uče od najranije dječje dobi igrati i veseliti se sa djetetom, na druženjima.

Neke od aktivnosti koje su se provodile zajedno sa roditeljima bile su:

 • radionice povodom Dana kruha, Božića, Maškara, Sajma cvijeća; eko akcije…;
 • predstave koje su reoditelji zajedno sa odgojiteljima pripremili za djecu povodom blagdana
 • posjete obiteljskim domaćinstvima, farmama i vinogradima;
 • posjete roditeljima na radnom mjestu (pekare, banke, marketi, policija, kozmetički salon…);
 • sportska i zabavna druženja sa roditeljima;
 • ogledni sati sporta za roditelje djece u sportskim skupinama;
 • izleti s roditeljima
 • ciklus radionica za roditelje najmlađe djece „Rastimo zajedno“
 • Ciklus radionica sa očevima (Pilot projekt)
 • Ciklus radionica „Rastimo zajedno plus“ za roditelje djece s teškoćama
 • Dan otvorenih vrata

 

Rastimo zajedno                                                                                       Rastimo zajedno sa očevima

 

Kao bitna zadaća u podrućju suradnje s društvenim čimbenicima permanentno je otvaranje vrtića prema društvenoj zajednici i povezivanje dječjeg vrtića sa većim brojem čimbenika u društvenoj sredini i šire.

Tijekom godine dječji vrtić nastoji održavati kvalitetnu suradnju sa čimbenicima iz neposrednog okruženja, a skupine prema programu rada ili posredstvom roditelja različitih zanimanja, ostvaruju brojne kontakte posjećujući u svojoj okolini različite ustanove, sportske objekte, banke, trgovine, putničke agencije, pekare, uljare, stomatologa… , a koji svojim sadržajem mogu kvalitetno unaprijediti rad skupina i upotpuniti saznanja o odabranoj temi trenutnog interesa ili istraživanja.

Važan oblik povezanosti sa društvenom zajednicom čini redovito održavanje web stranice, o čemu brine pedagoginja. Sve važne informacije o aktivnostima u vrtiću u obliku kratke vijesti prenose se na web stranicu. Ali ne samo to, već se objavljuju i svi novo doneseni akti, natječaji, obavijesti za roditelje i sl. Sve koji su zainteresirani redovito upućujemo da informacije potraže na www.duga-vrtic.hr

 

 

Suradnja sa društvenom zajednicom se provodila na više načina, a neki od njih jesu:

 • posjete vatrogascima,
 • posjeta policijskoj stanici Umag,
 • odlazak u zubnu ambulantu Doma zdravlja Umag,
 • posjete pekarama,
 • posjete Muzeju grada Umaga
 • suradnja s galerijom Marin
 • posjete Gradskoj knjižnici i Učilištu,
 • posjete banci, pošti,
 • posjete Gradu Umagu,
 • posjete osnovnoj školi
 • izleti vlakićem u Katoro, posjeta aquariumu u Umagu, posjeta crkvici sv. Pelegrina

 

Tijekom godine skupine su organizirale više izleta:

– Ravascletto (zimovanje 19. 03. . 24. 03. 2016.)

– Rovinj

– Brijuni, Feštinsko kraljevstvo

– Roč, Istarske toplice

– Pazin Dani meda

 

Stručno usavršavanje odgojnih djelatnika

 

Početkom pedagoške godine sastavljen je okvirni plan stručnog usavršavanja, koji obuhvaća popis najnovije stručne literature, stručne skupove izvan i ponuđene radionice unutar ustanove, te plan rada Odgojiteljskog vijeća. Odgojitelji i stručni suradnici se prema vlastitom interesu i trenutno raspoloživim edukacijama, odlučuju za neki od oblika stručnog usavršavanja i na taj način stvaraju osobni plan stručnog usavršavanja. Temama stručnoga usavršavanja nastojimo konstantno raditi na jačanju stručne kompetencije djelatnika.

Tijekom pedagoške godine, prema Katalogu stručnog usavršavanja, ponuđen je ne velik broj tema za stručno usavršavanje, ali prema interesu odgojitelja odazvali smo se na:

Listopad:

– Nepoželjna dječja ponašanja u vrtiću – izazovi odgajatelja (AZOO, Pula)

Studeni:

– Razvojne mape temelj partnerskih odnosa roditelja i odgojitelja (AZOO, Fažana)

Prosinac:

 • Djeca s teškoćama autističnog spektra (AZOO, Rijeka)
 • Rana intervencija (Udruga Pružam ti ruku, Umag)

Siječanj:

 • Regionalni susret Rastimo zajedno (AZOO, Rijeka)

Veljača:

 • Konferencija Rastimo zajedno (AZOO, Daruvar)
 • Edukacija za odgojitelje pripravnike i mentore (AZOO, Medulin)
 • Konferencija: Ciljana podrška roditeljstvu (Obiteljski centar, Pazin)
 • Primjena senzorno – integracijske pedagogije u radu s djecom (Udruga Pružam ti ruku, Umag)

Ožujak:

 • Primjena glazbenih aktivnosti u radu s djecom rane i predškolske dobi (AZOO, Medulin)

Travanj:

 • Djeca s teškoćama iz autističnog spektra, Rano prepoznavanje autizma i djelovanje (AZOO, Rijeka)
 • Dani predškolskog odgoja Medulin (DV Medulin, AZOO, Medulin)
 • Primjena glazbenih aktivnosti u radu s djecom rane i predškolske dobi (AZOO, Rovinj)

Svibanj:

 • Okrugli stol: Djeca s teškoćama u razvoju (Udruga Pružam ti ruku, Umag)
 • Prezentacija projekta zavičajne nastave (IŽ, Buzet)

Rujan – lipanj:

 • Supervizijski susreti iz programa Rastimo zajedno

Prema Planu stručnog usavršavanja održane sui radionice i predavanja u našem vrtiću:

 • Zajednica učenja (tijekom godine) – nastala iz potrebe da se profesionaloci zaposleni u vrtiću okupljaju u zajednici koja im daje potporu, radi učenja i promišljanja prethodno stečenih znanja. Vodile su je educirane voditeljice: pedagog Barbara Mikluš i odgajateljice Nena Martinović i Branka Grgantov. Svrha kvalitetnog profesionalnog rada u Zajednici učenja je da odgajatelji postanu svjesni svojih jakih strana i profesionalnih slabosti, da razumiju što je kvalitetna praksa te da budu motivirani na neophodne promjene u poučavanju; održana 21 radionica u 3 grupe odgojitelja
 • Psihodrama, voditeljica Suzana Đurić, defektolog (tijekom godine)
 • Radionice o komunikaciji sa roditeljima, voditeljica stručni suradnik psiholog Josipa Kuretić
 • Radionice sa pripravnicima i mentorima unutar DV „Duga“, voditeljica stručni suradnik psiholog Josipa Kuretić
 • Glazbene radionice, voditeljica Đurđica Maros, odgojiteljica

Individno stručno usavršavanje djelatnika čini stalni rad na temama iz područja koje je odabrano kao područje posebnog stručnog interesa, kroz permanentno praćenje stručne literature i periodike iz biblioteke vrtića koja se redovito obnavlja i koju čini veliki broj naslova koji su stalno na raspolaganju.

 

 1. IZVJEŠĆE O RADU STRUČNOG SURADNIKA – PSIHOLOGA

 

U skladu s Godišnjim planom i programom rada stručnog suradnika psihologa za 2015./2016. pedagošku godinu, ostvarene su planirane zadaće i poslovi psihologa.

 1. NEPOSREDNI RAD S ODGAJATELJIMA

Temelj suradnje s djecom, odgajateljima i roditeljima ove pedagoške godine bili su redoviti svakodnevni obilasci odgojno-obrazovnih skupina. S obzirom na podjelu rada u Dječjem vrtiću i jaslicama ”Duga ” i Talijanskom dječjem vrtiću Girotondo, uglavnom je praćen planirani raspored rada po objektima: ponedjeljkom i petkom boravila sam u Centralnom vrtiću, utorkom u područnim objektima Bambi ili Maslačak, srijedom u područnim objektima Petar Pan ili Cvrčak, četvrtkom u područnim objektima Girasole i Mali princ, a petkom u Centralnom vrtiću ili područnim objektima Babići ili Bašanija. Do odstupanja u planiranim posjetima dolazilo je zbog različitih potreba odgojno-obrazovnih skupina.

Svrha obilazaka skupina bili su uvidi u odgojno-obrazovni rad odgajatelja, najčešće s obzirom na djecu s posebnim potrebama i nepoželjna ponašanja. U skladu s bitnom zadaćom, u šest odgojno-obrazovnih skupina pokrenut je postupak unapređenja prostorno-materijalnog, vremenskog i komunikacijskog konteksta za rad s djecom koja iskazuju nepoželjna ponašanja. S obzirom na specifične situacije, pokrenut je plan postupanja za intervenciju s nepoželjnim dječjim ponašanja koji je uključivao funkcionalnu analizu ponašanja, uvođenje promjena u odgojno-obrazovnom radu, osmišljanje i provođenje suradnje s roditeljima.

Svakodnevno su održavane kontinuirane konzultacije s odgajateljima, s ciljem razmjene relevantnih informacija o djetetu, razmjene smjernica za opažanje i praćenje razvoja djece, njihovog napretka i postignuća. Bitan dio suradnje odnosio se na edukacijsko-suportivni rad pri utvrđivanju i osmišljavanju načina za zadovoljavanje specifičnih razvojnih i odgojno-obrazovnih potreba djece, planiranje razvojnih zadaća i osmišljavanje strategija za podržavanje i poticanje razvoja djeteta, prevencije emocionalnih teškoća i nepoželjnih ponašanja te planiranje i provedbu zajedničkih intervencija u kriznim situacijama. Ovo se posebice odnosilo na djecu s teškoćama u razvoju. Ove pedagoške godine održane su tri koordinacije asistenata i odgajatelja djece s posebnim potrebama na kojima su u suradnji sa edukacijskom rehabilitatoricom, logopedom i psihologom planirali i postavljali razvojne zadaće za djecu s teškoćama u razvoju te pratili njihov napredak.

Pokazala se velika potreba za redovnim praćenjem odgojno-obrazovnih skupina i odgojno-obrazovnog rada odgajatelja od strane svih članova stručnog tima, zbog praćenja zadovoljavanja potreba djece te osiguravanja podrške odgajateljima pri istom. Ovo je posebice je bitno zbog velikih razlika u kvaliteti odgojno-obrazovnog rada u pojedinim odgojno-obrazovnim skupinama.U tu svrhu, redovito sam davala kritičke povratne informacije, poticala sam kvalitetne odgajatelje na razmišljanje o napredovanju u struci te osmišljavanju i provođenju stručnih usavršavanja za druge odgajatelje na razini vrtića.

Također, bitno je napomenuti da su dvije vrtićke skupine boravile u neprimjereno malim sobama dnevnog boravka. Ovi su odgajatelji maksimalno iskoristili i organizirali dostupan prostor, a sljedeće pedagoške godine planira se osigurati im kvalitetne prostorne uvjete. Smatram da je potrebno što prije unaprijediti odgojno-obrazovnu praksu, prvenstveno redovitim timskim planiranjima na razini područnih objekata, redovnim obilascima skupina od strane svih stručnih suradnika, uvođenjem dobno mješovitih skupina te uključivanjem cijelog stručnog tima u poticanje suvremenog odgojno-obrazovnog rada koji se temelji na suvremenim shvaćanjima djeteta i djetinjstva i koji je u skladu s ”Nacionalnim kurikulumom za predškolski odgoj i obrazovanje”.

Posebnu pažnju posvetila sam praćenju odgojno-obrazovnog rada sedam odgajatelja pripravnika. Smatram da treba raditi na unaprjeđenju kvalitete procesa pripravništva i mentorstva u vrtiću. Prvenstveno, smatram da trebalo planirati praćenje odgojno-obrazovnog rada pripravnika u svim dijelovima dana te suradnji s roditeljima. Na ovaj način, članovi Povjerenstva za stažiranje stekli bi sliku o različitim kompetencijama i vještinama pripravnika. Također, predlažem da se u praćenje pripravnika uključe svi članovi stručnog tima, kako bi pripravnik dobio cjelovitu povratnu informaciju. Kako bi osigurali kvalitetu povratne informacije, predlažem osmišljanje obrasca za praćenje odgojno-obrazovnog rada pripravnika kako bi pripravnicima bili jasniji indikatori kvalitete odgojno-obrazovnog rada te kako se ne bi ponovno dogodilo da pripravnica tek nakon 8 mjeseci stažiranja dobije prvu negativnu kritičku povratnu informaciju. Ovakav obrazac bio bi kvalitetan materijal pri davanju povratne informacije nakon uvida u rad pripravnika. Smatram da bi i sam proces davanja povratne informacije nakon uvida trebao biti strukturiraniji, te uključivati dijalog između pripravnika, mentora i članova Povjerenstva za stažiranje, s naglaskom na samorefleksiju pripravnika i refleksiju odgajatelja pripravnika i mentora.

S ciljem unapređenja procesa mentorstva i stažiranja u Dječjem vrtiću ”Duga” Umag i Talijanskom dječjem vrtiću Girotondo, pokrenut je ciklus radionica namijenjen odgajateljima pripravnicima i njihovim mentorima. Ciklus se sastojao od 4 radionice za mentore i pripravnike, te dodatne radionice za pripravnike i dodatne radionice za mentore. Cilj radionica bilo je uvježbati korištenje materijala koji će odgajateljima pomoći pri ostvarenju ciljeva mentorstva i stažiranja te omogućiti razmjenu iskustva i otvoreni razgovor o zajedničkom radu i odnosu. Na ciklusu je sudjelovalo sveukupno 12 odgajatelja mentora i pripravnika (9 iz Dječjeg vrtića i jaslica ”Duga” i 3 iz Talijanskog dječjeg vrtića Girotondo).

Kao što se može vidjeti iz Tablice 1., sudionici procjenjuju da se radi o izuzetno aktualnim temama. Vrlo su zadovoljni dinamikom, vođenjem i organizacijom radionica. Radionice su ostavile odličan opći utisak. Sudionici procjenjuju da je u potpunosti ostvarena svrha edukacije te da je sadržaj izuzetno primjenjiv.

