Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana 2023

Na temelju članka 86. Zakona o proračunu ( “Narodne novine” broj  144/21.), članka 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ( “Narodne novine” broj 24/13, 102/17, 1/20 i 147/20 ) te  članka 33.  Statuta Dječjeg vrtića i jaslica “Duga”  Umag, Upravno vijeće Dječjeg vrtića i jaslica “Duga” na sjednici održanoj dana 27.…