Dječji vrtić i jaslice ”Duga” Umag

Scuola materna e asilo nido ”Arcobaleno” Umago

Školska ulica 12 – 52470 Umag

tel/fax: (052) 741-718, 742-924, 720-153

e-mail: dvj-duga@pu.t-com.hr

 

KLASA:

URBROJ:

Umag, 28. kolovoza 2018.

 

 

 

 

 

 

 

GODIŠNJE IZVJEŠĆE PREDŠKOLSKE USTANOVE

DJEČJI VRTIĆ I JASLICE „DUGA“ UMAG

ZA PEDAGOŠKU GODINU 2017. / 2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SADRŽAJ

 

 1. USTROJSTVO RADA. 3
 2. MATERIJALNI UVJETI 11
 3. RAD NA NJEZI, SKRBI ZA TJELESNI RAST DJECE I BRIZI ZA NJIHOVO ZDRAVLJE. 13
 4. ODGOJNO – OBRAZOVNI RAD.. 19
 5. SURADNJA S RODITELJIMA I DRUŠTVENIM ČIMBENICIMA. 22
 6. STRUČNO USAVRŠAVANJE ODGOJNIH DJELATNIKA. 24
 7. IZVJEŠĆE O RADU RAVNATELJA. 29
 8. IZVJEŠĆE O RADU STRUČNOG SURADNIKA PEDAGOGA. 32
 9. IZVJEŠĆE O RADU STRUČNOG SURADNIKA PSIHOLOGA. 35
 10. IZVJEŠĆE O RADU STRUČNOG SURADNIKA  REHABILITATORA. 42
 11. IZVJEŠĆE O RADU STRUČNOG SURADNIKA – LOGOPEDA. 45
 12. IZVJEŠĆE VODITELJA SPORTSKOG PROGRAMA ZA PEDAGOŠKU 2016/2017. GODINU.. 47
 13. IZVJEŠĆE O RADU PROGRAMA RANOG UČENJA ENGLESKOG JEZIKA. 50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. USTROJSTVO RADA

 

Dječji vrtić i jaslice “Duga Umag je javna ustanova koja u okviru svoje djelatnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja ostvaruje programe kojima ,u skladu sa humanističko-razvojnom koncepcijom,potiče razvoj i integrirano učenje djece predškolske dobi,razvoj dječjih kompetencija,poštivanje različitosti;osigurava njegu i skrb za djecu predškolskog uzrasta. Predškolski odgoj ostvaruje se u skladu s razvojnim osobinama i potrebama djece,te socijalnim ,kulturnim,vjerskim i drugim potrebama obitelji na temelju Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe.

U rujnu  2017. godine u pedagošku godinu 2017./2018. upisano je 355 djece u 23 odgojne skupine (6 jasličkih skupina,6 starije jasličke,11 vrtićkih skupina) koje su se nalazile u pet područnih odjela i jednom Centralnom vrtiću.

DVJ “Duga” Umag svojim programima, tijekom pedagoške godine 2017./2018. obuhvaćao djecu od navršene prve godine života do polaska u školu. U redoviti program vrtića integrirano je 14 djece s teškoćama u razvoju od toga jedanaestoro djece je imalo riješenje Prvostupanjskog tijela vještačenja,dok su ostali imali medicinsku dokumentaciju.

Ministarstvo je financiralo boravak 14 djece talijanske manjine smještene u PO “Pčelice ” u Petroviji u dvojezičnom programu. Osim primarnog desetosatnog programa u jednoj skupini odvija se Program ranog učenja engleskog jezika. Skupina se nalazila u područnom odjelu “Radost” .

U PO “Pčelice” u Petroviji odvija se Program učenja hrvatskog i talijanskog jezika.

U Centralnom vrtiću i područnom odjelu „Radost“ provodio se Primarni razvojni sportski program u sedam odgojnih skupina.

U program predškole upisalo se 3 djece koje smo integrirali u redovitu skupinu u Centralnom vrtiću i vrtiću „Radost“. Program se provodio u periodu od 22.siječnja do 22.svibnja 2018 godine .

U ožujku su nam na razgovor došli roditelji koji imaju dijete  koje bi u rujnu trebalo krenuti u školu ali nisu se javili na javni poziv koji smo mi proveli, te smo zbog njih ponovno organizirali program predškole u grupi koja je već u ovoj godini imala integriranu djecu u redoviti program u Centralnom vrtiću. Ona je program polazila  od 19. ožujka do 15. lipnja 2018. godine.

U travnju nam dolazi obitelj koja ima djevojčicu koja je također školski obveznik u rujnu 2018. godine ali nisu se javili na javni poziv, te im izlazimo u susret i integriramo dijete u mješovitu skupinu Pčelice (iz razloga što roditelji žive u tom području i nemaju auto da je dovezu u jednu od skupina na području grada Umaga ), program traje  od 9. travnja do 29. lipnja 2018. godine.

Na kraju je program predškole u trajanju od 250 sati prošlo 5 djece koja su bila integrirana u redovite skupine koje se nalaze u Centralnom vrtiću, vrtiću „Radost“ i vrtiću „Pčelice“.

Nakon 250 sati, djeca su dobila potvrdu da su prošla program predškole.

 

I ove godine organizirali smo zimovanje sa školom skijanja u Italiji. Ljetovanje nažalost nismo proveli zbog premalog odaziva zainteresiranih roditelja.

Škola plivanja je i ove godine bila organizirana za djecu predškolskog uzrasta u trajanju od deset radnih dana. 48-toro djece iz DVJ “Duga” prijavljenih za školu plivanja boravilo je u vrtiću “Radost” i svakodnevno s autobusom odlazilo na plažu “Villa Rita” u pratnji četiri kineziologa i šest odgojiteljica.

 

Pedagoška godina počela je 01. rujna 2017., a završila 31.kolovoza 2018. godine.

 

U periodu zimskih praznika od 27.prosinca 2017.- 12.siječnja 2018. po anketi upisano je najviše u zadnjem tjednu (od 08.-12.siječnja) i to 108 djece, rad je bio organiziran u vrtiću  „Radost“ dok su Centralni vrtić i  ostali područni objekti bili zatvoreni. Od upisanih u anketu 108 djece, realno je vrtić pohađalo niti pola upisanih.

U periodu proljetnih praznika od 29. ožujka do 06. travnja 2018. po anketi prijavljeno je 124 djece, Rad je bio organiziran u vrtiću „Radost“. Nakon perioda proljetnih praznika možemo konstatirati da je u vrtić dolazilo 110 i manje djece.

Ljetna organizacija rada traje od 01.srpnja do 31.kolovoza 2018. godine. Broj upisane djece u pravilu varira svaki tjedan. Najveći broj upisane djece imamo u prva dva tjedna ljetnog rada 225 djece nakon čega se broj djece smanjuje te zadnji tjedan iznosi 136 djece. Tijekom srpnja rade objekti “Radost” i “Bambi”, u kolovozu se zatvara „Bambi“ te nastavljaju sa ljetnim radom samo u vrtiću „Radost“ na adresi Labinska 3.

Nakon provedene ljetne organizacije rada mogu konstatirati da je broj konstantno varirao. U odnosu na broj upisanih u anketu svaki tjedan je izosalo više od 60 djece. Pojedini roditelji su telefonski opravdali izostanak svog djeteta (nenadani godišnji ili bolest), ali većina se nije javila niti odgojiteljima niti upravi vrtića.  Ne poštivanje ankete koju su roditelji popunili znatno remeti organizaciju rada vrtića.

 

 

Tabelarni prikaz ustroja rada u DVJ ”Duga” Umag

 • Naziv područnog odjela,
 • Imena odgojitelja,
 • Vrsta stručne spreme,
 • Godine radnog iskustva,
 • Odgojna skupina djece i
 • Broj djece u odgojnoj skupini.

 

CENTRALNI VRTIĆ ,

 Školska ulica 12

Radno vrijeme od 6.30 – 16.30

tel. 052-720-153

Skupine: Aviončići, Kikići, Skakavci i Ptičice

RB ODGOJITELJI STRUČNA SPREMA GODINE RADNOG ISKUSTVA DOBNA SKUPINA DJECE BROJ DJECE U SKUPINI
1. MELITA BOŽIĆ BAŠTEK

MARTINA BENČIĆ

VŠS

VŠS

18

08

STARIJA SKUPINA 24
2. GORDANA POZZECCO

VANJA ZLATAR

VŠS

VŠS

16

07

SREDNJA SKUPINA 21
3. ANDRIJANA PLEĆKOVIĆ

ESTER JEDREJČIĆ

VŠS

VŠS

17

33

SREDNJA SKUPINA 20
4. RAFAELA ALLAKAJ

KORINA MARKON

VŠS

VŠS

09

32

MLAĐA SKUPINA 18

 

 

PO “PETAR PAN”,

Žrtava fašizma 7a

Radno vrijeme od 6.30-16.30

tel. 052-742-482

Skupine: Zvončići i Cipelići

RB ODGOJITELJI STRUČNA SPREMA GODINE RADNOG ISKUSTVA DOBNA SKUPINA DJECE BROJ DJECE U SKUPINI
5. ROZANA RADELJ

ROZANA HUBAK

SSS

VŠS

27

35

STARIJA JASLIČKA 16
6. MILICA MIHALJEVIĆ

KRISTINA ŠTEFANEK

VŠS

VSS

30

03

JASLIČKA 11

 

 

PO “BAMBI”,

Savudrijska 2

Radno vrijeme od 6.30-16.30

tel. 052-638-385

Skupine: Jagodice, Zvjezdice, Bubamarice, Leptirići i Jagodice

RB ODGOJITELJI STRUČNA SPREMA GODINE RADNOG ISKUSTVA DOBNA SKUPINA DJECE BROJ DJECE U SKUPINI
7. MILJKA KOVAČEVIĆ

IVANA IVANKOVIĆ

VŠS

VŠS

24

09

JASLIČKA SKUPINA 12
8. SUZANA KRAJCAR

MARIJA DUNDOVIĆ

SSS

VŠS

33

15

JASLIČKA SKUPINA 10
9. ŽELJKA BURŠIĆ

MARTINA VRANJKOVIĆ

VŠS

VŠS

40

11

STARIJA JASLIČKA 15
10. MLADENKA SIROTIĆ

TAMARA RAŽOV

SSS

VŠS

32

11

MLAĐA SKUPINA 17
11. SILVANA MARCAN

MARIETA OLUJIĆ

VŠS

VŠS

38

14

STARIJA JASLIČKA 16

 

PO “RADOST”,

Labinska bb

Radno vrijeme od 6.30-16.30

tel. 052-741-718,052-742-924,052-634-908

Skupine: Mačići, Mravići, Kornjače, Lavići, Jabučice, Delfini, Ribice, Loptice i Pužići

RB ODGOJITELJI STRUČNA SPREMA GODINE RADNOG ISKUSTVA DOBNA SKUPINA DJECE BROJ DJECE U SKUPINI
12. ELENA RACA

BARBARA BAJSIĆ

VŠS

VŠS

07

04

JASLIČKA SKUPINA 12
13. KRISTINA POKORNI

SEVERINA GOSTOJIĆ

VŠS

VŠS

09

03

JSLIČKA SKUPINA 11
14. NEVENKA VIČEVIĆ

BARBARA GRAHOVAC

SSS

SSS

24

36

JASLIČKA SKUPINA 11
15. TAMARA RUŽIĆ

DRAGANA PRAKLJAČIĆ

VŠS

VŠS

07

13

STARIJA JASLIČKA 15
16. ANITA LEČEI

MAJA RAŠIN

VSS

VŠS

33

13

STARIJA JASLIČKA 11
17. DARINKA SRDOČ

ARIJELA BAJKIN

VŠS

VŠS

29

06

MJEŠOVITA VRTIĆKA 19
18. TANJA OREŠKOVIĆ

KETI VALENTA NOVIĆ

VŠS

VSS

40

10

STARIJA SKUPINA 25
19. JADRANKA KOSTANJČAR

BRANKA GRGANTOV

VŠS

VŠS

30

42

SREDNJA SKUPINA 19
20. GORDANA GOSPIĆ

DUBRAVKA PETRIČEVIĆ

VŠS

VŠS

33

32

STARIJA SKUPINA 22

 

PO “VJEVERICE” ,

Bašanija bb

Radno vrijeme od 6.30-16.30

tel. 052-759-528

Skupina Vjeverice

 

RB ODGOJITELJI STRUČNA SPREMA GODINE RADNOG ISKUSTVA DOBNA SKUPINA DJECE BROJ DJECE U SKUPINI
21. ALMA BEČIREVIĆ

NENSI ANTOŠ

VŠS

VŠS

11

09

MJEŠOVITA VRTIĆKA 13

 

PO “PČELICE” ,

Umaška 14, Petrovija

Radno vrijeme od 6.30-16.30

tel. 052-639-076

Skupine: Cvjetići i Pčelice

RB ODGOJITELJI STRUČNA SPREMA GODINE RADNOG ISKUSTVA DOBNA SKUPINA DJECE BROJ DJECE U SKUPINI
22. DANIJELA KORUC VŠS 24 MJEŠOVITA VRTIĆKA 11
23. DAJANA VRANJKOVIĆ VŠS 07 MJEŠOVITA JASLIČKA 6

 

Na dužem bolovanju nalazi se odgojiteljica Jasmina Brusić, na zamjenu po natječaju je primljena odgojiteljica Arijela Bajkin. Na rodiljnom dopustu nalazi se Valentina Bertoša ,na zamjeni je odgojiteljica Kristina Štefanek (od 02.07. vraća se na posao), na rodiljnom se nalazi Maja Lovrić Brkić na zamjeni je Matea Mrvelj (koja je također na rodiljnom te se na njoj zamjen nalazi Vanja Zlatar), na bolovanju zbog očuvanja trudnoće te kasnije na rodiljnom nalazi se Tea Gavranić, na zamjeni je Severina Gostojić. Od 18.06. na bolovanju se nalazi Kristina Pokorni. Rozanu Hubak se vratila na posao.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSTALI RADNICI DVJ ”DUGA” UMAG

 

 

RB

 

 

IME I PREZIME

 

RADNO MJESTO

 

STRUČNA

SPREMA

GODINE

RADNOG

ISKUSTVA

 

1.

 

MARIJA ADAMOVIĆ

 

RAVNATELJICA

 

VŠS

 

17

 

2.

 

ALMA HUSEJNAGIĆ

 

TAJNICA

 

VSS

 

07

 

3.

 

BARBARA MIKLUŠ

 

PEDAGOGINJA

 

VSS

 

20

 

4.

 

SUZANA ĐURIĆ

 

EDUKACIJSKA REHABILITATORICA

 

VSS

 

29

 

5.

 

PETRA BRNIĆ

 

PSIHOLOGINJA

 

VSS

 

14

 

6.

 

GORDANA IVANČIĆ

 

MEDICINSKA SESTRA

 

VŠS

 

37

 

7.

 

SAŠA RUPENA

 

SPORTSKI TRENER

 

VSS

 

16

 

8.

 

ĐURĐICA MAROS

 

ODGOJITELJICA

 

VŠS

 

41

 

9.

 

INES ŠULJA

 

LOGOPEDINJA

 

VSS

 

02

 

10.

 

FRANCO TOMASICH

KUĆNI MAJSTOR

LOŽAČ

 

SSS

 

38

 

11.

 

ADRIANO PRODAN

KUĆNI MAJSTOR

VOZAČ

 

SSS

 

30

 

12.

 

KATICA IVANUŠEC

 

KUHARICA

 

SSS

 

21

 

13.

 

NIKO URBAS

 

GLAVNI KUHAR

 

SSS

 

13

 

14.

 

SVEN BURŠIĆ

 

KUHAR

 

SSS

 

12

 

15.

 

DANIELE LANZA

 

KUHAR

 

SSS

 

12

 

 

16

 

ANA POPOVIĆ

 

POMOĆNICA U KUHINJI

 

NK

 

40

 

17.