Tablica 1. Evaluacije radionica ”Praktikum za mentore i pripravnike”

M SD
Aktualnost 4.95 .21
Primjenjivost 4.98 .15
Dinamika 4.79 .41
Vođenje i organizacija 4.93 .34
Ostvarenje svrhe 4.98 .15
Opći utisak 4.93 .26

Sudionici navode kako će primijeniti ideje, savjete i konkretne upute za zajednički rad mentora i pripravnika te prema njima unapređivati zajednički odnos. Izrazili su želju za nastavkom radionica. S obzirom na dobivene prijedloge, predlažem nastavak radionica u obliku sastanaka grupa podrške za mentore, a čije će vodstvo preuzeti odgajatelji mentori.

U sklopu Praktikuma za mentore i pripravnike, dvije odgajateljice održale su dodatnu radionicu za pripravnike. Cilj radionice bilo je utvrditi karakteristike aktivnog pripravnika i dobrog poticaja te dobiti ideje o osmišljavanju poticaja. Na radionici je sudjelovalo 6 odgajatelja pripravnika (5 iz Dječjeg vrtića i jaslica ”Duga” i jedan iz Talijanskog dječjeg vrtića Girotondo). Kao što se može vidjeti iz Tablice 2., odgajatelji pripravnici procjenjuju da se radi o vrlo aktualnoj temi. Smatraju da će u potpunosti moći primijeniti sadržaje s radionice, a isto potvrđuje 5 odgajatelja koji pišu kako će u svom radu primijeniti sve savjete, pogotovo vezane uz ideje za osmišljavanje poticaja. Vrlo su zadovoljni dinamikom, vođenjem i organizacijom usavršavanja. Pri tome valja napomenuti kako dva odgajatelja pod primjedbama napominju kako je radionica trajala predugo. Radionica je ostavila vrlo dobar opći utisak. Smatraju da je u potpunosti ostvarena svrha edukacije.

Tablica 2. Procjene sudionika

Aspekt M SD
Aktualnost sadržaja 4.80 .45
Primjenjivost sadržaja 5 0
Dinamika edukacije 4.40 .55
Vođenje i organizacija 4.40 .89
Ostvarenje svrhe edukacije 5 0
Opći utisak 4.60 .55

S obzirom na uspjeh radionice, predlažem nastavak ovakvog strukturiranog stručnog usavršavanja za odgajatelje pripravnice koje će pokriti bitne teme koje odgajatelji pripravnici trebaju savladati tijekom stručnog osposobljavanja (poput: aktivan pripravnik, indikatori kvalitete odgojno-obrazovnog rada, planiranje i dokumentiranje, prostorno-materijalni kontekst, suradnja s roditeljima, rad s djecom s posebnim potrebama), a koja će voditi odgajatelji koji su kvalitetni praktičari. Potrebno je evaluirati i funkciju pripravnika kao asistenata djeci s posebnim potrebama.

S obzirom na ukazane potrebe odgajatelja, a u svrhu unapređenja interakcije i komunikacije te uspostavljanja partnerskih odnosa s roditeljima, organizirala sam stručno usavršavanje za odgajatelje ”Komunikacija s roditeljima”. Cilj radionica bilo je usavršiti komunikacijske vještine i vještine planiranja koje će odgajateljima pomoći u unaprjeđenju kvalitete suradnje s roditeljima, posebice na individualnim informacijama. Zbog velikog interesa, radionica je održana u tri termina: 30.11. (sudjelovalo 13 odgajatelja), 7.12. (sudjelovalo 14 odgajatelja) i 14.12.2015. (sudjelovalo 11 odgajatelja). Na radionici je sudjelovalo ukupno 38 odgajatelja, 27 iz Dječjeg vrtića i jaslica ”Duga” i 11 iz Talijanskog dječjeg vrtića Girotondo. Na radionici smo se bavili preprekama u suradnji s roditeljima, njegovanjem odnosa, planiranjem razgovora s roditeljima i komunikacijskim vještinama. Također, odgajatelji su iznosili konkretne teškoće na koje nailaze u suradnji s roditeljima te su dobili savjete i prijedloge za unaprjeđenje iste. Sudionici su nakon radionice mogli prepoznati i prihvatiti moguće prepreke u suradnji s roditeljima, uvažiti različite potrebe i očekivanja roditelja te prema njima prilagoditi i planirati svoj pristup, prepoznati važnost njegovanja odnosa, demonstrirati i koristiti komunikacijske vještine (ja poruke, aktivno slušanje), planirati i organizirati razgovor s roditeljima koristeći komunikacijske vještine i obrazac strukture planiranja i tijeka razgovora. U Tablici 3. prikazane su aritmetičke sredine i standardne devijacije evaluacije pojedinih aspekata radionice. Kao što se može vidjeti, odgajatelji su bili vrlo zadovoljni svim aspektima radionice. Primjedbi nije bilo. 70% odgajatelja predložilo je daljnji nastavak edukacije. 92% odgajatelja navelo je da će u svom radu napraviti promjene i primijeniti znanja i vještine stečene na radionici. Nakon radionice, pratila sam napredak suradnje s roditeljima, sudjelovala u zajedničkom planiranju individualnih informacija i provođenju istih.

Tablica 3. Evaluacija radionice ”Komunikacija s roditeljima”

Aspekt M SD
Aktualnost sadržaja 4.97 .16
Primjenjivost sadržaja 4.92 .28
Dinamika edukacije 4.76 .49
Vođenje i organizacija 5 .0
Ostvarenje svrhe edukacije 4.89 .31
Opći utisak 4.92 .28

Od odgajatelja je dobivena povratna informacija kako im je potreban ovakav oblik stručnih usavršavanja na kojem mogu slobodno iznijeti probleme na koje nailaze u svom odgojno-obrazovnom radu te odmah dobiti podršku i savjete. Smatram da upravo ovakvi oblici stručnog usavršavanja čine vrtić zajednicom koja uči kroz izravnu sustručnjačku podršku. U tu svrhu smatram da je potrebno motivirati odgajatelje koji su kvalitetni praktičari kako bi i oni osmišljavali slična stručna usavršavanja. Ponudom različitih stručnih usavršavanja, odgajateljima bi bio ponuđen izbor te ne bi bili primorani pohađati stručna usavršavanja za koja smatraju da ne doprinose njihovom profesionalnom razvoju.

 1. NEPOSREDNI RAD S DJECOM

Tijekom rujna i listopada pratila sam prilagodbu novoupisane djece, posebice u jaslicama i u skupini u kojoj je organizirana inkluzija djece polaznika programa predškole u trajanju od 250 sati. Primijećena su tri slučaja otežane prilagodbe, za koje je bila potrebna intervencija.

Također, pokrenut je opservacijski postupak za 57 djece, što je uključivalo djecu s različitim posebnim potrebama (od prolaznih posebnih potreba do teškoća u razvoju) te djecu čiji su roditelji izrazili interes za prijevremenim upisom ili odgodom polaska u prvi razred osnovne škole. Opservacija u odgojno-obrazovnoj skupini bila je temelj za procjenu i praćenje psihomotornog, kognitivnog, spoznajnog i socio-emocionalnog razvoja djeteta, identifikaciju individualnih razvojnih potreba djeteta te identifikaciju djece s posebnim potrebama.

