Obavijest o izboru kandidata po natječaju

Dječji vrtić i jaslice ”Duga” Umag Scuola materna e asilo nido ”Arcobaleno” Umago Labinska ulica 3, 52470 Umag-Umago, p.p. 1 tel: ( 052 )  741 718,  634 908, fax: ( 052 ) 742 924 e-mail: dvj-duga@pu.t-com.hr KLASA: 112-02/24-01/02 URBROJ: 2105-5-12-4 Umag, 3. travnja 2024.   Na temelju članka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama…