Dječji vrtić i jaslice „Duga“ Umag

Scuola materna e asilo nido

„Arcobaleno“ Umago

Školska ul. 12

52470 Umag

                                                                        GODIŠNJI PLAN PREDŠKOLSKE

                                                                        USTANOVE

                                                                       DJEČJI VRTIĆ I JASLICE

                                                                           „DUGA“ UMAG

                                                                      ZA PEDAGOŠKU 2018/19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSNOVNI PODACI O DJEČJEM VRTIĆU

(osobna iskaznica vrtića)

Županija: Istarska

Naziv ustanove: Dječji vrtić i jaslice ”Duga” Umag

Scuola materna e asilo nido ”Arcobaleno” Umago

Adresa: Školska ulica 12

Broj i naziv pošte: 52470 Umag ( Umago ), p.p. 1

Brojevi telefona – telefaksa: 052 / 741 718

052 / 634 908

052 / 742 924

 

Web: http.// www.duga-vrtic.hr

e-mail: dvj-duga@pu.t-com.hr

 

Na temelju članka 39.  Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine br. 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 43. Statuta Dječjeg vrtića i jaslica “Duga” Umag, Odgojiteljsko vijeće je na sjednici održanoj 26. rujna 2018. godine utvrdilo Godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića i jaslica “Duga” Umag za pedagošku godinu 2018/2019.

 

Ravnateljica

Marija Adamović

 

Na temelju članka 21. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine br. 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 17. i 29. Statuta Dječjeg vrtića i jaslica ”Duga” Umag, Upravno vijeće Dječjeg vrtića i jaslica ”Duga” Umag, na  sjednici održanoj 27. rujna 2018. godine, na prijedlog ravnateljice i Odgojiteljskog vijeća, donijelo je

 

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA

DJEČJEG VRTIĆA I JASLICA ”DUGA” UMAG

ZA PEDAGOŠKU 2018/2019. GODINU

KLASA: 601-02/18-01/04

URBROJ: 2105/05-14-01-18-1

Umag, 27. rujna 2018.

 

Predsjednica Upravnog vijeća

Slavica Renko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SADRŽAJ

 1. USTROJ RADA.. 4
 2. MATERIJALNI UVJETI RADA.. 13
 3. RAD NA NJEZI, SKRB ZA TJELESNI RAST DJECE I BRIZI ZA NJIHOVO ZDRAVLJE 15
 4. ODGOJNO – OBRAZOVNI RAD.. 17
 5. SURADNJA S RODITELJIMA.. 20
 6. SURADNJA S DRUŠTVENIM ČIMBENICIMA.. 21
 7. NAOBRAZBA I USAVRŠAVANJE ODGOJNIH DJELATNIKA.. 24
 8. KONKRETIZACIJA ZADUŽENJA ODGOJITELJA U OKVIRU RADNOG VREMENA ZA PEDAGOŠKU 2018. /19. 27
 9. GODIŠNJI PLAN RAVNATELJA I STRUČNIH SURADNIKA ZA PEDAGOŠKU GODINU 2018. /2019. 30

9.1      GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA RAVNATELJA.. 30

9.2      GODIŠNJI PLAN I PROGRAM PEDAGOGA.. 33

9.3      GODIŠNJI PLAN I PROGRAM STRUČNOG SURADNIKA EDUKACIJSKOG -REHABILITATORA   38

9.4      GODIŠNJI OPERATIVNI PLAN I PROGRAM STRUČNOG SURADNIKA – PSIHOLOGA   44

9.5      GODIŠNJI PLAN I PROGRAM STRUČNOG SURADNIKA LOGOPEDA.. 48

9.6      GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZDRAVSTVENOG VODITELJA.. 53

 1. GODIŠNJI PLAN SPORTSKOG PROGRAMA 2018-2019. 58
 2. PROGRAM RANOG UčENJA ENGLESKOG JEZIKA.. 62
 3. SIGURNOSNO – ZAŠTITNI I PREVENTIVNI PROGRAM.. 64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.                   USTROJ RADA

Godišnji plan i program DVJ „Duga“ za pedagošku godinu 2018. /19. temeljni dokument kojim se utvrđuje poslovi i zadaće sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, 10/97, 107/07. i 94/13.) i Nacionalnom kurikulumu za rani i predškolski odgoj i obrazovanje. Obuhvaća programe odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi koji se ostvaruju u DVJ „Duga“ kao javnoj ustanovi. Polazeći od potreba i mogućnosti planirali smo razvojne zadaće.

 

Predškolska ustanova DVJ ”Duga” Umag svoju djelatnost i programe odgoja, naobrazbe, zaštite, prehrane i socijalne skrbi ostvaruje na području Grada Umaga, u jednom Centralnom i šest područnih objekta. Svojim programima obuhvaća djecu od navršene prve godine života do polaska u osnovnu školu. Za djecu jasličke i vrtićke dobi DVJ ”Duga” Umag nudi šestosatni i desetsatni program boravka djece u ustanovi, a u redoviti program uključena su i djeca s teškoćama u razvoju, u skraćenom programu. U redovitom programu obuhvaćena su i djeca romske nacionalne manjine.

Uz redoviti program DVJ ”Duga” nudi još četiri diferencirana  programa i to: Sportski program, Program ranog učenja engleskog jezika, Program ranog učenja hrvatskog i talijanskog jezika i Program predškole. Osim navedenih programa planira se organizirati škola skijanja u višednevnom boravku djece na snijegu. Škola plivanja planira se za djecu u šestoj i sedmoj godini života, početkom srpnja 2019. godine u trajanju od dva tjedna.

U redovitom šestosatnom i desetsatnom programu upisano je 382 djece. Zahtjevi roditelja za upis djece zaprimaju se tijekom cijele godine, dok su redoviti upisi za formiranje odgojnih skupina u pedagoškoj godini 2018. /2019. trajali od 07. do 11. svibnja 2018. godine. Tijekom upisa zaprimljeno je 120 zahtjeva  roditelja za upis djece u jaslice i vrtić. Od čega je 6 roditelja dalo prednost upisa u talijanski dječji vrtić, 12 djece ne pune godinu dana do 01. 09. 2018.  godine i za 1 dijete roditelji žele program predškole.

 

 

 

Tabelarni prikaz ustroja rada u DVJ ”Duga” Umag

 • Naziv područnog odjela,
 • Imena odgojitelja,
 • Vrsta stručne spreme,
 • Godine radnog iskustva,
 • Dobna skupina djece i
 • Broj djece u odgojnoj skupini.

 

CENTRALNI VRTIĆ,

 Školska ulica 12

Radno vrijeme od 6. 30 – 16. 30

tel. 052-720-153

Skupine: Kikići, Ptičice, Gusjenice, Zvončići

RB ODGOJITELJI STRUČNA SPREMA GODINE RADNOG ISKUSTVA DOBNA SKUPINA DJECE BROJ DJECE U SKUPINI
1. GORDANA POZZECCO

VANJA ZLATAR

VŠS

VŠS

16

07

STARIJA SKUPINA 22
2. ESTER JEDREJČIĆ

KORINA MARKON

VŠS

VŠS

33

32

STARIJA SKUPINA 23
3. ROZANA RADELJ

DUBRAVKA PETRIČEVIĆ

SSS

VŠS

27

32

MLAĐA

SKUPINA

16
4. RAFAELA ALLAKAJ

DAJANA VRANJKOVIĆ

VŠS

VŠS

09

07

SREDNJA SKUPINA 18

 

 

 

 

PO “PETAR PAN”,

Žrtava fašizma 7a

Radno vrijeme od 6. 30-16. 30

tel. 052-742-482

Skupine: Balončići i Cipelići

RB ODGOJITELJI STRUČNA SPREMA GODINE RADNOG ISKUSTVA DOBNA SKUPINA DJECE BROJ DJECE U SKUPINI
5. GORDANA GOSPIĆ

MELITA BOŽIĆ BAŠTEK

VŠS

VŠS

33

18

JASLIČKA 11
6. MILICA MIHALJEVIĆ

KRISTINA ŠTEFANEK

VŠS

VSS

30

03

JASLIČKA 16

 

 

 

 

 

 

PO „MALI PRINC

Ernesta miloša 22

Radno vrijeme od 6. 30-16. 30

Tel.

Skupine: Zvjezdice i Bubamare

 

RB ODGOJITELJI STRUČNA SPREMA GODINE RADNOG ISKUSTVA DOBNA SKUPINA DJECE BROJ DJECE U SKUPINI
7. SILVANA MARCAN

IVA GIRALDI

VŠS

VŠS

38

04

SREDNJA

SKUPINA

18
8. MLADENKA SIROTIĆ

TAMARA RAŽOV

VŠS

VSS

32

11

SREDNJA SKUPINA 20

 

 

 

 

PO “BAMBI”,

 Savudrijska 2

Radno vrijeme od 6. 30-16. 30

tel. 052-638-385

Skupine: Leptirići, Pande, Bistrići, Sovice i Slatkiši.

RB ODGOJITELJI STRUČNA SPREMA GODINE RADNOG ISKUSTVA DOBNA SKUPINA DJECE BROJ DJECE U SKUPINI
9. MILJKA KOVAČEVIĆ

IVANA IVANKOVIĆ

VŠS

VŠS

24

09

JASLIČKA SKUPINA 16
10. SUZANA KRAJCAR

MARTINA BENČIĆ

SSS

VŠS

33

08

JASLIČKA

SKUPINA

13
11. ŽELJKA BURŠIĆ

MARTINA VRANJKOVIĆ

VŠS

VŠS

40

11

MLAĐA 15
12. INGA PETROVIĆ

IZABELA VUČAJ

VŠS

VŠS

13

02

JASLIČKA SKUPINA 10
13. MARIETA OLUJIĆ

TAMARA PEČURICA

VŠS

VŠS

14

01

STARIJA JASLIČKA 12

 

 

 

 

 

 

 

 

PO “RADOST”,

Labinska 3

Radno vrijeme od 6. 30-16. 30

tel. 052-741-718, 052-742-924, 052-634-908

Skupine: Mačići, Mravići, Loptice, Jagodice, Pužići, Ribice, Kapljice, Lavići i Kornjače.

 

RB ODGOJITELJI STRUČNA SPREMA GODINE RADNOG ISKUSTVA DOBNA SKUPINA DJECE BROJ DJECE U SKUPINI
14. ELENA RACA

BARBARA BAJSIĆ

VŠS

VŠS

07

04

STARIJA

JASLIČKA

14
15. TANJA OREŠKOVIĆ

SEVERINA GOSTOJIĆ

VŠS

VŠS

40

03

JASLIČKA SKUPINA 12
16. NEVENKA VIČEVIĆ

ANDRIJANA PLEĆKOVIĆ

SSS

VŠS

24

17

JASLIČKA SKUPINA 13
17. MARIJA DUNDOVIĆ

KETI VALENTA NOVIĆ

VŠS

VŠS

15

10

JASLIČKA

SKUPINA

12
18. ANITA LEČEI

MAJA RAŠIN

VSS

VŠS

33

13

MLAĐA

JASLIČKA

16
19. DARINKA SRDOČ

JASMINA BRUSIĆ

VŠS

VŠS

29

35

MJEŠOVITA VRTIĆKA 21
20. BARBARA GRAHOVAC

VALENTINA BERTOŠA

VŠS

VSS

36

12

JASLIČKA SKUPINA 14
21. JADRANKA KOSTANJČAR

BRANKA GRGANTOV

VŠS

VŠS

30

42

STARIJA

SKUPINA

20
22. TAMARA RUŽIĆ

DRAGANA PRAKLJAČIĆ

VŠS

VŠS

07

13

MLAĐA SKUPINA 17

 

 

 

 

 

 

 

PO “VJEVERICE”,

Bašanija bb

Radno vrijeme od 6. 30-16. 30

tel. 052-759-528

Skupina Vjeverice

 

 

RB ODGOJITELJI STRUČNA SPREMA GODINE RADNOG ISKUSTVA DOBNA SKUPINA DJECE BROJ DJECE U SKUPINI
23. ALMA BEČIREVIĆ

NENSI ANTOŠ

VŠS

VŠS

11

09

MJEŠOVITA VRTIĆKA 16

 

 

 

                  PO “PČELICE”,

                  Umaška 14, Petrovija

                  Radno vrijeme od 6. 30-16. 30

                  tel. 052-639-076

Skupine: Cvjetići i Pčelice

RB ODGOJITELJI STRUČNA SPREMA GODINE RADNOG ISKUSTVA DOBNA SKUPINA DJECE BROJ DJECE U SKUPINI
24. DANIJELA KORUC VŠS 24 MJEŠOVITA VRTIĆKA 11
25. ROZANA HUBAK VŠS 35 MJEŠOVITA JASLIČKA 6

 

Na rodiljnom se nalazi Maja Lovrić Brkić na zamjeni je Matea Mrvelj (koja je također na rodiljnom te se na njoj zamjen nalazi Tamara Pečirica), na rodiljnom nalazi se Tea Gavranić, na zamjeni je Izabela Vučaj. Na očuvanju trudnoće nalazi se Kristina Pokorni na zamjeni je Severina Gostojić.

 

 

 

 

 

OSTALI RADNICI DVJ ”DUGA” UMAG

 

RB

 

IME I PREZIME RADNO MJESTO  

STRUČNA

SPREMA

GODINE

RADNOG

ISKUSTVA

 

1.

 

MARIJA ADAMOVIĆ

 

RAVNATELJICA

 

VŠS

 

17

 

2.

 

ALMA HUSEJNAGIĆ

 

TAJNICA

 

VSS

 

07

 

3.

 

BARBARA MIKLUŠ

 

PEDAGOGICA

 

VSS

 

20

 

4.

 

SUZANA ĐURIĆ

 

EDUKACIJSKI REHABILITATOR

 

VSS

 

29

 

5.

 

PETRA BRNIĆ

 

PSIHOLOG

 

VSS

 

14

 

6.

 

GORDANA IVANČIĆ

 

MEDICINSKA SESTRA

 

VŠS

 

37

 

7.

 

SAŠA RUPENA

 

SPORTSKI TRENER

 

VSS

 

16

 

8.

 

ĐURĐICA MAROS

 

ODGOJITELJ

 

VŠS

 

41

 

9.

 

INES ŠULJA

 

LOGOPED

 

VSS

 

02

 

10.

 

ADAM LUKIN

KUĆNI MAJSTOR

LOŽAČ

 

SSS

 

21

 

11.

 

ADRIANO PRODAN

KUĆNI MAJSTOR

VOZAČ

 

SSS

 

30

 

12.

 

KATICA IVANUŠEC

 

KUHARICA

 

SSS

 

21

 

13.

 

NIKO URBAS

 

GLAVNI KUHAR

 

SSS

 

13

 

14.

 

SVEN BURŠIĆ

 

KUHAR

 

SSS

 

12

 

15.

 

DANIELE LANZA

 

KUHAR

 

SSS

 

12

 

 

16

 

ANA POPOVIĆ

 

POMOĆNICA U KUHINJI

 

NK

 

40

 

17.

 

MILKA MILOTIĆ

POMOĆNICA U KUHINJI  

SSS

 

43

 

18.

 

JASMINKA ŠTIGLIĆ

SERVIRKA SPREMAČICA  

SSS

 

25

 

19.

 

RADMILA STERZAI BUROLO

SERVIRKA SPREMAĆICA  

SSS

 

12

 

20.

 

MERI BOŽIĆ

SERVIRKA SPREMAČICA  

SSS

 

19

 

21.