U individualni rad sa psihologom u vrtiću ove pedagoške godine bilo je uključeno 45 djece. Pri tome se izuzetno važnom pokazala suradnja s roditeljima i odgajateljima (pri prikupljanju anamnestičkih podataka te nastavku rada s djetetom). Odgajatelji su bili ključni čimbenici suradnje za postavljanje razvojnih zadaća za djecu s posebnim potrebama te detaljno praćenje njihovog psihofizičkog razvoja i napretka.

 1. SURADNJA S RODITELJIMA

Kako bi mogli primjereno reagirati na individualne i razvojne potrebe djeteta te osigurati potporu njegovom cjelovitom razvoju od izuzetne je važnosti kontinuirana suradnja s roditeljima. U tu svrhu, ponedjeljkom je djelovalo savjetovalište, kojem su mogli pristupiti svi roditelji i djelatnici vrtića. Ove pedagoške godine održana su 72 savjetodavna susreta. Roditelji su, uz savjetovanje, redovito informirani o rezultatima praćenja i psihološke procjene djeteta.

Također, suradnja s roditeljima odvijala se i na razini odgojno-obrazovnih skupina kroz radionice i predavanja. U šest odgojno-obrazovnih skupina održano je 7 radionica ”Postavljanje pravila i granica” na kojima su roditelji dobili informacije o odgojnim i disciplinskim postupcima, dijelili iskustva i dobili podršku i savjetovanje za konkretne teškoće na koje nailaze. U pet skupina održano je predavanje ”Spremnost za školu” na kojem su roditelji dobili informacije o različitim aspektima spremnost za školu, te, prema upitniku, procijenili koja su to područja koja trebaju ojačati te dobili savjetovanje o jačanju pojedinih kompetencija djeteta. U jednoj skupini održana je radionica ”Odvikavanje od pelena”, na kojoj su roditelji dobili informacije o znakovima spremnosti za odvikavanje, te savjete za cijeli proces te za specifičnosti njihovog djeteta.

 1. SURADNJA SA STRUČNIM TIMOM

Tijekom pedagoške godine redovito sam održavala koordinacije i konzultacije s edukacijskom rehabilitatoricom i logopedinjom. Po potrebi, za pojedine slučajeve, surađivala sam sa zdravstvenom voditeljicom i pedagoginjom. Nije bilo redovitih planiranih koordinacija stručnog tima s ravnateljicom, već su se sastanci odvijali prema potrebi,tijekom godine ih je bilo 10. Koordinacija cijelog stručnog tima s ravnateljicom i pravnicom održana je za potrebe upisa u vrtić te nakon upisa u svrhu formiranja skupina i predlaganja promjena u procesu upisa. Smatram da je izuzetno bitna kontinuirana koordinacija rada cijelog stručnog tima, posebice kako odgajatelji ne bi dobivali različite upute od članova stručnog tima. Ravnateljica je redovito obavještavana o poslovima psihologa kroz mjesečna izvješća.

 1. SURADNJA S VANJSKIM ČIMBENICIMA

Po potrebi, surađivala sam s različitim udrugama, stručnim, strukovnim, odgojno-obrazovnim i ustanovama socijalne skrbi.

Sudjelovala sam na dva okrugla stola udruge ”Pružam ti ruku”. U svrhu koordinacije stručnjaka kod kojih su djeca s posebnim potrebama uključena u individualni rad, a u vezi spremnosti i polaska u školu, održana su dva sastanka stručnih djelatnika Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda, stručnih djelatnika predškolskih ustanova sa područja sjeverozapadne Istre i predstavnika povjerenstva za upise u školu.

Po potrebi, a na zahtjev roditelja, izdavanja su mišljenja o psihofizičkom stanju djeteta za potrebe psihodijagnostičkih postupaka izvan vrtića. Izdana je jedna prijava sumnje na zlostavljanje i zanemarivanje Centru za socijalni skrb, te je na njihov upit izdano i jedno mišljenje o djetetu. U svrhu upisa u školu izdavana su mišljenja o psihofizičkom stanju djeteta za djecu čiji su roditelji zainteresirani za prijevremene upise i odgodu upisa u prvi razred.

U suradnji s osnovnom školom, planirani i održani su posjeti školi i roditeljski sastanak za upise u školu. Školski obveznici iz sedam odgojno-obrazovnih skupina posjetili su školu i prvi razred. Nakon posjeta ispunili su evaluacijske listiće. Kao što se može vidjeti iz Tablice 2., odgajatelji su prosječno zadovoljni posjetom školi, a vrlo su zadovoljni posjetom prvom razredu. Vezano uz posjet školi, odgajatelji su posebno napomenuli hladan doček i neprilagođenost sadržaja djeci predškolske dobi. Predlažu djeci omogućiti aktivno sudjelovanje i postavljanje pitanja te pripaziti na interakciju i komunikaciju s djecom. Vezano uz posjet prvom razredu, tri skupine navode kako je u potpunosti zaboravljeno da dolaze te nisu dočekani. Međutim, puno pohvaljuju pojedine učiteljice koje su predškolskoj djeci omogućile aktivno sudjelovanje i interakciju s učenicima i učiteljicom.

Tablica 2. Evaluacija suradnje sa školom

  Posjet školi Posjet prvom razredu
  M SD M SD
Doček 3.14 1.68 3.44 1.87
Aktivno sudjelovanje djece 3.71 .95 3.89 1.36
Primjerenost sadržaja 3.57 1.40 4.11 1.17
Primjerenost komunikacije 3.43 1.40 4.67 .71
Ostvarenje svrhe 3.29 1.25 4.44 .73
Opći utisak 3.14 1.21 4.44 1.01

 

 1. OSTALI POSLOVI

Uz navedeno, planirala sam i pripremala svoj rad, počevši od Godišnjeg plana i programa rada stručnog suradnika psihologa i priprema za rad. Redovito sam vodila pedagošku dokumentaciju: dosjee djece, mjesečna izvješća, bilješke nakon koordinacija, konzultacija, individualnih informacija i uvida u odgojno-obrazovni rad. Po potrebi, osmišljane su i izrađivane skale za praćenje razvoja djeteta, različiti upitnici, materijali za stručna usavršavanja odgajatelja, obavijesti, letci i brošure za roditelje.

Sudjelovala sam u procesu upisa u vrtić: prikupljanju i provjeri dokumentacije od roditelja, provođenje inicijalnih razgovora s roditeljima novoupisane djece, proces formiranja skupina. Smatram da u procesu formiranja skupina, svi stručni suradnici moraju imati ravnopravni udio, posebice stručnjaci koji poznaju potrebe pojedinih skupina i pojedine djece te stručnjaci edukacijsko-rehabilitacijskog profila koji najbolje mogu procijeniti uvjete i mogućnosti boravka djece s posebnim potrebama. Također, smatram da u samom procesu zaprimanja prijava roditelje zainteresirane za program predškole u trajanju od 250 sati ne bi trebalo toliko poticati na redovni upis.