 

MILKA MILOTIĆ

POMOĆNICA U KUHINJI  

SSS

 

43

 

18.

 

JASMINKA ŠTIGLIĆ

SERVIRKA SPREMAČICA  

SSS

 

25

 

19.

 

RADMILA STERZAI BUROLO

SERVIRKA SPREMAĆICA  

SSS

 

12

 

20.

 

MERI BOŽIĆ

SERVIRKA SPREMAČICA  

SSS

 

19

 

21.

 

BOSILJKA PRODAN

SERVIRKA SPREMAČICA  

SSS

 

28

 

22.

 

VESNA SIROTIĆ

SERVIRKA

SPREMAĆICA

 

SSS

 

17

 

23.

 

MARIJA DELBEN

SERVIRKA

SPREMAĆICA

 

NK

 

29

 

24.

 

MARTE DJIDODA

SERVIRKA

SPREMAĆICA

 

NK

 

27

 

25.

 

VIDOSAVA MAKOVAC

SERVIRKA

SPREMAĆICA

 

SSS

 

40

 

26.

 

GORDANA NEKIĆ

SERVIRKA SPREMAĆICA  

NK

 

18

 

27.

 

MARIJA DAMJANI

SERVIRKA

SPREMAĆICA

 

NK

 

29

 

28.

 

ILJA BLAŠKOVIĆ

SERVIRKA SPREMAĆICA  

NK

 

20

29. ADAM LUKIN KUĆNII MAJSTOR LOŽAČ SSS 21
 

30.

 

MARJANA PRELAZ

ADMINISTRATOR  

SSS

16

 

Stručni suradnici ;edukacijsko rehabilitacijski terapeut Suzana Đurić,viša medecinska sestra Gordana Ivančić,profesor kineziologije Saša Rupena i psiholog Petra Brnić rade 28 sti tjedno za DVJ “Duga” Umag a preostalih 12 sati do punog radnog vremena za TDV “Girotondo” .Stručna suradnica logopedinja Ines Šulja 32 sata tjedno radi za DVJ “Duga” a preostalih 8 sati radi za TDV “Girotondo”.

 

 

Podatak o ukupnom broju radnika u DVJ ”Duga” Umag

Odgojitelji 45
Ravnateljica i stručni tim 7
Ostali radnici 22
Ukupno 74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAŠA MISIJA

 

DVJ “Duga ” Umag je ustanova za rani odgoj i obrazovanje na području grada Umaga, koja provodi različite programe temeljene na humanističkom – razvojnoj orijentaciji , usmjerenoj na razvoj svih dječjih potencijala , poštivanju prava djeteta i uvažavanju individualnih potreba djece. U svom radu uvijek polazimo od dobrog poznavanja djeteta i njegove aktivnosti u interakciji sa okolinom, o čemu uporište nalazimo u najnovijim znanstvenim spoznajama o načinima učenja , te socio – kontruktivističkoj paradigmi. Vrtić pruža podršku obiteljima , te prednosti razvoju njihovih roditeljskih kompetencija i razvoju društvene zajednice.

 

 

 

NAŠA VIZIJA

 

DVJ “Duga” Umag treba biti takva ustanova za rani odgoj i obrazovanje u kojoj će se svako dijete osjećati vrijedno,kreativno i uspješno. Ustanova  u kojoj će se brinuti o djetetovoj tjelesnoj i emocionalnoj dobrobiti,u kojoj će se podržavati njegovo znanje, identitet, te poticati jake strane djeteta, tolerancija, autonomija, odgovornost, kreativnost….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. MATERIJALNI UVJETI

 

Opće je poznato da je područje prostorno – materijalnih i tehničkih uvjeta rada od velike važnosti za kvalitetu rada ustanove. Ono može osnažiti proces učenja ali i osiromašiti ga. Svaka intervencija u prostoru utječe na življenje i učenje kako djece tako i odraslih.

Kako bi prostorna organizacija bila multisenzorička, opremljena bogatstvom materijala u kojem će dijete izraziti svoj simbolički izričaj i biti u interakciji s prostorom, odgojitelji i stručni tim propitivanjem i promišljanjem izražavaju potrebe za opremanjem skupina što se prema financijskim mogućnostima i realizira.

Iz prihoda grada ali nešto i iz sredstava ministarstva nabavili smo :

-stručnu literaturu,

-didaktički potrošni materijal,

-didaktiku,

-kolica za stolice

-kolica šesterosjed za jasličku djecu.

 

Vrlo je važna i primjerena oprema u funkciji planiranja,ostvarivanja ,praćenja i evaluacije odgojnog procesa pa smo osigurali ili iz donacije ili prihoda grada opremu

-računala,

-foto aparate,

-projektor za zbornicu,

-plastifikator,

-telefone,

-ploču flip čard,

-externe portable.

 

Zbog povećanja broja odgojnih skupina neophodna je bila i nabavka sitnog inventara u kuhinji;

-cijedilo,

-košarice za kruh,

-tanjurići,

-bešteci i dr.

Službena radna odjeća i obuća za djelatnike kuhinje.

Svi zaposlenici svojim odgovorni odnosom prema imovini ustanove ili obogaćivanjem materijalne sredine, izradom raznih sredstava za rad pridonose poboljšanju materijalnih uvijeta.

Za novo kombi vozilo i za Kangoo smo kupili i nove zimske gume.

 

Većina sredstava su financiranje grada Umaga koja se ulažu racionalno i prema prioritetima pa se dio sredstava morao uložiti u sanaciju parketa na sportskoj dvorani Centralnog vrtića.

Potrebno je bilo napraviti sanaciju kompletne kuhinje i blagavaonice u PO „Vjeverice“ u Bašaniji, što je tijekom ljetnog perioda i učinjeno iz sredstava grada.

Kako bi ponovno osposobili područni odjel „Mali princ“ zbog povećanog broja novoupisne djece napravljene su manje sanacije (farbanje unutarnjih i dijela vanjskih zidova , sanacija rupa na dvorištu i kupnja novih igrala za dvorište), iz prihoda grada Umaga.

U dvorištu vrtića „Radost“ napravljena je nova nadstrešnica i postavljeno jedno jedro iznad jednog dijela igrala, također iz sredstava grada Umaga.

U svim objektima su

-izvršena sva periodična ispitivanja,

-redovito ispitivani vatrogasni aparati,

-redovito ispitane plinske instalacije,

-redovito održavana računalna oprema.

 

U Centralnoj kuhinji redovito se servisiraju kuhinjske nape i svi aparati.

Sva vozila redovito su održavana i osigurana.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. RAD NA NJEZI, SKRBI ZA TJELESNI RAST DJECE I BRIZI ZA NJIHOVO ZDRAVLJE

Osiguranje pravilne prehrane, redovitog boravka na otvorenom, kvalitetnog dnevnog odmora, optimalnih higijensko-zdravstvenih uvjeta,  sustavno praćenje rasta i razvoja , stanje uhranjenosti  te promicanje zdravih navika djece, roditelja i svih djelatnika koji skrbe za dijete bili su glavni ciljevi rada u području koje se bavi zdravim tjelesnim razvojem djeteta.  Skrb za tjelesni rast i briga za zdravlje djece temeljena je na provođenju Programa mjera zdravstvene zaštite, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima, te Godišnjim planom i programom  za pedagošku godinu 2017/18.

Utvrđivanje zdravstvenog statusa djeteta, prikupljanje podataka o psihofizičkom razvoju, potrebama i navikama djeteta do polaska u ustanovu ostvareno  je na temelju inicijalnih intervjua s roditeljima i liječničkih potvrda.  Jedna od bitnih zadaća ove godine bila je kontrola opće procijepljenosti djece. Izvršena je tokom upisa novoprimljene djece te u suradnji s liječnicima DZ Umag i kontrola daljnje revakcinacije tokom godine. Za iduću godinu potrebno je poticati roditelje da redovito dostavljaju na uvid cjepni status djeteta. Suradnja s roditeljima tijekom godine i praćenje ispričnica, te nalaza liječničkih mišljenja evidentirana u zdravstveni karton djeteta omogućila su bolji uvid u zdravstveno stanje tijekom godine.

I ove godine u većini slučajeva udovoljilo se zahtjevima roditelja djece s teškoćama u razvoju za upis u vrtićke skupine.  Bitne zadaće u radu s djecom tokom godine realizirane su u suradnji stručne službe, roditelja i odgajatelja, te stručnjacima izvan vrtića.

Izvršena su antropometrijska mjerenja u rujnu i listopadu bez novoupisanih jasličkih skupina te  u svibnju i lipnju svih skupina. Antropometrijsko mjerenje neophodna je metoda pri ispitivanju stanja uhranjenosti u djece. Rezultati su pokazali da vrijednosti negativnog porasta tjelesne težine održavaju postotak. Broj djece s vrijednostima na granici lagane pothranjenosti  nešto je manji u drugom mjerenju. Prevencija pothranjenosti i pretilosti tretirala se individualno s roditeljima, djetetom i odgajateljima i sve većim uključivanjem djece u sportski program.

 

 

 

 

 

 

Rezultati kontrole vida standardnim tablicama pokazuju da se i dalje nastavlja trend povećeg broja djece sa otežanim očitavanjem manjih znakova gdje je potrebna veća koncentracija u djece. Odlaskom  oftalmologa dr. Farkaš, u ordinaciji Getaldus organiziran je  rad 2x tjedno koji nije bio u mogućnosti nastaviti organizirane sistematske preglede djece na slabovidnost u petoj godini života. Ove godine se preventivnost pojačala i za djecu u četvrtoj godini života.

 

 

 

 

 

 

 

knjižice s rezultatima pregleda te kratkim uputama  kako što bolje riješiti problem karijesa u djece. Prevencija karijesa u vrtiću podrazumijeva pravilnu prehranu, zdravstveni odgoj djece te održavanje pravilne higijene zubi u vrtiću poslije ručka. Po kontroli ispisani su nalazi s uputama i savjetima roditeljima kako najbolje sačuvati pravilan razvoj vida u djece.

Redovni pregledi stomatologa u ambulanti dr. Kovačevića obavljeni su tokom devetog i desetog mjeseca  i obuhvaćena su sva djeca osim  novoupisane djece u jasličkim skupinama. Rezultati kontrole  228 djece pokazuje da 81 dijete ima karijes jednog ili više zubića. Nastavilo se s edukacijom metode pravilne higijene usne šupljine. Roditeljima su se podijelile informativne

Tijekom pedagoške 2017/18. godine analizom pristiglih liječničkih ispričnica djeca vrtića i jaslica su bila na bolovanju 5742 dana, prosječno 16 dana po djetetu. Ovogodišnji prikaz broja dana bolovanja nije u potpunosti opravdan ispričnicama te je bilo teže odrediti dane bolovanja i prisutnost bolesti. Zbog toga vidimo srazmjer po mjesecima, imajući u vidu zimske i proljetne praznike.

 

Veći broj djece preležalo je respiratorne bolesti, upalu pluća, upalu uha, afte, konjuktivitis, razne osipne bolesti. Vodene kozice su bile u većem broju u ožujku. Ponovljeni su i  slučajevi šarlaha, salmonele, mononukleoze, različitih alergija, dječjih glistica, gljivičnih oboljenja noktiju, uboda krpelja i febrilnih konvulzija. Uši vlasišta je bilo u većem broju i terapija je bila dugotrajna. Pojavio se i jedan slučaj svraba. Uočeno je i par slučajeva ortopedskih anomalija. Roditeljima je savjetovano da se obrate specijalistima na pregled. Određeni broj djece je tijekom godine odlazilo na fizikalne vježbe zbog motoričkih smetnji u razvoju koštanog i mišićnog sustava.

Bilo je 15 djece s izostankom do mjesec dana zbog bolesti, 12 djece izostalo je više od 30 dana te 4 djece više od 40 dana bolovanja. Javili su se i ostali razlozi odsustva djece, iako u manjem broju, zbog prinove u obitelji,  bolovanja i godišnjeg odmora roditelja.

Ove godine analizom ukupnog broja izostanaka djece vidimo da veći broj  nije pravdan ni liječničkim ispričnicama a niti obavijesti roditelja u vezi izostanka. To otežava praćenje pobola i rad u prevenciji bolesti .

Potrebno je pojačati rad na uvođenje informativnog zdravstvenog listića i obavještavanje roditelja putem kutića za roditelje i individualnih  informacija u rješavanju zdravstvenih problema.

Pojačana kontrola opće higijene  pokazuje određeni broj djece sa problemima u njezi. Edukacijom djece i roditelja putem informativnog listića nastoji se probleme rješavati u što većem broju.

Prehrana djece u vrtiću provodi se prema propisanim normativima i primjerima jelovnika ponuđenih od strane tima ZZJZ Pula. Kontinuirano se unose suvremeni standardi u odnosu na sastav, vrstu, način pripreme namirnica i pravilnu podjelu gotovog obroka. Obavljene su redovne kontrole jelovnika (2xgodišnje) od strane ZZJZ Pula. Cjelokupan rad na poboljšanju kvalitete i kvantitete prehrane uz veliki trud svih djelatnika, daje pozitivne rezultate kako higijenskog režima (HACCAP sustav pripreme) tako i same kvalitete prehrane. Ove godine su održane edukativne radionice „Zdrave prehrane„ na kojima je određeni broj odgajatelja i djelatnika kuhinje dobilo nove upute kako s prehranom održati zdravlje djece i sebe samih.

U porastu je broj djece sa prilagođenom prehranom iz zdravstvenih razloga. Ove godine  utvrđene su slijedeće potrebe  i to 19 djece s prehrambenim intolerancijama i alergijama i 8 djece s jelovnikom bez svinjetine. Uz trud djelatnika kuhinje, odgajatelja i samih roditelja prehrana se odvijala bez većih poteškoća.

Nastavilo se sa šest dana zimovanja na Zoncolanu- Ravascletto koji su protekli u najboljem redu. Boravak djece na više od 800 m nadmorske visine pomoglo je da se zdravstveno stanje djece poboljša. Vidimo  pojačani interes i drugih vrtića Istre da se pridruže takvom načinu zimovanja. Djeca su imala dobar apetit, dobro su spavala, bila raspoložena za igru i boravak u prirodi. U mjesecu srpnju odrađena je škola plivanja. Zanimanje za plivanje raste iz godine u godinu. Sudjelovalo se i na dječjoj sportskoj olimpijadi. Srednje i starije skupine su bile na kraćim jednodnevnim izletima.

Obavljena je redovna deratizacija i desinsekcija svih vrtića i dodatna desinsekcija protiv komaraca. Borilo se i sa osama i pčelama te su se gnijezda na pravilan način odstranjivala. I dalje se nastavlja s edukacijom o reciklaži i pravilnom odvajanju smeća. Ulaskom u sustav rada HACCP-a (analiza i kontrola kritičnih točaka), higijensko-sanitarni nadzor je pojačan i redovitiji. Pratila su se dnevna, tjedna i mjesečna čišćenja i uređenja. Održavane su koordinacije servir spremačica i nastavila redovna edukacija za što bolje provođenje sustava uz pomoć tima  HACCP-a  ZZJZ  Pula, vrtića i dobavljača sredstava za čišćenje i dezinfekciju. Nastavilo se sa revizijom HACCP sustava za dječje vrtiće. Obavljena je kontrola sanitarnog inspektora za pojedine područne vrtiće i procijepljenosti djece.

Nastavlja se s redovitim sistematskim pregledima djelatnika, zadanim u medicinskoj procjeni liječnika specijaliste medicine rada. Obavljaju se redoviti sanitarni pregledi.

Suradnja s vanjskim suradnicima je povećana i to u većem dijelu sa ZZJZ Pula, sanitarnim inspektorom, HES-om, DDD službom iz Pule u suradnji sa Gradom Umagom, djelatnicima Doma zdravlja  ( stomatolog, pedijatar, liječnici opće i obiteljske medicine, specijalist medicine rada, ortoped, fizijatar), dobavljačima sredstava za čišćenje i dezinfekciju, s dobavljačima papirnatog materijala, dobavljačima namirnica, te u nastavku sa komunalnim poduzećem, ljekarnama. Također se povećala suradnja s ostalim vrtićima u Istri putem zdravstvenih voditelja vrtića kao i odgajatelja i ostalih djelatnika, razmijenivši iskustva  u radu.

Tijekom godine je  znatno  povećan  broj individualnih razgovora sa roditeljima koji su nam pomagali u rješavanju postojećih situacija. Uvođenjem zdravstveno-informativnog listića nadamo se boljoj,  bržoj i efikasnijoj suradnji sa roditeljima.

 

Stručno usavršavanje :

Fažana, 18.listopad 2017.  „ 8. susret povodom obilježavnja Svjetskog dana hrane „

Teme:   1. Pretilost i dijabetes u predškolskoj dobi

 1. Preventivne aktivnosti DV Sunce u cilju očuvanja zdravlja predškolske djece
 2. Voda u prehrani
 3. Specifičnosti provedbe DDD mjera u predškolskim ustanovama

5.Odabir hrane s nižom razinom šečera, soli i trans masnih kiselina

6.Savjetovalište za prehranu u ZZJZIŽ

 

Rovinj,  24. listopad 2017.  Stručni aktiv medicinskih sestara u predškolskim ustanovama IŽ, Rijeke i primorja

Teme: 1. Dobrobit igre nestrukturiranim materijaom na vanjskom prostoru . DV Rijeka

2.Uloga zdravstvene voditeljice u pripremi, provedbi i realizaciji zimovanja – DV Buzet

3.Reizbornost predstavnika zdravstvenih voditeljica u Podružnici medicinskih sestara predškolskih ustanova  pri HUMS-u (Hrvatska udruga  medicinskih sestara)

 1. Razno – osvrt na problematiku posla

U svrhu što kvalitetnijeg pružanja zdravstvene zaštite djece te što bolju suradnju s drugim zdravstvenim voditeljicama,a s ciljem razmijene iskustva  i edukacije, ostvareno je članstvo medicinskih sestara dječjih vrtića pri HUMS-u.

 

Umag, 23.i 30.lListopad i 06. studeni  2017.  Edukativna radionica “Zdrava hrana”-

1.Prevencija bolesti i priprema zdrave hrane

 

Rovinj, 12. travanj.2018. Konferenicija  “ Zajedno s Vama do zdravlja”

“ Hoditi i zdravi biti”

 • Promicanje zdravlja prevencijom (sport,kretanje,zdrava hrana) i ranim otkrivanjem kroničnih bolesti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.     ODGOJNO-OBRAZOVNI RAD

 

Osnovni cilj odgojno-obrazovnog rada naveden je u Godišnjem planu i programu Ustanove za pedagošku 2017/2018. godinu, a to je stvaranje uvjeta za skladan i potpun razvoj djetetove osobnosti, te osiguravanje jednakih uvjeta za svu djecu. Tijekom godine nastojali smo tako osigurati povoljne uvjete za cjelokupni rast i razvoj svakoga djeteta (tjelesni, spoznajni, socio-emocionalni i duhovni), oblikovati doživljajima i predmetima bogatu sredinu koja će poticati dječju samostalnost i učenje kroz igru, poticati razvoj djeteta u skladu s osobnim potrebama i prilagođavati odgojno-obrazovni proces konkretnim potrebama, kreativno i fleksibilno koristiti potencijale u skupinama i izvan njih. U tom cilju nastojali smo implementirati smjernice iz Nacionalnog kurikuluma za rani i predškolski odgoj i obrazovanje. Nastavilo se sa korištenjem ISSA Pedagoških standarda kao smjernicama za unošenje promjena i podizanje kvalitete rada odgojitelja jer ISSA Pedagoški standardi postavljaju kriterije kvalitete u sedam područja rada, a sadrže i indikatore koji pokazuju jesu li standardi zadovoljeni. Planom i programom pojedinih razdoblja osim razvojnih zadaća te organizacijskih i materijalnih uvjeta koji se planiraju, tendencija je na projektnom radu do kojeg se dolazi različitim poticajima. Pažnja se posvetila i blagdanima i obilježavanju značajnih dana

Tijekom godine nastojali smo obogaćivati odgojno obrazovni rad ponudivši djeci kazališne predstave, a neke su se skupine svojim angažmanom uključivale na raznim manifestacijama u gradu Umagu i šire:

 

02. 06. 10. Dani vrtića (Izložba, prezentacija projekata, Dan otvorenih vrata)
03. 10. Predstava Ključarica, Teatar Oz
04. 10. Posjet gradonačelnika Centralnom vrtiću povodom Dječjeg tjedna
27. 10. Bajko – pričalica u Gradskoj knjižnici
31. 10. Haloween – izložba bundeva i program
03. 11. Šetnja Umagom u svrhu upoznavanja grbova; Muzej grada Umaga i grupa Aviončići
24. 11. Bibliobus pokraj Gradske knjižnice
29. 11. Dom umirovljenika radionice
14. 12. Predstava 3,2,1 Božić
19. 12. Predstava u Domu umirovljenika
20. 12. Predstava odgojitelja Duge za djecu u Centralnom vrtiću „Djedica na tajnom zadatku“
21. 12. Predstava odgojitelja Duge za djecu u Radosti „Djedica na tajnom zadatku“
01. 02. Predstava „Tri praščića“ roditelja vrtića Girotondo za djecu u Centralnom vrtiću
03. 02. Dječja maškarana povorka
veljača Posjete predškolaca hotelima Plave lagune
20. i 21. 02. Kuhar Plave lagune u gostima predškolskim skupinama
08. 03. Prezentacija skijaške opreme i skijanja; Ski klub Umag za predškolce koji se spremaju a zimovanje
09. 04. Predstava Maca papučarica, SKD Ajda Umag
10. 04. Obilježavanje Svjetskog dana svjesnosti o autizmu; Udruga Pružam ti ruku i puštanje plavih balona
17. 04. Bibliobus pokraj Gradske knjižnice
15.i 24.  04. Radionice povodom proslave 200. god. Svjetionika u Savudriji
27. 04. Umag pleše
04. 05. Olimpijski festival dječjih vrtića
10. 05. Gala večer za predškolce u hotelu Istra
22. 05. Bibliobus pokraj Gradske knjižnice
23. 05. Radionice povodom proslave sv. Pelegrina, zaštitnika grada Umaga
24. 05. Korisnici Doma umirovljenika u gostima u Centralnom vrtiću
25. 05. Prezentacija projekata implementacije zavičajnosti (Medulin)- grupa Aviončići
06. 06. Razmisli pa klikni – radionica za djecu grupe Aviončići
14. 06. Završna sportsko – zabavna priredba predškolaca

Proslava Dana vrtića; Izložba                                                            Kuhar Plave lagune u Radosti

 

U većini odgojnih skupina pojačano su se provodile glazbene aktivnosti. Voditeljica se tijekom godine prilagođavala zahtjevima i specifičnostima skupina, što njen posao čini kompliciranijim (zbog različitih dobnih skupina, djece s posebnim potrebama, dislociranosti objekata…). Vrijednost uloženog truda ipak je dokazan zadovoljstvom djece brojnim usvojenim glazbenim sadržajima, te pozitivnom ocjenom odgajatelja.

 

U odgojno-obrazovnom radu skupina sudjelovale su i odgojiteljice pripravnice Danijela Muratović i Ivona Boroša. One su planiranim aktivnostima i izradom poticaja unutar svog Programa stažiranja i u dogovoru sa svojim mentorima, obogaćivale rad skupina, te su bile angažirane u svim segmentima rada odgojitelja.

 

U ovoj smo pedagoškoj godini imali na praksi troje studenata 1. godine studija Predškolskog odgoja, te jednu studenticu 2. godine. Četiri tjedna u našem je vrtiću boravilo i dvoje učenika iz Slovenije (Šolski centar Novo mesto), koji pohađaju srednju školu za odgajatelje i željeli su putem programa Erasmus+ ostvariti praksu u našoj ustanovi, što im je i omogućeno.

 

 

Skupina „Aviončići“ izradom projekta „Savudrijski svjetionik“ uključila su se u projekt implementacije zavičajnosti koji se u vrtićima IŽ održavao četvrtu godinu, te su svoj projekt i predstavile na završnom susretu svih sudionika u Medulinu. Projekt se

Skupina „Pčelice“ tkđ. je radila na projektu implementacije zavičajnosti ”Istra u očima djece-medijima do očuvanja baštine”. Slijedeći interes djece, došli su do teme ‘Voda – od lokve do špine’. U projektu su upoznali načine opskrbe vodom u Petroviji i bližoj okolici. Ostvarena je odlična suradnja s lokalnim stanovništvom, roditeljima, institucijama… Projekt se nastavlja i i sljedeće pedagoške godine. Istražujući teme i sadržaje vezane uz temu, koristili su sve dostupne medije, a djeca u skupini su fotografirala većinu tijeka projekta i naučila kako sve možemo doći do novih informacija i saznanja (Gradska knjižnica-posudba knjiga, slikovnica, DVD-a; muzej grada Umaga; Internet sadržaji; stare fotografije privatnih kolekcionara; fotografiranje, snimanje fotoaparatom…).

 

U Program predškole u trajanju od 250 sati, a koji se odvijao u skupinama Patuljci, Pčelice i Jabučice u Centralnom vrtiću, Radosti i Pčelicama u Petroviji bilo je uključeno 5 djece.

 

 

 

5.     SURADNJA S RODITELJIMA I DRUŠTVENIM ČIMBENICIMA

 

Kvalitetan odgojno obrazovni rad odgojnih skupina nezamisliv je bez stalne i bogate suradnje sa roditeljima. Suradnja obitelji sa djelatnicima i okruženjem dječjeg vrtića započinje dolaskom roditelja na upise. Tijekom upisa, u razgovoru sa nekim od stručnih suradnika, roditelji ispunjavaju Inicijalni intervju, kojime upotpunjuju sliku o djetetu koje se upisuje u vrtić. Dobivene informacije služe kao osnova pri formiranju odgojnih skupina i kao osnovne informacije za odgojitelje koji primaju dijete u skupinu. Također razgovorom roditelja i stručnog suradnika pri ispunjavanju Inicijalnog intervjua, roditelj dobiva većinu potrebnih informacija prije polaska djeteta u vrtić.

Tijekom pedagoške godine brojnim oblicima suradnje s roditeljima nastojimo da suradnja između roditelja i djelatnika vrtića bude konstantna, raznolika, korisna i kvalitetna. Tome uvelike pridonose odgojitelji koji odabiru najbolje načine kako potaknuti roditelje da im usmjerenost na dječji vrtić ne bude teret već zadovoljstvo i potreba.

Većina roditelja pozvana je da se uključe u odgojno obrazovni proces, individualni rad, roditeljske sastanke, druženja s roditeljima, izlete ili svečanosti i posjećivanje kutića za roditelje. Roditelji se putem ovih oblika suradnje upoznaju sa dječjim vrtićem kao ustanovom odgoja i obrazovanja predškolske djece, sa dinamikom u skupini koju pohađa njihovo dijete, educirani su putem tematskih sastanaka ili aktivni u promišljanju vlastitog odgoja u radionicama, i uče od najranije dječje dobi igrati i veseliti se sa djetetom, na druženjima.

Neke od aktivnosti koje su se provodile zajedno sa roditeljima bile su:

 • radionice povodom Dana kruha, Božića, Maškara, Sajma cvijeća; eko akcije. . . ;
 • predstave koje su roditelji zajedno sa odgojiteljima pripremili za djecu povodom blagdana
 • posjete obiteljskim domaćinstvima, farmama i vinogradima;
 • posjete roditeljima na radnom mjestu (pekare, banke, marketi, policija, kozmetički salon. . . );
 • sportska i zabavna druženja sa roditeljima;
 • ogledni sati sporta za roditelje djece u sportskim skupinama;
 • izleti s roditeljima
 • ciklus radionica za roditelje najmlađe djece „Rastimo zajedno“

 

Kao bitna zadaća u području suradnje s društvenim čimbenicima permanentno je otvaranje vrtića prema društvenoj zajednici i povezivanje dječjeg vrtića sa većim brojem čimbenika u društvenoj sredini i šire.

Tijekom godine dječji vrtić nastoji održavati kvalitetnu suradnju sa čimbenicima iz neposrednog okruženja, a skupine prema programu rada ili posredstvom roditelja različitih zanimanja, ostvaruju brojne kontakte posjećujući u svojoj okolini različite ustanove, sportske objekte, banke, trgovine, putničke agencije, pekare, uljare, stomatologa. . . , a koji svojim sadržajem mogu kvalitetno unaprijediti rad skupina i upotpuniti saznanja o odabranoj temi trenutnog interesa ili istraživanja.

Važan oblik povezanosti sa društvenom zajednicom čini redovito održavanje web stranice, o čemu brine pedagoginja. Krajem ove pedagoške godine web stranica je modernizirana i poboljšana, te je postala pristupačnija korisnicima. Sve važne informacije o aktivnostima u vrtiću u obliku kratke vijesti prenose se na web stranicu. Objavljuju se i svi novo doneseni akti, natječaji, obavijesti za roditelje i slično Sve koji su zainteresirani redovito upućujemo da informacije potraže na www. duga-vrtic. hr

Suradnja sa društvenom zajednicom se provodila na više načina, a neki od njih jesu:

 • posjete vatrogascima,
 • posjeta policijskoj stanici Umag,
 • odlazak u zubnu ambulantu Doma zdravlja Umag,
 • posjete pekarama,
 • posjete Muzeju grada Umaga
 • posjete Gradskoj knjižnici i Učilištu,
 • posjete banci, pošti,
 • posjete Gradu Umagu,
 • posjete Osnovnoj školi Marije i Line
 • suradnja s Radiom Eurostar
 • vrtni centar Ures
 • posjet autobusnoj stanici
 • suradnja s udrugom „Pružam ti ruku“
 • posjete igraonici „Fun & Play“

 

Tijekom godine skupine su organizirale više izleta:

– posjete farmama u okolici Umaga

– Ravascletto (zimovanje)

– Aquarium Pula

– Feštinsko kraljevstvo; Cukijada

– Dino park u Funtani

– Buzet, jezero Butoniga

– Rijeka, astronomski centar

– Savudrija

 

 

 

 

6.     STRUČNO USAVRŠAVANJE ODGOJNIH DJELATNIKA

 

Početkom pedagoške godine sastavljen je plan stručnog usavršavanja, koji obuhvaća popis najnovije stručne literature, stručne skupove izvan i ponuđene radionice unutar ustanove, te plan rada Odgojiteljskog vijeća. Odgojitelji i stručni suradnici se prema vlastitom interesu i trenutno raspoloživim edukacijama, odlučuju za neki od oblika stručnog usavršavanja i na taj način stvaraju osobni plan stručnog usavršavanja. Temama stručnoga usavršavanja nastojimo konstantno raditi na jačanju stručne kompetencije djelatnika.

