Obavijest o izboru kandidata po natječaju

Dječji vrtić i jaslice ”Duga” Umag Scuola materna e asilo nido ”Arcobaleno” Umago Školska ulica 12 – 52470 Umag ( Umago ), p.p. 1 tel: ( 052 )  741 718,  634 908, fax: ( 052 ) 742 924 e-mail: dvj-duga@pu.t-com.hr KLASA:112-01/18-01/16 URBROJ: 2105/05-14-02-19-11 Umag, 3. siječnja 2018.   Na temelju članka 10. Zakona o pravu…

Odluka o neizboru kandidata

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( “Narodne novine” broj 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 29. Statuta Dječjeg vrtića i jaslica „Duga“ Umag, Upravno vijeće Dječjeg vrtića i jaslica ”Duga” Umag/Scuola materna e asilo nido ”Arcobaleno” Umago na prijedlog ravnateljice donosi ODLUKU O NEIZBORU KANDIDATA 1. Upravno vijeće Dječjeg vrtića…