Dječji vrtić i jaslice „Duga“ Umag

Scuola materna e asilo nido „Arcobaleno“ Umago

Školska ul. 12

52470 Umag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GODIŠNJI PLAN PREDŠKOLSKE USTANOVE USTANOVE

DJEČJI VRTIĆ I JASLICE „DUGA“ UMAG

ZA PEDAGOŠKU 2016/17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umag, rujan, 2016.

 

 

 

SADRŽAJ

 

 1. USTROJ RADA……………………………………………………………………………………………………………………………………3
 2. MATERIJALNI UVJETI RADA………………………………………………………………………………………………………………….9
 3. RAD NA NJEZI, SKRBI ZA TJELESNI RAST DJECE I BRIZI ZA NJIHOVO ZDRAVLJE…………………………………………..11
 4. ODGOJNO OBRAZOVNI RAD………………………………………………………………………………………………………………12
 5. SURADNJA S RODITELJIMA………………………………………………………………………………………………………………..14
 6. SURADNJA S DRUŠTVENIM ČIMBENICIMA…………………………………………………………………………………………..15
 7. NAOBRAZBA I USAVRŠAVANJE ODGOJNIH DJELATNIKA………………………………………………………………………..18
 8. STRUKTURA SATNICE ODGOJITELJA PO MJESECIMA I KONKRETIZACIJA ZADUŽENJA ODGOJITELJA

U OKVIRU RADNOG VREMENA ZA PEDAGOŠKU 2015./2016…………………………………………………………………..20

 1. GODIŠNJI PLAN RAVNATELJA I STRUČNIH SURADNIKA

9.1.         GODIŠNJI PLAN RAVNATELJA………………………………………………………………………………………..22

9.2.          GODIŠNJI PLAN I PROGRAM STRUČNOG SURADNIKA PEDAGOGA……………………………………………….24

9.3.          GODIŠNJI PLAN I PROGRAM STRUČNOG SURADNIKA EDUKACIJSKOG REHABILITATORA…………………29

9.4.          GODIŠNJI PLAN I PROGRAM STRUČNOG SURADNIKA PSIHOLOGA……………………………………………….32

9.5.          GODOŠNJI PLAN I PROGRAM STRUČNOG SURADNIKA LOGOPEDA………………………………………………35

9.6.          GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZDRAVSTVENOG VODITELJA………………………………………………….38

 1. GODIŠNJI PLAN SPORTSKOG PROGRAMA……………………………………………………………………………………………41
 2. GODIŠNJI PLAN RANOG UČENJA ENGLESKOG JEZIKA…………………………………………………………………………….45
 3. SIGURNOSNO ZAŠTITNI I PREVENTIVNI PROGRAM……………………………………………………………………………….48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. USTROJ RADA

Predškolska ustanova DVJ ”Duga” Umag svoju djelatnost i programe odgoja, naobrazbe, zaštite, prehrane i socijalne skrbi ostvaruje na području Grada Umaga, u jednom Centralnom i šest područnih objekta. Svojim programima obuhvaća djecu od navršene prve godine života do polaska u osnovnu školu. Za djecu jasličke i vrtićke dobi DVJ ”Duga” Umag nudi šestosatni i desetsatni program boravka djece u ustanovi, a u redoviti program uključena su i djeca s posebnim potrebama, u skraćenom programu. U redovitom programu obuhvaćena su djeca romske nacionalne manjine čiji se boravak u vrtiću sufinancira od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.

Uz redoviti program DVJ ”Duga” nudi još četiri diferencirana programa i to:Sportski program, Program ranog učenja engleskog jezika ,Program ranog učenja hrvatskog i talijanskog jezika i Program predškole. Osim navedenih programa planira se organizirati škola skijanja u višednevnom boravku djece na snijegu, te višednevno ljetovanje u Delnicama. Škola plivanja planira se za djecu u šestoj i sedmoj godini života, početkom srpnja 2017. godine u trajanju od dva tjedna.

U redovitom šestosatnom i desetsatnom programu upisano je 349 djece. Zahtjevi roditelja za upis djece zaprimaju se tijekom cijele godine, dok su redoviti upisi za formiranje odgojnih skupina u pedagoškoj godini 2016./2017. trajali od 02. do 06. svibnja 2016. godine. Tijekom upisa zaprimljeno je 118 zahtjeva roditelja za upis djece u jaslice i vrtić.Od čega je 6 roditelja dalo prednost upisa u talijanski dječji vrtić,14 djece ne pune godinu dana do 01.09.2015. godine, 2 djece nema prebivalište na području Umaga i za 4 djece roditelji žele program predškole.

S početkom pedagoške godine u našu predškolsku ustanovu upisana su većinom djeca jasličke dobi:

Mlađa jaslička skupina   42 ,

Starija jaslička skupina     18 ,

Mlađa skupina               21     ,

Srednja skupina               5   ,

Starija skupina                   8   ,

Program predškole               4.

Ukupno je upisano 98-toro nove djece.

O djeci raspoređenoj u 22 odgojne skupine brine 43 odgojitelja od kojih je jedan voditelj glazbenih aktivnosti koji doprinosi razvoju dječjeg interesa za glazbu kroz sve njezine segmente: ritam, pjevanje, sviranje, pokret, stvaranje. Stručni tim vrtića sačinjavaju pedagog, psiholog, edukacijski rehabilitator,logoped, medicinska sestra i sportski voditelj.

Specifični dvojezični program rada na hrvatskom i talijanskom jeziku provodi se u dvije odgojne skupine (jasličkoj i vrtićkoj) u PO ”Pčelice” u Petroviji. U istim odgojnim skupinama rade po dva odgojitelja od kojih je jedan zaposlen u TDV ”Girotondo” a drugi u DVJ “Duga” .

Odgojne skupine i radno vrijeme objekata:

Dječji vrtić “Duga”

Područni odjeli

Skupine u objektu Radno vrijeme Broj telefona
Centralni vrtić Patkice

Kikići

Jabučice

Lavići

Aviončići

Brodići

6.30-16.30 741-718

742-924

720-153

PO Mali Princ Ribice

Smajlići

6.30-16.30 742-638
PO Cvrčak Ptičice

Patuljci

6.30-16.30 639-108
PO Maslačak Iskrići

Kockice

6.30-16.30 742-778
PO Petar Pan Zvončići

Skakavci

6.30-16.30 742-482
PO Vjeverice Vjeverice 6.30-16.30 759-528
PO Petrovija Pčelice/L”ape

Cvjetići/Fiorelini

6.30-16.30
PO Bambi Zečići

Kornjačice

Bubamarice

Leptirići

Malci

6.30-16.30 638-385

 

 

Stručni tim i radno vrijeme:        

Ime i prezime Radno mjesto Radno vrijeme
Marija Adamović Ravnateljica 7.00-15.00
Stručni suradnici:
Barbara Mikluš pedagog 7.00-14.00
Petra Brnić psiholog 8.00-15.00
Suzana Đurić Edukacijsko rehabilitacijski terapeut 7.00-14.00
Ines Šulja                                                         Logoped                             7.00-14.00
Gordana Ivančić viša med.sestra 7.00-14.00
Saša Rupena Sportski trener,prof. kineziologije 8.00-15.00

 

 

 

 

Administracija i računovodstvo:

Alma Husejnagić tajnica 7.00-15.00
Marina Černeka Administrativno-računovodstveni djelatnik 11.00-15.00

 

 

Radno vrijeme svih djelatnika će se po potrebi mijenjati odlukom ravnatelja,na prijedlog odgojitelja ili stručnih suradnika,prema potrebi djece i njihovih roditelja. Sve službe su u funkciji ostvarivanja odgojno – obrazovnog rada s djecom i potrebama roditelja,te će se organizacija rada tome i prilagođavati.

 

Tabelarni prikaz ustroja rada u DVJ ”Duga” Umag

 • Naziv područnog odjela,
 • Imena odgojitelja,
 • Vrsta stručne spreme,
 • Godine radnog iskustva,
 • Odgojna skupina djece i
 • Broj djece u odgojnoj skupini.

 

 

CENTRALNI VRTIĆ ”DUGA”, Školska ulica 12

 

RB

 

ODGOJITELJI

STRUČNA

SPREMA

GODINE

RADNOG

ISKUSTVA

DOBNA

SKUPINA DJECE

BROJ

DJECE

 

1.

 

 

MILICA MIHALJEVIĆ

DRAGANA PRAKLJAČIĆ

 

VŠS

VŠS

 

28

11

 

STARIJA

 

20

 

2.

 

KRISTINA ŠTEFANEK

ANITA LEČEI

 

VSS

VSS

 

01

32

 

STARIJA

 

16

 

 

3.

 

MELITA BOŽIĆ BAŠTEK

SEVERINA PRANJIĆ

 

VŠS

VŠS

 

16

01

 

SREDNJA

 

19

 

4.

 

BRANKA GRGANTOV

JADRANKA KOSTANJČAR

 

VŠS

VŠS

 

40

28

 

MLAĐA

 

 

19

 

5.

 

GORDANA GOSPIĆ

DUBRAVKA PETRIČEVIĆ

 

VŠS

VŠS

 

30

30

 

SREDNJA

 

20

 

6.

 

GORDANA PEZZECCO

MATEA MRVELJ

 

VŠS

VŠS

 

13

04

 

MLAĐA

 

 

20

 

 

PO ”CVRČAK”, Moela bb

 

7.

 

BARBARA GRAHOVAC

KRISTINA POKORNI

 

SSS

VŠS

 

34

07

STARIJA  

21

 

8.

 

NENA MARTINOVIĆ

ESTER JEDREJČIĆ

 

VŠS

VŠS

 

38

30

MLAĐA-STARIJA  

15

 

PO ”PETAR PAN”, Žrtava fašizma 7a

 

9.

 

 

RAFAELA ALLAKAJ

ELENA RACA

 

VŠS

VŠS

 

06

04

 

STARIJA JASLIČKA

 

17

 

10.

 

ROZANA RADELJ

ANDRIJANA PLEĆKOVIĆ

 

SSS

VŠS

 

25

15

MLAĐA

JASLIČKA

 

13

 

PO ”MALI PRINC”, Ernesta Miloša 22

 

11.

 

 

JASMINA BRUSIĆ

DARINKA SRDOČ

 

VŠS

VŠS

 

32

27

 

MLAĐA

 

19

 

12.

 

 

MARIJA DUNDOVIĆ

KETI VALENTA NOVIĆ

 

VŠS

VSS

 

13

08

 

SREDNJA-STARIJA

 

17

 

PO ”MASLAČAK”, Radnička ulica bb

 

13.

 

 

ŽELJKA BURŠIĆ

TEA GAVRANIĆ

 

VŠS

VŠS

 

37

06

STARIJA  

20

 

14.

 

 

MAJA RAŠIN

TANJA OREŠKOVIĆ

 

VŠS

VŠS

 

11

38

SREDNJA 17

 

PO ”BAMBI”, Savudrijska 2

 

15.

 

 

SILVANA MARCAN

MARIETA OLUJIĆ

 

VŠS

VŠS

 

35

11

STARIJA JASLIČKA  

13

 

16.

 

 

NENA VIČEVIĆ

MARTINA VRANJKOVIĆ

 

SŠS

VŠS

 

22

09

 

MLAĐA

JASLIČKA

 

13

 

17.

 

 

MILJKA KOVAČEVIĆ

BARBARA BAJSIĆ

 

VŠS

VŠS

 

21

02

 

MALA

MLAĐA

JASLIČKA

 

10

 

18.

 

SUZANA KRAJCAR

TAMARA RUŽIĆ

 

SSS

VŠS

 

30

04

MLAĐA JASLIČKA  

12

 

19.

 

IVANA LAKOŠELJAC

MLADENKA SIROTIĆ

 

 

SSS

 

17

30

 

STARIJA JASLIČKA

 

16

PO ”PČELICE”,Umaška 14, Petrovija

 

20.

 

21.

 

DANIJELA KORUC

 

DAJANA VRANJKOVIĆ

 

VŠS

VŠS

 

21

05

 

MJEŠOVITA

 

MLAĐA JASLIČKA

 

15

 

10

 

 

PO ”VJEVERICE” Bašanija bb

 

22.

 

 

ALMA BEĆIREVIĆ

SANDRA MANC

 

VŠS

VŠS

 

08

21

 

MJEŠOVITA

 

14

 

OSTALI RADNICI DVJ ”DUGA” UMAG

 

RB

 

 

IME I PREZIME

 

RADNO MJESTO

 

STRUČNA

SPREMA

GODINE

RADNOG

ISKUSTVA

 

1.

 

MARIJA ADAMOVIĆ

 

RAVNATELJICA

 

VŠS

 

15

 

2.

 

ALMA HUSEJNAGIĆ

 

TAJNICA

 

VSS

 

05

 

3.

 

BARBARA MIKLUŠ

 

PEDAGOGICA

 

VSS

 

18

 

4.

 

SUZANA ĐURIĆ

 

EDUKACIJSKI REHABILITATOR

 

VSS

 

27

 

5.

 

PETRA BRNIĆ

 

PSIHOLOG

 

VSS

 

12

 

6.

 

GORDANA IVANČIĆ

 

MEDICINSKA SESTRA

 

VŠS

 

35

 

7.

 

SAŠA RUPENA

 

SPORTSKI TRENER

 

VSS

 

13

 

8.

 

ĐURĐICA MAROS

 

ODGOJITELJ

 

VŠS

 

39

 

9.

 

INES ŠULJA

 

LOGOPED

 

VSS

 

0

 

10.

 

FRANCO TOMASICH

KUĆNI MAJSTOR

LOŽAČ

 

SSS

 

36

 

11.

 

ADRIANO PRODAN

KUĆNI MAJSTOR

VOZAČ

 

SSS

 

27

 

12.

 

KATICA IVANUŠEC

 

KUHARICA

 

SSS

 

19

 

13.

 

NIKO URBAS

 

GLAVNI KUHAR

 

SSS

 

10

 

14.

 

SVEN BURŠIĆ

 

KUHAR

 

SSS

 

10

 

15.

 

MILA JURIĆ

 

KUHARICA

 

SSS

 

32

 

 

16

 

ANA POPOVIĆ

 

POMOĆNICA U KUHINJI

 

NK

 

38

 

17.

 

MILKA MILOTIĆ

POMOĆNICA U KUHINJI  

SSS

 

40

 

18.

 

JASMINKA ŠTIGLIĆ

SERVIRKA SPREMAČICA  

SSS

 

23

 

19.

 

DANICA MILOS

SERVIRKA SPREMAĆICA  

NK

 

40

 

20.

 

MERI BOŽIĆ

SERVIRKA SPREMAČICA  

SSS

 

17

 

21.

 

BOSILJKA PRODAN

SERVIRKA SPREMAČICA  

SSS

 

25

 

22.

 

FLORINA MAKSUTI

SERVIRKA

SPREMAĆICA

 

NK

 

30

 

23.

 

MARIJA DELBEN

SERVIRKA

SPREMAĆICA

 

NK

 

26

 

24.

 

MARTE DJIDODA

SERVIRKA

SPREMAĆICA

 

NK

 

25

 

25.

 

VIDOSAVA MAKOVAC

SERVIRKA

SPREMAĆICA

 

SSS

 

38

 

26.

 

MILICA MILINKOVIĆ

SERVIRKA SPREMAĆICA  

NK

 

32

 

27.

 

DIANA ĐUREK

SERVIRKA

SPREMAĆICA

 

SSS

 

07

 

28.

 

ILJA BLAŠKOVIĆ

SERVIRKA SPREMAĆICA  

NK

 

18

 

 

 

 

 

 

 

Odgojitelji na rodiljnom dopustu su:Martina Benčić, Valentina Bertoša, Tamara Ražov i Nensi Antoš,Maja Lovrić Brkić, Ivana Ivanković. Na zamjeni su odgojitelji Matea Mrvelj ,Kristina Štefanek, Severina Pranjić, Ivana Lakošeljac, Sandra Manc, Barbara Bajsić i Andrijana Plećković na zamjeni za Rozanu Hubak. Na dužem bolovanju je Korina Markon na zamjeni je Elena Raca.

Stručni suradnici ;edukacijsko rehabilitacijski terapeut Suzana Đurić,viša medecinska sestra Gordana Ivančić,profesor kineziologije Saša Rupena i psiholog Petra Brnić rade 28 sti tjedno za DVJ “Duga” Umag a preostalih 12 sati do punog radnog vremena za TDV “Girotondo” .

 

 

Podatak o ukupnom broju radnika u DVJ ”Duga” Umag

Odgojitelji 43
Ravnateljica i stručni tim 7
Ostali radnici 21
Ukupno 71

 

 

 1. MATERIJALNI UVJETI RADA

Plan investicija i ulaganja u poboljšanje uvjeta rada u objektima DVJ ”Duga” Umag za razdoblje od 01. rujna 2016. do 31. kolovoza 2017. godine

PO ”Cvrčak”

 • nabava didaktičkog materijala i slikovnica za djecu,
 • paravan za malo kazalište,
 • mikroskop,

 

PO ”Petar Pan”

 • nabava didaktičkog i potrošnog materijala te slikovnica za djecu,
 • nabava rekvizita za sportske aktivnosti,
 • nadopuniti obiteljski centar.