 

BOSILJKA PRODAN

SERVIRKA SPREMAČICA  

SSS

 

28

 

22.

 

VESNA SIROTIĆ

SERVIRKA

SPREMAĆICA

 

SSS

 

17

 

23.

 

MARIJA DELBEN

SERVIRKA

SPREMAĆICA

 

NK

 

29

 

24.

 

MARTE DJIDODA

SERVIRKA

SPREMAĆICA

 

NK

 

27

 

25.

 

VIDOSAVA MAKOVAC

SERVIRKA

SPREMAĆICA

 

SSS

 

40

 

26.

 

GORDANA NEKIĆ

SERVIRKA SPREMAĆICA  

NK

 

18

 

27.

 

MARIJA DAMJANI

SERVIRKA

SPREMAĆICA

 

NK

 

29

 

28.

 

ILJA BLAŠKOVIĆ

SERVIRKA SPREMAĆICA  

NK

 

20

 

29.

 

MARJANA PRELAZ

ADMINISTRATOR  

SSS

16
 
30. CRISTINA ZAKINJA SERVIR SPREMAČICA SSS 16

 

Stručni suradnici;edukacijsko rehabilitacijski terapeut Suzana Đurić, viša medecinska sestra Gordana Ivančić, profesor kineziologije Saša Rupena i psiholog Petra Brnić rade 28 sti tjedno za DVJ “Duga” Umag a preostalih 12 sati do punog radnog vremena za TDV “Girotondo”. Stručna suradnica logopedinja Ines Šulja 32 sata tjedno radi za DVJ “Duga” a preostalih 8 sati radi za TDV “Girotondo”.

Podatak o ukupnom broju radnika u DVJ ”Duga” Umag

Odgojitelji 49
Ravnateljica i stručni tim 7
Ostali radnici 22
Ukupno 78

 

 

 

 

 

Radno vrijeme

Ime i prezime Radno mjesto Radno vrijeme
Marija Adamović Ravnateljica 7. 30-15. 30
Stručni suradnici:
Barbara Mikluš pedagog 7. 00-14. 00
Petra Brnić psiholog 8. 00-15. 00 utorak, srijeda, petak

7. 00-10. 30 četvrtak

Suzana Đurić Edukacijsko rehabilitacijski terapeut 7. 00-14. 00 ponedjeljak, utorak, srijeda

7. 00-10. 30 četvrtak

Gordana Ivančić viša med. sestra 7. 00-14. 00 ponedjeljak, utorak, petak

7. 00-10. 30 četvrtak

Saša Rupena Sportski trener, prof. kineziologije 8. 00-15. 00 ponedjeljak, srijeda, petak

7. 00-10. 30 četvrtak

Ines Šulja logoped 7. 00-14. 00 ponedjeljak, utorak, četvrtak,

petak

 

 

Administracija i računovodstvo:

Alma Husejnagić tajnica 7. 00-15. 00
Marjana Prelaz Administrativno-računovodstveni djelatnik 11. 00-15. 00

 

 

 

Radno vrijeme svih djelatnika će se po potrebi mijenjati odlukom ravnatelja, na prijedlog odgojitelja ili stručnih suradnika, prema potrebi djece i njihovih roditelja. Sve službe su u funkciji ostvarivanja odgojno – obrazovnog rada s djecom i potrebama roditelja, te će se organizacija rada tome i prilagođavati.

 

 

 

 

NAŠA MISIJA

DVJ “Duga ” Umag je ustanova za rani odgoj i obrazovanje na području grada Umaga, koja provodi različite programe temeljene na humanističkom – razvojnoj orijentaciji, usmjerenoj na razvoj svih dječjih potencijala, poštivanju prava djeteta i uvažavanju individualnih potreba djece. U svom radu uvijek polazimo od dobrog poznavanja djeteta i njegove aktivnosti u interakciji sa okolinom, o čemu uporište nalazimo u najnovijim znanstvenim spoznajama o načinima učenja, te socio – kontruktivističkoj paradigmi. Vrtić pruža podršku obiteljima, te prednosti razvoju njihovih roditeljskih kompetencija i razvoju društvene zajednice.

 

NAŠA VIZIJA

 

DVJ “Duga” Umag treba biti takva ustanova za rani odgoj i obrazovanje u kojoj će se svako dijete osjećati vrijedno, kreativno i uspješno. Ustanova  u kojoj će se brinuti o djetetovoj tjelesnoj i emocionalnoj dobrobiti, u kojoj će se podržavati njegovo znanje, identitet, te poticati jake strane djeteta, tolerancija, autonomija, odgovornost, kreativnost. . . .

 

 

 

 

2.              MATERIJALNI UVJETI RADA

 

Plan investicija i ulaganja u poboljšanje uvjeta rada u objektima DVJ ”Duga” Umag za razdoblje od 01. rujna 2018. do 31. kolovoza 2019. godine

PO ”Petar Pan”

 • nabava didaktičkog i potrošnog materijala te slikovnica za djecu,
 • nabava rekvizita za sportske aktivnosti,

kupnja radio-cd- a

 • nadopuna informatičke opreme
 • osvježiti vanjske sprave.

 

PO ”Vjeverice”

– nabava didaktike didaktičkog potrošnog materijala,

–  farbanje sobe

– rekonstrukcija vanjskih igrala.

 

PO “Pčelice”

– nabava didaktike i didaktičkog potrošnog materijala.

 

PO „Mali princ“

– nabavka didaktike i didaktičkog potrošnog materijala

– nabavka informatičke opreme,

– nabavka radio-cd -a.

 

PO ”Bambi”

– nabavka didaktike i didaktičkog potrošnog materijala,

– brušenje i lakiranje parketa,

– renoviranje igrališta na vanjskom prostoru.

 

 

 

Centralni vrtić ”Duga”

– nabava didaktike i slikovnica za djecu,

– nabava didaktičkog potrošnog materijala

– brušenje i lakiranje parketa i farbanje soba DB.

 

 

PO “Radost”

       – nabavka didaktičkog potrošnog materijala,

– nabavka sjenila za otvoreni prostor (bar još za natkriti dva dijela nad igralima)

– nabavka informatičke opreme

– nabava spremišta za igračke za otvoreni prostor

– prilagoditi prostor ispod stepenica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.              RAD NA NJEZI, SKRB ZA TJELESNI RAST DJECE I BRIZI ZA NJIHOVO ZDRAVLJE

Zadaci i mjere određene su Programom zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane u dječjim vrtićima.

RAD S DJECOM

 • Organizacija i provođenje zdravstvene zaštite djece u svrhu praćenja djetetovog stanja i pravovremeno djelovanje u prevladavanju zdravstvenih poteškoća u razvoju putem:
 • Upoznavanja početnog zdravstvenog stanja djece
 • Indentificiranja djece sa posebnim potrebama i provođenje programskih sadržaja
 • Skrbi o prilagodbi dnevnom ritmu djece u vezi obroka, boravka u vanjskom prostoru, popodnevnog odmora
 • Preventivnih pregleda stomatologa – prevencija karijesa
 • Kontrole vida standardnim tablicama – prevencija oftalmoloških poteškoća
 • Prevencije ortopedskih anomalija
 • Antropoloških mjerenja
 • Kontrole stanja opće higijene
 • Redovitog vođenja medicinske dokumentacije
 • Osiguranja uvjeta za ugodan boravak u vrtiću, uređenje unutarnjeg i vanjskog prostora
 • Preventivnih pregleda oftalmologa djece u četvrtoj godini života po uputama Ministarstva zdravlja

 

 • Priprema i organizacija rada za kvalitetniju prehranu djece sa posebnim osvrtom na prehranu djece sa alimentarnom alergijom, intolerancijom na namirnice i ostale posebne potrebe
 • Provedba preventivnih mjera u cilju smanjena pobola i ozljeda
 • Provedba protuepidemijskih mjera u slučaju pojave zaraznih bolesti
 • Zdravstveno prosvjećivanje djece u cilju stjecanja pravilnih higijenskih i zdravih prehrambenih navika

 

RAD S ODGOJITELJIMA

 • Tjedno praćenje potrebe za pomoći u adaptaciji djece
 • Suradnja s odgajateljima oko planiranja i realizacije tema vezanih uz zdravstvenu tematiku
 • Stručno usavršavanje i radionice s roditeljima, odgojiteljima i stručnim vanjskim suradnicima
 • Praćenje zdravstvenog stanja djelatnika u suradnji sa službom HES-a i specijalistom medicine rada
 • Priprema i i organizacija djelatnika za potrebe sistematskih pregleda po projekciji trogodišnjeg plana ustanove
 • Edukacija i provjera znanja odgajatelja u radu po HACCP sistem

RAD S RODITELJIMA

 • Održavanje roditeljskih sastanaka za novoupisanu djecu u suradnji sa stručnim timom i ravnateljicom
 • Prikupljanje liječničke dokumentacije uz pomoć roditelja
 • Savjetovanje i edukacija roditelja putem roditeljskih sastanaka i individualnih informacija o načinima zadovoljavanja potreba djeteta u vrtiću i kod kuće
 • Informiranje roditelja o zdravstvenoj preventivi i mjerama u radu sa djecom putem kutaka za roditelje i edukativnim listićima i brošurama
 • Priprema za sistematske preglede djece u četvrtoj godini života kod oftalmologa po uputama Ministarstva zdravlja

RAD S TEHNIČKIM OSOBLJEM

 • Koordinacije sa djelatnicima kuhinje o pripremi odgovarajućeg jelovnika po uputama Pravilnika
 • Organizacija i praćenje provedbe realizacije sanitarnih pregleda i higijenskog minimuma
 • Kontrola nad realizacijom mjera čišćenja i održavanja unutarnjeg i vanjskog prostora
 • Edukacije servir spremačica i kućnih majstora o aspektima higijene i potrebe redovitog održavanja vrtića
 • Kontrola nad pravilnim vođenjem dokumentacije propisane od strane HACCAP tima

 

 

RAD NA OBAVEZNOJ ZDRAVSTVENOJ DOKUMENTACIJI I EVIDENCIJAMA

 

 • Ispisivanje zdravstvenog kartona djeteta
 • Vođenje evidencija: zdravstveni odgoj, higijensko epidemiološki nadzor,

Sanitarni nadzor, epidemiološke indikacije, povrede, antropometrijska mjerenja, preventivni postupci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.              ODGOJNO – OBRAZOVNI RAD

 

Cilj rada:

 • Stvaranje uvjeta za skladan i potpun razvoj djetetove osobnosti; osiguravanje uvjeta koji jamče razvoj svih djetetovih sposobnosti i osiguravanje jednakih uvjeta za svu djecu

 

Bitne zadaće:

 1. Primjena suvremenih spoznaja odgojno – obrazovnog rada s naglaskom na holističkom pristupu; Oblikovanje poticajnog materijalnog i socijalnog okruženja u funkciji igre i učenja djece
 • Stvaranje poticajnog okruženja u svim prostorijama u kojima borave djeca (naglasak na prostorima o kojima treba više i zajednički promišljati (garderobe, hodnici, zajedničke prostorije) u cilju obogaćivanja života djeteta u vrtiću (suradnja, okupljanje, mjesto za nespavače)
 • Uređenje materijalne okoline prema interesima djece (formiranje jasno označenih centara koji zadovoljavaju dječju potrebu za istraživanjem i učenjem kroz vlastitu aktivnost i suradnjom s drugom djecom te njihovo mijenjanje u skladu s dječjim interesima)
 • koordiniranje odgajatelja i stručnih suradnika prema potrebi boljeg planiranja i organizacije rada
 • Rad u Zajednicama učenja u cilju podizanja kvalitete rada u svim skupinama
 • Fleksibilniji ritam dnevnih aktivnosti (jutarnji krug, voće, odlazak na zrak, upotreba zajedničkih prostorija. . .)
 • Osmišljavanje aktivnosti na vanjskim prostorima vrtića (trajno i dnevno)
 • Bolje povezivanje sportskog programa sa redovnim programom skupina
 • Bolja integracija glazbenog programa u redovni program skupine (naglasak na redovitom dogovaranju)
 • Fleksibilnija organizacija popodnevnog odmora djece za djecu koja nemaju potrebu za spavanjem (planiranje i organizacija prostora, poticaja i aktivnosti)
 • Pokretanje projekata prema interesima djece u jasličkim i vrtićkim skupinama, praćenje i dokumentiranje projekata te njihova prezentacija

 

 

 

 1. Praćenje, individualno planiranje i dokumentiranje kao važan segment rada odgajatelja
 • Praćenje procesa kroz dokumentaciju
 • Razvoj različitih tehnika praćenja i dokumentiranja aktivnosti djece i odgojnog procesa u cilju razumijevanja djeteta (planiranje temeljeno na dokumentaciji)
 • Pedagoška dokumenticija i uvid u rad kao polazište za raspravu i dijalog – refleksije rada
 1. Program praćenja kvalitete rada vrtića
 • Zajednice učenja kao timovi za samoprocjenu rada
 • Zajednički rad na izvješću

 

 

 

 

Zadaće za cijelu ustanovu u kontinuitetu:

 • Obogaćivanje odgojno – obrazovnog procesa projektima, blagdanima, proslavama, svečanostima, posjetama i izletima
Mjesec Proslave
rujan Olimpijski dan
listopad Dani kruha
Dječji tjedan
prosinac Sv. Nikola
Božić
veljača Maškare
ožujak Uskrs
svibanj Dan grada
Sajam sporta / ribarstva i opreme / cvijeća
Olimpijada dječjih vrtića
Projekt implemantacije zavičajnosti u DV

 

 

 

 

 

 

 

 • Prihvaćanje i uvažavanje različitosti kroz svakodnevni život s djecom s teškoćama u razvoju
 • Promocija/informiranje

 

Oblik informiranja Sadržaj rada Nositelj Razdoblje
Brošure / plakati / baneri -utvrđivanje aktualne problematike Stručni tim tijekom godine
Web stranica –     administriranje

– nadopunjavanje sadržajima

Pedagog

 

tijekom godine
Stručni članci – dokumentiranje aktivnosti važnih za promociju rada ustanove Stručni tim

Odgajatelji

tijekom godine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.              SURADNJA S RODITELJIMA

 

Bitne zadaće suradnje s roditeljima jesu:

 

 1. Razvijanje partnerskih odnosa odgajatelja i roditelja; uključivanje roditelja u neposredan odgojno – obrazovni rad
 • Uključivanje roditelja prema interesima u neposredan odgojno – obrazovni rad
 • Individualne konzultacije na kojima se svaki roditelj informira o postignućima djeteta na svim područjima razvoja
 • Sudjelovanje roditelja na radionicama s ciljem razvijanja grupne povezanosti, obogaćivanja materijala i/ili materijalnog okruženja skupine. . .
 • Uključivanje roditelja u organizaciju izleta i svečanosti
 • Roditeljski sastanci

 

 1. Vrtić kao mjesto podrške roditeljima u ostvarivanju roditeljske uloge
 • Radionice za roditelje „Rastimo zajedno“ (Tim 1 / 1×11 radionica)
 • Klubovi roditelja „Rastimo zajedno“
 • Klub sa očevima Rastimo zajedno
 • Rastimo zajedno plus (jesen)
 • Roditeljski sastanak za roditelje djece predškolaca: Priprema za čitanje i pisanje (psiholog)
 • Individualno savjetovanje (stručni tim, odgajatelji)
 • Roditeljski sastanci za sve roditelje novoupisane djece

 

Zadaće na nivou ustanove:

 • Inicijalni razgovori s roditeljima novoupisane djece (stručni tim)
 • Razvoj ostalih oblika informiranja (brošure, letci, web stranica, centri za roditelje. .)
 • Vrtićka knjižnica

 

 

 

 

6.              SURADNJA S DRUŠTVENIM ČIMBENICIMA

            Suradnja se ostvaruje tijekom godine, prema potrebama odgojnih skupina i planu obogaćivanja odgojno – obrazovnog procesa, te redovita suradnja sa ustanovama nadležnim nad ostvarivanjem djelatnosti.