Tijekom pedagoške godine, prema Katalogu stručnog usavršavanja AZOO ali i suradnjom sa vanjskim ustanovama ili stručnjacima, ponuđen je ne velik broj tema za stručno usavršavanje, ali prema interesu odgojitelja odazvali smo se na:

 

Mjesec Datum Mjesto Organizator Tema Prisustvovali
RUJAN 06. – 08. 09. Krapinske toplice AZOO Državni skup edukacijskih rehabilitatora Suzana Đ.
23. 09. Umag Udruga Pružam ti ruku Učenici s autizmom u redovnom odg. – obr  sustavu 5 odgojitelja

2 pripravnice

30. 09. Rijeka Ustanova ASK Tugovanje i gubitak – kako pomoći Petra B.
LISTOPAD 09. 10. Pazin Prvi sastanak za projekt implementacije zavičajnosti u DV Marija A.
30. 10… DV Sopot, Zagreb AZOO 1-9 modula Rana prevencija i intervencija kod djece s toškoćama u razvoju Suzana Đ.
STUDENI 09. 11. Umag AZOO Što je to Zajednica učenja u dječjem vrtiću? Dragana P. + voditeljice edukacije
PROSINAC 07. 12. Pula Primus selecta Osnaživanjem emocionalnih kompetencija do uspješnog rukovođenja i poticajnog radnog okruženja Marija A.
08. 12. DV Rijeka, PPO Drenova AZOO Stručno – metodička priprema za polaganje stručnog ispita 2 pripravnice
14. 12. Dječji vrtić Grdelin Buzet AZOO Poticanje razvoja kompetencija djece rane dobi u kontekstu njihovih razv. mogućnosti Dragana P.
SIJEČANJ 12. i 13. 01. Učiteljski fakultet Rijeka AZOO Poučavanje za darovitost, inovativnost i kreativnost Petra B.
25. 01. DV Orepčići AZOO Razvoj partnerskih odnosa odgojiteljapripravnika i odgojitelja mentora Danijela M., Branka G-. Ivona B., Alma B.
VELJAČA 08. 02. DV Fijolica, N. Vinodolski AZOO Str. Skup za odgojitelje i str. Suradnike promovirane u zvanje mentora i savjetnika Barbara M, Branka G.
21. – 23.  02. ERF Zagreb ERF Poticanje komunikacije i soc. vještina djece s razvojnim odstupanjima Petra B., Ines Š.
22. 02. DV Rijeka, CPO Turnić AZOO Uloga i kompetencije Povjerenstva za praćenje odg. Pripravnika tijekom stručnog osposobljavanja Marija A.
OŽUJAK 09. 03. Zagreb Naklada Slap Kako pripremiti i provesti identifikaciju darovite djece Petra B.
23. i 24. 03. Rab RZ i AZOO 8. godišnja konferencija voditeljica i voditelja programa RZ i RZ+ Marija A., Barbara M., Petra B., Suzana Đ.
TRAVANJ 03. 04. Kršan Višnja Mikuš Krešić Pravo u vrtiću Branka G., Željka B. I Alma B.
04. 04. Kršan Višnja Mikuš Krešić Pravo u vrtiću Marija A.
09. 04. Pula Društvo psihologa Istre Poticanje samoregulacije i izvršnih funkcija kroz igru Petra B., Saša R., Suzana Đ.
12. 04. Novigrad AZOO Smjernice za oblikovanje kreativnog odgojno obrazovnog okruženja Petra B.
12. 04. Rovinj Zavod za javno zdravstvo IŽ Zajedno s vama do zdravlja Saša R., Gordana I.
14. 04. Rijeka Ustanova ASK Kako biti zajedno – psihologija privrženosti Petra B.
18. 04. Pula Udruga Roda Razmisli pa klikni Petra B., Melita B. B., Marieta P., Gordana P.
18. – 20. 04. Primošten AZOO Inovativno vođenje – poduzetnost u dječjem vrtiću Marija A.
SVIBANJ 16. 05. Umag MDOMSP Informativna radionica – vrtić za skladniji život Marija A.
17. i 18. 05. Rovinj Centar za podršku roditeljstvu Rastimo zajedno Edukacija za voditelje programa Rastimo zajedno plus Petra B., Ines Š.
25. 05. DV Medulin AZOO i IŽ Očuvanje istarskog zavičajnog identiteta i tradicijske kulture u ustanovama ranog i Marija A., Melita B. B., Danijela K.

 

 • Odgojitelj mentor Nena Martinović, odgojitelj savjetnik Branka Grgantov i pedagog mentor Barbara Mikluš održale su 4 radionice za AZOO sa temom Što je to zajednica učenja u dječjem vrtiću? (Umag 09. 11, Rijeka 16. 11, Fažana 10. 05 i Gospić 07. 06.)
 • Pedagog mentor Barbara Mikluš vodila je u suradnji sa Centrom za podršku roditeljstvu Rastimo zajedno edukaciju za voditelje Kluba očeva (Rovinj 16. 05.)
 • Edukacijski rehabilitator mantor Suzana Đurić držala je predavanje povodom obilježavanja Svjetskog dana Downowog sy u udruzi Prižam ti ruku

 

Prema Planu stručnog usavršavanja održane sui radionice i predavanja u našem vrtiću:

Mjesec Datum Gdje Tema i voditelji Prisustvovali
RUJAN 16. 09. Pružam ti ruku Susret sa Pravobraniteljicom za djecu s teškoćama u razvoju; Udruga Pružam t.r. Suzana Đ.
18. 09. Radost Priprema za školu; Petra Brnić i Ines Šulja Odgojitelji predšk. skupina
27. 09. Radost 1. Sjednica Odgojiteljskog vijeća Svi odgojitelji i stručni suradnici
LISTOPAD 05. 10. Radost Prezentacija projekata iz vrtića za Dane vrtića; stručni suradnici i odgojitelji Svi odgojitelji, stručni suradnici, uzvanici
19. 10. Radost Zajednica učenja 1, 2, 3; Motivacija za uključivanje, norme ponašanja; Barbara M., Nena M. I Branka G. Svi odgojitelji
STUDENI 11. 11. Radost Profesionalna etika i etički kodeks odgajatelja / Danijela Blanuša Trošelj 25 odgajatelja, logoped, psiholog, pedagog,

ravnatelj

14. 11. Radost Zajednica učenja 1; Uvod u područje Praćenje, procjenjivanje i planiranje, Video zapis; Barbara M.,  Nena M., Branka G. Odgojitelji 1. grupe
22. 11. Radost Zajednica učenja 2; Uvod u područje Praćenje, procjenjivanje i planiranje, Video zapis; Barbara M.,  Nena M., Branka G. Odgojitelji 2. grupe
28. 11. Radost Zajednica učenja 3; Uvod u područje Praćenje, procjenjivanje i planiranje, Video zapis; Barbara M.,  Nena M., Branka G. Odgojitelji 3. grupe
SIJEČANJ 24. 01. Radost Zajednica učenja 1; Praćenje, procjenjivanje, planiranje, Anegdotska bilješka; Barbara M, Branka G. Odgojitelji 1. grupe
29. 01. Radost Zajednica učenja 2; Praćenje, procjenjivanje, planiranje, Anegdotska bilješka; Barbara M, Branka G. Odgojitelji 2. grupe
31. 01. Radost Zajednica učenja 3; Praćenje, procjenjivanje, planiranje, Anegdotska bilješka; Barbara M, Branka G. Odgojitelji 3. grupe
VELJAČA 19. 02. POU A: Babić Umag Rano prepoznavanje Alzheimerove bolesti; Život s demencijom u zajednici; Grad Umag, Hrvatska udruga za Alzheimerovu bolest Svi djelatnici
20. 02. Radost Zajednica učenja 1; Individualni plan, Partnerstvo s obitelji, Barbara M., Branka G. Odgojitelji 1. grupe
26. 02. Radost Zajednica učenja 2; Individualni plan, Partnerstvo s obitelji, Barbara M., Branka G. Odgojitelji 2. grupe
28. 02. Radost Zajednica učenja 3; Individualni plan, Partnerstvo s obitelji, Barbara M., Branka G. Odgojitelji 3. grupe
OŽUJAK 12. 03. Radost 2. Sjednica Odgojiteljskog vijeća Svi odgojitelji i stručni suradnici
27. 03. Radost Zajednica učenja 3; Individualan razgovor vježba i snimka; Barbara M., Branka G. Odgojitelji 3. grupe
TRAVANJ 10. 04. Radost Zajednica učenja 1; Individualan razgovor vježba i snimka; Barbara M., Branka G. Odgojitelji 1. grupe
12. 04. Radost Zajednica učenja 2; Individualan razgovor vježba i snimka; Barbara M., Branka G. Odgojitelji 2. grupe
26. 04. Radost Zajednica učenja 2;; Samoevaluacija unutar područja praćenje, procjenjivanje i planiranje; Barbara M., Branka G. Odgojitelji 2. grupe
12. i 25. 04. Radost Poticanje socijalnih vještina kod djece s razvojnim odstupanjima; Petra Brnić i Ines Šulja Prijavljeni odgojitelji
SVIBANJ 02. 05. Radost Zajednica učenja 1; Samoevaluacija unutar područja praćenje, procjenjivanje i planiranje; Barbara M., Branka G. Odgojitelji 1. grupe
03. 05. Radost Zajednica učenja 3; Samoevaluacija unutar područja praćenje, procjenjivanje i planiranje; Barbara M., Branka G. Odgojitelji 3. grupe
15. 05. Radost Lutkarska predstava, od ideje do izvedbe; Ivana Pokrivka, Lutkarski studio Kvak 23 odgojitelja
16. 05. Radost Pravo u vrtiću; prenošenje znanja se edukacije; Branka G., Željka B., Alma B. Svi odgojitelji
LIPANJ 05. 06. Radost Zajednica učenja 1, 2, 3; Predstavljanje grupa, evaluacija; Barbara M., Branka G.
27. 06. Radost 3. Sjednica Odgojiteljskog vijeća Svi odgojitelji i stručni suradnici
LISTOPAD – LIPANJ 25. 10.

20. i 29. 11.

06. 12.

07. 06.

Radost Radionice za odgojitelja:

„Gubitak i tugovanje“ i

„Pružanje podrške“ i

„Smjernice za postupanje na razini ustanove“; Petra Brnić

31 odgojitelj

27 odgojitelja

13 odgojitelja

 

Zajednica učenja je radionica nastala iz potrebe da se profesionalci zaposleni u vrtiću okupljaju u zajednici koja im daje potporu, radi učenja i promišljanja prethodno stečenih znanja. Vode je educirane voditeljice: pedagog mentor Barbara Mikluš, odgajatelj savjetnik Branka Grgantov i odgajatelj Dragana Prakljačić. Svrha kvalitetnog profesionalnog rada u Zajednici učenja je da odgajatelji postanu svjesni svojih jakih strana i profesionalnih slabosti, da razumiju što je kvalitetna praksa te da budu motivirani na neophodne promjene u poučavanju; održana 21 radionica u 3 grupe odgojitelja

Individualno stručno usavršavanje djelatnika čini stalni rad na temama iz područja koje je odabrano kao područje posebnog stručnog interesa, kroz permanentno praćenje stručne literature i periodike iz biblioteke vrtića koja se redovito obnavlja i koju čini veliki broj naslova koji su stalno na raspolaganju.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. IZVJEŠĆE O RADU RAVNATELJA

 

Programiranje

– izradila dio Godišnjeg plana i programa rada vrtića i vrtićkog kurikuluma- tijekom rujna 2017.

– izradila godišnji plan rada ravnatelja-tijekom rujna 2017.

– izradila dio Godišnjeg izvješća o radu- srpanj i kolovoz 2018.

– pripremala sjednice Odgojiteljskog vijeća- kontinuirano kroz pedagošku  godinu

– planirala sastanke stručnog tima i sudjelovala u realizaciji u pravilu svaki drugi četvrtak, a po potrebi i češće

– planirala radne dogovore i sudjelovala u njihovoj realizaciji – po potrebi tijekom cijele pedagoške godine

– planirala stručna usavršavanja u ustanovi – po potrebi tijekom godine

– planirala sjednice Upravnog vijeća u suradnji s predsjednicom Upravnog vijeća – kontinuirano tijekom pedagoške godine

– pružala podršku i pomoć u izradi planova i programa rada odgojitelja i stručnih suradnika – kontinuirano tijekom pedagoške godine

– sakupljala dokumentaciju o radu vrtića:videozapisi,fotografije,članci i dr – kontinuirano tijekom pedagoške godine.

 

Poslovi organiziranja rada Vrtića

 

– formirala skupine sa stručnim timom – tijekom svibnja i lipnja 2018.

– organizirala pedagošku godinu,skupine ,rad djelatnika – kontinuirano tijekom pedagoške godine

– surađivala s Osnivačem – kontinuirano tijekom pedagoške godine

– surađivala s drugim ustanovama,osnivačem i TZ Grada Umaga u obilježavanju važnih datuma i događaja – kontinuirano tijekom pedagoške godine

– brinula o odgovornom odnosu radnika prema imovini vrtića – kontinuirano tijekom pedagoške godine – koordinirala rad svih skupina i djelatnika – kontinuirano tijekom pedagoške godine

– inicirala i poticala inovacije i rad na unaprjeđenju odgojno-obrazovnog procesa – kontinuirano tijekom pedagoške godine

– pratila rad pripravnika i mentora

 

Administrativno – upravni poslovi

 

– sklapala ugovore o radu na određeno i neodređeno radno vrijeme – po potrebi tijekom pedagoške godine

– sklapala ugovore o pružanju usluga vrtića s roditeljima – kolovoz i tijekom godine po potrebi

– sklapala ugovore s dobavljačima –siječanj i po potrebi tijekom godine

– izradila plan korištenja godišnjih odmora – lipanj 2018.

– izdavala rješenja o ostalim primanjima (pomoći,jubilarne i dr.) –tijekom godine

– pratila primjenu zakona i podzakonskih akata  – kontinuirano tijekom pedagoške godine

– vodila evidenciju o radnicima i radnom vremenu radnika  – kontinuirano tijekom pedagoške godine

– donosila odluke iz djelokruga rada  – kontinuirano tijekom pedagoške godine

 

Financijsko – računovodstveni poslovi

 

– izradila prijedlog Financijskog plana Dječjeg vrtića i jaslica “Duga” Umag za 2018. s projekcijom za 2019.i 2020. godinu te Izmjene Financijskog plana

– izradila plan nabave i izmjene plana nabave u suradnji sa tajicom,glavnim kuharom i zdrastvenom voditeljicom  – kontinuirano tijekom pedagoške godine

– izradila polugodišnje i godišnje izvješće

– kontrolirala narudžbenice,dostavljala račune u knjigovodstvo i odobravala isplate  – kontinuirano tijekom pedagoške godine

– ispunila izjavu i upitnik o fiskalnoj odgovornosti- veljača 2018.

 

 

Suradnja:

 

– ostvarivala suradnju sa svim dionicima odgojno obrazovnog procesa;

– Osnivačem,

– Gradskim poglavarstvom,

– Osnovnom školom,

– Policijskom upravom,

– POU “Ante Babić”

– Centrom za socijalnu skrb,

– Ministarstvom znanosti , obrazovanja i športa,

– Agencijom za odgoj i obrazovanje,

– Uredom državne uprave,

– Inspekcijskom službom,

– Pročelnikom za društvene djelatnosti,

– Predstavnicima Gradske vlasti,

– Učiteljskim fakultetom u Rijeci i Puli,

– Upravom hotela Sol Melia Istra

– Talijanski dječji vrtić “Girotondo”

– Pedijatrima,

– Vatrogasnom postajom,

– Turističkom zajednicom grada Umaga,

– Domom za starije i nemoćne “Atilio Gamboc”,

– Muzejom grada Umaga,

– Talijanskm zajednicom,

– Zavodom za javno zdravstvo,

– Sindikatom vrtića,

-sportskim i drugim udrugama grada Umaga( Udruga “Pružam ti ruku,Društvo Naša Djeca,folkolorno društvo Umag i dr.),

– medijima.

 

Suradnja s roditeljima;

 

-sudjelovanje u roditeljskim sastancima na početku pedagoške godine,ali i po potrebi tijekom godine,

-individualni razgovori i konzultacije

-informiranje i suradnja u zajedničkom rješavanju problema,

-suradnja u organizaciji i realizaciji radionica za roditelje, te pripremi edukativnih materijala.

– vodila radionice za roditelje „Rastimo zajedno“.