PO ”Mali princ”

 • nabava didaktike i slikovnica za djecu,
 • nadopuniti opremom obiteljski centar i centar uljepšavanja,
 • nabaviti stolarski stolić s alatom za djecu,
 • didaktički materijal za manipulativni centar.

 

PO ”Maslačak”

 • nabava didaktike i slikovnica za djecu.

 

PO ”Vjeverice”

 • nabava didaktike i slikovnica za djecu,

–     stol i alati za centar majstora.

PO “Pčelice”

– nabava didaktike i didaktičkog potrošnog materijala

PO ”Bambi”

 • nabava didaktike i slikovnica za djecu,
 • elementi s policama za centar kuhinje,
 • opremanje igrališta vanjskom opremom,

Centralni vrtić ”Duga”

 • nabava didaktike i slikovnica za djecu,
 • nabava stručne literature za knjižnicu vrtića,
 • nabava mikroskopa,
 • pomagala za istraživačke aktivnosti,
 • opremanje centra za obiteljske i dramske igre,
 • stolarski stolić s alatom,
 • stol za istraživačke aktivnosti,
 • ličenje SDB djece,
 • renoviranje sportske dvorane,
 • brušenje i lakiranje parketa,
 • opremanje igrališta djece novom opremom.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.        RAD NA NJEZI, SKRB ZA TJELESNI RAST DJECE I BRIZI ZA NJIHOVO ZDRAVLJE

Zadaci i mjere određene su Programom zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane u dječjim vrtićima.

RAD S DJECOM

 • Organizacija i provođenje zdravstvene zaštite djece u svrhu praćenja djetetovog stanja i pravovremeno djelovanje u prevladavanju zdravstvenih poteškoća u razvoju putem:
 • Upoznavanja početnog zdravstvenog stanja djece
 • Indentificiranja djece sa posebnim potrebama i provođenje programskih sadržaja
 • Skrbi o prilagodbi dnevnom ritmu djece u vezi obroka, boravka u vanjskom prostoru, popodnevnog odmora
 • Preventivnih pregleda stomatologa – prevencija karijesa
 • Kontrole vida standardnim tablicama – prevencija oftalmoloških poteškoća
 • Prevencije ortopedskih anomalija
 • Antropoloških mjerenja
 • Kontrole stanja opće higijene
 • Redovitog vođenja medicinske dokumentacije
 • Osiguranja uvjeta za ugodan boravak u vrtiću, uređenje unutarnjeg i vanjskog prostora
 • Preventivnih pregleda oftalmologa djece u četvrtoj godini života po uputama Ministarstva zdravlja

 

 • Priprema i organizacija rada za kvalitetniju prehranu djece sa posebnim osvrtom na prehranu djece sa alimentarnom alergijom, intolerancijom na namirnice i ostale posebne potrebe
 • Provedba preventivnih mjera u cilju smanjena pobola i ozljeda
 • Provedba protuepidemijskih mjera u slučaju pojave zaraznih bolesti
 • Zdravstveno prosvjećivanje djece u cilju stjecanja pravilnih higijenskih i zdravih prehrambenih navika

 

RAD S ODGOJITELJIMA

 • Tjedno praćenje potrebe za pomoći u adaptaciji djece
 • Suradnja s odgajateljima oko planiranja i realizacije tema vezanih uz zdravstvenu tematiku
 • Stručno usavršavanje i radionice s roditeljima, odgojiteljima i stručnim vanjskim suradnicima
 • Praćenje zdravstvenog stanja djelatnika u suradnji sa službom HES-a i specijalistom medicine rada
 • Priprema i i organizacija djelatnika za potrebe sistematskih pregleda po projekciji trogodišnjeg plana ustanove
 • Edukacija i provjera znanja odgajatelja u radu po HACCP sistemu

 

RAD S RODITELJIMA

 • Održavanje roditeljskih sastanaka za novoupisanu djecu u suradnji sa stručnim timom i ravnateljicom
 • Prikupljanje liječničke dokumentacije uz pomoć roditelja
 • Savjetovanje i edukacija roditelja putem roditeljskih sastanaka i individualnih informacija o načinima zadovoljavanja potreba djeteta u vrtiću i kod kuće
 • Informiranje roditelja o zdravstvenoj preventivi i mjerama u radu sa djecom putem kutaka za roditelje i edukativnim listićima i brošurama
 • Priprema za sistematske preglede djece u četvrtoj godini života kod oftalmologa po uputama Ministarstva zdravlja

RAD S TEHNIČKIM OSOBLJEM

 • Koordinacije sa djelatnicima kuhinje o pripremi odgovarajućeg jelovnika po uputama Pravilnika
 • Organizacija i praćenje provedbe realizacije sanitarnih pregleda i higijenskog minimuma
 • Kontrola nad realizacijom mjera čišćenja i održavanja unutarnjeg i vanjskog prostora
 • Edukacije servir spremačica i kućnih majstora o aspektima higijene i potrebe redovitog održavanja vrtića
 • Kontrola nad pravilnim vođenjem dokumentacije propisane od strane HACCAP tima

 

 

4.        ODGOJNO – OBRAZOVNI RAD

 

Cilj rada:

 • Stvaranje uvjeta za skladan i potpun razvoj djetetove osobnosti; osiguravanje uvjeta koji jamče razvoj svih djetetovih sposobnosti i osiguravanje jednakih uvjeta za svu djecu

Bitne zadaće:

 1. Primjena suvremenih spoznaja odgojno – obrazovnog rada s naglaskom na rad po programu Korak po korak; primjena istih na nivou cijele ustanove. Oblikovanje poticajnog materijalnog i socijalnog okruženja u funkciji igre i učenja djece
 • Stvaranje poticajnog okruženja u svim prostorijama u kojima borave djeca (naglasak na prostorima o kojima treba više i zajednički promišljati (garderobe, hodnici, zajedničke prostorije) u cilju obogaćivanja života djeteta u vrtiću (suradnja, okupljanje, mjesto za nespavače)
 • Uređenje materijalne okoline prema interesima djece (formiranje jasno označenih centara koji zadovoljavaju dječju potrebu za istraživanjem i učenjem kroz vlastitu aktivnost i suradnjom s drugom djecom te njihovo mijenjanje u skladu s dječjim interesima)
 • Omogućavanje djeci da slobodno cirkuliraju između soba unutar iste garderobe, zajedničko planiranje (ne ponavljanje centara) – PO Cvrčak
 • koordiniranje odgajatelja i stručnih suradnika prema potrebi boljeg planiranja i organizacije rada
 • Intenziviranje rada u Zajednicama učenja u cilju podizanja kvalitete rada u svim skupinama
 • Fleksibilniji ritam dnevnih aktivnosti (jutarnji krug, voće, odlazak na zrak, upotreba zajedničkih prostorija…)
 • Osmišljavanje aktivnosti na vanjskim prostorima vrtića (trajno i dnevno)
 • Bolje povezivanje sportskog programa sa redovnim programom skupina
 • Bolja integracija glazbenog programa u redovni program skupine (naglasak na redovitom dogovaranju)
 • Fleksibilnija organizacija popodnevnog odmora djece za djecu koja nemaju potrebu za spavanjem (planiranje i organizacija prostora, poticaja i aktivnosti)
 • Pokretanje projekata prema interesima djece u jasličkim i vrtićkim skupinama, praćenje i dokumentiranje projekata te njihova prezentacija

 

 1. Praćenje, individualno planiranje i dokumentiranje kao važan segment rada odgajatelja
 • Praćenje procesa kroz dokumentaciju
 • Razvoj različitih tehnika praćenja i dokumentiranja aktivnosti djece i odgojnog procesa u cilju razumijevanja djeteta (planiranje temeljeno na dokumentaciji)
 • Pedagoška dokumenticija i uvid u rad kao polazište za raspravu i dijalog – refleksije rada
 1. Program praćenja kvalitete rada vrtića
 • Revizija tima za kvalitetu i rad tima
 • Zajednice učenja kao timovi za samoprocjenu rada
 • Zajednički rad na izvješću

 

Zadaće za cijelu ustanovu u kontinuitetu:

 • Obogaćivanje odgojno – obrazovnog procesa blagdanima, proslavama, svečanostima, posjetama i izletima
Mjesec Proslave
rujan Olimpijski dan
listopad Dani kruha
Dječji tjedan
prosinac Sv. Nikola
Božić
Veljača Maškare
ožujak Uskrs
svibanj Dan grada
Sajam sporta / ribarstva i opreme / cvijeća
Olimpijada dječjih vrtića

 

 • Prihvaćanje i uvažavanje različitosti kroz svakodnevni život s djecom s teškoćama u razvojU
 • Promocija/informiranje
Oblik informiranja Sadržaj rada Nositelj Razdoblje
Brošure / plakati / baneri -utvrđivanje aktualne problematike Stručni tim tijekom godine
 

Web stranica

–       administriranje

– nadopunjavanje sadržajima

 

Pedagog

 

tijekom godine
 

Stručni članci

– dokumentiranje aktivnosti važnih za promociju rada ustanove Stručni tim

Odgajatelji

tijekom godine

 

 

 

 

 

 

SURADNJA S RODITELJIMA

Bitne zadaće suradnje s roditeljima jesu:

 1. Razvijanje partnerskih odnosa odgajatelja i roditelja; uključivanje roditelja u neposredan odgojno – obrazovni rad
 • Uključivanje roditelja prema interesima u neposredan odgojno – obrazovni rad
 • Individualne konzultacije na kojima se svaki roditelj informira o postignućima djeteta na svim područjima razvoja
 • Sudjelovanje roditelja na radionicama s ciljem razvijanja grupne povezanosti, obogaćivanja materijala i/ili materijalnog okruženja skupine…
 • Uključivanje roditelja u organizaciju izleta i svečanosti
 • Roditeljski sastanci

 

 1. Vrtić kao mjesto podrške roditeljima u ostvarivanju roditeljske uloge
 • Radionice za roditelje „Rastimo zajedno“ (Tim 2 / 1×11 radionica)
 • Klubovi roditelja „Rastimo zajedno“
 • Klub sa očevima Rastimo zajedno (jesen 2016)
 • Roditeljski sastanak za roditelje djece predškolaca: Priprema za čitanje i pisanje (psiholog)
 • Individualno savjetovanje (stručni tim, odgajatelji)
 • Roditeljski sastanci za sve roditelje novoupisane djece

 

Zadaće na nivou ustanove:

 • Inicijalni razgovori s roditeljima novoupisane djece (stručni tim)
 • Razvoj ostalih oblika informiranja (brošure, letci, web stranica, centri za roditelje..)
 • Vrtićka knjižnica

 

 

 

 

 

SURADNJA S DRUŠTVENIM ČIMBENICIMA

                  Suradnja se ostvaruje tijekom godine, prema potrebama odgojnih skupina i planu obogaćivanja odgojno – obrazovnog procesa, te redovita suradnja sa ustanovama nadležnim nad ostvarivanjem djelatnosti.

 

Grad Umag

 • Ostvarivanje djelatnosti
 • Davanje suglasnosti na akte vrtića
 • Donošenje financijskih planova i izvješća o poslovanju vrtića
 • Dostavljanje godišnjih/polugodišnjih planova i izvješća

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

 • Dostava podataka o djeci s teškoćama u razvoju
 • Dostava podataka o djeci romske nacionalnosti
 • Dostavljanje godišnjeg Izvješća i Plana i programa ustanove

Ured državne uprave

 • Nadzor nad zakonitosti Statuta i Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu
 • Dostava broja školskih obveznika za iduću školsku godinu
 • Dostavljanje godišnjeg Izvješća i Plana i programa ustanove

Agencija za odgoj i obrazovanje

 • Sudjelovanje na stručnim skupovima
 • Potpora u održavanju aktiva pedagoga istarske županije
 • Prijava pripravnika za stažiranje/prijava pripravnika za polaganje stručnog ispita / uvid u ostvarivanje programa stažiranja (izvješće)
 • Napredovanje u zvanje mentora/savjetnika
 • Stručno – pedagoški uvid

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje odgoja i obrazovanja

 • Dostava izvješća
 • Dostava razvojnog plana

 

 

UNICEF

 • Provođenje radionica za roditelje Rastimo zajedno

Pučko otvoreno učilište „Korak po korak“

 • Suradnja u ostvarivanju programa Korak po korak
 • Sudjelovanje na edukacijama
 • Objavljivanje u stručnom časopisu „Dijete vrtić obitelj“

Osnovna škola

 • Roditeljski sastanak za roditelje predškolaca
 • Suradnja pri obilježavanju blagdana i svečanosti
 • Testiranja predškolaca

POU „Ante Babić“ Umag i Gradska knjižnica

 • Organizacija predstava u velikoj dvorani
 • Organizacija izložbi u MMC-u
 • Posjete knjižnici i učlanjenja skupina
 • Sudjelovanje na druženjima s književnicima za djecu

Muzej Grada Umaga

 • Posjete Muzeju
 • Suradnja tijekom pojedinih izložbi ili obilježavanja

Zajednica talijana „Fulvio Tomizza“

– suradnja pri obilježavanju Dana sv. Pelegrina

Dom zdravlja

 • Pružanje zdravstvene zaštite djeci
 • Pregledi kod stomatologa
 • Hitni slučajevi
 • Sistematski pregledi djelatnika

Zavod za javno zdravstvo Pula

 • Nadzor HACCP sustava
 • Kontrola hrane

Centar za socijalnu skrb

 • Problematika obitelji

DND Umag

 • Organizacija proslave i događanja za djecu
 • Podjela novogodišnjih paketića
 • Organizacija predstava

Turistička zajednica grada Umaga

 • Donacije i pomoć pri organizaciji svečanosti u vrtiću i gradu

Talijanski dječji vrtić „Girotondo“ Umag

 • Zajedničko obilježavanje blagdana, proslava.. u vrtiću
 • Zajednička stručna usavršavanja
 • Komunikacija i organizacija u zajedničkim prostorijama

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAOBRAZBA I USAVRŠAVANJE ODGOJNIH DJELATNIKA

Ciljevi, sadržaji i oblici stručnog usavršavanja usmjereni su na proširivanje, razmjenu i stjecanje novih iskustava, znanja i vještina, te razvijanje stručnih kompetencija u funkciji što kvalitetnijeg odgojno – obrazovnog rada i zadovoljavanja potreba djece.

I                 Stručno usavršavanje provodimo u ustanovi, a planirane su ove radionice/predavanja:

Rb. NAZIV RADIONICE VODITELJ/I OPIS VRIJEME ODRŽAVANJA
1. ZAJEDNICE UČENJA Stručni suradnik pedagog mentor Barbara Mikluš, odgojiteljice mentorice Branka Grgantov i Nena Martinović Profesionalne zajednice stručnjaka koji se redovito sastaju i kontinuirano tragaju za novim znanjima, međusobno dijele svoja znanja. Rad Zajednice učenja ima cilj podržati odgajatelje i emocionalno i profesionalno u njihovu profesionalnom razvoju i to tako što će oni unutar zajednice:

– imati mogućnost kritički promišljati o vlastitom poučavanju;

– davati povratne informacije članovima zajednice o kvaliteti njihova poučavanja i učenja;

– davati odgajateljima u zajednici konkretne ideje kako da bolje promišljaju materijalno okruženje u SDB, te unaprijede rad u skupini;

– motivirati druge odgajatelje na unaprjeđenje kvalitete rada i pomoći im da uživaju u poslu

 

Kontinuirano

3 grupe x 7 dvosatnih radionica tijekom godine

2. UVOD U PSIHO DRAMU Stručni suradnik, edukacijski rehabilitator mentor, Suzana Đurić Radionice su namijenjene prijavljenim odgajateljima iz ustanove u više grupa: grupe koje nastavljaju rad u radionici iz prošle ped. god., te grupa odgajatelja koja započinje se uključuje u rad ispočetka.

Voditeljica je stručni suradnik koja je završila edukaciju za integrativnog dječjeg terapeuta – psihodramskog voditelja, te prema tome programu vodi radionice za odgojne djelatnike

 

4 grupe x 2 radionice tijekom godine
3. NACIONALNI KURIKULUM ZA RANI I PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE Dr. Sc, Edita Slunjski Raditi će se na pojedinim segmentima Nac. kurikuluma, usklađujući sadržaj sa radom u Zajednicama učenja 2 radionice tijekom pedagoške godine (listopad, travanj)
4. RADIONICA ZA ODGOJITELJE DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU Stručni suradnik edukacijski rehabilitator mentor, Suzana Đurić Radionice su namijenjene odgojiteljima i asistentima djece s teškoćama u razvoju.

Rad na individualnim planovima; podrška u radu.

3 radionice tijekom pedagoške godine
5. DIJALOG RODITELJ – DIJETE – VRTIĆ Sara Bradić Božić, prof. psihologije Familylab Radionice su namijenjene podizanju kvalitete dijaloga. 2 trosatne radionice (8. studeni, ožujak)
6. DAROVITOST U PREDŠKOLSKOJ DOBI – istine i zablude Stručni suradnik psiholog Petra Brnić prof. – Upoznavanje s karakteristikama darovite djece

– darovitost u vrtiću

1 predavanje (studeni)
7. VOĐENJE RAZGOVORA S RODITELJIMA I DAVANJE POVRATNE INFORMACIJE Stručni suradnik psiholog Petra Brnić prof. – koja su pravila davanja povratne informacije

– problemi u razgovorima s roditeljima

– vježbe

1 radionica (travanj)
8. UREDAN GOVORNO – JEZIČNI RAZVOJ DO 3. GODINE ŽIVOTA Stručni suradnik logoped Ines Šulja Cilj predavanja jest upoznavanje odgojiteljica s urednim jezično-govornim razvojem u ranoj dječjoj dobi. Govorit će se o mogućim faktorima rizika za nastanak govorno-jezičnih teškoća te će se dati smjernice za prepoznavanje eventualnog atipičnog razvoja 1 predavanje (ožujak)

 

Točni termini svih radionica biti će dogovoreni i usklađeni tijekom pedagoške godine.