Kontinuirano sam se stručno usavršavala. Uz čitanje relevantne stručne literature, prisustvovala sam na tri odgajateljska vijeća Dječjeg vrtića i jaslica ”Duga” Umag. Prisustvovala sam predavanju Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda ”Rana intervencija”. Sudjelovala sam na sastanku sekcije predškolskih psihologa Primorsko-goranske županije. Položila sam stručni ispit Agencije za odgoj i obrazovanje za stručne suradnike psihologe u dječjim vrtićima. Pohađala sam i položila ispit tečaja talijanskog jezika A1 na pučkom otvorenom učilištu ”Ante Babić” Umag. Pohađam edukaciju ”Priča koja pomaže po Lessac metodi za inkluzivne zajednice”. Završila sam edukaciju ”Tugovanje i gubitak – kako pomoći”, edukaciju za rad na siguran način i zaštitu od požara. Sudjelovala sam na stručnoj konferenciji ”Ciljana podrška roditeljstvu” i stručnom skupu ”Suvremeni modeli rada u dječjem vrtiću i kompetencije odgojitelja”, u sklopu koje sam prezentirala i objavila stručni rad ”Samoefikasnost i kompetencije idealnog odgajatelja mentora”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. IZVJEŠĆE O RADU STRUČNOG SURADNIKA – REHABILITATORA

 

Tokom pedagoške godine 2015/2016 u kontinuitetu se radilo sa 13-tero djece s TUR koja su

posjedovala svu potrebitu liječničku dokumentaciju. Djeca su bila starosne dobi od 4 do 6 godina.

Radilo se najviše o dg. autističnog spektra,nerazvijeni govor,afazija,poremećaj pažnje i koncentracije.

 

Rehabilitacijski rad se bazirao na procjeni i poticanju motoričko – perceptivnih i govornih sposobnosti što je uključivalo; senzoriku – opću motoriku tijela -slušnu percepciju -vidnu percepciju-vidno razlučivanje-vidno pamćenje i vidno prostornu orijentaciju.

U radu sa djecom korištena su didaktička sredstva, auditivna sredstva i vježbe fine motorike.

 

Djeca su praćena kroz liste procjena ponašanja. Za svako je dijete izrađen IOOP koji se primjenjivao u svakodnevnom radu , kako grupnom tako i individualnom. Shodno tome i ove pedagoške godine održane su tri koordinacije sa asistentima i odgajateljima djece s TUR kao- Grupe podrške- na kojima smo u suradnji sa, logopedom i psihologom planirali i postavljali razvojne zadaće za djecu s TUR te pratili njihov napredak ili stagniranje.

Na osnovu toga pokazala se potreba za redovnim praćenjem djece u odgojno-obrazovnim skupinama kao i rada odgajatelja i asistenta tj .pripravnika koji se teško snalaze u novim ulogama. Zbog toga smo definirali zadaće rada u skupini te praćenje. Svako dijete posjedovalo je svoj individualni dosje gdje su zabilježena sva praćenja i zapažanja kroz godinu.

 

Kod ostale djece s kojima se radilo primijećen je poremećaj u ponašanju uzrokovan vanjskim faktorima kao i psihosomatski poremećaji. Tu sam najviše radila na obiteljskim odnosima kroz individualne razgovore sa roditeljima, kao i sa odgojiteljima. Uključen je bio i stručni tim psiholog i logoped,sa kojima sam ove godine ostvarila odličnu suradnju i vidno napredovanje primijećeno je ne samo kod djece, roditelja nego i kod odgojitelja,kojima je to puno značilo.

 

Pošto radim za dvije ustanove Dječji vrtić i jaslice ”Duga ” i Talijanski dječji vrtić i jaslice „Girotondo“, uglavnom sam uspijevala pratiti planirani raspored rada po objektima. Prioritet su imali objekti sa djecom kojima je bila potrebna stručna pomoć, ali veći dio individualnog rada se odvijao u Centralnom vrtiću zbog boljih uvjeta rada i prostora. Također je u Centralnom vrtiću bilo smješteno više predškolaca i djece s TUR.

 

Tokom pedagoške godine u popodnevnim satima provodila se individualna i grupna psiho terapija za djecu i to kroz radionice psihodrame kao oblik grupne terapije ,a „Play terapija“i „Winnicottove škrabalice“ primjenjivale su se u individualnoj terapiji. Odrađene su dvije psihodramske grupe; u prvom i drugom polugodištu. Ukupno je bilo uključeno 12-stero djece. Svaka grupa je imala po 10 susreta. Djeca su jako dobro reagirala na terapiju te brzo otpustila poteškoće zbog kojih su i došli.

Kroz Play i Winnicott terapiju prošlo je 10-tero djece. Za svako dijete potrebno je minimalno 3-5 dolazaka da bi se postigli rezultati. Prije i nakon odrađenih susreta bilo je potrebno individualno razgovarati sa roditeljima o promjenama koje su nastupile i zbog kojih su došli i dati im eventualne upute za daljnje postupanje prema djetetu.

 

Kako za djecu tako su i odgojitelji imali radionice iz „ Psihodrame“ .

4 psihodramske grupe koje već petu godinu za redom nastavljaju sa radom. Sa svakom grupom održane su po 2 radionice u toku godine.

 

Suradnja s vanjskim čimbenicima bila je usmjerena na različite udruge,medicinske ustanove,Grad Umag, MUP, pravobraniteljicu za djecu kao i s ustanovama socijalne skrbi.

Sudjelovala sam na dva okrugla stola koje je organizirao Grad Umag zajedno sa udrugom ”Pružam ti ruku” pod nazivom „Pitanje osoba sa TUR i osoba sa invaliditetom,nisu pitanja liječenja i socijalne pomoći već su to pitanja ljudskih prava“/7.10.2015./ i „Djeca s teškoćama u razvoju u odgojno-obrazovnim ustanova“/23.5.2016/

 

U svrhu koordinacije stručnjaka kod kojih su djeca s posebnim potrebama uključena u individualni rad, a u vezi spremnosti i polaska u školu, održana su dva sastanka stručnih djelatnika Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda, (u Poreču i Puli) stručnih suradnika predškolskih ustanova sa područja sjeverozapadne Istre i predstavnika povjerenstva za upise u školu. Shodno tome održane su tokom godine tri „Grupe podrške“ s odgojiteljima i asistentima „Duga“ i „Girotondo“ gdje su izrečene poteškoće koje se primjećuju u skupini i na osnovu toga sam izradila individualni plan i program za svako dijete.

 

Osim radionica za odgojitelje bile su i radionice za roditelje djece s poteškoćama u razvoju koje su trajale od rujna pa do lipnja 2016. Pod nazivom „Klub roditelja“ koji se održavao jedanput mjesečno kao nastavak radionica „Rastimo zajedno+“,sa različitim temama koje su većinom roditelji predlagali;Verbalna i neverbalna komunikacija, Pubertet, Tjeskoba, Različitost,Kako vidim svoje dijete za 10 god….itd.

14.11.2015. Bila sam prisutna na seminaru u Zagrebu „Rastimo zajedno+“ –supervizijski susret,a u veljači 2016.u Daruvarskim toplicama je održan Kongres“ Rastimo zajedno i rastimo zajedno+“na kojem sam također bila prisutna.

 

10.12.2015.održan je seminar o „Ranoj intervenciji u djetinjstvu“ u Gradskoj vijećnici gdje se raspravljalo o važnosti rane detekcije poteškoća kod djece i kako je terapiju potrebno započeti što ranije još u dojenačkoj dobi.

12.2.2016. u Puli je održana edukacija „Emocionalna inteligencija-poticanje pozitivnog razvoja djece putem emocionalnog opismenjavanja“

18.2.2016. U Pazinu je održan skup na temu:“Postajemo obitelj – CILJANA PODRŠKA RODITELJSTVU: SAVJETOVANJE I PROGRAMI ZA RODITELJE““na kojem sam izlagala temu „Klub roditelja“ također sam završila edukaciju ”Tugovanje i gubitak – kako pomoći”, edukaciju za rad na siguran način i zaštitu od požara koja je održana u Rijeci 16.4.2016.

 

Također sam bila sudionik II Konferencije iz Dječje psihodrame u Subotici u kolovozu 2015 gdje sam prezentirala jednu svoju radionicu pod naslovom „Dio mene mora umrijeti da bi oživio“ –Igrom do samo izlječenja-,kongres je bio dvojezičan zbog velikog broja učesnika mađarske inicijative dječjih psihoterapeuta iz Budimpešte.

 

Bila sam prisutna na dva odgojiteljska vijeća, na kojima se raspravljalo o tekućoj problematici vrtića, planovima i projektima i tokom godine održane su tri koordinacije cijelog stručnog tima sa ravnateljicom,a individualne konzultacije sa ravnateljicom bile su u više navrata ovisno o problematici.

Ove godine naručila sam nešto malo didaktike dok literaturu nisam obnavljala niti rekvizite koji su potrebni za psihodramu kao potrošni materijal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. IZVJEŠĆE O RADU STRUČNOG SURADNIKA – LOGOPEDA

 

Logopedski rad započeo je 26. listopada 2015. Početno razdoblje proteklo je u pripremi didaktičkog materijala te organizaciji i pripremi trijažnog ispitivanja govora te pripremi za provođenje procjene i terapije govorno-jezičnih poremećaja.

U studenom 2015. provedeno je individualno trijažno ispitivanje jezično-govornog statusa predškolaca. Nakon prikupljanja podataka, slijedila je obrada podataka o trijažnim ispitivanjima te vođenje dokumentacije o djeci (evidencija procijenjene djece, evidencija djece s poremećajima jezično-govorne komunikacije). Na temelju podataka dobivenih trijažom, djeca koja su ukazivala na prisutnost teškoća govora, jezika i komunikacije dodatno su procijenjena. Na temelju procjene, odlučeno je kojoj je djeci potrebna logopedska terapija. Budući da je intervencija potrebna kod velikog broja djece, bilo je nužno odrediti listu prioriteta te u skladu s tim evidenciju djece obuhvaćene govornim vježbama.

Poslovi logopeda u odnosu na dijete podrazumijevali su praćenje komunikacijskog i jezično-govornog razvoja djece, osobito u djece s faktorima rizika u razvoju. Provodili su se terapijski postupci u djece s usporenim/nedovoljno razvijenim govorom, artikulacijsko-fonološkim poremećajima, posebnim jezičnim teškoćama, nerazvijenim ili nedovoljno razvijenim predvještinama čitanja, pisanja i matematike, poremećajima glasa, poremećajima ritma i tempa govora, djece s poremećajima autističnog spektra i poremećajima socijalne komunikacije. 2 djece pratilo se zbog sumnje na teškoće gutanja i žvakanja. Ciljevi logopedske terapije ovise o teškoćama i njihovoj etiologiji i simptomatologiji, a usmjereni su na razvoj interakcije i komunikacije, razvoj pažnje i slušne pažnje, razvoj receptivnog jezika i rječnika, razvoj ekspresivnog jezika na svim jezičnim sastavnicama, razvoj radnog pamćenja, razvoj fine motorike, grafomotorike i vizuomotoričke koordinacije te razvoj predmatematičkih vještina, kao i predvještina i vještina čitanja i pisanja.

Tijekom ped. god. 2015./2016. provedena je procjena govorno-jezičnog statusa kod 142 korisnika. Od toga 108 predškolaca, 16 djece u srednjoj dobnoj skupini, 12 djece u mlađoj vrtićkoj skupini te 6 djece u jasličkoj skupini. Trijažni je postupak proveden je među svim predškolcima, a procjena mlađe djece provodila se na temelju opservacije u skupini ili na zahtjev odgajatelja ili roditelja.

Logopedskom terapijom tijekom pedagoške godine bilo je obuhvaćeno 31 dijete predškolske dobi te 20 djece srednje vrtićke dobi. 8 djece koja su sudjelovala u terapiji kategorizirana su kao djeca s posebnim potrebama. Intervencija je bila indicirana kod većeg broja djece, ali zbog nedostatka vremena određena je lista prioriteta u dijagnostici i terapiji. Djeca koja nisu bila uključena u tretman, a pokazivala su određena odstupanja, redovito su opservirana i praćena u odgojnim skupinama.

Neposredni terapijski rad provodio se individualno ili u grupi. Logopedska terapija odvijala se jednom tjedno u trajanju od 30 minuta. Svaki ponedjeljak tretman se provodio u područnom objektu Mali princ, a ostalim radnim danima u centralnom objektu. U početku provedbe terapijskih postupaka rad se provodio isključivo individualno. Kako se govorno-jezični status korisnika poboljšavao, tako je bilo moguće pojedine korisnike uključivati u grupnu terapiju, vodeći računa o usklađivanju vrste i stupnja govorno-jezičnih teškoća. Nakon svake provedene individualne ili grupne terapije vodio se individualni dosje djeteta, s ciljem praćenja napretka.

Poslovi logopeda u odnosu na roditelje podrazumijevali su provođenje inicijalnih intervjua s roditeljima prilikom upisa nove djece u vrtić, prikupljanje anamnestičkih podataka o obitelji i djetetu kod kojega je uočena potreba za intervencijom, individualna edukacija roditelja u svrhu osvješćivanja potrebe poticanja jezično-govornog razvoja, upoznavanje roditelja s vrstom i stupnjem govorno-jezičnih poremećaja, mogućnostima i načinima otklanjanja ili ublažavanja posljedica na cjeloviti razvoj djeteta te savjetodavni i instruktivni rad s roditeljima u cilju podrške roditeljima u rehabilitaciji. Roditelji djece uključene u logopedski tretman dobivali su pisane naputke i vježbe za rad kod kuće.

Poslovi logopeda u odnosu na odgojitelje podrazumijevali su razmjenu informacija o jezično-govornom statusu djece i o funkcioniranju u odgojnoj skupini. Nadalje, suradnja s odgojiteljima odnosila se na dogovaranje, planiranje i stvaranje uvjeta za provođenje logopedske procjene i terapije, informiranje odgojitelja o djeci s jezično-govornim poremećajima koja su bila uključena u tretman, informiranje roditelja o provedenim logopedskim postupcima u skupini te upućivanje odgojitelja na stručnu literaturu. Tijekom pedagoške godine održane su grupe podrške za odgajatelje i asistente djece s posebnim potrebama u suradnji s edukacijskom rehabilitatoricom i psihologicom vrtića.