 

Grad Umag

 • Ostvarivanje djelatnosti
 • Davanje suglasnosti na akte vrtića
 • Donošenje financijskih planova i izvješća o poslovanju vrtića
 • Dostavljanje godišnjih/polugodišnjih planova i izvješća

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

 • Dostava podataka o djeci s teškoćama u razvoju
 • Dostava podataka o djeci romske nacionalnosti
 • Dostavljanje godišnjeg Izvješća i Plana i programa ustanove

Ured državne uprave

 • Nadzor nad zakonitosti Statuta i Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu
 • Dostava broja školskih obveznika za iduću školsku godinu
 • Dostavljanje godišnjeg Izvješća i Plana i programa ustanove

Agencija za odgoj i obrazovanje

 • Sudjelovanje na stručnim skupovima
 • Potpora u održavanju aktiva pedagoga istarske županije (rujan)
 • Prijava pripravnika za stažiranje/prijava pripravnika za polaganje stručnog ispita / uvid u ostvarivanje programa stažiranja (izvješće)
 • Stručno – pedagoški uvid

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje odgoja i obrazovanja

 • Dostava izvješća
 • Dostava razvojnog plana

 

UNICEF

 • Provođenje radionica za roditelje Rastimo zajedno

 

 

Pučko otvoreno učilište „Korak po korak“

 • Suradnja u ostvarivanju programa Korak po korak
 • Sudjelovanje na edukacijama
 • Objavljivanje u stručnom časopisu „Dijete vrtić obitelj“

Osnovna škola

 • Roditeljski sastanak za roditelje predškolaca
 • Suradnja pri obilježavanju blagdana i svečanosti
 • Testiranja predškolaca

POU „Ante Babić“ Umag i Gradska knjižnica

 • Organizacija predstava u velikoj dvorani
 • Organizacija izložbi u MMC-u
 • Posjete knjižnici i učlanjenja skupina
 • Sudjelovanje na druženjima s književnicima za djecu

Muzej Grada Umaga

 • Posjete Muzeju
 • Suradnja tijekom pojedinih izložbi ili obilježavanja

Zajednica talijana „Fulvio Tomizza“

– suradnja pri obilježavanju Dana sv. Pelegrina

Dom zdravlja

 • Pružanje zdravstvene zaštite djeci
 • Pregledi kod stomatologa
 • Hitni slučajevi
 • Sistematski pregledi djelatnika

Zavod za javno zdravstvo Pula

 • Nadzor HACCP sustava
 • Kontrola hrane

Centar za socijalnu skrb

 • Problematika obitelji

DND Umag

 • Organizacija proslave i događanja za djecu
 • Podjela novogodišnjih paketića
 • Organizacija predstava

Turistička zajednica grada Umaga

 • Donacije i pomoć pri organizaciji svečanosti u vrtiću i gradu

Talijanski dječji vrtić „Girotondo“ Umag

 • Zajedničko obilježavanje blagdana, proslava. . u vrtiću
 • Zajednička stručna usavršavanja
 • Komunikacija i organizacija u zajedničkim prostorijama

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.              NAOBRAZBA I USAVRŠAVANJE ODGOJNIH DJELATNIKA

Ciljevi, sadržaji i oblici stručnog usavršavanja usmjereni su na proširivanje, razmjenu i stjecanje novih iskustava, znanja i vještina, te razvijanje stručnih kompetencija u funkciji što kvalitetnijeg odgojno – obrazovnog rada i zadovoljavanja potreba djece.

I          Stručno usavršavanje provodimo u ustanovi, a planirane su ove radionice/predavanja:

Rb. NAZIV RADIONICE VODITELJ/I OPIS VRIJEME ODRŽAVANJA
1. ZAJEDNICE UČENJA Stručni suradnik pedagog mentor Barbara Mikluš, odgojiteljice mentorice Branka Grgantov i Dragana Prakljačić Profesionalne zajednice stručnjaka koji se redovito sastaju i kontinuirano tragaju za novim znanjima, međusobno dijele svoja znanja. Rad Zajednice učenja ima cilj podržati odgajatelje i emocionalno i profesionalno u njihovu profesionalnom razvoju i to tako što će oni unutar zajednice:

– kritički promišljati o vlastitom poučavanju;

– davati povratne informacije članovima zajednice o kvaliteti njihova poučavanja i učenja;

– davati konkretne ideje o boljem promišljaju materijalnog okruženja u SDB, te unaprjeđivanju rada u skupini;

– motivirati druge odgajatelje na unaprjeđenje kvalitete rada i pomoći im da uživaju u poslu

 

Kontinuirano

3 grupe x 7 dvosatnih radionica tijekom godine

2. POLAZAK U ŠKOLU – ŠTO DIJETE TREBA ZNATI? Stručni suradnici psiholog Petra Brnić i logoped Ines Šulja Predavanje o procesu upisa u OŠ i potrebnom stupnju zrelosti i vještinama listopad 2018.
3. TUGOVANJE – RASTAVA Stručni suradnik psiholog Petra Brnić Radionica: tugovaje djeteta nakon rastave roditelja, osobitosti i načini na koje možemo pomoći Studeni 2018
3. ODABRANE TEME IZ LOGOPEDIJE Stručni suradnik logoped Ines Šulja Teme iz područja logopedije vezane uz govorno – jezični razvoj u ranoj dobi za koje odgojiteljice prilikom ispunjavanja internog upitnika pokažu najveći interes. Ožujak 2019.
4. RADIONICA ZA ODGOJITELJE DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU Stručni suradnik edukacijski rehabilitator mentor, Suzana Đurić Radionice su namijenjene odgojiteljima i asistentima djece s teškoćama u razvoju.

Rad na individualnim planovima; podrška u radu.

3 radionice tijekom pedagoške godine
  ALIMENTARNA INTOLERANCIJA I ALERGIJE NA NAMIRNICE Nutricionisti ZZJZ Pula, zdravstvena voditeljica Gordana Ivančić, glavni kuhar Niko Urbas Upoznavanje tima savjetovališta za prehranu pri ZZJZ Pula

– medic. dokumentacija

– savjeti nutricionista za zdravu prehranu

Studeni 2018 ili veljača 2019

 

Točni termini svih radionica biti će dogovoreni i usklađeni tijekom pedagoške godine.

II         Drugi dio stručnog usavršavanja odgojnih djelatnika odnosi se na usavršavanja izvan ustanove, a to su teme koje nudi AZOO prema Katalogu stručnog usavršavanja sukladno interesima i mogućnosti ustanove.

III       Planiran je i dio osobnog usavršavanja putem stručne literature. U skladu s financijskim planom vrtićka će se knjižnica nadopunjavati novim naslovima.

 

 

 

 

Plan rada Odgajateljskog vijeća (ulazi u Plan stručnog usavršavanja):

Razdoblje Sadržaj rada
rujan

 

– izvješća sa stručnih skupova

– usvajanje Godišnjeg izvješća ustanove

– usvajanje Godišnjeg plana i programa ustanove

– usvajanje Kurikuluma ustanove

prosinac – zimovanje predškolaca

– zimska organizacija rada

– najava maškara i ostalih događanja

– usvajanje Plana stažiranja

svibanj – Olimpijada dječjih vrtića

– Dan grada – prijedlog aktivnosti

– organizacija ljetnog rada

– škola plivanja

– realizirani i planirani izleti

– izvješća sa stručnih skupova

kolovoz – izvješće o ljetnom radu

– organizacija rada na početku pedagoške godine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.              KONKRETIZACIJA ZADUŽENJA ODGOJITELJA U OKVIRU RADNOG VREMENA ZA PEDAGOŠKU 2018. /19.

 

Ukupni godišnji fond sati………………. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2080

Blagdani –  11X8 …………………………. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …88

Prosječni  broj dana GO – 25 x 8…………. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200

Godišnja satnica za ostvariti   …………. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1792

 1. Efektivni rad s djecom s pauzom – 224x 6……. . . . . . . . . . . . 1344
 2. Dnevne pripreme – 224 x 1, 5 ……………………. . . . . . . . . . 336
 3. Ostali poslovi – 224 x 0, 5 ………………………. . . . . . . . . . . 112

 

RASPORED OSTALIH POSLOVA  112 h

PLANIRANJE                                                                                                 58
Tjedno planiranje i vrednovanje – 43×1 43
Mjesečno / tromjesečno planiranje i valorizacija  –    1 x 1  +  3 x 3 10
Godišnji plan i izvješće  –   5   5
STRUČNO USAVRŠAVANJE  32
Odgojiteljska vijeća   4 x 2    8
Zajednica učenja  7×2  14
Individualno stručno usavršavanje  10 x 1  10
SURADNJA S RODITELJIMA    22
Roditeljski sastanci, druženja i radionice         12
Individualne informacije 10
UKUPNO  112

NAPOMENA:

U sklopu dnevne pripreme (1. 5 sati dnevno / 339godišnje) sadržani su slijedeći poslovi

 • Estetsko uređenje prostora, osmišljavanje poticajnog okruženja u centrima aktivnosti SDB,
 • Prikupljanje i priprema raznolikog materijala za rad,
 • Izrada didaktičkog materijala,
 • Dnevni plan i valorizacija,
 • Ispunjavanje Matične knjige i popunjavanje statistike,
 • Vođenje razvojnih mapa,
 • Pisanje individualnih dosjea i instrumentarija,
 • Pripreme za roditeljske sastanke, priprema za radionice, priprema za individualne informacije,
 • koordinacija sa stručnim timom i unutar odgojiteljskog para,

 

 

 

 

 

IZVANREDNI  POSLOVI,  PRETHODNO DOGOVORENI S RAVNATELJICOM, KOJI SE DODATNO VALORIZIRAJU

 • Javni nastupi,
 • Sudjelovanje u organizaciji  izložbi, olimpijade, inventurama, zimovanja …,
 • Mentorstvo studentu ili odgajatelju pripravniku,
 • Vođenje internih edukacija,
 • Fokusna skupina (dramska, izrada kurikuluma, uređenje okoliša)
 • Projekt prezentiran javnosti za podizanje kvalitete rada ustanove
 • Dolasci zbog izlazaka s djecom (kod zubara, na predstave, posjete i sl.)
 • Priprema za javne svečanosti,
 • Organizacija izleta predškolaca,
 • zamjena,
 • 1 x godišnje (izlet s roditeljima) 8 sati

 

Godišnja satnica za 2018/19 godinu:

Mjesec Broj dana Nedjelja Subota Blagdan Radni dani Sati mjesečno (radni dani + blagdani u radnom tjednu)
Rujan /2018. 30 5 5 20 160
Listopad /2018 31 4 4 1 22 184
Studeni / 2018 30 4 4 1 21 176
Prosinac /2018 31 5 5 2 19 168
Siječanj /2019 31 4 4 2 (1 nedjelja) 22 184
Veljača /2019 28 4 4 20 160
Ožujak /2019 31 5 5 21 168
Travanj /2019 30 4 4 1 21 176
Svibanj /2019 31 4 4 1 22 184
Lipanj / 2019 30 5 5 2 18 160
Srpanj /2019 31 4 4 23 184
Kolovoz / 2019 31 5 4 2 20 176
365 53 52 11 249 2080

 

 

 

 

 

Struktura radnog vremena za stručne suradnike

MJ. BR. RADNIH DANA BR. SATI PRAZNICI DANI PRAZNICI SATI NEPOS.

RAD

OSTALI POSLOVI STANKA UKUPNO
9. 20 160 0 0 130 20 10 160
10. 22 176 1 8 143 22 11 176
11. 21 168 1 8 144, 5 21 10, 5 176
12. 19 152 2 16 139, 5 19 9, 5 168
1. 22 176 1 8 151 22 11 184
2. 20 160 0 0 130 20 10 160
3. 21 168 0 0 136, 5 21 10, 5 168
4. 21 168 1 8 144, 5 21 10, 5 176
5. 22 176 1 8 151 22 11 184
6. 18 144 2 16 133 18 9 160
7. 23 184 0 0 144, 5 23 11, 5 184
8. 20 160 2 16 145 20 10 184
Uk: 249 1992 11 88 1701, 5 249 124, 5 2080

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.              GODIŠNJI PLAN RAVNATELJA I STRUČNIH SURADNIKA ZA PEDAGOŠKU GODINU 2018. /2019.

 

9.1           GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA RAVNATELJA

Ravnatelj je poslovni i stručni voditelj vrtića. Ravnatelj osigurava i vodi rad poslovanja vrtića, predstavlja i zastupa vrtić, poduzima pravne radnje u ime i za račun vrtića, odgovara za zakonitost rada vrtića.

Danas uloga ravnatelja daleko nadilazi granice rukovođenja. On je lider koji u odgojno – obrazovni proces uključuje, prije svega djecu, odgajatelje, stručne suradnike, roditelje, relevantne čimbenike iz lokalne zajednice i mjerodavne uprave.

 

Programske zadaće Suradnici Vrijeme realizacije
U odnosu na vrtić:

-sudjelovanje u izradi Godišnjeg izvješća ustanove

-sudjelovati u izradi Godišnjeg plana i programa rada, te praćenje njegove realizacije,

-sudjelovanje u izradi kurikuluma vrtića

-sudjelovanje u izradi financijskog plana vrtića,

-sudjelovanje u timskom planiranju aktivnosti vezanih za unapređivanje njege zaštite, sigurnosti, odgoja i obrazovanja djece predškolske dobi,

-osigurava rad ustanove u skladu sa zakonskim aktima, u svakoj prilici štiti dostojanstvo struke i prava svakog djeteta

-praćenje ispravnosti i sigurnosti objekta, nadopuna i nabavka didaktike, materijala i drugih sredstava potrebnih za funkcioniranje vrtića,

-funkcionalno nadopunjavanje i obnavljanje sprava, pomagala i materijala u vanjskom i unutrašnjem prostoru (sigurnosni i estetski kriteriji),

-koordinirati i pratiti kvalitetu izvršavanja zadataka vezanih za popravke, servisiranje i atestiranje opreme,

-sudjelovanje u pripremanju sjednica UV, te provođenju njihovih zaključaka i odluka,

-sudjelovanje u pripremi i realizaciji sjednica OZV, te pratiti realizaciju zaključaka OZV i njihovu provedbu u neposrednoj praksi,

-praćenje svih važnih uvjeta potrebnih za kvalitetnu realizaciju odgojno-obrazovnog procesa,

-sudjelovanje u timovima za prezentiranje projekata te svim oblicima stručnog usavršavanje,

-prisustvovanje stručnim aktivima, seminarima te primjenjivanje istog u praksi,

-praćenje stručne literature

-sudjelovanje u praćenju uvođenja pripravnika u samostalan rad,

-sudjelovanje u pripremi za prijem djece.

 

 

Stručni tim

stručni tim i tim za izradu kurikuluma ustanove

računovodstvo

stručni tim, med. sestra, HZZJIŽ

 

kućni majstori i ZIK d. o. o.