II               Drugi dio stručnog usavršavanja odgojnih djelatnika odnosi se na usavršavanja izvan ustanove, a to su teme koje nudi AZOO prema Katalogu stručnog usavršavanja sukladno interesima i mogućnosti ustanove.

III              Planiran je i dio osobnog usavršavanja putem stručne literature. U skladu s financijskim planom vrtićka će se knjižnica nadopunjavati novim naslovima.

 

Plan rada Odgajateljskog vijeća:

Razdoblje Sadržaj rada
Rujan

(2 sjednice)

– izvješće o ljetnom radu

– organizacija rada na početku pedagoške godine

– izvješća sa stručnih skupova

– usvajanje Godišnjeg izvješća ustanove

– usvajanje Godišnjeg plana i programa ustanove

– usvajanje Kurikuluma ustanove

prosinac – zimovanje predškolaca

– zimska organizacija rada

– najava maškara i ostalih događanja

– usvajanje Plana stažiranja

veljača – realizirani i planirani izleti

– izvješća sa stručnih skupova

svibanj – Olimpijada dječjih vrtića

– Dan grada – prijedlog aktivnosti

– organizacija ljetnog rada

– škola plivanja

– ljetovanje u Delnicama

 

 1. STRUKTURA SATNICE ODGOJITELJA PO MJESECIMA U 2016./2017. godini
MJESEC BROJ DANA SUBOTE NEDJELJE BLAGDANI RADNI DANI NEPOSREDNI RAD OSTALI POSLOVI STANKA UKUPNO SATI RADA
09./2016. 30 4 4 0 22 121 44 11 176
10./2016. 31 5 5 0 21 115.5 42 10.5 168
11./2016. 30 4 4 1 21 115.5 42 10,5 176
12./2016. 31 5 4 1 21 115.5 42 10.5 176
01./2017. 31 4 5 1 21 115.5 42 10.5 176
02./2017. 28 4 4 0 20 110 40 10 160
03./2017. 31 4 4 0 23 126.5 46 11.5 184
04./2017. 30 5 5 1 19 104.5 38 9.5 160
05./2017. 31 4 4 1 22 121 44 11 184
06./2017. 30 4 4 2 20 110 40 10 176
07./2017. 31 5 5 0 21 115.5 42 10.5 168
08./2017. 31 4 4 1 22 121 44 11 184
UKUPNO 365 52 52 8 253 1391.5 506 126.5 2088

 

TJEDNO=40 SATI

Neposredni rad….27.50 sati

Ostali poslovi……10.00 sati

Stanka……………….2.50 sati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. KONKRETIZACIJA ZADUŽENJA ODGOJITELJA U OKVIRU RADNOG VREMENA ZA PEDAGOŠKU 2016./17.

Ukupni godišnji fond sati……………………………………. .2088

Blagdani – 8 X8 …………………………………………………64

Prosječni broj dana GO – 25 x 8……………………………….200

Godišnja satnica za ostvariti   ……………………………   1824

 1. Efektivni rad s djecom s pauzom – 228x 6………………1368
 2. Dnevne pripreme – 228 x 1,5 …………………………….342
 3. Ostali poslovi – 228 x 0,5 ………………………………..114

 

RASPORED OSTALIH POSLOVA 114 h

PLANIRANJE                                                                                                   59
Tjedno planiranje i vrednovanje – 44×1 44
Mjesečno / tromjesečno planiranje i valorizacija –     1 x 1 + 3 x 3 10
Godišnji plan i izvješće –   5 5
STRUČNO USAVRŠAVANJE 32
Odgojiteljska vijeća   4 x 2    8
Zajednica učenja 7×2 14
Individualno stručno usavršavanje   10 x 1 10
SURADNJA S RODITELJIMA   23
Roditeljski sastanci i druženja               13
Individualne informacije 10
  
UKUPNO 114

NAPOMENA:

U sklopu dnevne pripreme (1.5 sati dnevno / 342 godišnje) sadržani su slijedeći poslovi

 • Estetsko uređenje prostora, osmišljavanje poticajnog okruženja u centrima aktivnosti SDB,
 • Prikupljanje i priprema raznolikog materijala za rad,
 • Izrada didaktičkog materijala,
 • Dnevni plan i valorizacija,
 • Ispunjavanje Matične knjige i popunjavanje statistike,
 • Vođenje razvojnih mapa,
 • Pisanje individualnih dosjea i instrumentarija,
 • Pripreme za roditeljske sastanke, priprema za radionice, priprema za individualne informacije,
 • Dolasci zbog izlazaka s djecom (kod zubara ,i sl.)
 • Priprema za javne svečanosti,
 • Organizacija izleta, druženja…,

 

IZVANREDNI POSLOVI , PRETHODNO DOGOVORENI S RAVNATELJICOM , KOJI SE DODATNO VALORIZIRAJU

 

 • Javni nastupi,
 • Sudjelovanje u organizaciji izložbi, olimpijade, inventurama, zimovanja, ljetovanja djece…,
 • Mentorstvo studentu ili odgajatelju pripravniku,
 • Vođenje internih edukacija,
 • Fokusna skupina(dramska,izrada kurikuluma,uređenje okoliša)
 • Projekt prezentiran javnosti za podizanje kvalitete rada ustanove

 

 1. PLAN I PROGRAM RAVNATELJA I STRUČNIH SURADNIKA

9.1.     GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA RAVNATELJA

 

Bitne zadaće ravnatelja su:

-organizacija i unaprjeđivanje osnovne djelatnosti vrtića pronalazeći kvalitetna i optimalna rješenja za boravak djece i rad svih radnika vrtića,

-stalno praćenje potreba djece i roditelja te unapređenje osnovne djelatnosti vrtića kroz valorizaviju postojećih rezultata i stručno usavršavanje,

-raditi na homogenosti svih struktura u kolektivu,poboljšanju međusobne komunikacije sa zadaćom ostvarivanja veće motivacije u postizanju kvalitete rada u odgojno – obrazovnom procesu te razvijanju novih modela potičući timski rad,partnestvo i autentičnost ustanove,

– osmišljavati ,uključivati djelatnike i sudjelovati u akcijama i aktivnostima koje pridonose otvorenosti vrtića prema društvenoj zajednici,

– pronalaziti rješenja za pribavljanje dodatnih financijskih sredstava zbog unaprijeđenja odgojno obrazovnog rada.

 

Programske zadaće Suradnici Vrijeme realizacije
U odnosu na vrtić:

-sudjelovati u izradi Godišnjeg plana i programa rada,te praćenje njegove realizacije,

-sudjelovanje u izradi kurikuluma vrtića

-sudjelovanje u izradi financijskog plana vrtića,

-sudjelovanje u timskom planiranju aktivnosti vezanih za unapređivanje njege zaštite,sigurnosti,odgoja i obrazovanja djece predškolske dobi,

-praćenje ispravnosti i sigurnosti objekta,nadopuna i nabavka didaktike ,materijala i drugih sredstava potrebnih za funkcioniranje vrtića,

-funkcionalno nadopunjavanje i obnavljanje sprava,pomagala i materijala u vanjskom i unutrašnjem prostoru (sigurnosni i estetski kriteriji),

-koordinirati i pratiti kvalitetu izvršavanja zadataka vezanih za popravke ,servisiranje i atestiranje opreme,

-sudjelovanje u pripremanju sjednica UV , te provođenju njihovih zaključaka i odluka,

-sudjelovanje u pripremi i realizaciji sjednica OZV,te pratiti realizaciju zaključaka OZV i njihovu provedbu u neposrednoj praksi,

-praćenje svih važnih uvjeta potrebnih za kvalitetnu realizaciju odgojno-obrazovnog procesa,

-sudjelovanje u timovima za prezentiranje projekata te svim oblicima stručnog usavršavanje,

-prisustvovanje stručnim aktivima,seminatima te primjenjivanje istog u praksi,

-praćenje stručne literature

-sudjelovanje u praćnju uvođenja pripravnika u samostalan rad,

-sudjelovanje u pripremi za prijem djece.

 

 

Stručni tim

stručni tim i tim za izradu kurikuluma ustanove

računovodstvo

stručni tim,med . sestra, HZZJIŽ

 

kućni majstori i ZIK d.o.o.

 

 

 

komunalni odjel grada Umaga

 

kućni majstori

članovi upravnog vijeća,predsjednica UV, tajnica

stručni tim

 

 

 

 

 

 

 

pedagog ,edukacijski rehabilitator i psiholog

 

stručni tim i odgajatelji

 

 

Rujan i tijekom godine

rujan

kolovoz-rujan

tijekom godine

tijekom godine

tijekom godine

 

tijekom godine

 

 

tijekom godine

 

 

 

 

tijekom godine

 

 

 

 

tijekom godine

 

 

 

 

 

 

tijekom godine

 

srpanj,kolovoz i rujan

Suradnja s roditeljima:

-sudjelovanje u roditeljskim sastancima na početku pedagoške godine,ali i po potrebi tijekom godine,

-individualni razgovori i konzultacije

-informiranje i suradnja u zajedničkom rješavanju problema,

-suradnja u organizaciji i realizaciji radionica za roditelje, te pripremi edukativnih materijala.

 

 

 

Stručni tim i odgajatelji

 

 

 

 

 

Kolovoz

 

 

 

tijekom godine po potrebi

Suradnja s društvenim čimbenicima:

– Talijanski dječji vrtić “Girotondo”

-Gradskim poglavarstvom

-Osnovnom školom,

-Policijskom upravom,

-POU “Ante Babić”

-Centrom za socijalnu skrb

-Ministarstvom znanosti , obrazovanja i športa,

-Agencijom za odgoj i obrazovanje

-Pročelnikom za društvene djelatnosti,

-Predstavnicima Gradske vlasti,

-Pedijatrima,

-Vatrogasnom postajm,

-Turističkom zajednicom grada Umaga,

-Domom za starije i nemoćne “Atilio Gamboc”

-Muzejom grada Umaga

-Talijanskm zajednicom

-Zavodom za javno zdratvo

-sportskim i drugim udrugama grada Umaga( Udruga “Pružam ti ruku,Društvo Naša Djeca,folkolorno društvo Umag i dr.),

– medijima.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijekom godine

 

Sve ostale ne planirane zadaće realizirati će se prema nastalim potrebama tijekom pedagoške godine.

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2.     GODIŠNJI PLAN I PROGRAM STRUČNOG SURADNIKA PEDAGOGA

Bitna zadaća stručnog suradnika – pedagoga biti će jačanje kompetencije svih koji sudjeluju u neposrednom odgojno – obrazovnom procesu, ukljućivanjem u Zajednice učenja. Time se istovremeno postiže podizanje kvalitete rada u cijelome vrtiću, te se polako usklađuje i sa Nacionalnim kurikulumom.

Poslovi pedagoga određeni su humanističko – razvojnom koncepcijom predškolskog odgoja i obrazovanja, a temelje se na suvremenim znanstvenim spoznajama i dostignućima.

Pedagog je u dječjem vrtiću prisutan kao nezaobilazni čimbenik kvalitetnog ostvarivanja ranog odgoja i obrazovanja predškolske djece, što uključuje širok raspon djelovanja:

 • Promicanje različitih koncepcija, teorijskih postavki, znanstvenih spoznaja i dostignuća
 • Unaprjeđivanje kvalitete rada s djecom i roditeljima
 • Stručno usavršavanje, osposobljavanje i obrazovanje odgajatelja i ostalih sudionika u procesu
 • Istraživanje i vrednovanje kvalitete primjene programa; humanog i materijalnog okruženja u kojima se program provodi

Poslovi i zadaće pedagoga definiraju se na nekoliko načina: u odnosu na dijete, odgajatelje, društveno okruženje, što taj posao čini kompleksnim. Pored toga, pedagog obavlja i ove poslove: bibliotečno-informacijske, dokumentiranje odgojno – obrazovne djelatnosti, organizacijska studentske prakse, praćenje stažiranja odgajatelja pripravnika…

Primarna zadaća u odnosu na dijete je podizanje kvalitete života u vrtiću u skladu s njegovim razvojnim i aktualnim potrebama.

Osnovna zadaća u odnosu na odgajatelje je podrška i pomoć u ostvarenju odgojno – obrazovnog procesa, te usmjeravanje odgajatelja u profesionalnom rastu.

U odnosu na roditelje cilj se sastoji od podrške u odgovornom roditeljstvu, te jačanju partnerskih odnosa vrtića i obitelji.

Zadaća u odnosu na društveno okruženje je jačanje društvene svijesti o važnosti ranog odgoja i obrazovanja, kao i promidžba djelatnosti.

 

Stručni suradnik pedagog se zbog širine poslova koje obavlja, te zbog važnosti usvajanja aktualnih znanja, treba se kontinuirano educirati, te se tijekom godine prijavljuje na edukacije prema interesu i prema potrebi ustanove.

Programske zadaće predškolskog pedagoga

Suradnici

Vrijeme realizacije

1.

U ODNOSU NA DIJETE:

– pratiti proces prilagodbe novoupisane djece

– pratiti i procjenjivati aktualne djetetove potrebe, pravodobnost i kvalitetu njihovog zadovoljavanja zbog utvrđivanja primjerenosti organizacije djetetova života i cjelokupnog odgojnog procesa

– pratiti i procjenjivati primjerenost djetetove okoline njegovim razvojnim mogućnostima, interesima i aktualnim potrebama

– pratiti međusobnu dječju interakciju, interakciju s odgajateljima i ostalim odraslima

– poticati i podupirati promjene koje omogućavaju zadovoljavanje djetetovih aktualnih i trajnih potreba – na razini vrtića, grupe, pojedinca – sudjelovanje u promicanju odgojno – obrazovnih organizacijskih uvjeta u cilju fleksibilnijeg zadovoljavanja potreba djece i uvažavanja individualnih različitosti

– ostvarivati neposredan kontakt sa djecom radi obogaćivanja programa rada

– praćenje ritma života i aktivnosti djece radi prilagođavanja organizacije rada u vrtiću

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odgojitelji

Stručni suradnici

Zdravstveni voditelj

Rujan

 

 

 

 

 

 

Tijekom godine

2.

U ODNOSU NA ODGOJITELJE:

– pomoć odgajateljima da prepozna i procijeni djetetove potrebe (instrumentarij za praćenje, analiza razine zadovoljavanja djetetovih potreba u odnosu na pojedine dijelove odgojno – obrazovnog procesa)

– praćenje i suradnja pri ostvarivanju bitnih zadaća u ustanovi s naglaskom na dokumentiranju procesa i izdradi razvojnih mapa u cilju individualizacije rada u skupini

– suradnja u organizaciji rada skupine (usklađivanju dnevnog ritma s potrebama djece)

– suradnja u kreiranju poticajnog vremenskog, materijalnog i prostornog konteksta za povoljan djetetov razvoj i optimalno zadovoljenje njegovih potreba

– suradnja pri strukturiranju i organiziranju svih prostora vrtića u poticajno okruženje za boravak djece

– pomoć u osmišljavanju poticajima i materijalima bogate stimulativne okoline (osmišljavanje i strukturiranje centara aktivnosti)

-pomoć u izboru prikladnih poticaja i sadržaja u odnosu na potrebe, interese i mogućnosti djece

– proširenje i bogaćenje programa vezano uz stvarne i aktualne interese djece (npr. kod projekata)

– pomoć u planiranju odgojno – obrazovnog radana razini skupine i vrtića

– sudjelovanje u radu timova odgajatelja

– suradnja s odgajateljima u osvješćivanju nužnosti stalnog procjenjivanja razine vlastite prakse, odmaku od rutine i otvorenosti prema novinama (promatranje, dijalog, osvješćivanje implicitne pedagogije, radionice, refleksije…)

– rad na stjecanju vještina timskog rada

– sudjelovanje u organizaciji prakse studenata

– sudjelovanje u radu timova za stažiranje odgfajatelja pripravnika – praćenje rada, dokumentiranje, refleksije

– pomoć pri vođenju ped. dokumentacije, analiza

– poticanje odgajatelja na korištenje što raznolikijih oblika suradnje s roditeljima

– planiranje stručnog usavršavanja odgojitelja, dokumentiranje i praćenje

– valorizacija rada odgojitelja

– vođenjebiblioteke sa stručnom literaturom – nabavka i evidencija posudbe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odgojitelji

Stručni suradnici

Zdravstveni voditelj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijekom godine

3.