Poslovi logopeda u stručnom timu obuhvaćali su sudjelovanje u prijemu nove djece i u izradi zajedničkih smjernica stručno-razvojne službe za promicanje rada s djecom s posebnim potrebama i teškoćama u razvoju te informiranje članova stručnog tima o broju djece u logopedskoj terapiji, vrstama teškoća te oblicima pomoći. Stručni se tim periodično i po potrebi sastajao s ciljem razmjene informacija o

U skladu s planom i programom, uspostavljena je suradnja sa stručnjacima iz specijaliziranih ustanova u kojima se obavlja dijagnostika i terapija djece s jezično-govorim poremećajima, kao i suradnja i konzultacije s logopedima drugih dječjih vrtića. Nadalje, uspostavljena je suradnja s ORL stručnjacima KBC Sestre milosrdnice te s Centrom za rehabilitaciju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta s ciljem savjetovanja i interdisciplinarne razmjene informacija. Također treba spomenuti sudjelovanje na predavanju u sklopu projekta „Ranom intervencijom do sretnije budućnosti“ u organizaciji udruge Pružam ti ruku (10. prosinca 2015), kao i predavanje na temu „Primjena senzorno-integracijske pedagogije u radu s djecom“. Održala su se i dva sastanka stručnih suradnika s područja sjeverozapadne Istre vezano uz upis djece s posebnim potrebama u školu u Puli i Poreču, a održan je i okrugli stol na temu „Djeca s TUR u odgojno obrazovnim ustanovama“ 23. Svibnja 2016. u vijećnici grada Umaga. Od stručnog usavršavanja valja spomenuti i sudjelovanje na edukaciji za PPVT-III HR Peabody slikovni test rječnika koji služi kao mjera receptivnog (slušnog) poznavanja rječnika u organizaciji Naklade Slap.

 

 

 

 

 

 

 

8.      IZVJEŠĆE VODITELJA SPORTSKOG PROGRAMA

 

Realizacija sportskog programa

U pedagoškoj godini 2015/2016 u razvojni program obogaćen specifičnim sadržajima iz sporta, upisano je 80 djece u četiri sportske skupine (tri starije i jedna srednja) dva ili tri puta tjedno, a bile su uključene jedna starija jaslička i jedna mlađa skupina (jednom tjedno), i jedna mješovita skupina “Pčelice” iz Petrovije dva puta tjedno u centralnom vrtiću. U program je bila uključena i grupa “Vjeverice” iz Bašanije u popodnevnim satima jednom tjedno (četvrtkom). Prema programu s djecom su radili sportski trener i odgojiteljice. Rad sportskih skupina osim samih sudionika, pratio je i stručni tim vrtića.

 

 

Sadržaji i provedba programa

 

Rad sportskih skupina odvijao se dva ili tri puta tjedno, u trajanju od 40 min. u vremenskom periodu od 9.00 do 11.45 sati, najčešće u prostoru velike dvorane u Centralnom vrtiću, a kada je vrijeme to dopuštalo i u vanjskom dvorištu vrtića.

Planiranje rada provodilo se timski –odgojitelji, sportski voditelj i stručni tim zajedno.

Svaka grupa se individualno pripremala (presvlačenje u obuću i odjeću namijenjenu samo za sportske aktivnosti), sportski bi voditelj došao po skupinu i odveo ih u dvoranu na vježbanje.

Za područne odjele “Mali Princ”, “Maslačak”, “Bambi” i “Cvrčak” organizirali smo dva puta tjedno popodnevne sportske aktivnosti u trajanju od 45 minuta.

 

Sredinom rujna 2015. obilježili smo hrvatski olimpijski dan gdje su djeca sudjelovala u štafetnim i elementarnim igrama u dvorištu centralnog vrtića i crtala na temu sporta.

 

 

 

Krajem studenog 2015. sudjelovali smo na četvrtom humanitarnom turniru u odbojci povodom mjeseca borbe protiv ovisnosti.

Krajem ožujka 2016. u suradnji s dječjim vrtićem “Girotondo” organizirali smo zimovanje u Ravasclettu, u Italiji, u trajanju od 6 dana. Sudjelovalo je 95 djece od kojih 25 djece iz dječjeg vrtića “Girotondo” s tri odgojiteljice, 18 djece iz dječjeg vrtića “Duga” s tri odgojiteljice, 44 djece iz O.Š. “Marija i Lina” i T.O.Š “Galileo Galilei” iz Umaga i 8 djece iz dječjeg vrtića iz Buja.

 

Ravascletto 2016.

 

Sredinom travnja 2016. na umaškoj obali 40-tak djece sudjelovalo je u dječjoj utrci ” Ledo 1 milja Istre ” u sklopu najveće trail utrke u Hrvatskoj ” 100 milja Istre”. U tom period održavao se i tradicionalni sajam sporta gdje su se djeca upaznala s različitim sportovima i sportskim disciplinama (golf, jedrenje, ronjenje, stolni tenis…)

Početkom svibnja 2016. sudjelovali smo kao gledatelji na sportskim igrama mladih na Trgu slobode u Umagu, gdje su se djeca iz osnovnih škola iz Umaga natjecali u nogometu, graničaru i žongliranju lopte. Kao i svake godine sudjelovali smo na dječjoj Olimpijadi u Umagu, zauzeli prvo mjesto i sudjelovali na završnici Istarske županije u Rovinju.

U suradnji s dječjim vrtićem “Girotondo” organizirali smo školu plivanja koja je trajala dva tjedna, od 4. do 15. srpnja 2016., na pješčanoj plaži blizu hotela Sol Umag (Villa Rita). Sudjelovalo je 54 djece od kojih 29 iz dječjeg vrtića “Duga” i 25 iz dječjeg vrtića “Girotondo”, koju su vodila tri učitelja i šest odgojitelja.

 

Škola plivanja 2016.

 

Osnovne zadaće u provedbi programa bile su: razvoj osnovnih motoričkih sposobnosti, razvoj dječje samostalnosti, poticanje djeteta na suradnju i da slijedi zadane upute učitelja, formiranje pozitivnih stavova prema sportu.

 

Ovaj sportski program pomaže u prevenciji kardio-vaskularnih bolesti, deformiteta zglobova i kostiju, držanju ravnog položaja tijela da ne utječe na rast i razvoj djeteta, pomaže u razvoju unutarnjih organa, usporava umor kod djece.

Sadržaji rada tijekom godine isprepliću se sadržajima primarnog razvojnog programa,a činili su ga: različiti prirodni oblici kretanja, igre i tehnike sportskih disciplina. Izbor sadržaja uvijek je bio uvjetovan motoričkim mogućnostima svakog pojedinog djeteta.

 

Stručno usavršavanje

          Ove pedagoške godine sudjelovao sam na stručnom skupu u Gemoni, od 21. do 23. travnja 2016. Skup je bio namijenjen učiteljima razredne nastave, učiteljima i nastavnicima tjelesno-zdravstvene kulture osnovnih i srednjih škola talijanske nacionalne manjine Istarske i Primorsko-goranske županije. Teme su bile: mentalni aspekti fizičke aktivnosti djece, funkcionalna valorizacija sportaša, motivacija u sportu (istraživanje mladih nogometaša), ALT (Active Learning Time) iskorištavanju vrijemena u učenju motoričkih aktivnosti, strategije za lakše usvajanje, strategije za usvajanje samoorganizacije u toku aktivnosti, motorička aktivnost djece s poteškoćama, elementi uvoda u discipline i posjet sportskom društvu.