 

 

 

 

 

 

komunalni odjel grada Umaga

 

kućni majstori

članovi upravnog vijeća, predsjednica UV, tajnica

stručni tim

 

 

 

 

 

 

 

pedagog, edukacijski rehabilitator i psiholog

 

stručni tim i odgajatelji

 

 

Rujan i tijekom godine

rujan

kolovoz-rujan

tijekom godine

tijekom godine

tijekom godine

 

tijekom godine

 

 

tijekom godine

 

 

 

 

tijekom godine

 

 

 

 

tijekom godine

 

 

 

 

 

 

tijekom godine

 

srpanj, kolovoz i rujan

Suradnja s roditeljima:

-sudjelovanje u roditeljskim sastancima na početku pedagoške godine, ali i po potrebi tijekom godine,

-individualni razgovori i konzultacije

-informiranje i suradnja u zajedničkom rješavanju problema,

-suradnja u organizaciji i realizaciji radionica za roditelje, te pripremi edukativnih materijala

– vođenje radionica za roditelje “Rastimo zajedno”

-omogućavam i podržavam uključivanje roditelja i obitelji kao partnera u proces odgoja i obrazovanja djece, kao i u sve druge aspekte rada ustanove

 

 

 

Stručni tim i odgajatelji

 

 

 

 

 

Educirani tim voditelja (psigologinja Petra Brnić i ja)

Odgojitelji, stručni tim i cijela uprava vrtića

 

 

Kolovoz

 

 

tijekom godine po potrebi

 

11 radionica

 

Tijekom godine

Suradnja s društvenim čimbenicima:

– Talijanski dječji vrtić “Girotondo”

-Gradskim poglavarstvom

-Osnovnom školom,

-Centrom Veruda

-Policijskom upravom,

-POU “Ante Babić”

-Centrom za socijalnu skrb

-Ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa,

-Agencijom za odgoj i obrazovanje

-Pročelnikom za društvene djelatnosti,

-Predstavnicima Gradske vlasti,

-Pedijatrima,

-Vatrogasnom postajm,

-Turističkom zajednicom grada Umaga,

-Domom za starije i nemoćne “Atilio Gamboc”

-Muzejom grada Umaga

– Knjižnicom grada Umaga

-Talijanskom zajednicom

-Zavodom za javno zdravstvo

-sportskim i drugim udrugama grada Umaga (Udruga “Pružam ti ruku, Društvo Naša Djeca, folklorno društvo Umag i dr.),

– medijima.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijekom godine

 

Sve ostale ne planirane zadaće realizirati će se prema nastalim potrebama tijekom pedagoške godine.

 

9.2    GODIŠNJI PLAN I PROGRAM PEDAGOGA

Bitna zadaća stručnog suradnika – pedagoga  biti će jačanje kompetencije svih koji sudjeluju u neposrednom odgojno – obrazovnom procesu, ukljućivanjem u Zajednice učenja. Time se istovremeno postiže podizanje kvalitete rada u cijelome vrtiću, te se polako usklađuje i sa Nacionalnim kurikulumom.

Poslovi pedagoga određeni su humanističko – razvojnom koncepcijom predškolskog odgoja i obrazovanja, a temelje se na suvremenim znanstvenim spoznajama i dostignućima.

Pedagog je u dječjem vrtiću prisutan kao nezaobilazni čimbenik kvalitetnog ostvarivanja ranog odgoja i obrazovanja predškolske djece, što uključuje širok raspon djelovanja:

 • Promicanje različitih koncepcija, teorijskih postavki, znanstvenih spoznaja i dostignuća
 • Unaprjeđivanje kvalitete rada s djecom i roditeljima
 • Stručno usavršavanje, osposobljavanje i obrazovanje odgajatelja i ostalih sudionika u procesu
 • Istraživanje i vrednovanje kvalitete primjene programa; humanog i materijalnog okruženja u kojima se program provodi

Poslovi i zadaće pedagoga definiraju se na nekoliko načina: u odnosu na dijete, odgajatelje, društveno okruženje, što taj posao čini kompleksnim. Pored toga, pedagog obavlja i ove poslove: bibliotečno-informacijske, dokumentiranje odgojno – obrazovne djelatnosti, organizacijska studentske prakse, praćenje stažiranja odgajatelja pripravnika. . .

Primarna zadaća u odnosu na dijete je podizanje kvalitete života u vrtiću u skladu s njegovim razvojnim i aktualnim potrebama.

Osnovna zadaća u odnosu na odgajatelje je podrška i pomoć u ostvarenju odgojno – obrazovnog procesa, te usmjeravanje odgajatelja u profesionalnom rastu.

U odnosu na roditelje cilj se sastoji od podrške u odgovornom roditeljstvu, te jačanju partnerskih odnosa vrtića i obitelji.

Zadaća u odnosu na društveno okruženje je jačanje društvene svijesti o važnosti ranog odgoja i obrazovanja, kao i promidžba djelatnosti.

 

Stručni suradnik pedagog se zbog širine poslova koje obavlja, te zbog važnosti usvajanja aktualnih znanja, treba se kontinuirano educirati, te se tijekom godine prijavljuje na edukacije prema interesu i prema potrebi ustanove.

Programske zadaće predškolskog pedagoga Suradnici Vrijeme realizacije
2. U ODNOSU NA ODGOJITELJE:

– pomoć odgajateljima da prepozna i procijeni djetetove potrebe (instrumentarij za praćenje, analiza razine zadovoljavanja djetetovih potreba u odnosu na pojedine dijelove odgojno – obrazovnog procesa)

– praćenje i suradnja pri ostvarivanju bitnih zadaća u ustanovi s naglaskom na dokumentiranju procesa i izdradi razvojnih mapa u cilju individualizacije rada u skupini

– suradnja u organizaciji rada skupine (usklađivanju dnevnog ritma s potrebama djece)

– suradnja u kreiranju poticajnog vremenskog, materijalnog i prostornog konteksta za povoljan djetetov razvoj i optimalno zadovoljenje njegovih potreba

– suradnja pri strukturiranju i organiziranju svih prostora vrtića u poticajno okruženje za boravak djece

– pomoć u osmišljavanju poticajima i materijalima bogate stimulativne okoline (osmišljavanje i strukturiranje centara aktivnosti)

-pomoć u izboru prikladnih poticaja i sadržaja u odnosu na potrebe, interese i mogućnosti djece

– proširenje i bogaćenje programa vezano uz stvarne i aktualne interese djece (npr. kod projekata)

– pomoć u planiranju odgojno – obrazovnog radana razini skupine i vrtića

– sudjelovanje u radu timova odgajatelja

– suradnja s odgajateljima u osvješćivanju nužnosti stalnog procjenjivanja razine vlastite prakse, odmaku od rutine i otvorenosti prema novinama (promatranje, dijalog, osvješćivanje implicitne pedagogije, radionice, refleksije. . .)

– rad na stjecanju vještina timskog rada

– sudjelovanje u organizaciji prakse studenata

– sudjelovanje u radu timova za stažiranje odgfajatelja pripravnika – praćenje rada, dokumentiranje, refleksije

– pomoć pri vođenju ped. dokumentacije, analiza

– poticanje odgajatelja na korištenje što raznolikijih oblika suradnje s roditeljima

– planiranje stručnog usavršavanja odgojitelja, dokumentiranje i praćenje

– valorizacija rada odgojitelja

– vođenjebiblioteke sa stručnom literaturom – nabavka i evidencija posudbe

 

 

 

 

Odgojitelji

Stručni suradnici

Zdravstveni voditelj

 

 

Tijekom godine

3. U ODNOSU NA RODITELJE:

– sudjelovanje u radu komisije za upise i provođenje inicijalnih razgovora pri upisu

– informiranje i pomoć u procesu prilagodbe

– svakodnevni kontakt s roditeljima, savjetodavni rad u rješavanju razvojne i odgojne problematike

– u dogovoru s odgojiteljima, priprema tematskih roditeljskih sastanaka prema potrebi skupine

– u suradnji s odgajateljima organiziranje druženja i izleta s roditeljima

– poticanje i stvaranje uvjeta za sudjelovanje roditelja u odgojno – obrazovnom procesu

– vođenje radionica Rastimo zajedno za zainteresirane roditelje djece do 4 godine

– izrada edukativnih brošura, banera. . .

– administriranje web – stranice vrtića u svrhu informiranja roditelja

 

Stručni suradnici,

Ravnateljica

Zdravstveni voditelj

 

 

odgojitelji

 

 

Svibanj

Tijekom godine

 

Tijekom godine

 

 

 

 

Jesen – zima

4. U ODNOSU NA DRUŠTVENE ČIMBENIKE:

– povezivanje s društvenim čimbenicima iz neposrednog vrtićkog okruženja u svrhu obogaćivanja redovitog programa

– suradnja sa dječjim vrtićima u županiji i šire – razmjena iskustava

– suradnja sa stručnim suradnicima Osnovne škole (posjete školi, upisi u 1. razred. . .)

– suradnja s medijima u cilju predstavljanja postignuća struke, kao i promicanja djelatnosti ranog odgoja i obrazovanja

– MZOS, Agencija za odgoj i obrazovanje – suradnja u organizaciji stručnih usavršavanja, promicanja u položajna zvvanja. . .

– administriranje web – stranice u svrhu informiranja uže i šire duštvene zajednice

 

 

 

 

 

 

 

 

Odgojitelji

Stručni suradnici

Zdravstveni voditelj

Ravnateljica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijekom godine

 

 

5. U ODNOSU NA STRUČNI TIM:

– rad u timu za upise

– sudjelovanje u formiranju skupina i rasporedu odgajatelja po skupinama

– suradnja u postavljanju i ostvarivanju osnovnih zadaća i poslaova iz Godišnjeg plana ustanove

– suradnja u izradi Kurikuluma ustanove

Redoviti sastanci stručnog tima te planiranje svakodnevnih aktivnosti

– Sudjelovanje u nabavci potrošnog materijala, didaktike i stručne literature

– dogovaranje o zajedničkoj strategiji djelovanja u odnosu na aktualna zbivanja na razini vrtića

– stručna potpora ravnateljici u poštivanju pedagoških načela organizacije rada vrtića na mikro i makro razini (prostornih, kadrovskih. . .)

 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3           GODIŠNJI PLAN I PROGRAM STRUČNOG SURADNIKA EDUKACIJSKOG -REHABILITATORA

RUJAN 2018 Praćenje početnog stanja po skupinama.

Obilazak svih sedam objekata.

Individualni razgovori sa odgojiteljskim parom.

Upoznavanje odgojitelja i asistenta sa upisanom i novoupisanom djecom s TUR i roditeljima. Promatranje i praćenje djece po skupinama.

Izrada lista procjena.

Uključivanje djece s TUR u primarne programe odgoja, njege, zaštite i rehabilitacije.

Individualni razgovori sa roditeljima djece s TUR kao i djece koja pokazuju odstupanja od urednog razvoja.

Koordinacije sa odgojiteljskim timom po skupinama gdje su upisana djeca s TUR.

Koordinacija sa stručnim timom.

Prisutnost na odgojiteljskim vijećima i izrada godišnjeg plana i programa.

Izrada rasporeda rada po objektima i danima.

Individualne informacije za roditelje.

Suradnja sa; Centar za soc skrb, liječnici, rehabilitatori iz drugih ustanova gdje dijete ide na terapije. Suradnja sa Udrugama koje se bave djecom s TUR, šira zajednica.

Izrada tjednog plana i valorizacija.

U toku mjeseca rujna

I to 3, 5 dana u tjednu

/ponedjeljak, utorak,

srijeda i četvrtak do 11h/

LISTOPAD 2018 Opservacija novoupisane djece po skupinama.

Izrada plana i programa za svako pojedino dijete primjereno stupnju i vrsti oštećenja.

Promatranje i praćenje djece s odstupanjima od urednog  razvoja.

Odabir odgovarajućih oblika rada, opreme, didaktičkih sredstava i pomagala.

Individualni radi s djecom.

Koordinacije sa odgojiteljima i asistentima o prilagodbi djeteta na skupinu i novi prostor, te o načinu komunikacije s roditeljima.

Radionice za odgojitelje i asistente djece s TUR – odabirom novih ciljeva za svako pojedino dijete, te odabir načina i metode rada i promatranja, kao i praćenje djece kroz IOOP.

Individualni razgovori sa roditeljima, upoznavanje sa IOOP-om, podjela zadataka.

Izrada dosjea za svako pojedino dijete i izrada lista procjene kroz zapažanja u individualnom radu.

Koordinacije sa stručnim timom.

Izrada tjednog plana i valorizacija.

U toku mjeseca listopada

I to 3, 5 dana u tjednu

/ponedjeljak, utorak,

srijeda i četvrtak do 11h/

STUDENI 2018 Individualizirani rad s djecom u cilju otklanjanja ili olakšavanja teškoća za njihovo daljnje funkcioniranje u svakodnevnom životu.

Rad se bazira na socijalizaciji, poticanju i procjenama motoričko- perceptivnih sposobnosti, pravilnom izgovoru, pažnji, koncentraciji, memoriji i razvoju grubih i finih mišićnih struktura konceptiranih u individualnom planu i programu svakog pojedinog djeteta ovisno o poteškoćama koje dijete ima.

Koordinacija sa odgojiteljima.

Pružanje pomoći odgojitelju i asistentu u radu sa djecom.

Izrada tjednog plana i valorizacija.

Koordinacije sa stručnim timom.

Odgojiteljsko vijeće.

Stručno usavršavanje.

Kontinuirano

I to 3, 5 dana u tjednu

/ponedjeljak, utorak,

srijeda i četvrtak do 11h/

PROSINAC 2018 Kontinuirani individualni rad sa djecom.

Praćenje djece u skupini.

Individualni razgovori sa roditeljima, odgojiteljima i asistentima, analiza postignutih i realiziranih zadataka, kao i dogovor za nove i postojeće nerealizirane  zadatke koji se nastavljaju u slijedećem IOOP-u za svako dijete.

Koordinacije sa stručnim timom.

Suradnja sa društvenom sredinom.

Stručno usavršavanje.

Izrada tjednog plana i valorizacija i individualnih dosjea.

Kontinuirano

I to 3, 5 dana u tjednu

/ponedjeljak, utorak,

srijeda i četvrtak do 11h/

SIJEČANJ  2019 Upoznavanje roditelja i odgojitelja sa novim IOOP-om, podjela zadataka, prilagodba prostora i didaktike.

Otvaranje novih dosjea.

Individualni rad sa djecom i praćenje djece koja odstupaju od urednog razvoja po skupinama.

Suradnja sa roditeljima i davanje zadataka za svakodnevan rad u obitelji kao i analiza postignutih rezultata.

Koordinacija sa stručnim timom.

Radionice za odgojitelje i asistente djece s TUR – odabirom novih ciljeva za svako dijete, te odabir načina i metode rada i promatranja, kao i praćenje djece kroz IOOP.

Suradnja sa društvenom sredinom.

Stručno usavršavanje.

Izrada tjednog plana i programa, te dosjea djeteta.

 

Kontinuirano

I to 3, 5 dana u tjednu

/ponedjeljak, utorak,

srijeda i četvrtak do 11h/

VELJAČA 2019 Individualni rad sa djecom, kroz poticanje i izvršavanje postavljenih zadataka.

Stavljanje djeteta pred razne izazove, praćenje, promatranje, procjenjivanje.

Davanje zadataka za svakodnevan rad u obitelji kao i analiza postignutih rezultata.

Koordinacija sa stručnim timom.

Suradnja sa društvenom sredinom.

Stručno usavršavanje.

Izrada tjednog plana i programa, te dosjea djeteta.

Kontinuirano

I to 3, 5 dana u tjednu

/ponedjeljak, utorak,

srijeda i četvrtak do 11h/

OŽUJAK 2019 Procjena postignutih zadataka kao i djelomično i potpuno nerealiziranih, zajedno sa roditeljima, odgojiteljima i asistentima, te postavljanje novih zadataka i ciljeva za dijete.

Praćenje, procjena i individualni rad sa djecom.

Koordinacija sa stručnim timom.

Suradnja sa društvenom sredinom.

Stručno usavršavanje, radionice, seminari.

Izrada tjednog plana i programa, te dosjea djeteta.

Kontinuirano

I to 3, 5 dana u tjednu

/ponedjeljak, utorak,

srijeda i četvrtak do 11h/

TRAVANJ 2019 Kontinuirani individualni rad sa djecom.

Izrada IOOP-a sa novim i nerealiziranim ciljevima i zadatcima.

Suradnja sa roditeljima i postavljanje ciljeva i zadataka za svakodnevan rad u obitelji.

Dogovori sa odgojiteljima, prijedlozi i mišljenja za realizaciju ciljeva i zadataka kroz izradu i primjenu didaktičkih sredstava.

Koordinacija sa stručnim timom.

Suradnja sa društvenom sredinom.

Stručno usavršavanje.

Izrada tjednog plana i programa, te dosjea djeteta.

Odgojiteljsko vijeće.

Kontinuirano

I to 3, 5 dana u tjednu

/ponedjeljak, utorak,

srijeda i četvrtak do 11h/

SVIBANJ 2019 Individualni rad sa djecom, kroz poticanje i izvršavanje postavljenih zadataka.

Stavljanje djeteta pred razne izazove, praćenje, promatranje, procjenjivanje.

Davanje zadataka za svakodnevan rad u obitelji kao i analiza postignutih rezultata.

Koordinacija sa stručnim timom.

Radionice za odgojitelje i asistente djece s TUR – odabirom novih ciljeva za svako pojedino dijete, te odabir načina i metode rada i promatranja, kao i praćenje djece kroz IOOP.

Suradnja sa društvenom sredinom.

Stručno usavršavanje.

Izrada tjednog plana i programa, te dosjea djeteta.

Kontinuirano

I to 3, 5 dana u tjednu

/ponedjeljak, utorak,

srijeda i četvrtak do 11h/

LIPANJ 2019 Procjena postignutih zadataka kao i djelomično i potpuno nerealiziranih, zajedno sa roditeljima, odgojiteljima i asistentima, te postavljanje novih zadataka i ciljeva za dijete.

Praćenje u skupini, procjena i individualni rad sa djecom.

Odgojiteljsko vijeće.

Koordinacija sa stručnim timom.

Suradnja sa društvenom sredinom.

Stručno usavršavanje.

Izrada tjednog plana i programa, te dosjea djeteta.

Izrada godišnjeg izvješća 2018/2019 godinu.

Kontinuirano

I to 3, 5 dana u tjednu

/ponedjeljak, utorak,

srijeda i četvrtak do 11h/

SRPANJ 2019 Individualni rad sa djecom koja u ljetnom periodu pohađaju vrtić, kroz poticanje i izvršavanje postavljenih zadataka.

Promatranje djece u novim uvjetima ljetnog rada.

Rad  na dokumentaciji.

Izrada tjednog plana i programa, te dosjea djeteta.

U toku mjeseca srpnja I to 3, 5 dana u tjednu

/ponedjeljak, utorak,

srijeda i četvrtak do 11h/

KOLOVOZ 2019 Individualni rad sa djecom koja u ljetnom periodu pohađaju vrtić, kroz poticanje i izvršavanje postavljenih zadataka.

Praćenje djece u novom okruženju.

Izrada tjednog plana i programa, te dosjea djeteta.

Rad na dokumentaciji

Odgojiteljsko vijeće.

Godišnje izvješće za 2018/2019.

 

U toku mjeseca srpnja I to 3, 5 dana u tjednu

/ponedjeljak, utorak,

srijeda i četvrtak do 11h/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.4           GODIŠNJI OPERATIVNI PLAN I PROGRAM STRUČNOG SURADNIKA – PSIHOLOGA

Plan se odnosi na radno vrijeme od 28 sati tjedno.

 

SADRŽAJ RADA POMOĆ U REALIZACIJI VRIJEME REALIZACIJE
POSEBNI POSLOVI IZ GODIŠNJEG PROGRAMA RADA STRUČNOG SURADNIKA-PSIHOLOGA    
Izrada operativnog programa rada psihologa rujan
Suradnja s odgajateljima na planiranju rada s djecom s posebnim potrebama odgojitelji listopad – lipanj
Planiranje permanentnog stručnog usavršavanja odgajatelja odgojitelji, pedagog, ravnatelj rujan
Uključivanje u izradu Godišnjeg plana i programa rada ustanove ravnatelj, pedagog, med. sestra
Planiranje i programiranje rada s djecom s posebnim potrebama odgojitelji rujan – lipanj
Poslovi vezani uz upis djece u novu pedagošku godinu (provođenje inicijalnih intervjua i ostalih poslova vezanih uz upis) stručni tim svibanj – rujan
Formiranje odgojnih skupina ravnatelj, stručni tim lipanj
 

 

 

RAD S DJECOM

Prikupljanje anamnestičkih podataka odgojitelji, stručni tim kontinuirano
Praćenje adaptacije novoupisane djece odgojitelji rujan
Identificiranje djece s privremenim ili trajnim posebnim potrebama

Praćenje i procjenjivanje djetetovih potreba i trenutnog stupnja psihofizičkog razvoja (korištenje psihologijskog instrumentarija)

– identifikacija djece s  teškoćama u razvoju

– identifikacija darovite djece

– identifikacija djece sa socio-emocionalnim teškoćama

– praćenje djece s utvrđenim TUR-om

– praćenje neurorizične djece

– praćenje djece s odgodom upisa u  OŠ

odgojitelji kontinuirano
Neposredni individualni rad s djecom

– rad s darovitom djecom –

– rad s djecom s lakšim teškoćama u razvoju

– rad s djecom s lakšim emocionalnim i socijalnim teškoćama

stručni tim, odgojitelji listopad – lipanj
Opservacija djece i odgojnih skupina rujan – lipanj
 
RAD S RODITELJIMA
Upoznavanje roditelja s planom i programom rada predškolske ustanove pedagog, medicinska sesra srpanj-kolovoz
Educiranje roditelja o razvojnim osobitostima djeteta putem tematskih roditeljskih sastanaka/radionica
Educiranje roditelja o razvojnim osobitostima djeteta putem pisanog materijala prema potrebi
Individualno savjetovanje i informiranje prema potrebi
 
RAD S ODGOJITELJIMA
Suradnja i pomoć odgojiteljima u prepoznavanju i procjeni djetetovih potreba u cilju njihovog optimalnog zadovoljavanja kontinuirano
Podrška odgajateljima u realizaciji preventivnih programa – učenje socijalnih vještina odgojitelji studeni -svibanj
Prijenos informacija o relevantnim osobinama djeteta (novoupisana djeca, djeca u tretmanu unutar ili izvan ustanove) stručni tim kontinuirano
Poticanje stručne kompetencije odgojitelja – priprema i održavanje aktiva u skladu s potrebama:
Predavanje:  Darovitost u predškolskoj dobi – istine i zablude studeni
Potpora i pomoć odgojiteljima u osmišljavanju i realizaciji kvalitetne interakcije s roditeljima
Radionica:   Vođenje razgovora s roditeljima i davanje povratne informacije veljača
SURADNJA SA STRUČNOM SLUŽBOM
Suradnja s pedijatrima i školskim liječnicima med. sestra prema potrebi
Suradnja s Centrom za socijalnu skrb prema potrebi
Suradnja sa stručnjacima van ustanove (logoped, klinički psiholog, neurolog, neuropsihijatar i dr.) stručni tim prema potrebi
Suradnja sa stručnom službom osnovne škole (psiholog, pedagog, Edukacijsko rehabilitacijski terapeut) pedagog prema potrebi
Suradnja s profesionalcima u znanstveno-istraživačkim institucijama tijekom godine
Suradnja sa drugim psiholozima u predškolskim ustanovama
 
EVALUACIJA ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA
Aktivno uključivanje u sjednice Odgojiteljskog vijeća prema potrebi
Sudjelovanje u izradi Godišnjeg izvješća o radu ustanove kolovoz
Izvještaj o radu psihologa kolovoz
 
PERMANENTNO STRUČNO USAVRŠAVANJE
Grupni oblici permanentnog stručnog usavršavanja (stručni aktivi, seminari, savjetovanja) ravnatelj, pedagog kontinuirano
Individualni oblici (praćenje stručne literature) kontinuirano
 
SUDJELOVANJE U KULTURNOJ I JAVNOJ DJELATNOSTI USTANOVE
Sudjelovanje u planiranju i realizaciji važnih događaja i manifestacija u ustanovi (prema Kalendaru blagdana) pedagog, ravnatelj, med. sestra, odgojitelji kontinuirano
Uključivanje u akcije od šireg društvenog značaja prema potrebi
Prezentacija rada vrtića prema lokalnoj zajednici prema potrebi
 
VOĐENJE DOKUMENTACIJE
Vođenje dosjea (djeteta, praćenje ostvarene suradnje s roditeljima) listopad – lipanj
Praćenje ostvarene suradnje s odgojiteljima (dosje djeteta, službene zabilješke) kontinuirano
Vođenje dnevnika rada kontinuirano
Praćenje realizacije plana i programa listopad – kolovoz

 

 

 

9.5           GODIŠNJI PLAN I PROGRAM STRUČNOG SURADNIKA LOGOPEDA

Plan satnice rada logopeda u pedagoškoj godini 2018. /2019.

Broj radnih dana (RD): 200 (180)

Broj dana godišnjeg odmora: 20

Godišnje zaduženje: 1600

Neposredni rad (NP): 1000

 

 

 

 • Dijete: 800 (16 sati tjedno)
 • Roditelj: 100 (2 sata tjedno)
 • Odgojitelj: 100 (2 sata tjedno)

Ostali poslovi: 600

 

Mjesec 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 Ukupno
RD 16 18 17 16 17 16 17 17 18 14 18 16 200
NP 80 90 85 80 85 80 85 85 90 70 90 80 1000
OP 48 54 51 48 51 48 51 51 54 42 54 48 600
Ukupno 128 144 136 128 136 128 136 136 144 112 144 128 1600

 

 

 

 

 

 

 

 

I. DJECA
1. Identifikacija nove djece s teškoćama u jezično-govornom razvoju, komunikaciji i slabije razvijenim predčitačkim vještinama
1. 1 Trijaža djece u ranoj i predškolskoj dobi – praćenje i po potrebi procjena jezično-govornog razvoja tijekom godine
1. 2 Procjena izgovora glasova i usvojenosti predvještina čitanja i pisanja kod djece u starijim skupinama 9-10 mjesec

tijekom godine

  Trijaža tijekom provođenja inicijalnih razgovora za upis svibanj
2. Praćenje razvoja predčitačkih vještina kod djece kod koje su uočena blaža odstupanja kontinuirano
3. Opservacija djece s identificiranim teškoćama ili sumnjom na teškoću u jezično-govornom razvoju i/ili komunikaciji pri inicijalnim razgovorima 10-11 mjesec

tijekom godine

4. Pisanje logopedskog mišljenja po potrebi

 

2. Neposredan rad s djecom  
2. 1 Provođenje individualnog logopedskog rada tijekom godine
2. 2 Poticanje jezično-govornog razvoja neposrednim radom s djecom u skupini tijekom godine
2. 3 Provođenje grupnog rada na poticanju predčitačkih vještina tijekom godine

 

II. RODITELJI
1. Individualni razgovori s roditeljima
1. 1 Provođenje inicijalnih razgovora za upis prema planu
1. 2 Inicijalni razgovori prije uključivanja djeteta u individualni logopedski rad 9-11 mjesec

tijekom godine

1. 3 Savjetodavno edukativni rad o poticanju jezično-govornog razvoja, komunikacije i predčitačkih vještina tijekom godine
1. 4 Prikaz rada logopeda i postignuća vezanih uz individualni rad s djetetom tijekom godine
1. 5 Informiranje roditelja o opservaciji u skupini tijekom godine
2. Suradnja putem pisanih materijala, članaka, letaka tijekom godine
3. Roditeljski sastanci po potrebi

 

III. ODGOJITELJICE
1. Individualne konzultacije s odgojiteljicama
1. 1 Informiranje o usvojenosti predčitačkih vještina kod djece, informiranje o prijemu novog djeteta s teškoćama ili sumnjom na teškoće u jezično-govornom razvoju i/ili komunikaciji, informiranje o djeci s jezično-govornim i komunikacijskim poremećajima. tijekom godine
1. 2 Pomoć pri planiranju odgojno-obrazovnog rada nakon ispunjavanja lista praćenja za svako dijete tijekom godine
2. Uvid u odgojno obrazovni rad – pedagoška dokumentacija, sadržaj centra za predvještine čitanja, praćenje provedbe prilagodbe nove djece tijekom godine
3. Konzultacije s pripravnicima po potrebi

 

 

IV. LOGOPED
1. Izrada godišnjeg plana i programa rada logopeda

Sudjelovanje u izradi Godišnjeg plana i programa ustanove

rujan
2. Izrada Godišnjeg izvješća o radu logopeda

Sudjelovanje u izradi Godišnjeg izvješća ustanove

kolovoz
3. Koordinacije stručnog tima tijekom godine
4. Koordinacija s ravnateljicom i stručnim timom tijekom godine
5. Vođenje dokumentacije o djeci
5. 1 Vođenje individualnih dosjea za djecu s teškoćama u razvoju i za djecu koja su u individualnom logopedskom radu ili praćenju svakodnevno
5. 2 Evidencija o provedenim pregledima na razini vrtića i na razini odgojne skupine tijekom godine
5. 3 Evidencija djece uključene u logopedsku terapiju tijekom godine
5. 4 Izrada individualiziranog odgojno-obrazovnog programa u suradnji s odgojiteljima – razvojne zadaće, ciljevi, aktivnosti za područje govora/jezika/komunikacije/predčitačkih vještina tijekom godine
6. Priprema materijala za neposredan rad s djecom svakodnevno
7. Priprema logopeda za: roditeljske sastanke, edukacije, radionice tijekom godine
8. Vođenje dokumentacije o suradnji s članovima stručnog tima, roditeljima, odgojiteljima, drugim suradnicima tijekom godine
9. Dnevni i tjedni plan i realizacija terapija tijekom godine
10. Stručno usavršavanje tijekom godine
10. 1 Seminari u organizaciji HLD, MZOIS, AZOO i dr. tijekom godine
10. 2 Stručna literatura tijekom godine
10. 3 Interni stručni aktivi, odgojiteljska vijeća prema planu

 

V. SURADNICI IZVAN VRTIĆA
1. Suradnja sa stručnjacima i ustanovama u kojima se obavlja dijagnostika i rehabilitacija djece s teškoćama u razvoju, osobito djece s jezično-govornim i komunikacijskim poremećajima tijekom godine
2. Suradnja sa školama po potrebi
3. Stručni suradnici drugih dječjih vrtića po potrebi

 

VI. OSTALI POSLOVI I ZADAĆE
1. Ostali poslovi i zadaće koji nisu navedeni u planu i programu, a potrebno ih je izvršiti po nalogu ravnateljice po potrebi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.6           GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZDRAVSTVENOG VODITELJA

Oblici i sadržaj Nosilac zadataka Vrijeme                                                                                                 izvršenja
 

1. Upoznavanje početnog zdravstvenog  stanja djece po skupinama

inicijalni intervjui, sređivanje kartoteke, kontrola liječničkih potvrda i cijepnih knjižica

viša med. sestra

stručna služba

odgojitelji

rujan

radnim danom

(ponedjeljak,

utorak, petak)

1. i 3. tjedan i četvrtak

2. Identifikacija djece sa  posebnim potrebama,

poduzimanje mjera prema programskim  sadržajima

 

viša med. sestra, ,

nadležni liječnik

specijalisti

odgojatelji

ravnateljica

rujan, listopad

 

tijekom godine

 

radnim danom

(ponedjeljak,

utorak, petak)

1. i 3. tjedan i četvrtak

 

 

3. Skrb o dnevnom ritmu djece

prilagoditi vrijeme obroka dnevnim aktivnostima

prilagoditi vrijeme obroka jasličkih skupina

praćenje i unapređivanje kvalitete popodnevnog odmora prema dobnoj skupini

viša med. sestra,

 

pedagog

 

odgojitelji

tromjesečno

 

radnim danom

(ponedjeljak,

utorak, petak)

1. i 3. tjedan i četvrtak

4. Planiranje zdrave i adekvatne prehrane

izrada jelovnika u skladu s Prehrambenim standardima za prehranu u dječjim vrtićima i jaslicama

radionica sa stručnim suradnicima

edukacija osoba koje rade u provedbi procesa pripreme obroka

poboljšanje kvalitete obroka

rad na prehrani djece sa alimentarnom alergijom i intolerancijom

radionice sa odgajateljima i servirkama

praćenje ponuda dobavljača i nalaženje odgovarajućeg

kontrola kvalitete i kvantitete obroka (ZZJZ Pula)

kontrola po sistemu HACCAP-a

viša med. sestra

glavni kuhar

odgojitelji

 

služba socijalne medicine ZZJZ Pula

 

HES služba DZ Umag

 

sanitarni inspektor

 

dobavljači

 

stručni tim  HACCP Pula

tjedno

radnim danom

(ponedjeljak,

utorak, petak)

1. i 3. tjedan i četvrtak

 

 

tijekom godine

 

4x godišnje

 

2x godišnje

interni audit

5. Boravci na zraku

zadovoljavanje djetetove potrebe

razvijanje ekološke svijesti

suradnja u organizaciji zimovanja, ljetovanja i jednodnevnih izleta

suradnja sa sportskim  voditeljem

6. Praćenje zdravlja djece  tijekom boravka u

vrtiću  i jaslicama

sistematski pregledi djece

stanje procijepljenosti djece

antropološka mjerenja

kontrola vida standardnim tablicama

sistematski pregledi (stomatolog, ortoped)

sistematski pregledi djece u četvrtoj godini života

praćenje izostanka djece

praćenje epidemiološke situacije

individualno praćenje djece

izrada edukativnih listića, brošura i obavijesti o izvršenim mjerama

viša med. sestra, pedagog

odgojitelji

stručni voditelj sportskih skupina

tijekom godine

radnim danom

(ponedjeljak,

utorak, petak)

1. i 3. tjedan i četvrtak

 

nadležni liječnik

viša med. sestra             odgajatelji

stručna služba    specijalisti –

stomatolog, ortoped,

oftalmolog

HES služba

Prije upisa u vrtić i jaslice

tjedno

radnim danom

(ponedjeljak,

utorak, petak)

1. i 3. tjedan i četvrtak

mjesečno

tromjesečno

7. Plan sanitarno-higijenskog   održavanja vrtića

nadzor provedbe i prijedlaganje mjera u cilju osiguranja higijene unutarnjeg i vanjskog prostora

svakodnevno čišćenje unutarnjeg  i vanjskog prostora

svakodnevna dezinfekcija unutarnjeg prostora

higijena i dezinfekcija opreme

osiguravanje odgovarajućeg grijanja zimi

osiguravanje adekvatnog broja djece u radnoj sobi

osiguravanje zdravstveno ispravne čiste vode, kao i ispravnu dispoziciju otpadnih voda i krutog otpada

osiguravanje odgovarajućeg namještaja koji ne pogoduje nastanku ozljeda

osiguravanje da igračke, didaktička pomagala i drugi predmeti opće upotrebe ispunjavaju uvjete u pogledu zdravstvene ispravnosti predmeta opće upotrebe

osiguravanje dovoljne količine sredstava za opću higijenu djece  i same ustanove

dezinsekcija, deratizacija i dezinfekcija

viša med. setra

ravnateljica

 

tehničko osoblje

sanitarni nadzor

komunalno poduzeće

stručni tim HACCP-a Pula

stručna služba

DDD služba

tjedno

radnim danom

(ponedjeljak,

utorak, petak)

1. i 3. tjedan i četvrtak

svakodnevno

 

tijekom godine

 

 

 

2x godišnje po planu

8. Kontrola  opće i osobne higijene djelatnika

 

nadzor nad provođenjem propisanih mjera i  ispunjavanje uvjeta prema propisima o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti – pregledi HES službe

ispunjavanje uvjeta prema propisima o zdravstvenoj ispravnosti i zdravstvenom nadzoru nad namirn icama  i predmetima opće upotrebe

sistematski pregledi djelatnika prema obavezama zaštite na radu

 

 

Viša med. setra

HES  služba

 

Služba ZZJZ Pula

Specijalisti medicine rada

mjesečno

 

radnim danom

(ponedjeljak,

utorak, petak)

1. i 3. tjedan i četvrtak

tijekom godine

po planu

9. Stručno usavršavanje i zdravstveno                         prosvjećivanje

savjetovanja sa djelatnicima ustanove

suradnja sa roditeljima

suradnja sa vanjskim suradnicima

praćenje novije literature

stručni skupovi, seminari-katalog Ministarstva

viša med. sestra      zdravstveni djelatnici stručna  služba       odgojitelji

služba ZZJZ Pula

stručni tim HACCP-a Pula

 

Mjesečno

radnim danom

(ponedjeljak,

utorak, petak)

1. i 3. tjedan i četvrtak

tijekom godine

 

10. Zdravstvena dokumentacija i evidencija

potvrda o obavljenom sistematskom pregledu prije upisa u vrtić i jaslice

ispis cijepnog kartona

zdravstveni karton djeteta u vrtiću i jaslicama

potvrda o obavljenom zdravtsvenom preglede djeteta kod izostanka zbog bolesti

evidencija o zdravstvenom odgoju

evidencija o higijensko-epidemiološkom nadzoru

evidencija o sanitarnom nadzoru

evidencija epidemioloških indikacija

evidencija povreda

evidencija antropometrijskih mjerenja

evidencija preventivnih postupaka

nadležni liječnik

roditelji

viša med. sestra

nadležni liječnik

roditelji

odgojitelji

stručna služba

viša med. sestra

rujan

radnim danom

(ponedjeljak,

utorak, petak)

1. i 3. tjedan i četvrtak

rujan

listopad

tijekom godine

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.                   GODIŠNJI PLAN SPORTSKOG PROGRAMA 2018-2019

 

            UVOD

Uvođenjem integriranog sportskog programa želimo pojačati tjelesnu aktivnost u redovni primarni program predškolske djece koja ima svrhu kvalitetniju realizaciju svih razvojnih zadaća programa.

Program je namjenjen djeci od navršene 4 godine do polaska u školu i nije mu svrha stvaranje ili profiliranje vrhunskih sportaša već poticanje optimalnog i cijelokupnog razvoja djeteta, dok se potencijalna  darovita djeca mogu prepoznati. U program će biti obuhvačene osam sportskih grupa, dvije starije (dva puta tjedno), dvije srednje (dva puta tjedno), tri mlađe (jednom tjedno), jedna mješovita (dva puta tjedno)  i grupa “Vjeverice” iz Bašanije (jednom tjedno u popodnevnim satima).

 

            CILJEVI  PROGRAMA

 1.  Razvoj motoričkih sposobnosti (brzina, snaga, fleksibilnost, izdržljivost, ravnoteža itd.) s naglaskom na njihovoj povezanosti sa zdravljem djeteta;
 2. Razvoj motoričkih vještina kroz svladavanje osnovnih tehnika pojedinih sportskih disciplina:atletike, gimnastike, nogometa, košarke, odbojke, rukometa, tenisa, hokeja, biciklizma, koturaljkanja itd;
 3. Razvoj svijesti djeteta o značaju svakodnevnog tjelesnog vježbanja na sadašnji, ali i budući zdrav i produktivan život
 4. Razvoj ekološke svijesti

 

            ZADAĆE PROGRAMA

 • maksimalan razvoj osnovnih motoričkih sposobnosti (brzina, snaga, koordinacija itd.) u skladu s individualnim mogućnostima djeteta;
 • razvijanje svijesti o sebi i svom tjelesnom ja (izgled, dijelovi tijela, organi. . .), aktivnom ja (ovladane sposobnosti, vještine. . .), socijalnom ja (ovladane socijalne vještine, prihvaćenost. . . .), psihološkom ja(uočene i manifestirane vještine i sklonosti djeteta);
 • razvijanje funkcionalnog razumjevanja kretanja (svjesnost vlastitog tijela i njegovih dijelova, te prostorno – vremenska orijentacija);
 • razvijanje sposobnosti djeteta za druženjem, odgovaranjem i suradnjom s drugom djecom u igri;
 • utjecati na spremnost djeteta da slijedi upute zadane u skupini;
 • formiranje pozitivnih stavova prema sportu, čuvanju zdravlja, i zdravim stilovima života;
 • razvijati kod djece realnu sliku o sebi (samopouzdanje da realnije procjenjuje vlastite mogućnosti – podnošenje neuspjeha);
 • razvijati samostalnost djeteta u oblačenju, svlačenju i održavanju vlastite odjeće i obuće, te u održavanju prostora i imovine (sportskih rekvizita i igračaka);
 • poticati djete da isprobava i istražuje mogućnosti vlastitog tijela kroz pokret, kretanje i igru;
 • razvijati motoriku djece u svim prirodnim oblicima kretanja (puzanje, hodanje, trčanje, penjanje, provlačenje, prevrtanje, poskakivanje. . .);
 • razvijati spoznajne funkcije i poticati aktivno – istraživalački odnos prema okolini, osobito kroz upoznavanje prostorne orijentacije;
 • osposobljavanje djeteta za nastavljanje tjelesnih aktivnosti u daljnjem životu, kao dijela životne kulture

 

              MATERIJALNI  UVJETI  I  ORGANIZACIJA  RADA

 • prostor i oprema (sprave i rekviziti) sportske dvorane u Centralnom vrtiću i u vrtiću “ Radost ” u  Umagu  (didaktika, specijalizirana za sportski program i prilagođena razvojnim karakteristikama djece)
 • homogene skupine u Centralnom vrtiću i u vrtiću “ Radost ”
 • organizirano tjelesno vježbanje provodi se tijekom cijele godine u trajanju od 40 minuta (jedan dan u tjednu, po dogovoru, bit će rezerviran za posjete spotrskim objektima ili posjete poznatih – zanimljivih sportaša)
 • igralište vanjskog prostora Centralnog vrtića
 • igralište vanjskog  vrtića Radost

 

 

SANITARNO – HIGIJENSKI  PREDUVIJETI

 • čišćenje i provjetravanje dvorane prije i nakon vježbanja
 • održavanje didaktike (svakodnevno čišćenje sredstvom za dezinficiranje većih sprava i strunjača, a manjih rekvizita na kraju godine)
 • svako dijete ima urednu košaricu za odlaganje odjeće koja služi samo za sportsko vježbanje, a koja se redovito nosi kući na pranje
 • redovito održavanje vanjskog prostora vrtića

 

 

           

 

 

 

 

PROVEDBA PROGRAMA I  SADRŽAJI

 

Rad sportskih skupina odvijat će se u vremenu između doručka i ručka više puta tjedno  u prostoru velike dvorane u Centralnom vrtiću i u dvorani u vrtiću “Radost” a kada će vremenske prilike dopustiti radit će se vani.

Planiranje rade provodi se timski  – sportski voditelj, odgajatelji i stručni tim.

Svako dijete nakon doručka u skupini individualno se oblači i čeka voditelja sporta, voditelj dolazi po skupinu i kreću na vježbanje u dvoranu.

Jedan dan u tjednu bit će rezerviran ovisno o događaju za posjetu sportskim terenima, posjeti sportaša ili drugih događaja.

Za područne vrtiće biti će organizirane jednom tjedno popodnevne sportske aktivnosti, sudjelovat če djeca koja su navršila četiri godine.

Sadržaji rada tijekom godine isprepliču se sadržajima primarnog razvoja programa, a činit će ga različiti prirodni oblici kretanja, igre i tehnike sportskih disciplina.

Izbor sadržaja uvijek će biti prilagođen mogućnostima svakog pojedinog djeteta. Prema potrebi ili aktualnosti zbivanja u programske sadržaje ući će obilježavanje značajnih datuma i aktualnih događaja: hrvatski olimpijski dan u rujnu, , škola plivanja u srpnju (biti će uključeno barem 70 djece s navršenih šest godina), škola skijanja u ožujku, biciklijada (ili poligon), alpinizam i druge aktivnosti (sudjelovanje na dječijoj olimpijadi, sajmu sporta, izleti, zimovanja, ljetovanja) u toku godine.

 

            PLANIRANJE, OSTVARIVANJE  I  VREDNOVANJE  PROGRAMA

Planiranje rada provodi se timski, što znači da sudjeluju odgojitelji, stručni tim i sportski voditelj. Djetetov razvoj i postignuća pratit ćemo inicijalnim mjerenjem (rujan), tranzitivnim mjerenjem (veljača) i finalnim mjerenjem (svibanj).

Program se vrednuje od strane sportskog voditelja, odgajatelja, stručnog tima vrtća i roditelja, a vodi se video i foto dokumentacija.

            SURADNJA SA RODITELJIMA

Suradnja s roditeljima odvija se putem svakodnevnih kontakata sa roditeljima, kutića za roditelje (s posebnim naglaskom na sportske sadržaje), roditeljskih sastanaka, zajedničkih druženja, aktivnog uključivanja roditelja u rad grupe.

Specifičnost suradnje roditelja u sportskim skupinama čine: redovito informiranje o postignućima i napredovanju djece u sportskom programu, prikazi sustavnog praćenja motoričkog razvoja djeteta, pomoć u prikupljanju sportskih rekvizita vezanih uz specifične sadržaje rada i druženja na oglednim aktivnostima u cilju prezentacije sportskog programa.

 

            SURADNJA S VANJSKIM ČIMBENICIMA

Redovitu suradnju provodit ćemo sa Domom zdravlja (ortopedom, fizijatrom, pedijatrom. . .) zbog redovItih pregleda djece. Prema potrebi provodit će se suradnja sa stručnjacima iz područja tjelesne i zdravstvene kulture, nutricionistima, sportašima, ekolozima, i svima koji mogu unaprijediti rad sportskog programa.

 

            IZVRŠITELJI PROGRAMA

Glavni nositelj programa bit će Sportski voditelj u sklopu primarnog programa profesor kineziologije Saša Rupena uz pomoć odgajateljica u pojedinim grupama, stručni tim vrtića   (ravnatelj, pedagog, psiholog, medicinska sestra, edukacijsko-rehabilitacijsi terapeut) koji imaju zadaću timski, zajedno s odgajateljima i sportskim voditeljem razvijati i unapređivati proces.

U pračenju i nadziranju programa uključit će se stručni tim vrtića, Zavod za unapređenje školstva i Ministarstvo prosvjete i sporta.

 

            STRUČNO USAVRŠAVANJE

Svi nositelji programa imaju obvezu permanentnog stručnog usavršavanja na seminarima, Stručno – znanstvenim skupovima pri fakultetima odnosno prema Katalogu stručnih skupova Ministarstva prosvjete i športa, a s naglaskom na temama sporta, zdravlja, zdrave prehrane, integriranih i sportskih programa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.               PROGRAM RANOG UčENJA ENGLESKOG JEZIKA

 

U pedagoškoj godini 2018. /2019. u dječjem vrtću “Radost” provodit će se  program ranog učenja SIGURNOSNO. Program se provodi već trinaestu godinu zaredom.  Ove godine se program provodi u mlađoj jasličoj odgojnoj skupini “Jagodice- Strawberries” koju čini 12 djece u dobi od godine i pol do dvije godine i 4 mjeseca.

 

CILJ PROGRAMA:

 

Stvarati adekvatne poticaje i okruženje za cjelokupni razvoj djeteta, posebno one kojima će se zadovoljiti djetetova potreba za učenjem stranog jezika. Ponuditi djeci posebno kratke ilustrirane priče, pjesmice, brojalice, razne igre, . . .

 

SPECIFIČNE ZADAĆE:

 

Program će se temeljiti na sljedećim zadaćama:

– zadovoljavanje djetetovih osnovnih (primarnih bioloških, potrebe za sigurnošću, pripadnošću i ljubavlju, poštivanjem sebe i drugih, samoostvarivanje) i aktualnih

potreba i interesa

– razvijati kod djeteta senzibilitet za engleski jezik

– usvajanje engleskog jezika kroz igru kao temeljnu aktivnost predškolskog djeteta

– -razvijati  dječju maštu

 

 

SADRŽAJI RADA

 

Sadržaji rada vezani su za usvajanje pojmova (riječi-fraza) tematskih cjelina koje su najbliže djeci, te su prilagođeni djetetovim interesima, iskustvima, znanju, dobi i okruženju u kojem živi. Tako bi se sa djecom realizirale sljedeće tematske cjeline:

 • «Moja obitelj »
 • «Moje tijelo»
 • «Životinje»
 • «Boje»

OBILJEŽJA PROGRAMA

 

Odgojno-obrazovni rad ranog učenja engleskog jezika usmjeren je na izbor aktivnosti koje su prisutne i u redovnom odgojno-obrazovnom procesu, ali i na aktivnosti koje su neophodne za kvalitetno i usmjereno učenje stranog jezika:

 

 • učenje engleskog jezika kroz glazbu, stihove, pokretne igre, igre s pjevanjem na engleskom jeziku, brojalice s pokazivanjem, mimikom
 • gledanje i slušanje nesinkroniziranih kratkih animiranih filmova na engleskom jeziku
 • učenje engleskog jezika kroz dramski izraz, simboličku igru

 

 

U radu s djecom će se voditi  računa o:

 • aktualnim interesima i potrebama djeteta
 • osobinama i psihološkim uvjetima razvoja predškolske djece
 • individualnim i specifičnim osobinama i potrebama djeteta
 • aktualnim potrebama djece u skupini, obilježjima skupine

 

STRUČNO USAVRŠAVANJE

 

 • Sudjelovanje na svim oblicima stručnog usavršavanja koji se bave ranim učenjem engleskog jezika

 

 • Pohađanje konverzacijskog tečaja engleskog jezika

 

 • Sudjelovanje na metodičkom seminaru za voditelje programa učenja engleskog jezika u vrtićima

 

 • Sanela radionice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.                   SIGURNOSNO – ZAŠTITNI I  PREVENTIVNI PROGRAM

DJEČJEG VRTIĆA I JASLICA ”DUGA” UMAG

 

Uvod

 

Ove Sigurnosno – zaštitne mjere i protokoli postupanja u rizičnim situacijama (dalje u tekstu Mjere i protokoli) temelje se na zakonskim i podzakonskim aktima, naputku Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa i nacionalnim programima i strategijama u RH.        U trenutku upisa djeteta u Dječji vrtić i jaslice „Duga“ Umag roditelji očekuju i podrazumijevaju da je dijete sigurno i zaštićeno dok se nalazi u vrtiću. Odgovornost za djetetovu sigurnost u vrijeme dok boravi u Dječjem vrtiću dijele svi radnici Dječjeg vrtića. Namjera Sigurnosno – zaštitnog programa je pojasniti i osvijestiti uloge svih radnika zaposlenih u Dječjem vrtiću u osiguravanju sigurnog okruženja za rast i razvoj djece.

Izrazi koji se koriste u ovim Mjerama i protokolima, a koji imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.

 

Cilj programa

 

 • Zaštita, sigurnost i zdravlje djece, poticanje samozaštitnog odgovornog ponašanja i savjesnog izbjegavanja rizika, te osnaživanje djeteta za sigurno ponašanje
 • Afirmacija potencijala djeteta i izgrađivanje osobe koja poštuje ljudska prava
 • Sigurnost djece kao profesionalna obveza zaposlenika regulirati će se funkcionalnim mjerama sigurnosti usklađenih sa zakonskom regulativom, posebnostima ustanove i programskim okvirom

 

Ciljevi će se ostvarivati kroz nekoliko razina:

 

Odgojitelji:

 • Timskom suradnjom odgojitelja i stručnog tima utvrditi rizike i procijeniti postojeću situaciju obzirom na sigurnost djece u vrtiću
 • U temama stručnog usavršavanja planirati teme usklađene s ciljevima ovih Mjera i protokola

 

Djeca:

 • Kroz odgojno – obrazovne sadržaje i projekte treba osnaživati djecu u odgovornom i samozaštitnom ponašanju (razvoj pozitivne slike o sebi, stjecanje socijalnih vještina u smislu samozaštite, odupiranje nasilnom ponašanju, odgoj za i o dječjim pravima, odgoj za zdrave stilove života. . .)

 

Roditelji:

 • Informiranje roditelja o sigurnosno – zaštitnom programu u dječjem vrtiću; uređivanje prava, obveza i odgovornosti svih sudionika
 • Pružanje podrške i jačanje roditeljske kompetencije u području odgoja i poticanja dječjeg razvoja s ciljem sretnog i sigurnog odrastanja (uključivanje roditelja u odgojno – obrazovni proces, edukativni rad s roditeljima – tematske radionice i predavanja, individualni savjetodavni rad. . .)

 

 Voditelj programa:

 

 • Ravnatelj vrtića

 

Koordinatori programa:

 

® stručni tim vrtića

 

Postupci u ostvarivanju programa:

 

 • razmotriti moguće izvore opasnosti i osigurati mjere očuvanja sigurnosti djece sastavljanjem protokola za svaku predviđenu rizičnu situaciju u Dječjem vrtiću
 • utvrditi razinu odgovornosti djelatnika vrtića prigodom otklanjanja rizičnih situacija
 • upoznati sve djelatnike vrtića sa protokolima postupanja u rizičnim situacijama
 • omogućiti mjere za provođenje programa (tehničke i ostale preduvijete)
 • informirati roditelje o sadržaju protokola
 • pratiti provođenje programa i po potrebi ga unaprjeđivati i mijenjati

 

Opće odrednice programa:

 

Fizička sigurnost djeteta

 

 • kod boravka djece u vrtiću (u SDB i ostalim prostorijama vrtića i na vanjskim prostorima)
 • kod boravka djece izvan vrtića, šetnje, posjete, izleti, zimovanja, ljetovanja (s aspekta fizičke sigurnosti: broj odraslih osoba u pratnji, izbor prijevoznika. . .)

 

Protokoli postupanja u privitku

 

 

Postupci kod rizičnih situacija

 

Ravnateljica, članovi stručnog tima i predstavnici odgajatelja sastaju se u cilju izrade postupaka i mjera:

 • kod preuzimanja i predaje djeteta roditelju / nedolazak roditelja
 • u slučaju bijega djeteta iz vrtića
 • postupanje s agresivnim djetetom u vrtiću
 • kod nadzora kretanja odraslih osoba u i oko objekata vrtića
 • u situacijama kod razvoda roditelja i ugrožene sigurnosti djeteta uvjetovane psihofizičkim stanjem roditelja
 • u slučaju sukoba s roditeljem ili međusobni sukob roditelja

 

Protokoli postupanja u privitku

 

Zdravstvena zaštita djeteta

 

 • postupanje kod povrede djece i pružanje prve pomoći
 • postupanje sa bolesnim djetetom
 • postupanje kod epidemija
 • mjere sigurnosti u prehrani
 • standardi higijene i čistoće unutrašnjih i vanjskih prostora

 

Protokoli postupanja u privitku

 

 

Dječji vrtić i jaslice ”Duga” Umag obuhvaća 21 odgojnu skupinu. Smještene su u sedam različitih objekata. Samostalni objekti jesu Centralni vrtić i PO ”Mali princ”, PO „Bambi“, te kao objekti u kojima se nalazi samo Dječji vrtić, imaju dvorište i ograđeni je PO ”Petar Pan” nalazi se u prizemlju stambene zgrade, a vanjsko dvorište  je djelomično ograđeno. PO ”Vjeverice” i PO ”Pčelice” nalaze se u zgradama Osnovne škole. Na sve objekte mogu se primijeniti zajedničke odredbe sigurnosti i zaštite koje se odnose na sigurnost u unutrašnjim prostorima ili na zaključavanje objekata, dok kod sigurnosti pri korištenju dvorišta i igrališta, djelatnici pojedinih objekata trebaju obratiti posebnu pažnju na osobitosti pojedinog objekta (blizina prometnice (”Petar Pan, ”Pčelice”, ”Mali princ”), neograđenost (”Petar Pan”), devastiranje dvorišta noću (Centralni vrtić, ”Mali princ”)).

Dječji vrtić obavlja desetsatni program, u pravilu od 6. 30 – 16. 30, a  radno vrijeme pojedinih objekata se (jutarnje i popodnevno dežurstvo) usklađuje sa potrebama roditelja.

 

 

 

 

Centralni vrtić 6. 30 – 16. 30
 PO ”Petar Pan”: 6. 30 – 16. 30
 PO ”Mali princ” 6. 30 – 16. 30
 PO ”Vjeverice” Bašanija: 6. 30 – 16. 30
 PO ”Pčelice” Petrovija 6. 30 – 16. 30
PO „Radost“ 6. 30 – 16. 30
PO „Bambi“ 6. 30 – 16. 30

 

 • svi se objekti trebaju zaključavati u vrijeme trajanja programa / popodnevnog odmora, odnosno od 8. 30 do 12. 00 i od 13. 00 – 15. 00 sati, što je ujedno i preporučeno vrijeme do kada roditelji trebaju dovesti djecu, odnosno doći po njih
 • svaki objekt određuje osobu / osobe za kontrolu ulaska ne- korisnika programa u zgradu vrtića

 

 

 

 1. c) Odgajateljsko vijeće

 

 • upoznavanje svih članova Odgajateljskog vijeća sa Mjerama sigurnosti i Protokolima postupanja u kriznim situacijama
 • dogovor o načinima preventivnog djelovanja (putem odgojno – obrazovnog rada u skupinama, stalnim radom na izgrađivanju kvalitetnih odnosa (odgajatelj – dijete, odgajatelj – odgajatelj, odgajatelj – roditelj, roditelj – dijete)

 

 1. d) Smjernice odgojno – obrazovnog rada

 

 • podizanje svijesti djece o njihovoj sigurnosti u Dječjem vrtiću i izvan njega
 • ukazivanje na opasnosti koje prijete u unutarnjim i vanjskim prostorima vrtića
 • usvajanje jasnih pravila u skupini i poželjnih oblika ponašanja
 • pravilan izbor sadržaja, aktivnosti i materijala u cilju zadovoljavanja djetetovih tjelesnih, socio – emocionalnih, spoznajnih, stvaralačkih. . . potreba
 • redovito učenje djece za brigu o sebi (npr. putem igranja uloga)
 • rad na nenasilnom rješavanju sukoba, edukacija i prevencija nasilja u vrtiću
 • jednak tretman sve djece u skupini
 • usmjeravanje pažnje odgajatelja na svako dijete pojedinačno
 • osiguranje sigurnog i poticajnog okruženja
 • osiguranje ozračja za djecu u kojem se osjeća sigurnost, toplina, dobrodošlica, razumijevanje. . .
 • netoleriranje neprihvatljivih ponašanja u skupini i reagiranje na ista
 • korištenje smjernica iz ovog programa u kreiranju kurikuluma svake skupin

 

 1. e) Suradnja s roditeljima

 

 • informiranje roditelja o mjerama prevencije i zaštite djece u Dječjem vrtiću
 • sugeriranje prihvatljivih ponašanja u objektima Dječjeg vrtića i njegovoj okolini
 • informiranje o razvijanju navika sigurnog ponašanja kod djece, uloge pozitivnog modela, ukazivanja na izvore opasnosti. . .

 

 1. f) Suradnja s društvenom sredinom

 

 • suradnja sa institucijama, ustanovama, udrugama (. . .) koje mogu pridonijeti kvalitetnom provođenju programa: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa (uprava za predškolski odgoj), Agencija za odgoj i obrazovanje, Gradska uprava grada Umaga, Centar za socijalnu skrb Buje, PP Umag, Zavod za javno zdravstvo, Osnovna škola, Društvo ”Naša djeca”. .
 • redovito informiranje lokalne zajednice o važnosti sigurnog okruženja u kojem borave djeca (apeliranje na dobro označavanje svih objekata Dječjeg vrtića, postavljanje ”ležećih policajaca” u njihovoj blizini, oprezna vožnja u blizini objekata Dječjeg vrtića, briga o spravama u dvorištima Dječjeg vrtića. . .)