U ODNOSU NA RODITELJE:

– sudjelovanje u radu komisije za upise i provođenje inicijalnih razgovora pri upisu

– informiranje i pomoć u procesu prilagodbe

– svakodnevni kontakt s roditeljima, savjetodavni rad u rješavanju razvojne i odgojne problematike

– u dogovoru s odgojiteljima, priprema tematskih roditeljskih sastanaka prema potrebi skupine

– u suradnji s odgajateljima organiziranje druženja i izleta s roditeljima

– poticanje i stvaranje uvjeta za sudjelovanje roditelja u odgojno – obrazovnom procesu

– vođenje radionica Rastimo zajedno za zainteresirane roditelje djece do 4 godine

– izrada edukativnih brošura, banera…

– administriranje web – stranice vrtića u svrhu informiranja roditelja

Stručni suradnici,

Ravnateljica

Zdravstveni voditelj

 

 

odgojitelji

 

Svibanj

Tijekom godine

 

Tijekom godine

 

 

 

 

Jesen – zima

4.

U ODNOSU NA DRUŠTVENE ČIMBENIKE:

– povezivanje s društvenim čimbenicima iz neposrednog vrtićkog okruženja u svrhu obogaćivanja redovitog programa

– suradnja sa dječjim vrtićima u županiji i šire – razmjena iskustava

– suradnja sa stručnim suradnicima Osnovne škole (posjete školi, upisi u 1. razred…)

– suradnja s medijima u cilju predstavljanja postignuća struke, kao i promicanja djelatnosti ranog odgoja i obrazovanja

– MZOS, Agencija za odgoj i obrazovanje – suradnja u organizaciji stručnih usavršavanja, promicanja u položajna zvvanja…

– administriranje web – stranice u svrhu informiranja uže i šire duštvene zajednice

 

 

 

 

 

 

 

Odgojitelji

Stručni suradnici

Zdravstveni voditelj

Ravnateljica

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijekom godine

 

 

5.

U ODNOSU NA STRUČNI TIM:

– rad u timu za upise

– sudjelovanje u formiranju skupina i rasporedu odgajatelja po skupinama

– suradnja u postavljanju i ostvarivanju osnovnih zadaća i poslaova iz Godišnjeg plana ustanove

– suradnja u izradi Kurikuluma ustanove

Redoviti sastanci stručnog tima te planiranje svakodnevnih aktivnosti

– Sudjelovanje u nabavci potrošnog materijala, didaktike i stručne literature

– dogovaranje o zajedničkoj strategiji djelovanja u odnosu na aktualna zbivanja na razini vrtića

– stručna potpora ravnateljici u poštivanju pedagoških načela organizacije rada vrtića na mikro i makro razini (prostornih, kadrovskih…)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3.     GODIŠNJI PLAN I PROGRAM STRUČNOG SURADNIKA EDUKACIJSKOG -REHABILITATORA

RUJAN 2015 Snimanje početnog stanja po skupinama.

Obilazak svih deset objekata. Individualni razgovori sa odgojiteljskim parom.

Upoznavanje odgojitelja i asistenta sa djecom i roditeljima s TUR. Promatranje i praćenje neurorizične djece, kao i zahtjevnije djece s poremećajima u ponašanju.

Uključivanje djece s TUR u primarne programe odgoja, njege,zaštite i rehabilitacije.

Individualni razgovori sa roditeljima djece s TUR ,neurorizične djece i djece s psihosomatskim smetnjama.

Koordinacija sa stručnim timom.

Prisutnost na odgojiteljskim vijećima i izrada godišnjeg plana i programa.

Izrada rasporeda rada po objektima i danima.

 

U toku mjeseca rujna

I to 3,5 dana u tjednu ;

/ponedjeljak,utorak,

srijeda i četvrtak do 11h/

LISTOPAD 2015 Promatranje i rad s djecom s TUR /13-tero djece/ po odgojnim skupinama,izrada plana i programa za svako pojedino dijete primjereno stupnju i vrsti oštećenja.

Promatranje i rad i sa djecom s lakšim odstupanjima u razvoju /13-tero djece/.

Odabir odgovarajućih oblika rada,opreme,didaktičkih sredstava i pomagala.

Narudžba nove didaktike i opreme.

Razmjena mišljenja i iskustva sa odgojiteljima i asistentima o zatečenom stanju u skupinama.

„Grupa podrške za odgojitelje i asistente“-koordinacijski sastanak stručnog tima sa asistentima i odgojiteljima s odabirom novih ciljeva za svako pojedino dijete, te odabir načina i metode rada i promatranja ,kao i izrada individualnog odgojno-obrazovnog programa IOOP.

Izrada dosjea za svako pojedino dijete.

Grupni psihoterapijski rad s djecom kroz „Psihodramu“

Individualni terapijski rad kroz metode „WInnicott“ i „Pley terapiju.

Nastavak „Kluba roditelja“ za roditelje koji su prošli radionice „Rastimo zajedno +“

U toku mjeseca listopada

I to 3,5 dana u tjednu

/ponedjeljak,utorak,

srijeda i četvrtak do 11h/

STUDENI 2015 Individualizirani rad s djecom u cilju otklanjanja ili olakšavanja teškoća za njihovo daljnje funkcioniranje u svakodnevnom životu.

Rad se bazira na socijalizaciji,poticanju i procjenama motoričko- perceptivnih sposobnosti,pravilnom izgovoru,pažnji,koncentraciji,memoriji i razvoju grubih i finih mišićnih struktura konceptiranih u individualnom planu i programu svakog pojedinog djeteta ovisno o poteškoćama koje dijete ima.

Koordinacija sa odgojiteljima po potrebi.

Pružanje pomoći odgojitelju i asistentu u radu sa djecom.

Izrada dosjea za svako pojedino dijete i izrada lista procjene kroz zapažanja u individualnom radu.

Grupni psihoterapijski rad s djecom kroz „Psihodramu“

Individualni terapijski rad kroz metode „WInnicott“ i „Pley terapiju.

Nastavak „Kluba roditelja“ za roditelje koji su prošli radionice „Rastimo zajedno +“

Odgojiteljsko vijeće.

Stručno usavršavanje.

Kontinuirano

I to 3,5 dana u tjednu

/ponedjeljak,utorak,

srijeda i četvrtak do 11h/

PROSINAC 2015 Kontinuirani individualni rad sa djecom.

Suradnja sa roditeljima i davanje zadataka za svakodnevan rad u obitelji kao i analiza postignutih rezultata.

Suradnja sa stručnim timom.

Suradnja sa društvenom sredinom.

Stručno usavršavanje.

Svakodnevno vođenje dnevnika rada i dosjea.

Grupni psihoterapijski rad s djecom kroz „Psihodramu“

Individualni terapijski rad kroz metode „WInnicott“ i „Pley terapiju.

Nastavak „Kluba roditelja“ za roditelje koji su prošli radionice „Rastimo zajedno +“

Nastavak radionica za odgojitelje“ Uvod u psihodramu“ / 4 grupe/

Kontinuirano

I to 3,5 dana u tjednu

/ponedjeljak,utorak,

srijeda i četvrtak do 11h/

SIJEČANJ 2016 Analiza rezultata sa s rehabilitatorima iz Pule, Poreča,i Udruga koji rade sa djecom iz našeg vrtića i zajednički dogovor o daljnjim primjenama i metodama rada.

Kontinuirani individualni rad sa djecom.

Suradnja sa roditeljima i davanje zadataka za svakodnevan rad u obitelji kao i analiza postignutih rezultata.

Suradnja sa stručnim timom.

Suradnja sa društvenom sredinom.

Stručno usavršavanje.

Svakodnevno vođenje dnevnika rada i dosjea.

Grupni psihoterapijski rad s djecom kroz „Psihodramu“

Individualni terapijski rad kroz metode „WInnicott“ i „Pley terapiju.

Nastavak „Kluba roditelja“ za roditelje koji su prošli radionice „Rastimo zajedno +“

 

Kontinuirano

I to 3,5 dana u tjednu

/ponedjeljak,utorak,

srijeda i četvrtak do 11h/

VELJAČA 2016 „Grupa podrške za odgojitelje i asistente“-koordinacijski sastanak stručnog tima sa asistentima i odgojiteljima s odabirom novih ciljeva za svako pojedino dijete, te odabir načina i metode rada i promatranja ,kao i izrada tj nadopuna individualnog odgojno-obrazovnog programa.

Kontinuirani individualni rad sa djecom.

Suradnja sa roditeljima i davanje zadataka za svakodnevan rad u obitelji kao i analiza postignutih rezultata.

Suradnja sa stručnim timom.

Suradnja sa društvenom sredinom.

Stručno usavršavanje.

Svakodnevno vođenje dnevnika rada i dosjea.

Grupni psihoterapijski rad s djecom kroz „Psihodramu“

Individualni terapijski rad kroz metode „WInnicott“ i „Pley terapiju.

Nastavak „Kluba roditelja“ za roditelje koji su prošli radionice „Rastimo zajedno +“

 

Kontinuirano

I to 3,5 dana u tjednu

/ponedjeljak,utorak,

srijeda i četvrtak do 11h/

OŽUJAK 2016 Kontinuirani individualni rad sa djecom.

Suradnja sa roditeljima i davanje zadataka za svakodnevan rad u obitelji kao i analiza postignutih rezultata.

Suradnja sa stručnim timom.

Suradnja sa društvenom sredinom.

Stručno usavršavanje, radionice,seminari.

Svakodnevno vođenje dnevnika rada i dosjea.

Grupni psihoterapijski rad s djecom kroz „Psihodramu“

Individualni terapijski rad kroz metode „WInnicott“ i „Pley terapiju.

Nastavak „Kluba roditelja“ za roditelje koji su prošli radionice „Rastimo zajedno

Kontinuirano

I to 3,5 dana u tjednu

/ponedjeljak,utorak,

srijeda i četvrtak do 11h/

TRAVANJ 2016 Kontinuirani individualni rad sa djecom.

Suradnja sa roditeljima i davanje zadataka za svakodnevan rad u obitelji kao i analiza postignutih rezultata.

Suradnja sa stručnim timom.

Suradnja sa društvenom sredinom.

Stručno usavršavanje.

Svakodnevno vođenje dnevnika rada i dosjea.

Grupni psihoterapijski rad s djecom kroz „Psihodramu“

Individualni terapijski rad kroz metode „WInnicott“ i „Pley terapiju.

Nastavak „Kluba roditelja“ za roditelje koji su prošli radionice „Rastimo zajedno +“

Nastavak radionica za odgojitelje“ Uvod u psihodramu“ / 4 grupe/

Odgojiteljsko vijeće.

Kontinuirano

I to 3,5 dana u tjednu

/ponedjeljak,utorak,

srijeda i četvrtak do 11h/

SVIBANJ 2016 Kontinuirani individualni rad sa djecom.

Suradnja sa roditeljima i davanje zadataka za svakodnevan rad u obitelji kao i analiza postignutih rezultata.

„Grupa podrške za odgojitelje i asistente“-koordinacijski sastanak stručnog tima sa asistentima i odgojiteljima rezimiranje rada u protekloj šk godini ,planovi i prijedlozi za iduću godinu.

Suradnja sa stručnim timom.

Suradnja sa društvenom sredinom.

Stručno usavršavanje.

Svakodnevno vođenje dnevnika rada i dosjea.

Grupni psihoterapijski rad s djecom kroz „Psihodramu“

Individualni terapijski rad kroz metode „WInnicott“ i „Pley terapiju.

Nastavak „Kluba roditelja“ za roditelje koji su prošli radionice „Rastimo zajedno +“

 

 

Kontinuirano

I to 3,5 dana u tjednu

/ponedjeljak,utorak,

srijeda i četvrtak do 11h/

LIPANJ 2016 Kontinuirani individualni rad sa djecom.

Suradnja sa roditeljima i davanje zadataka za svakodnevan rad u obitelji kao i analiza postignutih rezultata.

Suradnja sa stručnim timom.

Suradnja sa društvenom sredinom.

Stručno usavršavanje.

Svakodnevno vođenje dnevnika rada i dosjea.

Grupni psihoterapijski rad s djecom kroz „Psihodramu“

Individualni terapijski rad kroz metode „WInnicott“ i „Pley terapiju.

Nastavak „Kluba roditelja“ za roditelje koji su prošli radionice „Rastimo zajedno +“

Pisanje godišnjeg izvješća 2016/2017 godinu.

Kontinuirano

I to 3,5 dana u tjednu

/ponedjeljak,utorak,

srijeda i četvrtak do 11h/

SRPANJ 2016 Rad na dokumentaciji. U toku mjeseca srpnja I to 3,5 dana u tjednu

/ponedjeljak,utorak,

srijeda i četvrtak do 11h/

KOLOVOZ 2016 Rad na dokumentaciji

Odgojiteljsko vijeće.

U toku mjeseca kolovoza

 

 

 

 

 

 

 

9.4.     GODIŠNJI OPERATIVNI PLAN I PROGRAM STRUČNOG SURADNIKA – PSIHOLOGA

BITNE ZADAĆE STRUČNOG SURADNIKA – PSIHOLOGA za ovu pedagošku godinu

 

 1. Unaprijediti identifikaciju i praćenje djece s teškoćama u razvoju – implementacija timskog opažanja s logopedom i pisanje zajedničkog nalaza i mišljenja (u drugom polugodištu, nakon drugo završetka edukacije Razvojna procjena od 0-6 godina, stručnjakinje Kabineta za ranu komunikaciju pri ERF-a)
 2. Prevencija socio-emocionalnih teškoća kod darovite djece
 3. Unaprjeđenje komunikacije na relaciji odgajatelj – roditelj
 4. Koordiniranje i vođenje programa radionica za roditelje„Rastimo zajedno“

 

SADRŽAJ RADA POMOĆ U REALIZACIJI VRIJEME REALIZACIJE
     
POSEBNI POSLOVI IZ GODIŠNJEG PROGRAMA RADA STRUČNOG SURADNIKA-PSIHOLOGA    
Izrada operativnog programa rada psihologa rujan
Suradnja s odgajateljima na planiranju rada s djecom s posebnim potrebama odgojitelji listopad – lipanj
Planiranje permanentnog stručnog usavršavanja odgajatelja odgojitelji, pedagog, ravnatelj rujan
Uključivanje u izradu Godišnjeg plana i programa rada ustanove ravnatelj, pedagog, med. sestra
Planiranje i programiranje rada s djecom s posebnim potrebama odgojitelji rujan – lipanj
Poslovi vezani uz upis djece u novu pedagošku godinu (provođenje inicijalnih intervjua i ostalih poslova vezanih uz upis) stručni tim svibanj – rujan
Formiranje odgojnih skupina ravnatelj, stručni tim lipanj
 
RAD S DJECOM
Prikupljanje anamnestičkih podataka odgojitelji, stručni tim kontinuirano
Praćenje adaptacije novoupisane djece odgojitelji rujan
Identificiranje djece s privremenim ili trajnim posebnim potrebama

Praćenje i procjenjivanje djetetovih potreba i trenutnog stupnja psihofizičkog razvoja (korištenje psihologijskog instrumentarija)

– identifikacija djece s   teškoćama u razvoju

– identifikacija darovite djece

– identifikacija djece sa socio-emocionalnim teškoćama

– praćenje djece s utvrđenim TUR-om

– praćenje neurorizične djece

– praćenje djece s odgodom upisa u OŠ

odgojitelji kontinuirano
Neposredni individualni rad s djecom

– rad s darovitom djecom –

– rad s djecom s lakšim teškoćama u razvoju

– rad s djecom s lakšim emocionalnim i socijalnim teškoćama

stručni tim, odgojitelji listopad – lipanj
Opservacija djece i odgojnih skupina rujan – lipanj
 
RAD S RODITELJIMA
ravnatelj, pedagog rujan
Upoznavanje roditelja s planom i programom rada predškolske ustanove pedagog, medicinska sesra srpanj-kolovoz
Educiranje roditelja o razvojnim osobitostima djeteta putem tematskih roditeljskih sastanaka/radionica
Radionica: Karakteristike djeteta u godini pred polazak u školu listopad
Predavanje: Darovitost u predškolskoj dobi studeni
Radionica : Vođenje ciklusa radionica „Rastimo zajedno“ Tim 2 Rastimo zajedno siječanj-travanj
Educiranje roditelja o razvojnim osobitostima djeteta putem pisanog materijala prema potrebi
Individualno savjetovanje i informiranje prema potrebi
 
RAD S ODGOJITELJIMA
Suradnja i pomoć odgojiteljima u prepoznavanju i procjeni djetetovih potreba u cilju njihovog optimalnog zadovoljavanja kontinuirano
Podrška odgajateljima u realizaciji preventivnih programa – učenje socijalnih vještina odgojitelji studeni -svibanj
Prijenos informacija o relevantnim osobinama djeteta (novoupisana djeca, djeca u tretmanu unutar ili izvan ustanove) stručni tim kontinuirano
Poticanje stručne kompetencije odgojitelja – priprema i održavanje aktiva u skladu s potrebama:
Predavanje: Darovitost u predškolskoj dobi – istine i zablude studeni
Potpora i pomoć odgojiteljima u osmišljavanju i realizaciji kvalitetne interakcije s roditeljima
Radionica:   Vođenje razgovora s roditeljima i davanje povratne informacije veljača
SURADNJA SA STRUČNOM SLUŽBOM
Suradnja s pedijatrima i školskim liječnicima med. sestra prema potrebi
Suradnja s Centrom za socijalnu skrb prema potrebi
Suradnja sa stručnjacima van ustanove (logoped, klinički psiholog, neurolog, neuropsihijatar i dr.) stručni tim prema potrebi
Suradnja sa stručnom službom osnovne škole (psiholog, pedagog, Edukacijsko rehabilitacijski terapeut ) pedagog prema potrebi
Suradnja s profesionalcima u znanstveno-istraživačkim institucijama tijekom godine
Suradnja sa drugim psiholozima u predškolskim ustanovama
 
EVALUACIJA ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA
kontinuirano
Aktivno uključivanje u sjednice Odgojiteljskog vijeća prema potrebi
Sudjelovanje u izradi Godišnjeg izvješća o radu ustanove kolovoz
Izvještaj o radu psihologa kolovoz
 
PERMANENTNO STRUČNO USAVRŠAVANJE
Grupni oblici permanentnog stručnog usavršavanja (stručni aktivi, seminari, savjetovanja) ravnatelj, pedagog kontinuirano
Individualni oblici (praćenje stručne literature) kontinuirano
 
SUDJELOVANJE U KULTURNOJ I JAVNOJ DJELATNOSTI USTANOVE
Sudjelovanje u planiranju i realizaciji važnih događaja i manifestacija u ustanovi (prema Kalendaru blagdana) pedagog, ravnatelj, med. sestra, odgojitelji kontinuirano
Uključivanje u akcije od šireg društvenog značaja prema potrebi
Prezentacija rada vrtića prema lokalnoj zajednici prema potrebi
 
VOĐENJE DOKUMENTACIJE
Vođenje dosjea (djeteta, praćenje ostvarene suradnje s roditeljima) listopad – lipanj
Praćenje ostvarene suradnje s odgojiteljima (dosje djeteta, službene zabilješke) kontinuirano
Vođenje dnevnika rada kontinuirano
Praćenje realizacije plana i programa listopad – kolovoz
ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKI RAD
Utvrđivanje razloga ne sudjelovanja roditelja u programu Rastimo zajedno ravnatelj, stručni tim, odgojitelji rujan-listopad

 

9.5.     GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA STRUČNOG SURADNIKA LOGOPEDA

Logoped je stručnjak osposobljen za rad na prevenciji, detekciji, dijagnosticiranju i tretmanu poremećaja humane komunikacije. Logopedski rad podrazumijeva rad na komunikacijskim poremećajima, poremećajima izgovora, poremećajima fluentnosti govora, jezičnim poremećajima, poremećajima pisanog jezika, poremećajima koji pogađaju matematičko i logičko rezoniranje, poremećajima glasa, kao i rad na poboljšavanju komunikacijskih vještina i učinkovitosti, poboljšavanju glasovnih kvaliteta kod vokalnih profesionalaca (odgojitelji), rehabilitaciji slušanja, jezika i govora osoba oštećena sluha, poremećajima oralno-laringealnih funkcija (gutanje) te neverbalnoj, augmentativnoj (nadomjesnoj) komunikaciji. Unutar stručno razvojne službe logoped obavlja stručne poslove logopeda, ali i suradničke poslove s ciljem promicanja, afirmacije, zastupanja logopedske struke i djelatnosti u korist i s ciljem ostvarivanje prava djece.

Radno vrijeme logopeda je fleksibilno i može se preraspodijeliti ovisno o potrebama Vrtića. Tjedno zaduženje iznosi 40 sati od čega je 35 sati neposrednog rada, a 5 sati odnosi se na ostale poslove. Rad stručnog suradnika logopeda odvijat će se od 7:30 do 14:30. Budući da se Dječji vrtić i jaslice „Duga“ nalazi na osam lokacija potrebno je utvrditi točan raspored rada i organizaciju posla po objektima. Ponedjeljkom će se terapija provoditi u područnom objektu Maslačak te u centralnom objektu. Utorkom, srijedom i četvrtkom logoped će posao obavljati u logopedskom kabinetu u centralnom objektu. Petkom je predviđena provedba individualne i grupne terapije u područnim objektima Petar Pan i Mali princ. Raspored obilaska područnih objekata Bambi, Cvrčak, Bašanija i Petrovija utvrdit će se po potrebi u dogovoru s odgojiteljicama, a najmanje jedan put mjesečno.

 

Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
10:00 – 17:00 7:00 – 14:00 7:00 – 14:00 7:00 – 14:00 7:00 – 14:00
CO Maslačak CO CO CO Petar Pan, Mali princ

 

 

Poslovi logopeda podrazumijevaju rad s djecom, rad u stručnom timu, rad s odgojiteljima, rad s roditeljima, suradnju s društvenim okruženjem, individualno stručno usavršavanje, vođenje logopedske dokumentacije te ostale poslove i zadaće.

1.     Poslovi logopeda u odnosu na dijete Vrijeme izvođenja
Priprema za provođenje trijažnog ispitivanja govora i procjene kolovoz
Priprema za provođenje terapije govorno-jezičnih poremećaja tijekom godine
Otkrivanje djece s odstupanjem u razvoju jezično-govorne komunikacije rujan; po potrebi
Trijažna ispitivanja i procjena komunikacijskih, jezično-govornih i glasovnih poremećaja rujan; po potrebi
Opservacija djece s posebnim potrebama u odgojnoj skupini u cilju procjene razvojnog statusa tijekom godine
Terapeutski rad u djece s poremećajima govora, jezika i komunikacije tijekom godine
Pisanje mišljenja o komunikacijsko-jezično-govornom statusu djeteta po potrebi
Upućivanje djece na specijalističke obrade po potrebi
Praćenje tijeka rehabilitacije djece izvan vrtića kontinuirano
Vođenje dokumentacije o djeci tijekom godine

 

2.     Poslovi logopeda u radu stručnog tima Vrijeme izvođenja
Sudjelovanje u izradi Godišnjeg plana i programa rada vrtića kolovoz
Sudjelovanje u izradi Godišnjeg izvješća o radu vrtića kolovoz
Svi poslovi vezani za upis nove djece u vrtić, osobito djece s posebnim potrebama te formiranje odgojnih skupina svibanj
Izrada vrtićkog mišljenja po potrebi
Izrada individualiziranog odgojno-obrazovnog programa rujan
Procjena spremnosti djece za školu rujan
Suradnja s pojedinim članovima stručnog tima vezano za djecu s posebnim potrebama o razvojnom statusu, oblicima pomoći, individualiziranim programima… tijekom godine

 

3.     Poslovi logopeda u odnosu na roditelje Vrijeme izvođenja
Sudjelovanje u plenarnim roditeljskim sastancima po potrebi
Provedba inicijalnih intervjua s roditeljima novoprimljene djece svibanj
Stručna predavanja – na razini odgojnih skupina po potrebi
Održavanje radionica za roditelje po potrebi
Suradnja s roditeljima djece koja imaju jezično-govorne poremećaje: prikupljanje anamnestičkih podataka o djetetu i obitelji, upoznavanje s vrstom i stupnjem govornog poremećaja, potrebitosti rehabilitacije, upućivanje na dijagnostiku u specijalizirane institucije i dr. po potrebi
Savjetodavni i instruktivni rad s roditeljima u cilju podrške roditelja u rehabilitaciji kontinuirano
Izrada stručnih pisanih naputaka i vježbi za rad kod kuće kontinuirano
Suradnja putem pisanih materijala, članaka, letaka po potrebi

 

4.     Poslovi logopeda u odnosu na odgojitelje Vrijeme izvođenja
Prijenos informacija o novoupisanoj djeci rujan
Razmjena informacija o djeci s jezično-govornim poremećajima te o funkcioniranju djeteta u odgojnoj skupini tijekom godine
Pomoć u planiranju i stvaranju uvjeta za rad s djecom koja imaju jezično-govorne teškoće tijekom godine
Pomoć u planiranju rada s djecom školskim obveznicima rujan
Upućivanje odgojitelja na stručnu literaturu po potrebi
Stručne edukacije (teme ovise o potrebama djece i skupine te o osobnim preferencijama odgojitelja) po potrebi
Upute za postupanje prema djeci s jezično-govornim poremećajima kontinuirano
Pomoć oko održavanja higijene glasa po potrebi

 

 

5.     Suradnja s društvenim okruženjem Vrijeme izvođenja
Suradnja sa svim stručnjacima i ustanovama u kojima se obavlja dijagnostika i rehabilitacija djece s posebnim potrebama i teškoćama u razvoju, osobito djece s jezično-govornim poremećajima po potrebi
Suradnja s institucijama s ciljem ostvarivanja prava djece po potrebi
Suradnja sa školama po potrebi
Suradnja s drugim vrtićima po potrebi
Suradnja sa civilnim društvom po potrebi

 

6.     Individualno stručno usavršavanje Vrijeme izvođenja
Praćenje stručnih dostignuća i dostupne literature iz područja logopedije i srodnih znanosti kontinuirano
Sudjelovanje u svim oblicima stručnog usavršavanja koje organiziraju MZOŠ, Agencija za odgoj i obrazovanje, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Hrvatsko logopedsko društvo (HLD) i druge institucije po potrebi
Sudjelovanje u radu HLD-a po potrebi
Promicanje rada iz područja logopedije kontinuirano

 

7.     Vođenje logopedske dokumentacije Vrijeme izvođenja
Izrada Godišnjeg plana i programa rada logopeda kolovoz
Izrada Godišnjeg izvješća o radu logopeda kolovoz
Evidencija o provedenim pregledima na razini vrtića i na razini odgojne skupine rujan; po potrebi
Evidencija djece s poremećajima jezika, govora i komunikacije rujan; po potrebi
Evidencija djece uključene u logopedsku terapiju rujan; po potrebi
Mjesečni izvještaj rada logopeda kontinuirano
Tjedni plan i realizacija vježbi kontinuirano
Dnevna evidencija rada kontinuirano
Individualni dosje o djetetu kontinuirano
Karton djeteta i ostala dokumentacija o djeci kontinuirano
Evidencija individualnog stručnog usavršavanja kontinuirano

 

8.     Ostali poslovi i zadaće Vrijeme izvođenja
Ostali poslovi i zadaće koji nisu navedeni u planu i programu, a potrebno ih je izvršiti po nalogu ravnateljice po potrebi
Sastanci stručnog tima i Odgojiteljska vijeća po potrebi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.6.     GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZDRAVSTVENOG VODITELJA

 

Oblici i sadržaj Nosilac zadataka Vrijeme                                                                                                   izvršenja
 

1. Upoznavanje početnog zdravstvenog stanja djece po skupinama

ü  inicijalni intervjui, sređivanje kartoteke , kontrola liječničkih potvrda i cijepnih knjižica

viša med. sestra

stručna služba

odgojitelji

rujan

radnim danom

(ponedjeljak,

utorak,srijeda

i četvrtak do 11 sati)

2. Identifikacija djece sa posebnim potrebama,

ü  poduzimanje mjera prema programskim sadržajima

 

viša med. sestra, ,

nadležni liječnik

specijalisti

odgojatelji

ravnateljica

rujan,listopad

 

tijekom godine

 

radnim danom

(ponedjeljak,

utorak, srijeda i četvrtak do 11 sati)

 

3. Skrb o dnevnom ritmu djece

ü  prilagoditi vrijeme obroka dnevnim aktivnostima

ü  prilagoditi vrijeme obroka jasličkih skupina

ü  praćenje i unapređivanje kvalitete popodnevnog odmora prema dobnoj skupini

viša med. sestra,

 

pedagog

 

odgojitelji

tromjesečno

 

radnim danom

(ponedjeljak,

Utorak,srijeda i četvrtak do 11 sati)

4. Planiranje zdrave i adekvatne prehrane

ü izrada jelovnika u skladu s Prehrambenim standardima za prehranu u dječjim vrtićima i jaslicama

ü radionica sa stručnim suradnicima

ü edukacija osoba koje rade u provedbi procesa pripreme obroka

ü poboljšanje kvalitete obroka

ü rad na prehrani djece sa alimentarnom alergijom i intolerancijom

ü radionice sa odgajateljima i servirkama

ü praćenje ponuda dobavljača i nalaženje odgovarajućeg

ü kontrola kvalitete i kvantitete obroka (ZZJZ Pula)

ü kontrola po sistemu HACCAP-a

viša med. sestra

glavni kuhar

odgojitelji

 

služba socijalne medicine ZZJZ Pula

 

HES služba DZ Umag

 

sanitarni inspektor

 

dobavljači

 

stručni tim   HACCP Pula

tjedno

radnim danom

(ponedjeljak,

utorak,srijeda i četvrtak do 11 sati)

 

 

tijekom godine

 

4x godišnje

 

2x godišnje

interni audit

5. Boravci na zraku

ü zadovoljavanje djetetove potrebe

ü razvijanje ekološke svijesti

ü suradnja u organizaciji zimovanja, ljetovanja i jednodnevnih izleta

ü suradnja sa sportskim voditeljem

6. Praćenje zdravlja djece tijekom boravka u                    

   vrtiću   i jaslicama                  

ü sistematski pregledi djece

ü stanje procijepljenosti djece

ü antropološka mjerenja

ü kontrola vida standardnim tablicama

ü sistematski pregledi (stomatolog, ortoped)

ü sistematski pregledi djece u četvrtoj godini života

ü praćenje izostanka djece

ü praćenje epidemiološke situacije

ü individualno praćenje djece

ü izrada edukativnih listića, brošura i obavijesti o izvršenim mjerama

viša med. sestra, pedagog

odgojitelji

stručni voditelj sportskih skupina

tijekom godine

radnim danom

(ponedjeljak,

utorak,srijeda i četvrtak do 11 sati)

nadležni liječnik

viša med. sestra             odgajatelji

stručna služba   specijalisti –

stomatolog,ortoped,

oftalmolog

HES služba

Prije upisa u vrtić i jaslice

 

tjedno

radnim danom (ponedjeljak,

utorak,srijeda i četvrtak do 11 sati)

 

mjesečno

tromjesečno

7. Plan sanitarno-higijenskog   održavanja vrtića

ü nadzor provedbe i prijedlaganje mjera u cilju osiguranja higijene unutarnjeg i vanjskog prostora

ü svakodnevno čišćenje unutarnjeg i vanjskog prostora

ü svakodnevna dezinfekcija unutarnjeg prostora

ü higijena i dezinfekcija opreme

ü osiguravanje odgovarajućeg grijanja zimi

ü osiguravanje adekvatnog broja djece u radnoj sobi

ü osiguravanje zdravstveno ispravne čiste vode, kao i ispravnu dispoziciju otpadnih voda i krutog otpada

ü osiguravanje odgovarajućeg namještaja koji ne pogoduje nastanku ozljeda

ü osiguravanje da igračke, didaktička pomagala i drugi predmeti opće upotrebe ispunjavaju uvjete u pogledu zdravstvene ispravnosti predmeta opće upotrebe

ü osiguravanje dovoljne količine sredstava za opću higijenu djece i same ustanove

–       dezinsekcija, deratizacija i dezinfekcija

 

viša med. setra

ravnateljica

 

tehničko osoblje

sanitarni nadzor

komunalno poduzeće

stručni tim HACCP-a Pula

stručna služba

DDD služba

tjedno

radnim danom (ponedjeljak,

utorak,srijeda i četvrtak do 11 sati)

svakodnevno

 

tijekom godine

 

 

 

2x godišnje po planu

8. Kontrola opće i osobne higijene djelatnika

ü  nadzor nad provođenjem propisanih mjera i ispunjavanje uvjeta prema propisima o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti – pregledi HES službe

ü  ispunjavanje uvjeta prema propisima o zdravstvenoj ispravnosti i zdravstvenom nadzoru nad namirn icama i predmetima opće upotrebe

ü  sistematski pregledi djelatnika prema obavezama zaštite na radu

 

 

Viša med. setra

HES   služba

 

Služba ZZJZ Pula

Specijalisti medicine rada

mjesečno

 

radnim danom

(ponedjeljak,

utorak, srijeda i četvrtak do 11 sati)

tijekom godine

po planu

9. Stručno usavršavanje i zdravstveno                         prosvjećivanje

ü  savjetovanja sa djelatnicima ustanove

ü  suradnja sa roditeljima

ü  suradnja sa vanjskim suradnicima

ü  praćenje novije literature

ü  stručni skupovi, seminari-katalog Ministarstva

viša med. sestra       zdravstveni djelatnici stručna   služba       odgojitelji

služba ZZJZ Pula

stručni tim HACCP-a Pula

 

Mjesečno

radnim danom (ponedjeljak,

utorak, srijeda i četvrtak do 11 sati

tijekom godine

 

10. Zdravstvena dokumentacija i evidencija

ü  potvrda o obavljenom sistematskom pregledu prije upisa u vrtić i jaslice

ü  ispis cijepnog kartona

ü  zdravstveni karton djeteta u vrtiću i jaslicama

ü  potvrda o obavljenom zdravtsvenom preglede djeteta kod izostanka zbog bolesti

ü  evidencija o zdravstvenom odgoju

ü  evidencija o higijensko-epidemiološkom nadzoru

ü  evidencija o sanitarnom nadzoru

ü  evidencija epidemioloških indikacija

ü  evidencija povreda

ü  evidencija antropometrijskih mjerenja

ü  evidencija preventivnih postupaka

nadležni liječnik

roditelji

viša med. sestra

nadležni liječnik

roditelji

odgojitelji

stručna služba

viša med. sestra

rujan

radnim danom ( ponedjeljakutorak,srijeda i četvrtak do 11 sati)

rujan

listopad

tijekom godine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. GODIŠNJI PLAN SPORTSKOG PROGRAMA 2016-2017

 

                  UVOD

Uvođenjem integriranog sportskog programa želimo pojačati tjelesnu aktivnost u redovni primarni program predškolske djece koja ima svrhu kvalitetniju realizaciju svih razvojnih zadaća programa.