 

 

Suradnja s roditeljima

Roditelji se redovito obavještavaju o postignućima i napredovanju djece u sportskom programu. Vidovi suradnje jesu: svakodnevni individualni razgovori, pisano informiranje putem posebnih panoa u sportskim kutićima za roditelje, roditeljski sastanci i ogledni sportski sat krajem pedagoške godine uz nazočnost roditelja.

REZULTATI MJERENJA

Inicijalno mjerenje

 

Prema podacima inicijalnog mjerenja provedenog krajem rujna i početkom listopada 2015., prosječni polaznik vrtića nalazi se zanemarivo iznad prosjeka populacije.

To znači da je prosječno dijete polaznik Dječjeg vrtića i jaslica „Duga“ Umag na aritmetičkoj sredini tog godišta u Republici Hrvatskoj.

 

Uvidom u pojedine motoričke sposobnosti vidljivo je ipak da je dijete iz Umaga malo agilnije i brže od svojih vršnjaka vjerojatno zbog slobodnijeg kretanja nego u drugim sredinama Republike Hrvatske.

 

U testovima snage trupa, ruku i ramenog pojasa prosječno dijete je u razini prosječnog djeteta u Republici Hrvatskoj

Test fleksibilnosti je za ovu dob jako bitan u odrastanju, i tu su rezultati u prosjeku.

 

Tranzitivno mjerenje

Prvo tranzitivno (kontrolno) mjerenje ukazalo je na kvalitetan rad svih uključenih u program. Programom se primarno utjecalo na razvoj onih sposobnosti gdje su uočena najveća odstupanja od državnog prosjeka. Rezultati su upućivali na to da se rad može intenzivnije provoditi.

 

Finalno mjerenje

Finalna mjerenja pokazala su svu korisnost ovog programa. Svako dijete uključeno u program pokazalo je velik individualni napredak. Testovi snage trupa, ruku i ramenog pojasa pokazuju da je prosječno dijete malo iznad razine Hrvatske populacije, a u testu fleksibilnosti se nalaze na razini Hrvatske populacije.

 

Zaključak

Rad sportskih skupina Dječjeg vrtića i jaslica „Duga“ Umag, izuzetno je važan u promociji sporta i zdravog načina življenja kod djece. Ovaj projekt ne bi funkcionirao da nije bilo skladnog rada odgojitelja, sportskog trenera i stručnog tima vrtića. Rezultati programa upućuju na to da se ovakav tip programa, prilagođen potrebama i individualnim mogućnostima svakog djeteta, mora proširiti na više djece i dati šansu svakom djetetu u predškolskom periodu od 4. do 7. godine, da sudjeluje svakodnevno, na zadovoljstvo svih onih koji su iza njega stali.

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. IZVJEŠĆE O RADU PROGRAMA RANOG UČENJA ENGLESKOG JEZIKA

U pedagoškoj godini 2015./2016. u dječjem vrtiću Mali Princ u Umagu provodio se program ranog učenja engleskog jezika. Grupa je obuhvaćala dvadeset i jedno dijete u dobi od treće do sedme godine života. Desetero djece je u skupini već drugu i treću godinu dok je ostalih jedanaest prebačeno iz drugih skupina ili su novoupisana djeca. U listopadu je u skupinu upisan i dječak s TUR, točnije poremećajem autističnog sprektra koji je zbog problema separacije od majke i nedovoljne socijalizacije vraćen iz škole.

Cilj ovog programa bio je stvoriti adekvatne poticaje i okruženje za cjelokupni razvoj djeteta, posebno one kojima će se zadovoljiti djetetova potreba za učenjem stranog jezika. Važno je bilo ponuditi djeci kratke ilustrirane priče, pjesmice, brojalice, razne igre,…, te na taj način senzibilizirati dijete za jezik, kulturu i običaje drugog naroda kao i usvajanje riječi, jezičnih i fonetskih normi engleskog jezika.

Polazeći od humanističke koncepcije odgojno-obrazovnog rada s predškolskom djecom, program se temeljio na sljedećim zadaćama:

 • zadovoljavanju djetetovih osnovnih (primarnih bioloških potreba), potrebe za sigurnošću, pripadnošću i ljubavlju, poštivanjem sebe i drugih, samoostvarivanje i aktualnih potreba i interesa
 • razvijanju djetetovog senzibiliteta za engleski jezik
 • motiviranju djeteta na samostalno izražavanje verbalnim i neverbalnim putem
 • poticanju djetetove samoaktivnost i interesa za postupnim slušanjem, razumijevanjem i usvajanjem engleskog vokabulara
 • usvajanju engleskog jezika kroz igru kao temeljne aktivnosti predškolskog djeteta
 • poticanju što veće angažiranost djeteta u stjecanju novih vještina, sposobnosti i znanja, posebno govornih sposobosti vezanih uz učenje engleskog jezika
 • razvijanju pažnje , koncentracije, pamċenja i mašte

Program se ostvarivao kao obogaćeni redovni program koji je podrazumijevao individualni rad, rad u paru i/ili rad u manjim skupinama.

 

Metode kojima smo se koristili bile su:

 • metoda demonstracije
 • metoda razgovora
 • metoda praktičnih radova
 • igra (spontana, stvaralačka, didaktička)

Sadržaji rada bili su vezani za usvajanje pojmova (riječi-fraza) tematskih cjelina koje su najbliže djeci, te su prilagođeni djetetovim interesima, iskustvima, znanju, dobi i okruženju u kojem živi. Tako smo, primjerice u protekloj pedagoškoj godini realizirali sljedeće tematske cjeline:

 • ˝To sam ja˝
 • ˝Moja obitelj˝
 • “Moje tijelo”
 • ˝Vremenske prilike˝
 • Vrijeme: dani, mjeseci, godišnja doba, gledanje na sat
 • ˝Zemlja˝(planete, biljni i životinjski svijet)
 • ˝Zanimanja˝
 • ˝Upoznajem boje, oblike, prostorne odnose i brojeve˝
 • ˝Odjeća i obuća˝(zimska i ljetna)
 • ˝Blagdani i društveni događaji˝…
 • ˝Sport˝
 • ˝Piramide˝
 • ˝Ptice˝

Kroz spomenute sadržaje u ovoj pedagoškoj godini djeca su naučila npr.:

 • kako pozdraviti
 • predstaviti se
 • imenovati životinje, boje, dijelove tijela, odjevne predmete
 • brojati do 20
 • razne pjesmice i brojalice
 • naučili smo više o sportu, osobito sportovima s loptom
 • kroz mini projekte naučili smo više i o pticama, Egiptu i piramidama itd

Sve što su djeca tijekom godine naučila, pokazala su roditeljima, i to kroz svakodnevnu komunikaciju, na završnom izletu i druženju u Rovinju. Kako smo kroz godinu bili u raznim posjetama i surađivali sa širom društvenom zajednicom (posjet pekari,osnovnoj školi, knjižnici, muzeju i sl.) i tamo smo imali prilike pokazati i prenijeti svoja znanja, tj. demonstrirati igre, pjesme i brojalice naučene u vrtiću.