 

Usavršavanje u ustanovi:

 

– sudjelovala na radionicama u organizaciji našeg vrtića i obveznim predavanjima za odgajatelje – kontinuirano tijekom pedagoške godine

– sudjelovala na Zajednici učenja u organizaciji našeg vrtića – kontinuirano tijekom pedagoške godine

– organizirala i vodila sjednice Odgojiteljskog vijeća –ove pedagoške godine imali smo 4 planirane sjednice Odgojiteljskog vijeća.

 

Izvan ustanove:

– sudjelovala sam na edukacijama za odgajatelje i ravnatelje u organizaciji AZOO

-22.02.2018. „Uloga i kompetencije članova Povjerenstva za praćenje odgojitelja pripravnika tijekom stručnog osposobljavanja za samostalni rad“-Srdoći (AZOO)

-23.03.2018. -8.godišna konferencija voditeljica i voditelja programa „Rastimo zajedno „ i „Rastimo zajedno Plus“ –Rab (AZOO)

-18.04.-20.04.2018.-Inovativno vođenje-poduzetnost u dječjem vrtiću –Primošten (AZOO)

-25.05.2018- Očuvanje istarskog zavičajnog identiteta i tradicijske kulture u ustanovama ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja –Medulin (AZOO)

-09.10.2018. – prvi sastanak za inplementaciju zavičajnosti u dječje vrtiće za pedagošku godinu 2017/2018 – Pazin (IŽ)

-11.11.2018. –„Profesionalna etika i etički kodeks odgajatelja“ – Danijela Blanuša Trošelj-Umag

– 7.12.2018.-„Osnaživanje emocionalnih kompetencija do uspješnog rukovođenja i poticajnog radnog okruženja“ –Primus Selekta u Puli

-04.04.2018.-Pravo u vrtiću – Kršan – Višnja Mikuš-Krešić

-16.05.2018. – Informativna radionica-Vrtić za skladniji život (MDOMSP)

– pratila i omogućavala djelatnicima stručna usavršavanja prema katalogu AZOO i u organizaciji drugih Ustanova

 

 

 

8.     IZVJEŠĆE O RADU STRUČNOG SURADNIKA PEDAGOGA

 

Bitna zadaća u sklopu Godišnjeg plana i programa vrtića, bila  je jačanje kompetencija svih koji sudjeluju u neposrednom odgojno-obrazovnom procesu, uključivanjem u Zajednice učenja. Postavljanje ove zadaće na cijelu ustanovu izuzetno je pozitivno za podizanje kvalitete ustanove, na čemu rade svi sudionici. Zajednice učenja su kao oblik stručnog usavršavanja ušle u godišnji plan i program ustanove za 2017/18. za sve odgajatelje. Radionice vodim sa odgojiteljicama Brankom Grgantov (odgojitelj savjetnik) i Dragana Prakljačić (odgojitelj).  Radimo u tri grupe ZU, kojima su se priključuju i novi odgajatelji (povratnici sa porodiljinog, pripravnici, odgajatelji na zamjeni). Sa svakom grupom ZU održale smo tijekom pedagoške godine 7 radionica, što čini ukupno 21 održanu radionicu. Prisutnost na radionicama je bila vrlo dobra.

Sadržaj radionica prilagođavale smo potrebama svake pojedine grupe, ali vodeći se suvremenim pogledom na učenje, odgoj i obrazovanje u institucionalnom kontekstu predškolske ustanove. Za svaku smo se radionicu timski dogovarale i zajednički ih pripremale. U svim smo grupama kao područje rada odabrale Praćenje, procjenjivanje i planiranje a i radile smo redovito i na Planu profesionalnog razvoja. U svakoj smo grupi nastojale obraditi i neke od zanimljivijih ili grupi potrebnih teorijskih tema (uz pomoć ppt-a) i radnog materijala, a nastojale smo i svaku radionicu učiniti zanimljivom uz pomoć neke od zabavnih aktivnosti ili vježbi za poticanje grupne dinamike. Veliku važnost pridale smo evaluaciji svakog susreta ZU, te smo na osnovu evaluacija pridobivenih od odgajatelja, evaluirale vlastiti rad i pripremale iduće susrete. Nakon četiri godine održavanja redovitih radionica Zajednica učenja, možemo konstatirati da se osjeća bolja grupna dinamika u sve tri skupine, da su odgajatelji otvoreniji i spremniji uključiti se u rad grupe, ali i kritički promišljati svoju praksu. Ima izuzetaka u manjem broju odgajatelja koji i dalje odbijaju ovakav način rada i često svojim negativizmom utječu na atmosferu u radu grupe. Evaluacija svih susreta ZU svake pojedine skupine (u obliku evaluacijskog upitnika) na posljednjem susretu, daje nam veliku pomoć u planiranju rada za iduću pedagošku godinu, jer nudi i neke konkretne teme na kojima članovi pojedinih grupa žele u budućnosti raditi.

Konstantan rad u Zajednicama učenja ove smo godine zaokružile suradnjom sa Agencijom za odgoj i obrazovanje, jer smo u dogovoru sa Višom prosvjetnom savjetnicom Jasnom Švereko, a zajedno sa odgojiteljicom Jadrankom Edom Tomljanović (DV Rijeka), održale 4 edukacije za odgojitelje Istarske, Primorsko – goranske i Ličko – senjske županije (Što je Zajednica učenja u dječjem vrtiću?: 09. 11. DV Duga Umag, 16. 11. DV Rijeka PPO Zamet, 10. 05. DV Sunce, Fažana, 07. 06. DV Pahuljica Gospić.

Moja namjera je promatranjem rada u komunikaciji sa odgojiteljima i ostalim stručnim suradnicima definirati područja na kojima treba intenzivnije raditi. U tom cilju nastojim biti podrška ili kritički prijatelj odgojiteljima u skupinama. Stalna zadaća mi je i ove godine bila  intenzivnije praćenje pedagoške dokumentacije skupina, dajući jasne upute i sugestije kako bi vođenje dokumentacije bilo svrhovito. U tome smislu vidim još puno prostora za rad u pojedinim skupinama, gdje je nužno dograđivati ili mijenjati način planiranja. Smatram da je važno da propisana pedagoška dokumentacija bude u svim skupinama vođena korektno, ali i funkcionalno, dok sva ostala dokumentacija skupine koju odgojitelji vode kako bi si olakšali praćenje, dokumentirali rad i koristili u razgovorima sa roditeljima. U tom smislu ima velikih razlika u odgojnim skupinama, u čemu vidim jednu od bitnih zadaća svoga rada u idućem razdoblju.

Poslovi suradnje s obitelji su važan segment moga rada. Od samog informiranja roditelja o upisima u vrtić, upisnog postupka, roditelj se obraća s povjerenjem, ponekad i bojazni i brojnim pitanjima. Stoga je izuzetno važno da taj prvi susret sa vrtićem roditelju bude ugodan, topao i sa svim potrebnim informacijama. U to polažem trud, kao i u sve kasnije oblike suradnje dok dijete boravi u vrtiću. Radionice Rastimo zajedno su jedan od omiljenih poslova u vrtiću u kojem aktivno komuniciram sa roditeljima. Na žalost, ove se godine nije javilo dovoljno očeva za klub očeva koji vodim zajedno sa odgojiteljicom Jadrankom Kostanjčar, pa tu zadaću ostavljamo za iduću pedagošku godinu. Ali na poziv Centra za podršku roditeljstvu „Rastimo zajedno“ vodila sam, zajedno sa Ninom Pećnik edukaciju za voditelje Kluba očeva (u Rovinju).

Ostali poslovi koje radim tijekom godine jesu:

U odnosu na roditelje
–          Sudjelujem u radu komisije za upise, pripremam potrebne obrazce i vodim dokumentaciju o upisima; vodim inicijalne razgovore (u timu)
–          Pružam informacije i pomoć u procesu prilagodbe
–          Savjetodavni rad
–          Izrađujem edukativne brošure, informativne plakate
–          Kreiram centra za roditelje u Centralnom vrtiću
–          Vodim radionice Rastimo zajedno i Klub očeva Rastimo zajedno
U odnosu na odgojitelje
–          Surađujem u organizaciji rada skupina i više skupina (raspored rada)
–          Pratim i analiziram pedagošku dokumentaciju
–          Pratim i surađujem pri dokumentiranju procesa
–          Surađujem pri strukturiranju prostora vrtića
–          Izrađujem obrazce (suradnja s roditeljima, praćenje. . . )
–          Pripremam materijale za radionice
–          Surađujem u izradi projekata (organizacija posjeta, sređivanje dokumentacije, prezentacija. . . )
–          Planiram, informiram i dokumentiram stručna usavršavanja
–          Sudjelujem u radu timova odgojitelja
–          Član sam povjerenstva za stažiranje odgojitelja pripravnika, te vodim svu dokumentaciju
–          Sudjelujem u organizaciji prakse studenata
–          Surađujem pri vođenju individualnih razgovora s roditeljima (prema pozivu ili potrebi)
–          Vodim biblioteku sa stručnom literaturom i brinem o posudbi; naručujem nove naslove
–          Kod gostovanja predstava radim raspored održavanja
–          Surađujem kod narudžbe didaktike za skupine
–          Naručujem i distribuiram svim skupinama potrošni i likovni materijal
–          Objedinjujem dokumentaciju pri napredovanju u zvanja
–          Mail korespodencija sa svim odgojiteljima (dogovori, potrebe, obavijesti. . . )
–          Organiziram blagdanska događanja, povorku maškara, završnu priredbu predškolaca i slično
U odnosu na djecu
–          Pratim proces prilagodbe novoupisane djece
–          Pratim interakciju između djece i sa odgojiteljima
–          Pratim pravodobnost i kvalitetu zadovoljavanja aktualnih djetetovih potreba utvrđivanjem primjerenosti organizacije djetetova boravka u skupini
–          Sudjelujem u promicanju što kvalitetnijih odgojno-obrazovnih i organizacijskih uvjeta u cilju fleksibilnijeg zadovoljavanja potreba djece i uvažavanja individualnih različitosti
–          Vodim i ažuriram popise djece po skupinama
–          Preuzimam dokumentaciju za upis djece u vrtić
U odnosu na društvene čimbenike
–          Surađujem s čimbenicima iz okruženja vrtića radi obogaćivanja redovitog programa
–          Surađujem sa stručnim suradnicima iz OŠ
–          Surađujem s TDV“Girotondo“radi obogaćivanja redovitog programa i dogovora oko poslova koje zajedno radimo (prijevoz djece, predstave, stručna usavršavanja. . . )
–          Surađujem s medijima, pišem informativne članke (Humagum, Glas Istre, Radio Eurostar, Dijete vrtić obitelj, Školske novine)
–          Surađujem s MZOS i AZOO: stručna usavršavanja, napredovanja u položajna zvanja. . .
–          Organiziram predavanja
Ostali poslovi
–          Naručujem stručnu literaturu i vodim biblioteku
–          Administriram web stranicu vrtića
–          Pratim objave AZOO o stručnom usavršavanju, koordiniram odlaske na str. us. izvan ustanove, dogovaram predavanja/radionice sa vanjskim suradnicima (npr. E. Slunjski u ovoj pedagoškoj godini )
–          Vodim zapisnike internih stručnih aktiva i radnih dogovora, te stručnog tima
–          Ispunjavam tablice / aplikacije koje šalje MZOS (programi, djeca manjina, djeca s TUR, program predškole)
–          Naručujem didaktički, potrošni materijal i stručnu literaturu, te vodim evidencije o tome kao i biblioteku (zajedno sa psihologinjom) i spremište potrošnog materijala
–          Brinem o Matičnoj knjizi ustanove
–          Kod organizacije stručnih skupova u našem vrtiću, organiziram satnicu, brinem o potrebnim resursima i potrebama gostiju
–          Vodim foto dokumentaciju tijekom ped. god. i pripremam je za Ljetopis
–          Administriram web stranicu našeg vrtića: www.duga-vrtic.hr
 1. IZVJEŠĆE O RADU PSIHOLOGA

 

U ovom su izvješću izloženi podaci koji se odnose na aktivnosti psihologa ostvarene u pedagoškoj godini 2017./2018. s radnim vremenom 28 sati tjedno. Osnovna je zadaća stručnog suradnika psihologa osiguravati odgovarajuće, sigurno, stabilno i poticajno okruženje, u kojem će svako dijete, zadržavajući svoju osobnu i obiteljsku autonomiju, rasti i razvijati se u ono što na osnovu svojih potencijala može postati. Područja na kojima radi stručni suradnik psiholog su prevencija (procjena, identifikacija, edukacija) i rana intervencija (poduzimanje mjera). Zadaće psihologa usmjerene su na rad s djecom, roditeljima, odgojiteljima, stručnim timom i društvenim čimbenicima.

OSVRT NA BITNE ZADAĆE IZ PLANA PSIHOLOGA ZA PEDAGOŠKU GODINU 2017./2018.

 

1.      Rad na uvođenju Etičkog kodeksa zaposlenika ustanove Nije do kraja realizirano. Organizirana je edukacija za sve profesionalne djelatnike (ali dobrovoljno), oformljena radna skupina, prikupljeni su i dodijeljeni materijali, kodeks za vrtić nije realiziran zbog pomanjkanja vremena
2.      Rad na uvođenju sistematskog prikupljanja podataka o djeci s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama Nije realizirano
3.      Uvođenje refleksija s odgojiteljicama nakon boravka u skupini, na temu komunikacijsko-interakcijskog odnosa s djecom te adekvatnosti poticaja Nije realizirano
4.      Osmišljavanje i realizacija ciklusa od 5 radionica s odgojiteljicama na teme komunikacijskih vještina Nije realizirano. Realizirane su radionice na temu „Tugovanje kod djece“, u 3 različita dijela za dvije skupine odgajatelja, ukupno  5 radionica
5.      Evaluacija procesa ulaska djeteta u jaslice (roditeljskog sastanka) Nije realizirano
6.      Evaluacija stručnih aktiva u ustanovi Nije realizirano
7.      Predavanje za odgojitelje djece u posljednjoj godini prije polaska u školu: Priprema za školu (u suradnji s logopedinjom) Realizirano u suradnji s logopedinjom za odgojitelje koji imaju u skupini djecu u godini pred polazak u školu.
8.      Predavanja za stručne djelatnike i roditelje u izvan ustanove: Aspergerov sindrom, Darovitost Nije realizirano, ali su, u suradnji s logopedinjom, realizirana dva susreta na temu „Poticanje socijalnih vještina kod djece s razvojnim odstupanjima“.

U tu svrhu izrađeni su i poticaji za rad s djecom sa teškoćama u sferi komunikacije.

9.      Koordiniranje i vođenje programa radionica za roditelje „Rastimo zajedno“ Realizirano. U timu s ravnateljicom, održan je ciklus od 11 susreta, za grupu od 7 roditelja.
10.  Uspostavljanje redovite suradnje sa Dnevnim centrom za rehabilitaciju Veruda Pula i udrugom „Pružam ti ruku“– usuglašavanje ciljeva, osmišljavanje plana rada sa podjelom zadataka (u suradnji sa stručnim timom) Realizirano za Dnevni centra Veruda Pula. Održan je susret na kojem smo se upoznale, upoznale način rada u ustanovama te dogovorile buduća postupanja i načelno slijedeće susrete.

RAD S DJECOM

 

Od sve djece u ustanovi, psiholog je od odgojiteljica, roditelja, Centra za socijalnu skrb i dr. dobio različita relevantna saznanja o ukupno 50 djece, koji su zatim praćena različitim intenzitetom (od jednokratnog opažanja, do periodičnog individualnog rada).

 

Djeca s posebnim potrebama

 

Prepoznavanje djece s teškoćama u razvoju

Jedan od poslova prevencije je identificiranje djece s rizikom za razvoj poteškoća u učenju te komunikacijskih teškoća (autizam i socijalne teškoće). Ove skupine uključuju djecu s teškoćama u kognitivnom razvoju (inteligencija, radno pamćenje, pažnja, percepcija i dr.) kao i djecu koja imaju neke komunikacijske teškoće (ne znaju verbalno i/ili neverbalno izraziti svoje potrebe, ne razumiju komunikacijski proces itd.). Za drugu skupinu je osobito važno da budu rano prepoznati jer intervencije u ranoj dobi imaju najviše efekta.

Potreba za psihološkom procjenom potaknuta je od strane psihologijske opservacije djeteta u skupini, odgojitelja, roditelja te od strane stručnog tima. Procjena je vršena pomoću psihologijskog instrumentarija (baterije testova) te opažanja djeteta, samog ili u skupini.

Ove je godine obavljeno 34 razvojnih procjena. Od toga, 9 timskih (psiholog i logoped). Timske procjene obavljane su pretežno za djecu do 3,5 godina, u prisustvu roditelja. Nakon svake procjene slijedilo je savjetovanje roditelja i odgojitelja, a za dio djece pisana su i mišljenja koja su služila za daljnju obradu/tretman ili odgađanje upisa u osnovnu školu. Timske razvojne procjene donose nezanemarivu financijsku i vremensku uštedu roditeljima koji su upućeni u Dnevni centar Veruda Pula te tako obavljaju samo jednokratni pregled kod rehabilitatora. Takav način rada dogovoren je sa Dnevnim centrom Veruda Pula.

Kod oko 10 % djece u ustanovi prepoznat je neki oblik razvojnog kašnjenja (u sferi komunikacije, pažnje ili vizualno-motoričkom području), zbog kojeg je ili otežana prilagodba na vrtić i/ili se procjenjuje da je dijete na riziku na razvoj teškoća u učenju. U taj broj nisu uključena djeca koja imaju neki oblik jezično-govornog kašnjenja bez drugih teškoća, a koja su navedena u izvješću logopeda.

 

 

 

Potencijalno darovita djeca

Zbog već ranije napisanih teškoća u prostorno-vremenskoj organizaciji, nije omogućeno sustavno identificiranje i rad s potencijalno darovitom djecom.

 

Polazak u školu

Radionica „Priprema za školu“

Na početku godine (18.9.2018.), u suradnji s logopedinjom, održana je radionica za odgajatelje „Priprema za školu“ na kojoj je prisustvovalo 5 odgajatelja, svaki iz različite skupine (starije, mješovite i jasličke). Četiri odgajatelja su u tom trenutku imala djecu koja će najesen krenuti u školu, što znači da je predavanje pokrilo 4 od 6 ciljanih skupina. Osim zrelosti i spremnosti za školu, tema radionice bila je upoznavanje s upisnim procesom, a da bi roditelji dobili što kvalitetniju informaciju, što se i pokazalo korisnim tijekom godine.

Ove godine nije bilo zahtjeva za prijevremeni upis u školu.

Realiziran je jedan susret sa stručnim timom OŠ „Marija i Lina“ na kojem razgovarali o primjerenim oblicima podrške djeci s posebnim potrebama, a za koju su roditelji dali suglasnost da razmijenimo informacije. Načelno su dogovoreni daljnji susretni, međutim, djelatnici škole nisu pozitivno odgovorili na naš slijedeći poziv. Iz istog razloga nije urodio plodom pokušaj realizacije organiziranog posjeta djece nastavi prvog razreda.

 

Prevencija ovisnosti

Koordinirala sam i sudjelovala na radionici za djecu na temu medijske pismenosti u sklopu projekta „Razmisli pa klikni“ koju je vodila Jasena Knez Radolović iz udruge RODA, u skupini „Aviončići“ u Centralnom vrtiću, dana 6. lipnja 2018.

 

RAD S ODGOJITELJIMA

Rad s odgojiteljima sastojao se od konzultacija, upućivanja na stručnu literaturu, stručnog usavršavanja, upoznavanja s razvojnim profilom i osobitostima djeteta.

 

Individualno savjetovanje odgojitelja

Savjetovanje odgojitelja je najčešće bilo u području upoznavanja s razvojnim osobitostima djeteta, podrške oko strategija u radu s tim djetetom.

Odgojiteljicama je osigurana stručna literatura na temu.

 

Stručno usavršavanje odgojitelja

Jedan od važnijih poslova psihologa u ustanovi je pratiti, proučavati i poboljšavati obrazovnu praksu u vrtiću i razviti naše vještine na način da ujedinimo suvremene znanstvene spoznaje s obilježjima institucije u kojoj radimo. Osim ranije spomenute „Pripreme za školu“, teme ovogodišnjih stručnih usavršavanja  su: „Gubitak i tugovanje“ te „Poticanje socijalnih vještina kod djece s razvojnim odstupanjima“. S odgojiteljicama sam odradila ukupno osam radioničkih susreta, od toga 3 u suradnji s logopedinjom.

 

Tema „Gubitak i tugovanje“ obrađena je kroz tri vezane radionice, obično u po dvije skupine, održane dana: 25.10., 20.11., 29.11., 6.12. i 7.6.2018. Prvu radionicu „Gubitak i tugovanje“ prošao je 31 odgajatelj, drugu „Pružanje podrške“ 27 odgajatelja, a treću „Smjernice za postupanje na razini ustanove“ 13 odgajatelja. Odaziv i stupanj aktivnosti odgajatelja je bio vrlo dobar i vjerujem da će se na povoljan način reflektirati na rad.

Edukacija „Poticanje socijalnih vještina kod djece s razvojnim odstupanjima“ održana je zajedno s logopedinjom u obliku predavanja te nastavljena u obliku radionice dana 12. i 25. 4.2018. Na prvom susretu, koji je bio u obliku predavanja, odazvao se 31 odgajatelj. Bili su svi odgajatelji iz ciljnih skupina. Na drugi, radionički susret, došao je samo jedan odgajatelj.

Namjera edukacije bila je da se osiguraju optimalni uvjeti za djecu s teškoćama u razvoju tijekom njihovog boravka u vrtiću, a u skladu sa znanstveno utemeljenim pristupima. Logopedinja i psihologinja su edukaciju obavile nakon trodnevne edukacije pri „ERF-u“ u Zagrebu. Nakon edukacije, manji dio odgajatelja, te psiholog i logoped, izradili su poticaje. S obzirom na malu produkciju ciljanih poticaja, možemo reći da se nakon edukacije boravak djece s teškoćama u komunikaciji u skupini nije značajno poboljšao.

 

Stječe se dojam da odgajatelji i roditelji smatraju da će dijete isključivo napredovati ukoliko bude uključeno u individualnu terapiju, pa bila ona makar neutemeljena (a u nekim slučajevima i nepotrebna). Suvremeni pristupi ranoj intervenciji i pomoći djece s neurorazvojnim teškoćama govore o važnosti prilagodbe prirodne okoline i načina komunikacije s djetetom te minimalnom izdvajanju djeteta u individualnu terapiju. Iz godine u godinu susrećemo se s predrasudama i krivim uvjerenjima koje teško mijenjamo, a nauštrb djeteta i obitelji.

 

Odgojitelji pripravnici

U suradnji s pedagoginjom, odgojiteljicama mentorima i ravnateljicom, pratila sam dvije odgojiteljice pripravnice. Praćenje se odvijalo u vidu konzultacija, procjena pisanih priprema, hospitacija na svim aktivnostima te naknadne refleksije.

 

RAD S RODITELJIMA

 

Ulazak i prilagodba djece na vrtić

U sklopu prevencije u području zaštite mentalnog zdravlja djece, u suradnji sa stručnim timom, svim roditeljima novoupisane djece prezentirala sam proces privikavanja djece na vrtić, kao i postupke koji ga olakšavaju. Svrha takvog sastanka je minimiziranje negativnih posljedica ranog uključivanja djeteta u ustanovu.

Također, zajedno sa stručnim timom, sa svim roditeljima novoupisane djece provedeni su individualni intervjui koji predstavljaju prvi kontakt obitelji i ustanove, a služe da bi se prikupili podaci bitni za djetetovo uključivanje u ustanovu kao i praćenje i poticanje njegova razvoja.

Radi veće objektivnosti, ove smo godine uvele timske inicijalne intervjue čije efekte ćemo moći procijeniti tijekom godine.

 

Savjetovanje roditelja

Roditeljima je putem individualnih susreta dana podrška i savjeti oko razvoja i odgoja djeteta, rješavanja problema u komunikaciji između roditelja i djeteta te roditelja i odgojitelja. Razgovori su vođeni na inicijativu roditelja, odgojitelja ili psihologa. Teme koje obično brinu roditelje su komunikacija s djetetom, dobrobit djeteta u vrtiću, spremnost za polazak u osnovnu školu, kvalitetna komunikacija sa stručnim osobljem vrtića, reakcije prilagodbe na neku stresnu životnu situaciji (poput dolaska prinove ili bolesti ili smrti člana obitelji), strahovi i dr.

Roditelje djece koja su prošla razvojnu procjenu upoznala sam sa razvojnim profilom djeteta, djetetovim jakim i slabim stranama, prikladnim odgojnim postupcima, upoznavanje s potrebom za eventualnim daljnjim obradama  i/ili tretmanima ili praćenjima, te uputila u izvore za ostvarivanje prava iz područja zdravstva ili socijalne skrbi.

Roditelje potencijalno darovite djece uputila sam u specifičnosti razvoja takve djece, moguće izazove te uputila na izvore na kojima mogu dobiti više informacija.

S roditeljima su obavljena 32 zasebna individualna razgovora. Uz savjetodavne razgovore nakon razvojnih procjena (34), to je ukupno 66 savjetodavnih razgovora s roditeljima.

 

Edukacija roditelja / podrška u roditeljstvu

Koordinirala sam, i zajedno s ravnateljicom, vodila ciklus od 11 radionica „Rastimo zajedno“ za 7 roditelja iz naše ustanove i TDV „Vrtuljak“ – „Girotondo“ Umag, u periodu od 13.2. do 8.5. 2018.

Koordinirala sam i sudjelovala na edukaciji roditelja na temu medijske pismenosti u sklopu projekta „Razmisli pa klikni“  koju je provela Jasena Knez Radolović iz udruge RODA, u skupini „Aviončići“ u Centralnom vrtiću, dana 6. lipnja 2018.

 

OSTALI POSLOVI

Vodila sam dokumentaciju i pripremu za rad. Vodila sam evidencije o djeci te pisala mišljenja u svrhu daljnje obrade ili praćenja stručnjaka iz vanjskih ustanova (kliničkih centara ili centra za socijalnu skrb). Izradila sam propisanu dokumentaciju – godišnji plan i program, program stručnog usavršavanja, godišnje izvješće o ostvarivanju plana i programa.

Sudjelovala san redovitim koordinacijama stručnog tima i ravnateljice.

Sudjelovala sam na 3 odgojiteljska vijeća.

Zajedno s kolegama iz stručnog tima sudjelovala sam na sastanku sa stručnim timom OŠ „Marije i Line“ 15. veljače 2018.

U sklopu prezentacije projekata u vrtiću prema lokalnoj zajednici, 5. 10. 2017. u dječjem vrtiću „Radost“ s kolegicom Brankom Grgantov prezentirala sam projekt poticanja socijalnih vještina u skupini predškolaca.

Mentorirala sam dvoje psihologa pripravnika iz vrtića DV „Crvenkapica“ Poreč te „Girasole“ Novigrad.

Ostvarena je suradnja s Centrom za socijalnu skrb u području prava djece s teškoćama u razvoju te prava djece kod razvoda braka.

 

STRUČNO USAVRŠAVANJE

U sklopu vlastitog stručnog usavršavanja sudjelovala sam na seminarima, radionicama, savjetovanjima, stručnim skupovima te je pratila stručnu literaturu. Stručni aktivi, edukacije i seminari u kojima sam sudjelovala:

 • rujna 2017. „Tugovanje i gubitak – kako pomoći“, Lahorka Jurčić, Ustanova ASK, Rijeka (djelom financiran iz vlastitih sredstava)
 • Listopad 2017. – lipanj 2018. „Unaprjeđenje kompetencija stručnog suradnika psihologa u dječjim vrtićima“, mjesečni susreti, Lahorka Jurčić, Ustanova ASK, Rijeka, u ukupnom trajanju 20 sati (djelom financiran iz vlastitih sredstava)
 • listopada 2017. „Profesionalna etika i etički kodeks odgajatelja“, Danijela Blanuša Trošelj, Umag
 • prosinca 2017., Sastanak Sekcije uza predškolsku psihologiju Istarske županije, Umag
 • -13. siječnja 2018. „Poučavanje za darovitost, inovativnost i kreativnost“, Centar za poticanje darovitosti – Rijeka, Učiteljski fakulteta u Rijeci i Agencija za odgoj i obrazovanje, Rijeka (djelom financiran iz vlastitih sredstava)
 • 2.2018. „Rano prepoznavanje Alzheimerove bolesti“ , doc. dr. sc. Nataše Klepac i „Život s demencijom u zajednici“, Tomislav Huić, Grad Umag, Hrvatska udruga za Alzheimerovu bolest i Dom za starije Atilio Gamboc iz Umaga, Umag
 • -23. veljače 2018. „Poticanje komunikacije i socijalnih vještina djece s razvojnim odstupanjima“, Sanja Šimleša i Jasmina Ivšac Pavliša, ERF, Zagreb
 • ožujka 2018. „Kako pripremiti i provesti identifikaciju darovite djece“, Melanija Slaviček, Naklada Slap, Zagreb
 • -24. ožujka 2018. 8. godišnja konferencija „Rastimo zajedno“ i „Rastimo zajedno Plus“, AZOO, Rab
 • travnja 2018. „Poticanje samoregulacije i izvršnih funkcija kroz igru“, Sanja Ivošević Grgas, Pula, U organizaciji Društva psihologa Istra
 • travnja 2018. „Smjernice za oblikovanje kreativnog, odgojno obrazovnog okruženja“, AZOO, Novigrad,
 • travnja 2018. „Kako biti zajedno – Psihologija privrženosti“, Lahorka Jurčić, Ustanova ASK Ri, Rijeka (djelom financiran iz vlastitih sredstava)
 • travnja 2018. „Razmisli pa klikni“, RODA, Pula
 • -18. svibnja 2018. „Edukacija za voditelje Rastimo zajedno Plus“, Centar za podršku roditeljstvu Rastimo zajedno, Rovinj

 

TEŠKOĆE U RADU I PRIJEDLOZI ZA POBOLJŠANJE

 • Broj djece, skupina i odgajatelja se svake godine povećava. Uz to, još se naglije povećava broj djece koja imaju neki oblik razvojnog kašnjenja te najveći udio vremena stručnog suradnika psihologa otpada na razvojne procjene i savjetovanja roditelja.
 • U pojedinim jasličkim skupinama u kojima je dijete s posebnim potrebama (može bit i privremenog karaktera) odgajatelj ne može adekvatno brinuti o sigurnosnim i odgojno-obrazovnim potrebama druge djece. Drugi riječima, potrebno je na brz i jednostavan način osigurati asistente djeci koja trenutno imaju posebne potrebe, a koja iz raznih razloga neće doći do kliničke obrade. Najčešće su to djeca u jasličkoj dobi koja traže intenzivnu skrb.
 • Radi osiguravanja zadovoljenja jednakih optimalnih uvjeta boravka svakog djeteta trebalo bi uvesti sustavno rješenje na razini ustanove za djecu koja ne spavaju nakon ručka.
 • Konzultacije obavljati isključivo u kabinetu psihologa. Većina savjetodavnih razgovora obavljalo se u sobi ili na dvorištu, čime se nije osigurala adekvatna skrb o djeci, ali ni pozornost odraslih na temu razgovora. Tim načinom rada nije osigurano postupanje prema danim savjetima. U nekim je sobama veći problem taj što nije osigurana privatnost djeteta. Rijetki odgajatelji dođu na konzultacije u kabinet psihologa, a većina ih dođe ukoliko su pozvani. Neki odgajatelji ne dođu ni po višekratnom pozivu.
 • Zbog velikog broja odgajatelja i djece nije moguće osigurati dovoljno susreta i hospitacija skupini (zbog opažanja), a koji bi omogućili kvalitetan timski rad na pojedinačnim problemima.
 • Radi timske procjene male djece trebalo bi dopuniti testovni materijal (prijedlog KORALJE I WIPPSY)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. IZVJEŠĆE O RADU STRUČNOG SURADNIKA – LOGOPEDA

Od rujna 2017. godine radno vrijeme logopeda smanjeno je na 32 sata tjedno (preostalih 8 sati odrađuje se u TDV „Vrtuljak“). S obzirom na dodatno povećanje potrebe za logopedskom intervencijom, smanjenje satnice logopeda u ustanovi DVJ „Duga“ utjecalo je na količinu odrađenog posla tijekom pedagoške godine. Uz uložene napore, broj djece korisnika logopedskih usluga smanjio se razmjerno smanjenju satnice u ustanovi. Ista je činjenica svakako utjecala i na kvalitetu suradnje s odgajateljicama te roditeljima.