Program je namjenjen djeci od navršene 4 godine do polaska u školu i nije mu svrha stvaranje ili profiliranje vrhunskih sportaša već poticanje optimalnog i cijelokupnog razvoja djeteta, dok se potencijalna darovita djeca mogu prepoznati. U program će biti obuhvačene šest sportskih grupa, dvije starije (tri puta tjedno), dvije srednje (dva puta tjedno) i dvije mlađe (jednom ili dva puta tjedno) i grupa “Vjeverice” iz Bašanije (jednom tjedno u popodnevnim satima).

 

                  CILJEVI PROGRAMA

 

 1. Razvoj motoričkih sposobnosti (brzina, snaga, fleksibilnost, izdržljivost, ravnoteža itd.) s naglaskom na njihovoj povezanosti sa zdravljem djeteta;
 2. Razvoj motoričkih vještina kroz svladavanje osnovnih tehnika pojedinih sportskih disciplina:atletike, gimnastike, nogometa, košarke, odbojke, rukometa, tenisa, hokeja, biciklizma, koturaljkanja itd;
 3. Razvoj svijesti djeteta o značaju svakodnevnog tjelesnog vježbanja na sadašnji, ali i budući zdrav i produktivan život
 4. Razvoj ekološke svijesti

 

                  ZADAĆE PROGRAMA

 

 • maksimalan razvoj osnovnih motoričkih sposobnosti (brzina, snaga, koordinacija itd.) u skladu s individualnim mogućnostima djeteta;
 • razvijanje svijesti o sebi i svom tjelesnom ja ( izgled, dijelovi tijela, organi…), aktivnom ja ( ovladane sposobnosti, vještine…), socijalnom ja ( ovladane socijalne vještine, prihvaćenost….), psihološkom ja( uočene i manifestirane vještine i sklonosti djeteta);
 • razvijanje funkcionalnog razumjevanja kretanja ( svjesnost vlastitog tijela i njegovih dijelova, te prostorno – vremenska orijentacija);
 • razvijanje sposobnosti djeteta za druženjem, odgovaranjem i suradnjom s drugom djecom u igri;
 • utjecati na spremnost djeteta da slijedi upute zadane u skupini;
 • formiranje pozitivnih stavova prema sportu, čuvanju zdravlja, i zdravim stilovima života;
 • razvijati kod djece realnu sliku o sebi (samopouzdanje da realnije procjenjuje vlastite mogućnosti – podnošenje neuspjeha);
 • razvijati samostalnost djeteta u oblačenju, svlačenju i održavanju vlastite odjeće i obuće, te u održavanju prostora i imovine ( sportskih rekvizita i igračaka);
 • poticati djete da isprobava i istražuje mogućnosti vlastitog tijela kroz pokret, kretanje i igru;
 • razvijati motoriku djece u svim prirodnim oblicima kretanja (puzanje, hodanje, trčanje, penjanje, provlačenje, prevrtanje, poskakivanje…);
 • razvijati spoznajne funkcije i poticati aktivno – istraživalački odnos prema okolini, osobito kroz upoznavanje prostorne orijentacije;
 • osposobljavanje djeteta za nastavljanje tjelesnih aktivnosti u daljnjem životu, kao dijela životne kulture

 

                 MATERIJALNI UVJETI I ORGANIZACIJA RADA

 

 • prostor i oprema ( sprave i rekviziti) sportske dvorane u Centralnom vrtiću Umag       ( didaktika, specijalizirana za sportski program i prilagođena razvojnim karakteristikama djece)
 • homogene skupine u Centralnom vrtiću
 • organizirano tjelesno vježbanje provodi se tijekom cijele godine u trajanju od 40 minuta (jedan dan u tjednu, po dogovoru, bit će rezerviran za posjete spotrskim objektima ili posjete poznatih – zanimljivih sportaša)
 • igralište vanjskog prostora Centralnog vrtića

 

SANITARNO – HIGIJENSKI PREDUVIJETI

 

 • čišćenje i provjetravanje dvorane prije i nakon vježbanja
 • održavanje didaktike (svakodnevno čišćenje sredstvom za dezinficiranje većih sprava i strunjača, a manjih rekvizita na kraju godine)
 • svako dijete ima urednu košaricu za odlaganje odjeće koja služi samo za sportsko vježbanje, a koja se redovito nosi kući na pranje
 • redovito održavanje vanjskog prostora vrtića

 

 

                  PROVEDBA PROGRAMA I SADRŽAJI

 

Rad sportskih skupina odvijat će se u vremenu između doručka i ručka više puta tjedno u prostoru velike dvorane u Centralnom vrtiću, a kada će vremenske prilike dopustiti radit će se vani.

Planiranje rade provodi se timski – sportski voditelj, odgajatelji i stručni tim.

Svako dijete nakon doručka u skupini individualno se oblači i čeka voditelja sporta, voditelj dolazi po skupinu i kreću na vježbanje u dvoranu.

Jedan dan u tjednu bit će rezerviran ovisno o događaju za posjetu sportskim terenima, posjeti sportaša ili drugih događaja.

Svi ostali vrtići če se uključiti najmanje jednom godišnje u centralnom vrtiću.

Za područne vrtiće biti če organizirane dva puta tjedno popodnevne sportske aktivnosti, sudjelovat če djeca koja su navršila četiri godine.

Sadržaji rada tijekom godine isprepliču se sadržajima primarnog razvoja programa, a činit će ga različiti prirodni oblici kretanja, igre i tehnike sportskih disciplina.

Izbor sadržaja uvijek će biti prilagođen mogućnostima svakog pojedinog djeteta.

Prema potrebi ili aktualnosti zbivanja u programske sadržaje ući će obilježavanje značajnih datuma i aktualnih događaja: hrvatski olimpijski dan u rujnu, , škola plivanja u srpnju (biti će uključeno barem 50 djece s navršenih šest godina), škola skijanja u ožujku, biciklijada (ili poligon), alpinizam i druge aktivnosti (sudjelovanje na dječijoj olimpijadi, sajmu sporta, izleti, zimovanja, ljetovanja) u toku godine.

 

                  PLANIRANJE, OSTVARIVANJE I VREDNOVANJE PROGRAMA

 

Planiranje rada provodi se timski, što znači da sudjeluju odgojitelji, stručni tim i sportski voditelj. Djetetov razvoj i postignuća pratit ćemo inicijalnim mjerenjem (rujan), tranzitivnim mjerenjem (veljača) i finalnim mjerenjem (svibanj).

Program se vrednuje od strane sportskog voditelja, odgajatelja, stručnog tima vrtća i roditelja, a vodi se video i foto dokumentacija.

                  SURADNJA SA RODITELJIMA

 

Suradnja s roditeljima odvija se putem svakodnevnih kontakata sa roditeljima, kutića za roditelje ( s posebnim naglaskom na sportske sadržaje), roditeljskih sastanaka, zajedničkih druženja, aktivnog uključivanja roditelja u rad grupe.

Specifičnost suradnje roditelja u sportskim skupinama čine: redovito informiranje o postignućima i napredovanju djece u sportskom programu, prikazi sustavnog praćenja motoričkog razvoja djeteta, pomoć u prikupljanju sportskih rekvizita vezanih uz specifične sadržaje rada i druženja na oglednim aktivnostima u cilju prezentacije sportskog programa.

                  SURADNJA S VANJSKIM ČIMBENICIMA

 

Redovitu suradnju provodit ćemo sa Domom zdravlja (ortopedom, fizijatrom, pedijatrom…) zbog redovItih pregleda djece. Prema potrebi provodit će se suradnja sa stručnjacima iz područja tjelesne i zdravstvene kulture, nutricionistima, sportašima, ekolozima, i svima koji mogu unaprijediti rad sportskog programa.

 

                  IZVRŠITELJI PROGRAMA

 

Glavni nositelj programa bit će Sportski voditelj u sklopu primarnog programa profesor fizičke kulture Saša Rupena uz pomoć odgajateljica u pojedinim grupama, stručni tim vrtića   (ravnatelj, pedagog, psiholog, medicinska sestra, edukacijsko-rehabilitacijsi terapeut) koji imaju zadaću timski, zajedno s odgajateljima i sportskim voditeljem razvijati i unapređivati proces.

U pračenju i nadziranju programa uključit će se stručni tim vrtića, Zavod za unapređenje školstva i Ministarstvo prosvjete i sporta.

 

                  STRUČNO USAVRŠAVANJE

 

Svi nositelji programa imaju obvezu permanentnog stručnog usavršavanja na seminarima, Stručno – znanstvenim skupovima pri fakultetima odnosno prema Katalogu stručnih skupova Ministarstva prosvjete i športa, a s naglaskom na temama sporta, zdravlja, zdrave prehrane, integriranih i sportskih programa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. PROGRAM RANOG UčENJA ENGLESKOG JEZIKA

U pedagoškoj godini 2016./2017. u PO “Mali princ” provodit će se program ranog učenja engleskog jezika . Ovo je već jedanaesta godina otkako se program provodi u našem vrtiću. U skupini “Smajlići-Smilies” ove godine je upisano sedamnaestero djece. Samo manji dio djece se već susreo s engleskim jezikom kroz protekle dvije godine. Skupina je mješovita i obuhvaća djecu od 4 do 6 godina starosti. Većinu skupine čine predškolci, njih 10. Djece srednje dobi je šestero te imamo i jednog četverogodišnjaka. Djeca ċe učiti engleski jezik kroz igru.

CILJ PROGRAMA:

 

Cilj ovoga Programa jest stvarati adekvatne poticaje i okruženje za cjelokupni razvoj djeteta, posebno one kojima će se zadovoljiti djetetova potreba za učenjem stranog jezika, tako da će se rano učenje engleskog jezika realizirati kroz situacijski pristup rada s djecom.
Program se temelji na zadaćama koje polaze od humanističke koncepcije odgojno – obrazovnog rada, a od specifičnih zadaća izdvajamo: razvijati kod djeteta senzibilitet za engleski jezik, poticati i motivirati dijete na situacijsko učenje riječi, jezičnih i fonetskih formi,  poticati djetetovu samoaktivnost i interes za postupnim slušanjem, razumijevanjem i usvajanjem engleskog vokabulara, postupno razvijati kod djeteta vještinu komuniciranja na engleskom jeziku itd.

Program je namjenjen predškolskoj djeci u cjelodnevnom redovitom programu od 4. godine do polaska u školu, a djeca su uključena u mješovite skupine do 20 djece.

 

SPECIFIČNE ZADAĆE:

 

Program će se temeljiti na sljedećim zadaćama:

 • obogaćivanje odgojno-obrazovnog rada s engleskim jezikom uz poštivanje zakonitosti metodike učenja stranog jezika
 • utjecanje na cjelovit razvoj djeteta
 • razvijanje i podržavanje interesa za usvajanje engleskog jezika
 • razvijanje osjetljivosti za drugi fonološki sustav
 • razvijanje i postupno izražavanje na engleskom jeziku u okviru izraženih potreba prilagođeno dobi djeteta
 • poticanje želje djeteta za daljnjim učenjem engleskog jezika u osnovnom obrazovanju
 • poticanje djece na upoznavanje i prihvaćanje rasnog identiteta drugih, prema načelima uzajamnog poštovanja, tolerancije i nenasilja
 • upoznavanje različitih običaja i kultura pojedinih zemalja engleskog govornog područja.

 

Iz ciljeva proizlaze i specifične zadaće, a to su:

 • obogaćivanje djetetovih iskustava i spoznaja
 • poticanje djece da spontano reagiraju na engleskom jeziku u svakodnevnim životnim situacijama (tzv. „situacijsko učenje“)
 • usvajanje i proširivanje jezičnog vokabulara kroz tematske sadržaje prilagođeno dobi, interesima i potrebama djece
 • poticanje interesa za upoznavanje anglosaksonske kulture.

SADRŽAJI RADA

 

Sadržaji rada vezani su za usvajanje pojmova (riječi-fraza) tematskih cjelina koje su najbliže djeci, te su prilagođeni djetetovim interesima, iskustvima, znanju, dobi i okruženju ukojem živi. Tako bi se sa djecom realizirale sljedeće tematske cjeline:

 • «To sam ja»
 • «Moja obitelj »
 • «Moj vrtić »
 • «Moje tijelo»
 • «Životinje »
 • «Hrana i pribor za jelo»
 • «Moj dan u vrtiću»
 • «Upoznajem boje, oblike, prostorne odnose, brojeve».
 • «Odjeća i obuća»
 • «Blagdani i društveni događaji (rođendani, sv. Nikola, Božić, Nova godina, Karneval, Uskrs…)

 

METODE RADA:

 

– metoda demonstracije

– metoda razgovora

– igra (spontana, stvaralačka, didaktička)

– metoda interaktivnog učenja (računalo)

– metoda praktičnih radova

NAČIN RADA:

 1. Postepeno uvođenje engleskog jezika
 2. Aktivnosti su na oba jezika jer hrvatski jezik je ipak primaran
 3. Jezične strukture se usvajaju kroz svakodnevne situacije, dnevni ritam skupine, pjesme, priče i ostale sadržaje
 4. Obilježavanje tradicionalnih anglsaksonskih blagdana i običaja

U radu s djecom će se voditi računa o:

 • aktualnim interesima i potrebama djeteta
 • osobinama i psihološkim uvjetima razvoja predškolske djece
 • individualnim i specifičnim osobinama i potrebama djeteta
 • aktualnim potrebama djece u skupini, obilježjima skupine

 

 

STRUČNO USAVRŠAVANJE

 • Sudjelovanje na svim oblicima stručnog usavršavanja koji se bave ranim učenjem engleskog jezika

 

 • Pohađanje tečaja engleskog jezika ukoliko bude financijskih sredstava za isti

 

 • Posjet Dječjim vrtićima u Rijeci u kojima se provodi program ranog učenja engleskog jezika radi razmjene korisnih informacija i iskustva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. SIGURNOSNO – ZAŠTITNI I PREVENTIVNI PROGRAM

 

Sigurnosno – zaštitne mjere i protokoli postupanja u rizičnim situacijama (dalje u tekstu Mjere i protokoli) temelje se na zakonskim i podzakonskim aktima, naputku Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa i nacionalnim programima i strategijama u RH. U trenutku upisa djeteta u Dječji vrtić i jaslice „Duga“ Umag roditelji očekuju i podrazumijevaju da je dijete sigurno i zaštićeno dok se nalazi u vrtiću. Odgovornost za djetetovu sigurnost u vrijeme dok boravi u Dječjem vrtiću dijele svi radnici Dječjeg vrtića. Namjera Sigurnosno – zaštitnog programa je pojasniti i osvijestiti uloge svih radnika zaposlenih u Dječjem vrtiću u osiguravanju sigurnog okruženja za rast i razvoj djece.

Izrazi koji se koriste u ovim Mjerama i protokolima, a koji imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.