Tijekom rujna provedeno je trijažno testiranje djece školskih obveznika, odnosno mjerenje jezične spremnosti za ovladavanje čitanjem i pisanjem. Trijaža se provodila individualno, u prosječnom trajanju od 25 minuta, a testirana su sva djeca školski obveznici te djeca za koju je podnesen zahtjev za prijevremeni upis u školu. Na temelju primijenjenog trijažnog testa (Test za procjenu predvještina čitanja i pisanja – PredČiP), detektirana su djeca čija postignuća na testu upućuju na teškoće početnog čitanja i pisanja, a sa istima je provedena daljnja logopedska procjena te terapija prema potrebi. U nastavku pedagoške godine, na zahtjev roditelja i odgajateljica te na temelju opservacije djece u skupini, provodila se procjena komunikacijskih, jezično-govornih i glasovnih poremećaja, ukupno je provedena procjena 50 djece starije jasličke te mlađe i srednje vrtićke dobi, a je još 9 djece procijenjeno u suradnji sa psihologinjom. Na temelju procjene, detektirano je kojoj je djeci potrebna logopedska terapija. Budući da je intervencija potrebna kod velikog broja djece, bilo je nužno odrediti listu prioriteta.

Opservacija djece po odgojnim skupinama nije se mogla redovito realizirati, s obzirom na vremensko ograničenje, stoga je otkrivanje i evidentiranje djece s jezično-govornim teškoćama uvelike ovisilo o suradnji s odgojiteljicama. Najbrži put do logopedske intervencije odvio se ukoliko bi odgojiteljice uputile roditelje na javljanje logopedu.

U logopedsku terapiju bilo je uključeno ukupno 46 djece, 8 manje nego prošle pedagoške godine, što je i očekivano, s obzirom na manju satnicu. Intervencija je bila indicirana kod većeg broja djece, ali zbog nedostatka vremena određena je lista prioriteta u dijagnostici i terapiji. Djeca koja nisu bila uključena u tretman, a pokazivala su određena odstupanja, redovito su opservirana i praćena u odgojnim skupinama, a roditelji su dobili savjete za rad kod kuće (26). Prema vrsti i stupnju govorno-jezične teškoće kreću se na kontinuumu od vrlo blagih do težih i teških poremećaja. Provodili su se terapijski postupci u djece s usporenim/nedovoljno razvijenim govorom, artikulacijsko-fonološkim poremećajima, posebnim jezičnim teškoćama, nerazvijenim ili nedovoljno razvijenim predvještinama čitanja, pisanja i matematike, poremećajima glasa, poremećajima ritma i tempa govora. Ciljevi logopedske terapije ovisili su o teškoćama i njihovoj etiologiji i simptomatologiji, a bili su usmjereni na razvoj interakcije i komunikacije, razvoj pažnje i slušne pažnje, razvoj receptivnog jezika i rječnika, razvoj ekspresivnog jezika na svim jezičnim sastavnicama, razvoj radnog pamćenja, razvoj fine motorike, grafomotorike i vizuomotoričke koordinacije te razvoj predmatematičkih vještina, kao i predvještina i vještina čitanja i pisanja i ispravljanje pogrešnog izgovora glasova.

Djeca uključena u logopedsku i drugu rehabilitaciju izvan vrtića su opservirana unutar skupine s ciljem praćenja tijeka terapije. Po potrebi su pisana mišljenja o komunikacijsko-jezično-govornom statusu djeteta, u suradnji sa psihologinjom predškolske ustanove nakon provedene razvojne procjene ili logopedsko mišljenje nakon logopedske procjene. Mišljenja su se izdavala za djecu čiji su roditelji tražili odgodu upisa u prvi razred ili prijevremeni upis u školu. Po potrebi, korisnici predškolske ustanove upućeni su na specijalističke obrade izvan ustanove, a u tim se slučajevima također izdavalo logopedsko mišljenje. Tijekom godine je redovito vođena dokumentacija o djeci uključenoj u terapiju.

Nakon provedene trijaže sa predškolcima, rezultati su preneseni matičnim odgajateljicama, kako bi se moglo intenzivnije individualizirano raditi na usvajanju predvještina čitanja i pisanja sa svakim djetetom. Također, nakon provođenja logopedske ili razvojne procjene mišljenje o djetetu se prenosilo matičnim odgajateljima, kako bi se djetetu osigurali bolji uvjeti u skupini. U rujnu 2017. u suradnji sa psihologinjom održana je edukacija za odgojiteljice na temu „Polazak u školu – što dijete treba znati?“. U travnju 2018. također u suradnji sa psihologinjom održana je edukacija na temu „Poticanje komunikacije i socijalnih vještina djece s razvojnim odstupanjima“, a dodatno je još provedena i radionica uvođenja vizualne podrške u skupinu za djecu s posebnim potrebama. S obzirom na to da postoji obostrana želja i potreba za boljom suradnjom stručne službe, a time i logopeda, te odgojiteljica, sljedeće pedagoške godine planira se uvesti fiksni popodnevni termin u tjednu, u kojem će se moći kvalitetno vršiti razmjena informacija o djeci s jezično-govornim i komunikacijskim teškoćama, informiranje o jezično-govornom razvoju , a sve u svrhu kvalitetnijeg funkcioniranja djece u skupini. Na taj će način logoped biti sustavno dostupan i na raspolaganju kolegicama, a kolegice će lakše moći uskladiti svoje dnevne obveze sa unaprijed definiranim terminom.

Ostvarena je vrlo dobra suradnja s roditeljima koji su djecu s jezično-govornim teškoćama dovodili u logopedski kabinet u terapiju. Na takav se način održavala dobra razmjena informacija i instruktivni rad, što je važan uvjet za uspješne ishode terapije. Stječe se dojam da roditelji u izravnoj komunikaciji s terapeutom ozbiljnije shvaćaju važnost rada kod kuće. Nešto lošija suradnja ostvarena je s roditeljima djece koja su bila uključena u terapiju iz odgojne skupine. Čak 8 takvih roditelja nije odgovorilo na pozive na savjetovanje o poticanju jezično-govornog razvoja. U nekoliko slučajeva roditelji su se izjasnili kako nemaju vremena doći na savjetovanje tijekom radnog vremena logopeda, ali prijedlog da se savjetovanje realizira i u kasnijem popodnevnom terminu, također nije prihvaćen od strane roditelja. Zaključuje se da takvi roditelji nisu spremni na suradnju, a loša suradnja rezultira nedovoljnim napretkom djece u terapiji. Ubuduće će se suradnja koja se ocijeni lošom prekinuti, u korist djece na listi čekanja. U starijim jasličkim skupinama Zečići (7. veljače) i Kornjače (26. travnja), na poziv odgajateljica, održani su roditeljski sastanci na temu „Jezično-govorni razvoj trogodišnjaka“. Takav vid suradnje s roditeljima procjenjuje se kao uspješan, a cilj mu je prvenstveno prevencija teškoća i eventualno prepoznavanje ranih indikatora eventualnih teškoća.  Komunikacija s roditeljima je uspostavljena i putem letaka „Usporeni jezično-govorni razvoj – Kako ga potaknuti?“ i „Duda – uzrokuje li probleme u govoru?“.

Tijekom pedagoške godine redovito su se održavale koordinacije stručnog tima i koordinacije stručnog tima s ravnateljicom. Odlična kontinuirana suradnja ostvarena je sa psihologinjom, posebno prilikom razvojne procjene djece (9) i procjene spremnosti djece za školu (prijevremeni upis ili odgoda). Sudjelovala sam u poslovima vezanim uz upis nove djece u vrtić (prikupljanje dokumentacije, inicijalni intervjui, inicijalni roditeljski sastanak) kao i u izradi godišnjeg plana i programa ustanove i rada logopeda te izradi godišnjeg izvješća.

Ostvarena je suradnja sa stručnjacima i ustanovama u kojima se obavlja dijagnostika i rehabilitacija djece s posebnim potrebama i teškoćama u razvoju, osobito djece s jezično-govornim poremećajima te suradnja sa osnovnom školom i drugim vrtićima. U listopadu 2017. poslan je poziv Dnevnom centru za rehabilitaciju Veruda, poziv je ponovljen u ožujku 2018. godine, a susret se konačno realizirao 28. ožujka. Otvoren je put za eventualnu komunikaciju i suradnju koja je nužna. 15. veljače bila je dogovorena koordinacija sa stručnom službom Osnovne škole Marije i Line, kako bi se osigurao kvalitetniji prijelaz polaznika vrtića predškolskog uzrasta u školu, posebice onih s teškoćama u razvoju.

Ostvarena je i suradnja s Edukacijsko-rehabilitacijskim fakultetom. Od 4. prosinca do 22. prosinca, u ukupnom trajanju od 120 sati, u ustanovi je boravila Helena Novačić studentica 1. godine diplomskog studija logopedije. Studentica je pod mojim mentorstvom provela 100 sati u neposrednom logopedskom radu s djecom te u ostalim poslovima u kojima logoped aktivno sudjeluje. Ostalih 20 sati utrošeno je na administrativne poslove (pisanje dnevnika prakse, pisanje priprema te pomaganje u administrativnim poslovima). Nadalje, na poziv izv. prof. dr. sc. Jelene Kuvač Kraljević, a uz dopuštenje ravnateljice Adamović, sudjelujem u prikupljanju podataka o ranom jezičnom razvoju djece u razdoblju od 8 do 30 mjeseci u svrhu adaptacije i izrade kratkih inačica Komunikacijskih razvojnih ljestvica (KORALJE). 22. rujna bila sam na jednodnevnoj edukaciji za primjenu Testa za procjenjivanje predvještina čitanja i pisanja – PredČiP u Zagrebu, u Nakladi Slap. PredČiP testom procjenjuje se djetetova jezična spremnost za ovladavanje početnim školskim vještinama, osobito čitanjem i pisanjem, kao ključnim čimbenicima uspjeha u obrazovanju. Test je trijažni, s ciljem otkrivanja one djece kod koje postignuća na testu upućuju na jezične teškoće i teškoće početnog čitanja i pisanja i koju je obavezno uputiti na daljnju logopedsku procjenu, namijenjen samo za logopede, a od ove se godine provodi u našoj ustanovi. Od 21. do 23. veljače 2018. godine bila sam na edukaciji „Poticanje komunikacije i socijalnih vještina djece s razvojnim odstupanjima“ na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu u Zagrebu, zajedno sa psihologinjom vrtića. Nakon završene edukacije (12. travnja), u suradnji sa psihologinjom održana je istoimena edukacija za odgojitelje. 9. travnja bila sam na jednodnevnoj edukaciji pod nazivom „Poticanje samoregulacije i izvršnih funkcija kod djece kroz igru“ u Puli. 17. i 18. svibnja bila sam na dvodnevnom edukacijskom seminaru „Rastimo zajedno Plus“ u DV „Neven“ u Rovinju.

Redovito sam pratila stručna dostignuća i dostupnu literaturu iz područja logopedije i srodnih znanosti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. GODIŠNJE IZVJEŠĆE STRUČNE SURADNICE EDUKACIJSKE-REHABILITATORICE

 

Nova pedagoška godina 2017/2018 započela je preseljenjem u  novi objekt „Radost“. Ljetni rad trajao je do 28.08.2017. kad je započelo generalno čišćenje vrtića.

30.08. održano je prvo Odgojitrljsko vijeće.   U toku rujna obavljeni su individualni razgovori sa svim roditeljima djece  koja posjeduju dokumentaciju o prvostupanjskom vještaćenju. Od 11-ero roditelja, pristanak za individualan rad i daljnje praćenje njihove djece dalo je njih 8-ero, ostalih dvoje idu na Verudu ispostava Poreč ( za koje roditelji smatraju da je  dovoljna jedna terapija tjedno), a  jedno dijete je u procesu kategorizacije. Radi se o djeci koja su većinom iz autističnog spektra, mišićna distrofija i Down sy.

Cijeli  mjesec rujan prošao je u adaptaciji djece po skupinama s tim da su novo upisana djeca s TUR počela pohađati vrtić sredinom rujna.

Od 6 do 8.09 održan je Državni stručni skup edukacijskih rehabilitatora RH u Krapinskim Toplicama. Skup je bio sveobuhvatan sa raznim predavačima iz zemlje i ostatka Europe.                                                                                                            16.9. u  Umagu je boravila Pravobraniteljica za djecu s teškoćama u razvoju, posjetila je Udrugu „Pružam ti ruku“ i željela je vidjeti i čuti na terenu, na koje prepreke nailaze roditelji djece i stručnjaci u svom radu u vrtićima i školama, okrugli stol na kojem je svako mogao iznijeti svoja stajališta, probleme i pohvale.

Listopad je također prošao većinom uz prilagodbu djece na nove skupine. Zbog učestalih viroza djeca su često izostajala, tako se i adaptacija sporije odvijala.                                                                                 27.9 održano je drugo OZV.

Krajem mjeseca, 30.10.2017. u Zagrebu u Stručno-razvojnom centru „Sopot“ započeli su Modaliteti  I od IX o Ranoj prevenciji i intervenciji kod djece s teškoćama u razvoju na kojem sam prisustvovala. Svaki drugi četvrtak u mjesecu održane su koordinacije sa ravnateljicom i stručnim timom.

Započeta je opservacija novo upisane djece.                                                                                                 Početkom studenog održane su koordinacije sa odgojiteljskim parovima ( njih 16 ). Razgovaralo se o problematici grupe, kako teče adaptacija, na koje probleme nailaze u svom radu s djecom s TUR. Također su obavljeni razgovori sa roditeljima djece koja su uključena u individualne tretmane, napravljena je procjena i izrada IOOP-a.

10.11.održan je II Modalitet u Stručno-razvojnom centru „Sopot“ u Zagrebu.                                                           U toku mjeseca prosincu djeca su opservirana po skupinama prema ustaljenom rasporedu. Individualan rad sa djecom. Koordinacije sa odgojiteljima, stručnim timom i ravnateljicom svaki drugi četvrtak. Mjesec prosinac obilježen je brojnim događanjima u ustanovi i izvan nje, raznim predstavama za djecu i programom.

Završena je opservacija i izrađeni su IOOP-i  koje će odgojitelji i roditelji moći primjenjivati u svom radu i planiranju. Na osnovu IOOP-a izrađena su individualna, dnevna i tjedna planiranja i praćenja koja su pohranjena u Dosje djeteta.

22.1. održan je III Modalitet u DVJ „Sopot“ sa temama; funkcionalno praćenje i procjene, koraci u provođenju opservacije, pedagoška opservacija, priprema djece prije uključivanja djeteta s TUR, priprema odgojitelja i dokumentiranje. Bili su prisutni stručni timovi vrtića iz raznih gradova Hrvatske i govorili o načinu rada u svojim sredinama.

Na zahtjev stručne službe i ravnateljice sa odgojiteljicama je održana koordinacija vezano za dijete s TUR i probleme s kojima se teško nose i  traže pomoć asistenta. Dogovoreno je da će za iduću šk.godinu biti planiran asistent, pošto je trenutno upisano manje djece u toj skupini, a i djeca često izostaju zbog bolesti tako da ih u prosjeku ima 5 do 7.

Veljača je započela sa dječjom povorkom maškara. Rad se u toku mjeseca odvijao u kontinuitetu, redovnim obilaskom skupina, individualnim radom sa djecom, koordinacijom sa odgojiteljima te informacijama za roditelje. Krajem veljače u Novigradu je predstavljen projekt Friendly Beach autizam, koji okuplja za sada tri zemlje Italiju, Španjolsku i Englesku, a sada bi im se pridružila i Hrvatska – Istra. Koncept je na tome da se omogući široj zajednici uključivanje i animiranje javnosti za prihvaćanje djece sa autizmom i da se omogući ljetovanje za njih i njihove obitelji u prihvatljivim uvjetima. Radionice su trajale od 22.2-23.2.2018.u hotelu Maestral gdje sam i sama bila aktivni sudionik.

Ožujak sam  započela sa koordinacijama roditelja i odgojitelja zajedno po skupinama. Prošli smo kroz tromjesečni IOOP, vidjeli koje su slabe a koje jake strana djeteta i uskladili zadatke za buduća 3 mjeseca, na osnovu čega sam napravila nove planove.

Obavljeno je 8 koordinacija. U većini su se roditelji i odgojitelji uskladili oko stavova i zadataka. Svi su imali potrebu pričati o svojoj djeci i načine kako su oni rješavali  zadatke, i tako si uzajamno davali savjete i prijedloge.

12.03.održano je još jedno OZV izlaganjem odgojiteljica na zadane teme sa seminara.                                                      Rad se i u ožujku odvijao u kontinuitetu redovnim obilaskom skupina, praćenjem djece u skupinama i individualnim radom. Koordinacija sa stručnim timom i ravnateljicom održavala  se četvrtkom. 22.03. održala sam predavanje povodom obilježavanja Svjetskog dana Downovog sy u prostorijama Udruge „Pružam ti ruku“ .Predavanje je bilo otvoreno za javnost.                                                                                                                                                     Od 23.03.- 24.03.na Rabu se održao još jedan skup voditelja „Rastimo zajedno“ i „Rastimo zajedno +“ po pokroviteljstvom Unicefa, na kojem sam prisustvovala zajedno sa ostalim članovima stručnog tima.28.03.Održano je predavanje o demenciji u Učilištu po pokroviteljstvom Grada Umaga.                                                                                                                                                                                       Travanj je započeo sa proslavom Uskrsa i proljetnim praznicima, tako da je većina djece s kojom individualno radim bilo odsutno. 9.04.u Puli je održana edukacija na temu: “Poticanje samoregulacije i izvršnih funkcija kroz igru“ na kojoj sam bila prisutna zajedno sa ostatkom stručnog tima. Daljnji rad je nastavljen u kontinuitetu sa djecom, roditeljima i odgojiteljima.

U svibnju su započele pripreme za upise u kojem je sudjelovao cijeli stručni tim. Upisi su  trajali do sredine svibnja. Koordinacije sa ravnateljicom i stručnim timom održavane su četvrtkom. Rad se bazirao na individualnom radu i praćenju djece.                                                                                                        U lipnju uobičajeni rad koji se odvijao u kontinuitetu redovitim obilaskom skupina, praćenjem djece po skupinama i individualnim radom. Obavljeni su zadnji individualni razgovori sa roditeljima djece s TUR. Vidjelo se što su kroz ovu šk godinu godinu uspjeli savladati ,a što nam ostaje za dalje. Dvoje djece odlazi na jesen u školu tako da su se roditelji zahvalili i iskazali svoje zadovoljstvo sa radom vrtića, tj odgojiteljica i mene. 14.06.održana je Završna priredba za predškolce u sportskoj dvorani OŠ.

27.06. održano je Odgojiteljsko vijeće sa novim rasporedom rada i sa novim skupinama djece za sljedeću pedagošku godinu.

Srpanj je započeo ljetnim radom.  Sva djeca koja su upisana u školu plivanja /i ostali/ u toku ljetnog rada smješteni su u dva objekta „Bambi“ i „Radost“ .

 

 

 

 

 

 

 

12.  IZVJEŠĆE VODITELJA SPORTSKOG PROGRAMA

 

Realizacija sportskog programa

U pedagoškoj 2017/2018. godini u razvojni program obogaćen specifičnim sadržajima iz sporta, koji se provodio  dva  puta tjedno,  bilo je upisano  151 djece u sedam sportskih skupina (tri starije, tri srednje i jedna mješovita). U program je bila uključena i jedna mlađa skupina jednom tjedno i skupina “Vjeverice” iz Bašanije u popodnevnim satima (utorkom). Prema programu sa djecom su radili sportski trener i odgojiteljice. Rad sportskih skupina osim samih sudionika pratio je i stručni tim vrtića.

 

Sadržaji i provedba programa

 

Rad sportskih skupina odvijao se dva puta tjedno, u trajanju od 40 min. u vremenskom periodu od 9.00 do 11.45 sati, najčešće u prostoru velike dvorane u Centralnom vrtiću i sportske dvorane u vrtiću Radost, a kad je vrijeme to dopuštalo i u vanjskom dvorištu vrtića.

Planiranje rada provodilo se timski –odgojitelji, sportski voditelj i stručni tim zajedno.

Svaka skupina se individualno pripremala (presvlačenje u obuću i odjeću namijenjenu samo za sportske aktivnosti), a sportski bi voditelj došao po skupinu i odveo ih u dvoranu na vježbanje.

Za područne odjele “Bambi” i “Petrovija” organizirali smo jednom tjedno popodnevne sportske aktivnosti u trajanju od 45 minuta.

 

Početkom rujna 2017. godine obilježili smo Hrvatski olimpijski dan gdje su djeca sudjelovala u štafetnim i elementarnim igrama u dvorištu centralnog vrtića i crtala na temu sporta.

U listopadu 2017. godine 50 djece sudjelovalo je na biciklističkoj utrci Istria Grandfondo u Stella Marisu. Početkom prosinca 2017.  sudjelovali smo na humanitarnom turniru  u odbojci u sklopu mjeseca borbe protiv ovisnosti. Sredinom ožujka 2018. ugostili smo skijaškog demonstratora Dubravka Grgića iz Ski kluba Umag. Krajem ožujka 2018. u suradnji s Talijanskim dječjim vrtićem “Vrtuljak” Umag organizirali smo zimovanje u Ravasclettu u trajanju od 6 dana. Sudjelovalo je 106 djece od kojih 21 dijete iz TDV “Vrtuljak” Umag s tri odgojiteljice, 23 djece iz Dječjeg vrtića i jaslica “Duga” Umag s tri odgojiteljica,  23 djece iz  O.Š. “Marija i Lina” i T.O.Š “Galileo Galilei”  iz Umaga, 5 djece iz dječjeg vrtića iz Poreča i 34 iz dječjeg vrtića iz Pule i Medulina.

 

Kao i svake godine u svibnju 2018. sudjelovali smo na Olimpijskom festivalu dječjih vrtića u Umagu, zauzeli prvo mjesto i sudjelovali na završnici Olimpijskog festivala dječjih vrtića Istarske županije u Medulinu i zauzeli treće mjesto.

U suradnji s  TDV “Vrtuljak” iz Umaga organizirali smo školu plivanja koja je trajala dva tjedna, od 2. do 13. srpnja 2018. na pješčanoj plaži blizu hotela Sol Umag (Villa Rita). Sudjelovalo je 78 djece od kojih 48 iz DVJ “Duga” Umag i 30  iz TDV “Vrtuljak” Umag, koju su vodila četiri učitelja plivanja i osam odgojitelja.

 

Osnovne zadaće u provedbi programa bile su: razvoj osnovnih motoričkih sposobnosti,  razvoj dječje samostalnosti, poticanje djeteta na suradnju i da slijedi zadane upute učitelja, te formiranje pozitivnih stavova prema sportu.

 

Ovaj  sportski program pomaže u prevenciji kardio-vaskularnih bolesti, deformiteta zglobova i kostiju, držanju ravnog položaja tijela da ne utječe na rast i razvoj djeteta, pomaže u razvoju unutarnjih organa, te usporava umor kod djece.

Sadržaji rada tijekom godine isprepliću se sadržajima primarnog razvojnog programa, a  čine ga: različiti prirodni oblici kretanja, igre i tehnike sportskih disciplina. Izbor sadržaja uvijek je bio uvjetovan motoričkim mogućnostima svakog pojedinog djeteta.

 

Stručno usavršavanje

 

Početkom  listopada 2017. godine povodom Dječjeg tjedna u područnom odjelu “Radost” prezentirao sam teme: Sportski program i Zimovanje u organizaciji našeg vrtića.      

Ove  pedagoške godine sudjelovao sam u Puli 9. travnja 2018. na edukaciji stručnjaka koji rade s djecom, a tema je bila poticanje samoregulacije i izvršnih funkcija kroz igru u organizaciji Centra za terapiju igrom. Dana 12. travnja 2018. sudjelovao sam na konferenciji u Rovinju  pod nazivom “Zajedno s vama do zdravlja” a teme su bile: Ja ću se baviti sportom; Sportska rekreacija i zdravlje; Tjelesna aktivnost,dobrobit za zdravlje i osobna iskustva; Ovisnost o vježbanju; Rekreativno vježbanje u prirodi i utjecaj aeroalergena; Prehrana rekreativaca; Aktivnosti udruge Primalja i obitelj; Važnost organiziranog zimovanja djece-naša iskustva; Aktivnosti udruge Martišnjak z muštaci i Dobrobiti pješačenja i planinarenja u organizaciji Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije, Grada Rovinja i Istarske županije.

 

Suradnja s roditeljima 

Roditelji se redovito obavještavaju o postignućima i napredovanju djece u sportskom programu. Vidovi suradnje jesu: svakodnevni individualni razgovori, pisano informiranje putem posebnih panoa u sportskim kutićima za roditelje, roditeljski sastanci i ogledni

 

REZULTATI MJERENJA

Inicijalno mjerenje

Prema podacima inicijalnog mjerenja provedenog krajem rujna i početkom listopada 2017., prosječni polaznik vrtića nalazi se zanemarivo iznad prosjeka populacije. To znači da je prosječno dijete polaznik DVJ „Duga“ Umag na aritmetičkoj sredini tog godišta u Republici Hrvatskoj.

Uvidom u pojedine motoričke sposobnosti vidljivo je ipak da je dijete iz Umaga malo agilnije i brže od svojih vršnjaka vjerojatno zbog slobodnijeg kretanja nego u drugim sredinama Republike Hrvatske.

U testovima snage trupa, ruku i ramenog pojasa prosječno dijete je u razini prosječnog djeteta u Republici Hrvatskoj

Test fleksibilnosti je za ovu dob jako bitan u odrastanju, i tu su rezultati  u  prosjeku.

 

Tranzitivno mjerenje

Prvo tranzitivno (kontrolno) mjerenje ukazalo je na kvalitetan rad svih uključenih u program. Programom se primarno utjecalo na razvoj onih sposobnosti gdje su uočena najveća odstupanja od državnog prosjeka. Rezultati su upućivali na to da se rad može intenzivnije provoditi.

 

Finalno mjerenje

Finalna mjerenja pokazala su svu korisnost ovog programa. Svako dijete uključeno u program pokazalo je veliki individualni napredak. Testovi snage trupa, ruku i ramenog pojasa pokazuju da je prosječno dijete malo iznad  razine Hrvatske populacije, a u testu fleksibilnosti se nalazi  na razini Hrvatske populacije.

 

Zaključak

Rad sportskih skupina DVJ „Duga“ Umag, izuzetno je važan u promociji sporta i zdravog načina življenja kod djece. Ovaj projekt ne bi funkcionirao da nije bilo skladnog rada odgojitelja, sportskog trenera i stručnog tima vrtića. Rezultati programa upućuju na to da se ovakav tip programa, prilagođen potrebama i individualnim mogućnostima svakog djeteta, mora proširiti  na više djece i dati šansu svakom djetetu u predškolskom periodu od 4. do 7. godine, da sudjeluje u njemu svakodnevno, na zadovoljstvo svih onih koji su iza njega stali.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. IZVJEŠĆE O RADU PROGRAMA RANOG UČENJA ENGLESKOG JEZIKA

U pedagoškoj godini 2017./2018. u dječjem vrtiću „Radost“ u Umagu provodio se program ranog učenja engleskog jezika. Grupa „Delfini“ je obuhvaćala dvadeset pet djece u dobi od pet  do sedam godina. Grupa je stvorena spajanjem djece iz tri odgojne skupine: Smajlići ( provodio se program ranog učenja engleskog), Kocice i Iskrići.

Cilj ovog programa bio je stvoriti adekvatne poticaje i okruženje za cjelokupni razvoj djeteta, posebno one kojima će se zadovoljiti djetetova potreba za učenjem stranog jezika. Važno je bilo ponuditi djeci kratke ilustrirane priče, pjesmice, brojalice, razne igre,…, te na taj način senzibilizirati dijete za jezik, kulturu i običaje drugog naroda kao i usvajanje riječi, jezičnih i fonetskih normi engleskog jezika.

Polazeći od humanističke koncepcije odgojno-obrazovnog rada s predškolskom djecom, program se temeljio na sljedećim zadaćama:

 • zadovoljavanju djetetovih osnovnih (primarnih bioloških potreba), potrebe za sigurnošću,pripadnošću i ljubavlju, poštivanjem sebe i drugih, samoostvarivanje i aktualnih potreba i interesa
 • razvijanju djetetovog senzibiliteta za engleski jezik
 • motiviranju djeteta na samostalno izražavanje verbalnim i neverbalnim putem
 • poticanju djetetove samoaktivnost i interesa za postupnim slušanjem, razumijevanjem i usvajanjem engleskog vokabulara
 • usvajanju engleskog jezika kroz igru kao temeljne aktivnosti predškolskog djeteta
 • poticanju što veće angažiranost djeteta u stjecanju novih vještina, sposobnosti i znanja,posebno govornih sposobnosti vezanih uz učenje engleskog jezika
 • razvijanju pažnje , koncentracije, pamćenja i mašte

Program se ostvarivao kao obogaćeni redovni program koji je podrazumijevao individualni rad, rad u paru i/ili rad u manjim skupinama.

Metode kojima smo se koristili bile su:

 • metoda demonstracije
 • metoda razgovora
 • metoda praktičnih radova
 • igra (spontana, stvaralačka, didaktička)

 

 

Sadržaji rada  bili su vezani za usvajanje pojmova (riječi-fraza) tematskih cjelina koje su najbliže djeci, te su prilagođeni djetetovim interesima, iskustvima, znanju, dobi i okruženju u kojem živi. Tako smo, primjerice u protekloj pedagoškoj godini realizirali sljedeće tematske cjeline:

 • ˝To sam ja˝
 • ˝Moja obitelj˝
 • “Moje tijelo”
 • ˝Vremenske prilike˝
 • Vrijeme: dani, mjeseci, godišnja doba, gledanje na sat
 • ˝Zemlja˝(planete, biljni i životinjski svijet)
 • ˝Zanimanja˝
 • ˝Upoznajem boje, oblike, prostorne odnose i brojeve˝
 • ˝Odjeća i obuća˝(zimska i ljetna)
 • ˝Blagdani i društveni događaji˝…

 

 

Kroz spomenute sadržaje u ovoj pedagoškoj godini djeca su naučila npr.:

 • kako pozdraviti
 • predstaviti se
 • imenovati životinje(domaće i divlje), boje, dijelove tijela, odjevne predmete
 • brojati do 20
 • razne pjesmice i brojalice
 • naučili smo više o kukcima

 

Sve što su djeca tijekom godine naučila, pokazala su  roditeljima, i to kroz svakodnevnu komunikaciju i putem dječjih radova.