Cilj:

 • Zaštita, sigurnost i zdravlje djece, poticanje samozaštitnog odgovornog ponašanja i savjesnog izbjegavanja rizika, te osnaživanje djeteta za sigurno ponašanje
 • Afirmacija potencijala djeteta i izgrađivanje osobe koja poštuje ljudska prava
 • Sigurnost djece kao profesionalna obveza zaposlenika regulirati će se funkcionalnim mjerama sigurnosti usklađenih sa zakonskom regulativom, posebnostima ustanove i programskim okvirom

Ciljevi se ostvaruju kroz nekoliko razina:

Odgojitelji:

 • Timskom suradnjom odgojitelja i stručnog tima utvrditi rizike i procijeniti postojeću situaciju obzirom na sigurnost djece u vrtiću
 • U temama stručnog usavršavanja planirati teme usklađene s ciljevima ovih Mjera i protokola

Djeca:

 • Kroz odgojno – obrazovne sadržaje i projekte treba osnaživati djecu u odgovornom i samozaštitnom ponašanju (razvoj pozitivne slike o sebi, stjecanje socijalnih vještina u smislu samozaštite, odupiranje nasilnom ponašanju, odgoj za i o dječjim pravima, odgoj za zdrave stilove života…)

 

Roditelji:

 • Informiranje roditelja o sigurnosno – zaštitnom programu u dječjem vrtiću; uređivanje prava, obveza i odgovornosti svih sudionika
 • Pružanje podrške i jačanje roditeljske kompetencije u području odgoja i poticanja dječjeg razvoja s ciljem sretnog i sigurnog odrastanja (uključivanje roditelja u odgojno – obrazovni proces, edukativni rad s roditeljima – tematske radionice i predavanja, individualni savjetodavni rad…)

Voditelj programa:

 • Ravnateljica vrtića

Koordinatori programa:

 • Stručni tim vrtića

 

 

Opće odrednice:

Fizička sigurnost djeteta

 

 • kod boravka djece u vrtiću (u SDB i ostalim prostorijama vrtića i na vanjskim prostorima)
 • kod boravka djece izvan vrtića, šetnje, posjete, izleti, zimovanja, ljetovanja (s aspekta fizičke sigurnosti: broj odraslih osoba u pratnji, izbor prijevoznika…)

Postupci kod rizičnih situacija

Ravnateljica, članovi stručnog tima i predstavnici odgajatelja sastaju se u cilju izrade postupaka i mjera:

 • kod preuzimanja i predaje djeteta roditelju / nedolazak roditelja
 • u slučaju bijega djeteta iz vrtića
 • postupanje s agresivnim djetetom u vrtiću
 • kod nadzora kretanja odraslih osoba u i oko objekata vrtića
 • u situacijama kod razvoda roditelja i ugrožene sigurnosti djeteta uvjetovane psihofizičkim stanjem roditelja
 • u slučaju sukoba s roditeljem ili međusobni sukob roditelja

Zdravstvena zaštita djeteta

 • postupanje kod povrede djece i pružanje prve pomoći
 • postupanje sa bolesnim djetetom
 • postupanje kod epidemija
 • mjere sigurnosti u prehrani
 • standardi higijene i čistoće unutrašnjih i vanjskih prostora

Smjernice odgojno – obrazovnog rada

 • podizanje svijesti djece o njihovoj sigurnosti u Dječjem vrtiću i izvan njega
 • ukazivanje na opasnosti koje prijete u unutarnjim i vanjskim prostorima vrtića
 • usvajanje jasnih pravila u skupini i poželjnih oblika ponašanja
 • pravilan izbor sadržaja, aktivnosti i materijala u cilju zadovoljavanja djetetovih tjelesnih, socio – emocionalnih, spoznajnih, stvaralačkih… potreba
 • redovito učenje djece za brigu o sebi (npr. putem igranja uloga)
 • rad na nenasilnom rješavanju sukoba, edukacija i prevencija nasilja u vrtiću
 • jednak tretman sve djece u skupini
 • usmjeravanje pažnje odgajatelja na svako dijete pojedinačno
 • osiguranje sigurnog i poticajnog okruženja
 • osiguranje ozračja za djecu u kojem se osjeća sigurnost, toplina, dobrodošlica, razumijevanje…
 • netoleriranje neprihvatljivih ponašanja u skupini i reagiranje na ista
 • korištenje smjernica iz ovog programa u kreiranju kurikuluma svake skupine

 

Suradnja s roditeljima

 • informiranje roditelja o mjerama prevencije i zaštite djece u Dječjem vrtiću
 • sugeriranje prihvatljivih ponašanja u objektima Dječjeg vrtića i njegovoj okolini
 • informiranje o razvijanju navika sigurnog ponašanja kod djece, uloge pozitivnog modela, ukazivanja na izvore opasnosti…

 

Suradnja s društvenom sredinom

 • suradnja sa institucijama, ustanovama, udrugama (…) koje mogu pridonijeti kvalitetnom provođenju programa: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa (uprava za predškolski odgoj), Agencija za odgoj i obrazovanje, Gradska uprava grada Umaga, Centar za socijalnu skrb Buje, PP Umag, Zavod za javno zdravstvo, Osnovna škola, Društvo ”Naša djeca”..
 • redovito informiranje lokalne zajednice o važnosti sigurnog okruženja u kojem borave djeca (apeliranje na dobro označavanje svih objekata Dječjeg vrtića, postavljanje ”ležećih policajaca” u njihovoj blizini, oprezna vožnja u blizini objekata Dječjeg vrtića, briga o spravama u dvorištima Dječjeg vrtića…)

Zapisnici

 • nakon svake rizične situacije u kojoj se postupalo prema koracima iz Protokola, svi sudionici dužni su sastaviti Zapisnik o događaju
 • zapisnik se dostavlja ravnatelju ili stručnom timu i treba sadržavati:
 • objekt, odn. prostor odvijanja događaja i datum
 • imena djece, roditelja… (ovisno o situaciji)
 • imena svih sudionika
 • kratak, jasan (činjenice bez emocija) opis situacija
 • reakcije pojedinih sudionika prema kronološkom slijedu
 • ime i prezime, potpis osobe koja je zapisnik sastavila, datum i sat predaje zapisnika
 • potpis prijema (članova tima ili ravnatelja)

Stručno usavršavanje

 • stručno usavršavanje svih djelatnika na nivou ustanove i individualno, osobito iz područja: sigurnosti i zaštite djece i kako se nositi u kriznim situacijama i nakon njih, pružanja prve pomoći
 • stručno usavršavanje izvan ustanove na ovu tematiku

 

Evaluacija programa

 • stalna supervizija i praćenje provođenja programa i predviđenih aktivnosti od strane ravnatelja i stručnog tima
 • mijenjanje, dorađivanje Programa i Protokola, ukoliko se u praksi pokaže da je to potrebno

 

MJERE SIGURNOSTI I PROTOKOLI POSTUPANJA U KRIZNIM SITUACIJAMA

 

 1. METODE DJELOVANJA KOD PREUZIMANJA I PREDAJE DJETETA RODITELJIMA

 

 1. Prilikom potpisivanja ugovora o upisu djeteta u dječji vrtić, roditelj ispunjava i potpisuje izjavu o tome tko će osim roditelja (ili skrbnika) dolaziti po dijete (najviše 3 osobe)
 2. Pri prvom dolasku u vrtić, roditelj je dužan izjavu predati odgajatelju u skupini koju dijete pohađa, a odgajatelji izjave pohranjuju u pedagoškoj dokumentaciji (uz imenik djece)
 3. Dijete iz vrtića mogu odvoditi samo roditelj, ovlašteni skrbnici ili osobe koje oni ovlaste potpisom u ranije navedenoj izjavi
 4. U slučaju promjene, roditelj je dužan pravodobno ispuniti novu izjavu
 5. Osobama mlađim od 18 godina nije dozvoljeno dovođenje ili odvođenje djeteta iz vrtića (pa ni ako su to braća i sestre djeteta koje pohađa vrtić)
 6. U iznimnim situacijama spriječenosti roditelja (ovlaštenih skrbnika), kada po dijete treba doći osoba za koje u vrtiću nema potpisane izjave, to je potrebno najaviti odgajatelju ili pedagogu, uz puno ime i prezime osobe i broj osobne iskaznice, koju daje na uvid odgajatelju
 7. Osoba koja dovodi i odvodi dijete, dužna je javiti se odgajatelju prilikom svakog dolaska, odn. odlaska iz vrtića, odn. dijete se ne smije ostavljati da samo dolazi i odlazi kroz dvorište vrtića
 8. Od trenutka kada roditelj preda dijete odgajatelju, odgajatelj preuzima punu odgovornost za dijete
 9. U slučaju da nitko ne dođe po dijete više od 30 min. nakon istaknutog radnog vremena vrtića, odgajatelj pokušava telefonski stupiti u kontakt sa roditeljima (skrbnicima i osobama za koje je roditelj naveo da će dolaziti po dijete); ako nakon nekoliko poziva nije uspio uspostaviti kontakt, odgajatelj obavještava ravnatelja, koji odlučuje koje će daljnje mjere poduzeti
 10. Djelatnici vrtića (stručni suradnici pri upisu i odgajatelji na roditeljskim sastancima) dužni su upoznati svakog novog roditelja sa navedenim mjerama

 

 1. PROTOKOL U SLUČAJU BIJEGA DJETETA IZ VRTIĆA

 

 1. Svaki roditelj/skrbnik treba dijete osobno predati odgajatelju (uvijek mu se javiti, pri dolasku i odlasku iz vrtića)
 2. Na prvim roditeljskim sastancima odgajatelji obavještavaju roditelje da dijete trebaju dovesti u vrtić najkasnije do 8.30 jer se tada ulazna vrata vrtića (Centralnog vrtića i područnih odjela) zaključavaju, otključavaju se u 12.00 sati (kada jedan dio djece odlazi kući) i ponovo zaključavaju do 15.00 sati
 3. Svaki objekt će u vrijeme kada su ulazna vrata zaključana, odrediti osobu (osobe) zaduženu za kontrolu ulaska u prostor vrtića
 4. Osobe koje nisu korisnici usluga vrtića, pri ulasku u zgradu vrtića biti će legitimirane, a u vrtiću se ne smiju zadržavati bez pratnje nekoga od djelatnika
 5. U slučaju kada odgajatelj ustanovi da neko dijete nedostaje, nastojeći zadržati pribranost, poziva najbližu odraslu osobu (drugog odgajatelja, spremačicu, člana stručnog tima…) i tu osobu zadužuje za sigurnost ostale djece u skupini
 6. Nakon što je provjerio ulazna vrata, potragu usmjerava na osnovu konstatacije da li su ulazna vrata zaključana ili otključana
 7. Ako su vrata zaključana, pretražuje sve unutarnje prostore, odn. mjesta za koja sumnja da se dijete tamo može sakriti
 8. Ukoliko su ulazna vrata bila otključana, proširuje potragu na dvorište
 9. Što prije organizirajte sve dostupne djelatnike vrtića koji odlaze u različitim smjerovima u potrazi za djetetom (prethodno ih je odgajateljica uputila u to kako se dijete zove, u izgled djeteta, dob, kako je odjeveno…)
 10. Nestanak djeteta potom se prijavljuje ravnateljici i roditeljima
 11. Ako dijete nije pronađeno u vrtiću ili neposrednoj blizini vrtića, a roditelj potvrdi da nije stiglo kući, ravnateljica obavještava policijsku postaju i jedina je službena osoba koja u ovoj fazi potrage, smije komunicirati sa policijom i predstavnicima mass – medija
 12. Nakon pronalaska djeteta svi uključeni sastavljaju zapisnik o događaju i svojoj ulozi u njemu (objektivno, prema vremenu i mjestu nastanka i poduzetim postupcima), a ti zapisnici služe utvrđivanju eventualnih propusta u sigurnosnom pogledu, kao i eventualnoj odgovornosti djelatnika
 13. PROTOKOL POSTUPANJA PRI KORIŠTENJU IGRALIŠTA

 

 1. Sva dvorišta, odn. igrališta dječjih vrtića trebaju biti ograđena, označena kao dječje igralište i imati na ulasku znak zabrane ulaska kućnih ljubimaca (pasa, mačaka…) i imati informativnu ploču o potrebi čuvanja sprava i okoliša od strane svih koji se služe dječjim igralištem
 2. Redovito treba održavati urednim zelenilo na igralištu (košnja trave, piljenje grana…),zbog čega ravnateljica ima redovitu komunikaciju sa za to zaduženim komunalnim poduzećem
 3. Prije izlaska djece zaduženo tehničko osoblje redovito (svakodnevno) obilazi dvorište i uklanja opasne predmete, nečistoću i sl.
 4. Ukoliko je potrebno, novonastala oštećenja, potrebu za popravcima i sl. upisuju se u Bilježnicu kućnih majstora (koja postoji u Centralnom vrtiću i svakom PO), a koju kućni majstori redovito pregledavaju i određuju prioritete popravaka
 5. Oštećenja, nečistoće i sl. koje u tome trenutku prijete sigurnosti, treba odmah prijaviti kućnim majstorima (ili tajniku koji će ih pronaći), kako bi što prije bila uklonjena
 6. Odgajatelji pri upisu djeteta (na prvom roditeljskom sastanku) upoznaju roditelje sa činjenicom da djeca dio vremena provode na otvorenom i kako odjeća i obuća zbog toga mora biti prikladna, odn. sukladna godišnjem dobu (slojevita, udobna, kapa po suncu…), vremenskim prilikama, jednostavna za održavanje,kako ne bi dolazilo do nesuglasica kada se dijete u igri isprlja
 7. Prije izlaska u dvorište odgajatelj upućuje djecu na upotrebu sanitarnog čvora, te provjerava da li je odjeća svakog djeteta u skladu sa vremenskim prilikama
 8. Pri izlasku na igralište, odgajatelj zajedno sa djecom dogovara pravila i granice korištenja igrališta
 9. Odgajatelj ima uvijek na umu da u vidokrugu ima svu djecu, a ako se na igralištu nalazi više skupina, odgajatelji se dogovaraju na kojem dijelu igrališta će se koji odgajatelj nalaziti (osobito pokraj sprava na igralištu za koje procjenjuju da je potreban veći nadzor), odn. ne zadržavaju se u grupicama
 10. Odgajatelji nude djeci sadržaje i aktivnosti koji ih motiviraju na kvalitetnu igru na igralištu, istovremeno kod djece razvijaju svijest o potrebi zaštite i samozaštite (osobito pri upotrebi sprava na igralištu, trčanja po neravnom terenu i sl.)

3.1.         ŠETNJE, IZLETI, ZIMOVANJA

 

 1. Pri svakom napuštanju sigurnog okruženja Dječjeg vrtića (šetnje, posjete…) u pratnji deset djece nalazi se jedan odgajatelj, a za veći broj djece dva odgajatelja i više
 2. Na početku pedagoške godine roditelji potpisuju izjavu kojom su suglasni sa pedagoškim posjetama (posjete koje se tijekom godine dogovaraju u svrhu obogaćivanja kurikuluma skupine)
 3. Kod organizacije jednodnevnih i višednevnih izleta ili zimovanja, roditelji moraju biti upoznati sa svim uvjetima putovanja i boravka na odabranoj destinaciji
 4. Roditelj svojim potpisom daje pismenu suglasnost za obveze koje proizlaze iz organizacije jednodnevnog ili višednevnog izleta djece u pratnji odgajatelja i stručnog osoblja
 5. Kada se organiziraju izleti ili zimovanja u inozemstvu, roditelji prije polaska, nakon što su upoznati sa svim pojedinostima putovanja, potpisuju izjavu pristanka, kojom potvrđuju da njihovo dijete u pratnji odgajatelja može otići na takav izlet (za svako dijete roditelji potpisuju zasebnu izjavu).
 6. Sve potpisane izjave pohranjuju se u tajništvu vrtića
 7. MJERE SIGURNOSTI KOD BORAVKA DJECE U SOBI DNEVNOG BORAVKA I DRUGIM PROSTORIMA VRTIĆA

 

 1. Djelatnici Dječjeg vrtića redovito promišljaju o sigurnosti prostorija u kojima borave djeca, a s ciljem zadovoljavanja kriterija maksimalne sigurnosti zaštite djece u okruženju
 2. Organizacija prostora je takva da prevenira ozljeđivanje i padove djece
 3. Iz prostorija vrtića se uklanjaju svi predmeti i tvari koje mogu predstavljati opasnost
 4. Higijenski uvjeti su na visokom nivou (slijedeći smjernice HCCP-sustava)
 5. Za svu djecu u Dječjem vrtiću osiguran je stalni nadzor od strane odraslih, stručnih osoba, što znači, da se djeca ni u jednom trenutku ne ostavljaju sama
 6. U slučaju tek primijećenih nedostataka za koje je potrebna hitna intervencija, obavještavaju se članovi stručnog tima ili ravnatelj koji će se pobrinuti da se prijetnja sigurnosti što prije ukloni
 7. Sve ostale, manje hitne nedostatke, djelatnici vrtića zapisuju u Bilježnicu kućnih majstora, koji potom određuju prioritet poslova
 8. Odgajatelji kod djece nastoje razvijati oblike samozaštite – u korištenju prostora i u međusobnoj interakciji
 9. Opće smjernica sigurnosti u prostorijama u kojima borave djeca jesu:
  • prostorije su pregledne, sa niskim pregradama (svako je dijete u vidokrugu odgajatelja)
  • namještaj ima zaobljene rubove; stariji namještaj koji nije takav postavlja se na mjesta gdje ne predstavlja prijetnju sigurnosti (uza zid, u kutove…)
  • svi utičnice su zaštićene od dohvata djece, kao i električni aparati (radio, cd-čitači…)
  • pri upotrebi neoblikovanog materijala i igračaka odgajatelj prije njegovog donošenja u skupinu procjenjuje kolik može biti opasan, za upotrebu u skupini; preporuča se savjetovanje sa pedagogom ili medicinskom sestrom
  • posebnu pažnju treba obratiti na prostore gdje se djeca rado osamljuju, kao i na sanitarije, prozore, vrata
  • sredstva higijene i zaštite (vatrogasni aparati, prva pomoć, deterdženti…) nalaze se izvan dohvata djece

 

 1. PODSJETNIK NA POSTUPKE KOD OZLJEDA, BOLESTI I PRUŽANJA PRVE POMOĆI

 

5.1.         PODSJETNIK NA POSTUPKE KOD BOLESTI

 1. Pri upisu djeteta u Dječji vrtić, roditelj treba dostaviti potvrdu o obavljenom liječničkom pregledu, a koja treba sadržavati podatke o obaveznom cijepljenju, kroničnim bolestima i sve što može imati značaj za zdravlje djeteta
 2. Medicinska sestra (i stručni suradnici) upoznaju odgajatelje sa važnim činjenicama o zdravlju djece, upućuju ih u situacije na koje treba obratiti posebnu pažnju, a tijekom godine prate stanje i razmjenjuju informacije
 3. Dječji vrtić je ustanova u kojoj borave isključivo zdrava djeca, odn. kada je dijete bolesno, ono ostaje kući na roditeljskoj skrbi, dok ne ozdravi. Bolesno je dijete izvor zaraze pa se povećava rizik većeg pobolijevanja u skupini, bolesno dijete zahtijeva više pažnje i njege koja mu u Dječjem vrtiću ne može biti pružena
 4. U bolesna stanja, prema dosadašnjem iskustvu tijekom godine najčešće se ubrajaju: povišena temperatura, povraćanja, proljev, akutne zarazne bolesti (vodene kozice, šarlah, mononukleoza) gnojna angina, konjuktivitis, uši u kosi, dječje gliste, veće imobilizacije (gips) i sl.
 5. U slučaju sumnje na jednu od ovih bolesti, odmah se pozivaju roditelji, kako bi se dijete zbrinulo na kućnu njegu
 6. Roditelj je dužan odmah obavijestiti vrtić o izostanku i razlozima izostanka djeteta
 7. Ukoliko dijete treba primati terapiju (lijekove), roditelji trebaju voditi računa da se terapija daje u vrijeme kada je dijete kod kuće, jer se u Dječjem vrtiću lijekovi ne daju. U iznimnim situacijama, kada roditelji nisu dostupni ili su spriječeni, a lijek treba dati hitno (npr. kod jako visoke temperature), može ga dati samo medicinska sestra ili educirani odgajatelj (koji se konzultirao sa medicinskom sestrom)
 8. Roditelji su dužni obavijestiti odgajatelje ili medicinsku sestru ukoliko dijete uzima neki lijek ili pomoćno ljekovito sredstvo
 9. U slučaju kroničnih bolesti (npr. dijabetes, opstruktivni bronhitis, epilepsija…) u stabilnoj fazi, uz dopuštenje liječnika dijete može boraviti u Dječjem vrtiću. Ako dijete treba primati lijekove, njih daje isključivo roditelj, a samo iznimno medicinska sestra ili odgajatelj koji su educirani (uz pismeno uputstvo nadležnog liječnika koje mora sadržavati sve važne podatke: dijagnozu, naziv lijeka, način primjene i doziranje lijeka, te što učiniti u slučaju pogoršanja stanja i pismeno dopuštenje roditelja
 10. Ponašanje u slučaju pogoršanja stanja kronične bolesti:
  • Ostati miran i umiriti dijete
  • Pozvati najbližu odgajateljicu ili odraslu osobu da se brine o ostatku skupine
  • Pružiti djetetu pomoć (u skladu sa znanjem i liječničkoj uputi o djetetovoj kroničnoj bolesti)
  • Pozvati medicinsku sestru ili nekoga od članova stručnog tima
  • Obavijestiti roditelje
  • Ni u kom slučaju, ne ostavljati dijete samo, bez nadzora odrasle osobe

5.2.         PODSJETNIK NA POSTUPKE U SLUČAJU OZLJEDA I PRUŽANJA PRVE POMOĆI

 

 1. Najčešći slučajevi jesu: gubitak svijesti, febrilne konvulzije, epi napadaj, gušenje stranim tijelom, veće tjelesne povrede, strano tijelo u nosu, uhu, oku,grlu, alergijske reakcije, toplinski udar…
 2. Ponašanje u slučaju da se dijete ozlijedi:
 • Ostati miran i sabran
 • Umiriti dijete
 • Pozvati najbližu odgajateljicu ili dostupnu odraslu osobu da brine o ostatku skupine
 • Pomoći djetetu (primjenjujući stečena znanja o pružanju prve pomoći)
 • Prema dostupnosti pozvati medicinsku sestru, ravnateljicu, stručni tim
 • Pozvati roditelja i Hitnu medicinsku pomoć
 • Po pozivu slijediti upute nadležnog liječnika ili medicinske sestre
 • Dijete ni u kom slučaju ne ostavljati samo, bez nadzora odrasle osobe
 1. Ukoliko je dijete potrebno prevesti do Hitne pomoći, odluku o tome tko će to učiniti donijeti prema težini povrede: ako može čekati dok dođe roditelj, onda će to učiniti roditelj (jer će u svakome slučaju dijete bolje reagirati na primanje medicinske pomoći u prisustvu roditelja). Ako je stanje hitnosti visoko, dijete vozi po mogućnosti medicinska sestra ili netko od stručnog tima ili tehničkog osoblja, u pratnji odgajatelja sa kojim je dijete najprisnije (pod uvjetom da je ostatak skupine zbrinut)
 2. U svim objektima Dječjeg vrtića nalaze se ormarići Prve pomoći koje medicinska sestra redovito popunjava potrebnim materijalom
 3. U svim situacijama pružanja hitne pomoći treba paziti na zaštitu sebe (npr. koristiti lateks rukavice), na zaštitu konkretnog ozlijeđenog djeteta i da se osiguraju sva ostala djeca iz skupine
 4. PODSJETNIK NA POSTUPKE I MJERE NADZORA KRETANJA OSOBA U OBJEKTU

 

 1. Svi djelatnici vrtića dužni su voditi brigu o kretanju osoba unutar i oko vrtića, osobito ako iste nisu korisnici usluga vrtića
 2. Svi ulazi u objekte dječjih vrtića zaključavaju se, tako da se vrši kontrola ulaska svih koji ulaze u objekt Dječjeg vrtića

 

 1. Ni jedna osoba se ne smije kretati vrtićem bez pratnje nekoga od djelatnika vrtića, pa svakoga tko se tu zatekne treba upitati za njegove namjere i otpratiti ga sve do izlaza
 2. Ukoliko vam se kretanje osobe učini sumnjivo, o tome obavijestite ravnateljicu ili nekoga od članova stručnog tima
 3. Ako nepoznata osoba postupa protuzakonito, odmah se obavještava policijska postaja
 4. Ovlaštene osobe redovito (na kraju radnog vremena) provjeravaju sva vrata i prozore, kako bi se spriječio neovlašten ulaz, odn. provala u vrijeme kada u ustanovi nema nikoga

 

6.1.         PODSJETNIK NA POSTUPKE U SLUČAJU PROVALE

 

 1. U slučaju da se ustanovi da je npr. tijekom noći bilo neovlaštenih ulazaka u ustanovu, odn. provala, odmah se obavještavaju ravnateljica (tajnik) i policija
 2. Osoba koja je prva zamijetila provalu, odmah obavještava i sve ostale djelatnike kako bi se spriječio ulazak djece u oštećenu prostoriju;
 3. Osobe koje su primijetile provalu, kao i odgajatelji čija je to skupina (ili ostali djelatnici) u što kraćem roku zapisnički konstatiraju nastalu štetu, što nedostaje (inventar skupine odn. ustanove, namještaj, didaktika…)
 4. Za daljnji kontakt sa policijom (kaznene prijave, zahtjeve za naknadu štete…) zadužen je tajnik ustanove
 5. POSTUPANJA U SLUČAJU NASILJA U OBITELJI DJECE, NASILJA MEĐU DJECOM, NASILJA NA RELACIJI ODGAJATELJ-RODITELJ

Prema Obiteljskom zakonu svatko je dužan obavijestiti centar za socijalnu skrb o kršenju djetetovih prava, a posebno o svim oblicima zlostavljanja. Prema Zakonu o zaštiti od nasilja u obitelji, zdravstveni djelatnik, djelatnik socijalne skrbi, psiholog, socijalni radnik, socijalni pedagog i djelatnik odgojno-obrazovne ustanove dužni su policiji ili nadležnom općinskom državnom odvjetništvu prijaviti nasilje za koje su doznali u obavljanju svoje dužnosti. Ukoliko stručnjak ima neka saznanja o mogućem zlostavljanju djeteta, a nije obavijestio nadležne institucije, može kazneno odgovarati zatvorskom kaznom od 3 mjeseca do 3 godine, a snosi i strukovne sankcije. Povjerenje je profesionalna ili zakonska dužnost zadržavanja informacija dobivenih od klijenta. Prijavljivanje zlostavljanja djeteta gotovo uvijek zahtijeva da prekršimo povjerljivost. Po zakonu, dužnost prijavljivanja ima prednost pred dužnosti zadržavanja informacija. Imajući u vidu opću obvezu svakog da prijavi zlostavljanje djeteta dovoljno je da osoba, pa tako i stručnjak, zaprimi informacije ili dozna činjenice koje sugeriraju da je dijete zlostavljano. Pri procjeni i donošenju odluke o prijavi, dovoljno je da postoji opravdana sumnja na zlostavljanje – čak i ukoliko stručnjak nema dovoljno informacija da bi u to bio potpuno siguran.

 

 

7.1.         POSTUPANJA U SLUČAJU NASILJA U OBITELJI DJECE

 1. Svaki put kada se zamijeti promjena u djetetovom ponašanju, izgledu (masnice, ozljede), roditelj fizički kažnjava dijete (npr. šamar), neprimjereno se obraća djetetu, dijete izjavljuje negativne stvari o jednom od roditelja, tražiti od roditelja objašnjenje (na licu mjesta ili putem individualnog razgovora) i uputiti ga u pravilne načine komunikacije s djetetom.
 2. Dijete je došlo u vrtić s masnicama, povredama ili opekotinama većeg razmjera ili sumnjivog porijekla (povrede na vratu, leđima, nadlakticama, pazuhima, genitalijama, unutrašnjoj strani bedara i stražnjici) – odgajatelj traži od roditelja objašnjenje i nalaz liječničkog pregleda, a ukoliko liječnik nije pregledao dijete, odgajatelj odmah poziva medicinsku sestru koja će ozljede pregledati, i prema potrebi, odvesti dijete u Dom zdravlja Umag obavijestiti ostale članove stručne službe i ravnatelja

 

 1. U slijedećim situacijama potrebno je odmah obavijestiti ravnatelja ili stručnu službu ili Centar za socijalnu skrb Buje ili PP Umag ili općinsko državno odvjetništvo u Bujama).

3.1. Dijete izvještava o nasilju koje je doživjelo ili kojemu je svjedočilo

3.2. Bilo koji djelatnik DV-a dolazi do informacije da u djetetovoj obitelji dolazi do fizičkih obračuna, odnosno da je dijete žrtva ili svjedok obiteljskim nasilju

3.3. Dijete imitira seksualne radnje, govori o seksualnim sadržajima, crta osobe s genitalijama

 1. Odgajatelj ne provodi istraživačko (ciljano) ispitivanje djeteta o nastanku ozljeda ili situaciji kod kuće
 2. Odgajatelj i obaviješteni djelatnik/djelatnici pišu zapisnik o opaženoj situaciji
 3. Informaciju o primijećenim ozljedama ili promjenama u ponašanju, odgajatelj ili drugi djelatnik vrtića ne dijeli s drugim roditeljima iz skupine ni bilo kime drugome tko nije profesionalno vezan uz brigu za dijete.
 4. Ukoliko odgajatelj nije nazvao jednu nadležnu instituciju, istu zove ravnatelj.
 5. Ravnatelj šalje pismenu obavijest jednoj od nadležnih institucija: Centru za socijalnu skrb Buje, PP Umag ili općinskom državnom odvjetništvu u Bujama

7.1.2.     NASILJE MEĐU DJECOM

 1. Ukoliko odgajatelj primijeti da dijete namjerno i opetovano drugom djetetu nanosi fizičku bol ili ga namjerno omalovažava, ponižava i prijeti, poziva djetetove roditelje na individualan razgovor i obavještava jednog od članova stručne službe
 2. Ukoliko nasilje za posljedicu ima ozljeđivanje djeteta ili povrijeđeno dijete iskazuje ponašanja koja upućuju na traumatsku reakciju, odgajatelj smjesta obavještava medicinsku sestru i ravnatelja ili jednog od članova stručne službe.
 3. Medicinska sestra pregleda djetetove ozljede te, prema potrebi, dijete vodi u Dom zdravlja Umag.
 4. Ravnatelj o događaju obavještava roditelje ozljeđenog djeteta i roditelje djeteta koje je nanijelo ozljedu.
 5. Odgajatelj piše zapisnik o događaju
 6. Informaciju o nastaloj situaciji, odgajatelj ili drugi djelatnik vrtića ne dijeli s drugim roditeljima iz skupine ni bilo kime drugime tko nije profesionalno vezan uz brigu za dijete.
 7. Ravnatelj pismenim putem obavještava Centar za socijalnu skrb Buje (772-024)
 8. Ravnatelj saziva sastanak s roditeljima djece uključene u događaj na kojemu, uz ravnatelja, prisustvuje jedan ili više članova stručne službe gdje će se roditelje upoznati s poduzetim mjerama i dogovoriti daljnje postupanje.

 

7.1.3.     NASILJE IZMEĐU ODGAJATELJA I RODITELJA

 1. Djelatnik koji se zatekao na mjestu odigravanja nasilja, odmah zove ravnatelja ili jednog od članova stručne službe.
 2. Ukoliko postoji realna prijetnja od ozljeđivanja jednog od sudionika incidenta (npr. jedan od sudionika prijeti oružjem ili primjenom fizičke sile), djelatnik vrtića koji se zatekao na mjestu odigravanja nasilja, odmah zove PP Umag (92).

 

 1. POSTUPANJE U SITUACIJAMA RAZVODA RODITELJA I RODITELJ ČIJE PSIHOFIZIČKO STANJE UGROŽAVA SIGURNOST DJETETA (ALKOHOL, PTSP)

 

8.1.         POSTUPANJE KOD RAZVODA RODITELJA

 1. Nakon dobivene informacije o razvodu, pozvati oba roditelja na individualni razgovor, zajedno ili odvojeno, s ciljem boljeg upoznavanja situacije u kojoj se dijete nalazi te upoznavanje roditelja sa zakonskim obvezama djelatnika vrtića u nastaloj situaciji.
 2. Od roditelja tražiti na uvid rješenje o skrbništvu nadležnog centra za socijalnu skrb te istoga kopirati i zadržati u pedagoškoj dokumentaciji skupine.
 3. Ukoliko se roditelji nisu odazvali individualnim informacijama, postoje poteškoće u međusobnoj komunikaciji roditelja ili između roditelja i odgajatelja u mjeri da ometaju pravilnu brigu o djetetu, ili postoje promjene u djetetovom ponašanju, obavijestiti ravnatelja ili stručnu službu o nastaloj situaciji.
 4. U tom slučaju, ravnatelj ili jedan od članova stručne službe kontaktira Centar za socijalnu skrb Buje i traži informacije o tijeku razvoda te iste traži i u pismenom obliku.
 5. Sve odluke vezane uz dijete, a odnose se na sadržaje gdje je potrebno dati pristanak, donosi roditelj kojemu dodijeljeno skrbništvo. U slučaju podijeljenog skrbništva, potrebna je suglasnost oba roditelja (skrbnika)
 6. Do izdavanja rješenja o skrbništvu, oba roditelja imaju jednako pravo dolaziti po dijete u vrtić i donositi odluke vezane uz dijete.
 7. Ukoliko roditelj kojemu je oduzeto skrbništvo dođe u vrtić, odgajatelj mu NE predaje dijete.
 8. Ukoliko roditelj ne-skrbnik insistira na preuzimanju djeteta, objasniti mu zakonske okvire i pokazati protokol.
 9. Ukoliko je roditelj verbalno agresivan, zbrinuti ostalu djecu iz skupine kod kolegice, tražiti pomoć spremačica ili drugog djelatnika ili odrasle osobe koja se zatekla u prostorijama vrtića, i nazvati ravnatelja, tajnika ili jednog od članova stručne službe.
 10. Ukoliko je roditelj naoružan ili postoji realna prijetnja da ugozi život djece ili odgajatelja, predati dijete roditelju i što prije zbrinuti ostalu djecu kod kolegice te nazvati ravnatelja, tajnika i stručnu službu koji će zatim javiti policiji
 11. Ravnatelj, tajnik ili netko iz stručne službe o nastaloj situaciji obavještava roditelja skrbnika te policiju.
 12. Nakon razrješenja situacije, svjedoci, osobito odgajatelj te ravnatelj ili drugi djelatnik koji je zaprimio poziv i kontaktirao PP Umag, pišu zapisnike o događaju.
 13. Ukoliko roditelj kojemu je određena zabrana prilaska djetetu kreće u unutarnjem ili oko vanjskih prostora vrtića u vrijeme odgojno-obrazovnog rada, obavijestiti ravnatelja ili jednog od članova stručne službe koji će obavijestiti PP Umag ili CZSS Buje

 

 

8.2.         POSTUPANJE S RODITELJIMA ČIJE PSIHOFIZIČKO STANJE UGROŽAVA SIGURNOST DJETETA (ALKOHOL, PTSP ILI NEKI DRUGO STANJE PRILIKOM KOJEG JE RODITELJU NARUŠENA SPOSOBNOST RASUĐIVANJA I PRAVILNOG REAGIRANJA)

 

 1. Ukoliko po dijete dođe roditelj pod utjecajem alkohola, droga ili u mentalnom stanju kojim je narušena njegova sposobnost pravilnog reagiranja i rasuđivanja (tetura, teško mu je snalaziti se i kretati po prostoru, ne govori razgovijetno, pogled mu je zamućen, nistagmus, odnosno ponaša se na potencijalno opasan način za dijete), odgajatelj NE predaje dijete
 2. Zbrinuti ostalu djecu iz skupine kod kolegice, tražiti pomoć spremačica ili drugog djelatnika ili odrasle osobe koja se zatekla u prostorijama vrtića, i nazvati PP Umag (92) I ravnatelja, tajnika ili jednog od članova stručne službe.
 3. Ukoliko je roditelj naoružan ili postoji realna prijetnja da ugozi život djece ili odgajatelja, predati dijete i što prije zbrinuti ostalu djecu kod kolegice te nazvati odmah policiju (92) I ravnatelja, tajnika ili stručnu službu.
 4. Nakon razrješenja situacije, svjedoci, osobito odgajatelj te ravnatelj ili drugi djelatnik koji je zaprimio poziv, pišu zapisnike o događaju.