 

 1. g) Zapisnici

 

 • nakon svake rizične situacije u kojoj se postupalo prema koracima iz Protokola, svi sudionici dužni su sastaviti Zapisnik o događaju
 • zapisnik se dostavlja ravnatelju ili stručnom timu i treba sadržavati:
 • objekt, odn. prostor odvijanja događaja i datum
 • imena djece, roditelja. . . (ovisno o situaciji)
 • imena svih sudionika
 • kratak, jasan (činjenice bez emocija) opis situacija
 • reakcije pojedinih sudionika prema kronološkom slijedu
 • ime i prezime, potpis osobe koja je zapisnik sastavila, datum i sat predaje zapisnika
 • potpis prijema (članova tima ili ravnatelja)

 

 

 1. h) Stručno usavršavanje

 

 • stručno usavršavanje svih djelatnika na nivou ustanove i individualno, osobito iz područja: sigurnosti i zaštite djece i kako se nositi u kriznim situacijama i nakon njih, pružanja prve pomoći
 • stručno usavršavanje izvan ustanove na ovu tematiku

 

 1. i) Evaluacija programa

 

 • stalna supervizija i praćenje provođenja programa i predviđenih aktivnosti od strane ravnatelja i stručnog tima
 • mijenjanje, dorađivanje Programa i Protokola, ukoliko se u praksi pokaže da je to potrebno

 

 

 

 

 

MJERE SIGURNOSTI I PROTOKOLI POSTUPANJA U KRIZNIM SITUACIJAMA

 

 1. METODE DJELOVANJA KOD PREUZIMANJA I PREDAJE DJETETA RODITELJIMA

 

 1. Prilikom potpisivanja ugovora o upisu djeteta u dječji vrtić, roditelj ispunjava i potpisuje izjavu o tome tko će osim roditelja (ili skrbnika) dolaziti po dijete (najviše 3 osobe)
 2. Pri prvom dolasku u vrtić, roditelj je dužan izjavu predati odgajatelju u skupini koju dijete pohađa, a odgajatelji izjave pohranjuju u pedagoškoj dokumentaciji (uz imenik djece)
 3. Dijete iz vrtića mogu odvoditi samo roditelj, ovlašteni skrbnici ili osobe koje oni ovlaste potpisom u ranije navedenoj izjavi
 4. U slučaju promjene, roditelj je dužan pravodobno ispuniti novu izjavu
 5. Osobama mlađim od 18 godina nije dozvoljeno dovođenje ili odvođenje djeteta iz vrtića (pa ni ako su to braća i sestre djeteta koje pohađa vrtić)
 6. U iznimnim situacijama spriječenosti roditelja (ovlaštenih skrbnika), kada po dijete treba doći osoba za koje u vrtiću nema potpisane izjave, to je potrebno najaviti odgajatelju ili pedagogu, uz puno ime i prezime osobe i broj osobne iskaznice, koju daje na uvid odgajatelju
 7. Osoba koja dovodi i odvodi dijete, dužna je javiti se odgajatelju prilikom svakog dolaska, odn. odlaska iz vrtića, odn. dijete se ne smije ostavljati da samo dolazi i odlazi kroz dvorište vrtića
 8. Od trenutka kada roditelj preda dijete odgajatelju, odgajatelj preuzima punu odgovornost za dijete
 9. U slučaju da nitko ne dođe po dijete više od 30 min. nakon istaknutog radnog vremena vrtića, odgajatelj pokušava telefonski stupiti u kontakt sa roditeljima (skrbnicima i osobama za koje je roditelj naveo da će dolaziti po dijete); ako nakon nekoliko poziva nije uspio uspostaviti kontakt, odgajatelj obavještava ravnatelja, koji odlučuje koje će daljnje mjere poduzeti
 10. Djelatnici vrtića (stručni suradnici pri upisu i odgajatelji na roditeljskim sastancima) dužni su upoznati svakog novog roditelja sa navedenim mjerama

Izjava o preuzimanju djeteta:

Ja _______________________(ime i prezime roditelja/skrbnika) izjavljujem da moje dijete____________ (ime i prezime djeteta), koje pohađa DV, PO ___________________________ (ime vrtića) kod odgajatelja ______________________  (imena oba odgajatelja), osim roditelja iz vrtića mogu odvoditi slijedeće osobe:

1. __________________________________________(ime i prezime, adresa, br. tel. , br. osobne iskaznice).

2. __________________________________________

3. __________________________________________

 1. PROTOKOL U SLUČAJU BIJEGA DJETETA IZ VRTIĆA

 

 1. Svaki roditelj/skrbnik treba dijete osobno predati odgajatelju (uvijek mu se javiti, pri dolasku i odlasku iz vrtića)
 2. Na prvim roditeljskim sastancima odgajatelji obavještavaju roditelje da dijete trebaju dovesti u vrtić najkasnije do 8. 30 jer se tada ulazna vrata vrtića (Centralnog vrtića i područnih odjela) zaključavaju, otključavaju se u 12. 00 sati (kada jedan dio djece odlazi kući) i ponovo zaključavaju do 15. 00 sati
 3. Svaki objekt će u vrijeme kada su ulazna vrata zaključana, odrediti osobu (osobe) zaduženu za kontrolu ulaska u prostor vrtića
 4. Osobe koje nisu korisnici usluga vrtića, pri ulasku u zgradu vrtića biti će legitimirane, a u vrtiću se ne smiju zadržavati bez pratnje nekoga od djelatnika
 5. U slučaju kada odgajatelj ustanovi da neko dijete nedostaje, nastojeći zadržati pribranost, poziva najbližu odraslu osobu (drugog odgajatelja, spremačicu, člana stručnog tima. . .) i tu osobu zadužuje za sigurnost ostale djece u skupini
 6. Nakon što je provjerio ulazna vrata, potragu usmjerava na osnovu konstatacije da li su ulazna vrata zaključana ili otključana
 7. Ako su vrata zaključana, pretražuje sve unutarnje prostore, odn. mjesta za koja sumnja da se dijete tamo može sakriti
 8. Ukoliko su ulazna vrata bila otključana, proširuje potragu na dvorište
 9. Što prije organizirajte sve dostupne djelatnike vrtića koji odlaze u različitim smjerovima u potrazi za djetetom (prethodno ih je odgajateljica uputila u to kako se dijete zove, u izgled djeteta, dob, kako je odjeveno. . .)
 10. Nestanak djeteta potom se prijavljuje ravnateljici i roditeljima
 11. Ako dijete nije pronađeno u vrtiću ili neposrednoj blizini vrtića, a roditelj potvrdi da nije stiglo kući, ravnateljica obavještava policijsku postaju i jedina je službena osoba koja u ovoj fazi potrage, smije komunicirati sa policijom i predstavnicima mass – medija
 12. Nakon pronalaska djeteta svi uključeni sastavljaju zapisnik o događaju i svojoj ulozi u njemu (objektivno, prema vremenu i mjestu nastanka i poduzetim postupcima), a ti zapisnici služe utvrđivanju eventualnih propusta u sigurnosnom pogledu, kao i eventualnoj odgovornosti djelatnika

 

 1. PROTOKOL POSTUPANJA PRI KORIŠTENJU IGRALIŠTA

 

 1. Sva dvorišta, odn. igrališta dječjih vrtića trebaju biti ograđena, označena kao dječje igralište i imati na ulasku znak zabrane ulaska kućnih ljubimaca (pasa, mačaka. . .) i imati informativnu ploču o potrebi čuvanja sprava i okoliša od strane svih koji se služe dječjim igralištem
 2. Redovito treba održavati urednim zelenilo na igralištu (košnja trave, piljenje grana. . .), zbog čega ravnateljica ima redovitu komunikaciju sa za to zaduženim komunalnim poduzećem
 3. Prije izlaska djece zaduženo tehničko osoblje redovito (svakodnevno) obilazi dvorište i uklanja opasne predmete, nečistoću i sl.
 4. Ukoliko je potrebno, novonastala oštećenja, potrebu za popravcima i sl. upisuju se u Bilježnicu kućnih majstora (koja postoji u Centralnom vrtiću i svakom PO), a koju kućni majstori redovito pregledavaju i određuju prioritete popravaka
 5. Oštećenja, nečistoće i sl. koje u tome trenutku prijete sigurnosti, treba odmah prijaviti kućnim majstorima (ili tajniku koji će ih pronaći), kako bi što prije bila uklonjena
 6. Odgajatelji pri upisu djeteta (na prvom roditeljskom sastanku) upoznaju roditelje sa činjenicom da djeca dio vremena provode na otvorenom i kako odjeća i obuća zbog toga mora biti prikladna, odn. sukladna godišnjem dobu (slojevita, udobna, kapa po suncu. . .), vremenskim prilikama, jednostavna za održavanje, kako ne bi dolazilo do nesuglasica kada se dijete u igri isprlja
 7. Prije izlaska u dvorište odgajatelj upućuje djecu na upotrebu sanitarnog čvora, te provjerava da li je odjeća svakog djeteta u skladu sa vremenskim prilikama
 8. Pri izlasku na igralište, odgajatelj zajedno sa djecom dogovara pravila i granice korištenja igrališta
 9. Odgajatelj ima uvijek na umu da u vidokrugu ima svu djecu, a ako se na igralištu nalazi više skupina, odgajatelji se dogovaraju na kojem dijelu igrališta će se koji odgajatelj nalaziti (osobito pokraj sprava na igralištu za koje procjenjuju da je potreban veći nadzor), odn. ne zadržavaju se u grupicama
 10. Odgajatelji nude djeci sadržaje i aktivnosti koji ih motiviraju na kvalitetnu igru na igralištu, istovremeno kod djece razvijaju svijest o potrebi zaštite i samozaštite (osobito pri upotrebi sprava na igralištu, trčanja po neravnom terenu i sl.)
 11. 1. ŠETNJE, IZLETI, ZIMOVANJA

 

 1. Pri svakom napuštanju sigurnog okruženja Dječjeg vrtića (šetnje, posjete. . .) u pratnji deset djece nalazi se jedan odgajatelj, a za veći broj djece dva odgajatelja i više
 2. Na početku pedagoške godine roditelji potpisuju izjavu kojom su suglasni sa pedagoškim posjetama (posjete koje se tijekom godine dogovaraju u svrhu obogaćivanja kurikuluma skupine)
 3. Kod organizacije jednodnevnih i višednevnih izleta ili zimovanja, roditelji moraju biti upoznati sa svim uvjetima putovanja i boravka na odabranoj destinaciji
 4. Roditelj svojim potpisom daje pismenu suglasnost za obveze koje proizlaze iz organizacije jednodnevnog ili višednevnog izleta djece u pratnji odgajatelja i stručnog osoblja
 5. Kada se organiziraju izleti ili zimovanja u inozemstvu, roditelji prije polaska, nakon što su upoznati sa svim pojedinostima putovanja, potpisuju izjavu pristanka, kojom potvrđuju da njihovo dijete u pratnji odgajatelja može otići na takav izlet (za svako dijete roditelji potpisuju zasebnu izjavu).
 6. Sve potpisane izjave pohranjuju se u tajništvu vrtića

 

 

55MJERE SIGURNOSTI KOD BORAVKA DJECE U SOBI DNEVNOG BORAVKA I DRUGIM             PROSTORIMA VRTIĆA

 

 1. Djelatnici Dječjeg vrtića redovito promišljaju o sigurnosti prostorija u kojima borave djeca, a s ciljem zadovoljavanja kriterija maksimalne sigurnosti zaštite djece u okruženju
 2. Organizacija prostora je takva da prevenira ozljeđivanje i padove djece
 3. Iz prostorija vrtića se uklanjaju svi predmeti i tvari koje mogu predstavljati opasnost
 4. Higijenski uvjeti su na visokom nivou (slijedeći smjernice HCCP-sustava)
 5. Za svu djecu u Dječjem vrtiću osiguran je stalni nadzor od strane odraslih, stručnih osoba, što znači, da se djeca ni u jednom trenutku ne ostavljaju sama
 6. U slučaju tek primijećenih nedostataka za koje je potrebna hitna intervencija, obavještavaju se članovi stručnog tima ili ravnatelj koji će se pobrinuti da se prijetnja sigurnosti što prije ukloni
 7. Sve ostale, manje hitne nedostatke, djelatnici vrtića zapisuju u Bilježnicu kućnih majstora, koji potom određuju prioritet poslova
 8. Odgajatelji kod djece nastoje razvijati oblike samozaštite – u korištenju prostora i u međusobnoj interakciji
 9. Opće smjernica sigurnosti u prostorijama u kojima borave djeca jesu:
  • prostorije su pregledne, sa niskim pregradama (svako je dijete u vidokrugu odgajatelja)
  • namještaj ima zaobljene rubove; stariji namještaj koji nije takav postavlja se na mjesta gdje ne predstavlja prijetnju sigurnosti (uza zid, u kutove. . .)
  • svi utičnice su zaštićene od dohvata djece, kao i električni aparati (radio, cd-čitači. . .)
  • pri upotrebi neoblikovanog materijala i igračaka odgajatelj prije njegovog donošenja u skupinu procjenjuje kolik može biti opasan, za upotrebu u skupini; preporuča se savjetovanje sa pedagogom ili medicinskom sestrom
  • posebnu pažnju treba obratiti na prostore gdje se djeca rado osamljuju, kao i na sanitarije, prozore, vrata
  • sredstva higijene i zaštite (vatrogasni aparati, prva pomoć, deterdženti. . .) nalaze se izvan dohvata djece
 1. PODSJETNIK NA POSTUPKE KOD OZLJEDA, BOLESTI I PRUŽANJA PRVE POMOĆI

 

 1. 1. PODSJETNIK NA POSTUPKE KOD BOLESTI

 

 1. Pri upisu djeteta u Dječji vrtić, roditelj treba dostaviti potvrdu o obavljenom liječničkom pregledu, a koja treba sadržavati podatke o obaveznom cijepljenju, kroničnim bolestima i sve što može imati značaj za zdravlje djeteta
 2. Medicinska sestra (i stručni suradnici) upoznaju odgajatelje sa važnim činjenicama o zdravlju djece, upućuju ih u situacije na koje treba obratiti posebnu pažnju, a tijekom godine prate stanje i razmjenjuju informacije
 3. Dječji vrtić je ustanova u kojoj borave isključivo zdrava djeca, odn. kada je dijete bolesno, ono ostaje kući na roditeljskoj skrbi, dok ne ozdravi. Bolesno je dijete izvor zaraze pa se povećava rizik većeg pobolijevanja u skupini, bolesno dijete zahtijeva više pažnje i njege koja mu u Dječjem vrtiću ne može biti pružena
 4. U bolesna stanja, prema dosadašnjem iskustvu tijekom godine najčešće se ubrajaju: povišena temperatura, povraćanja, proljev, akutne zarazne bolesti (vodene kozice, šarlah, mononukleoza) gnojna angina, konjuktivitis, uši u kosi, dječje gliste, veće imobilizacije (gips) i sl.
 5. U slučaju sumnje na jednu od ovih bolesti, odmah se pozivaju roditelji, kako bi se dijete zbrinulo na kućnu njegu
 6. Roditelj je dužan odmah obavijestiti vrtić o izostanku i razlozima izostanka djeteta
 7. Ukoliko dijete treba primati terapiju (lijekove), roditelji trebaju voditi računa da se terapija daje u vrijeme kada je dijete kod kuće, jer se u Dječjem vrtiću lijekovi ne daju. U iznimnim situacijama, kada roditelji nisu dostupni ili su spriječeni, a lijek treba dati hitno (npr. kod jako visoke temperature), može ga dati samo medicinska sestra ili educirani odgajatelj (koji se konzultirao sa medicinskom sestrom)
 8. Roditelji su dužni obavijestiti odgajatelje ili medicinsku sestru ukoliko dijete uzima neki lijek ili pomoćno ljekovito sredstvo
 9. U slučaju kroničnih bolesti (npr. dijabetes, opstruktivni bronhitis, epilepsija. . .) u stabilnoj fazi, uz dopuštenje liječnika dijete može boraviti u Dječjem vrtiću. Ako dijete treba primati lijekove, njih daje isključivo roditelj, a samo iznimno medicinska sestra ili odgajatelj koji su educirani (uz pismeno uputstvo nadležnog liječnika koje mora sadržavati sve važne podatke: dijagnozu, naziv lijeka, način primjene i doziranje lijeka, te što učiniti u slučaju pogoršanja stanja i pismeno dopuštenje roditelja
 10. Ponašanje u slučaju pogoršanja stanja kronične bolesti:
  • Ostati miran i umiriti dijete
  • Pozvati najbližu odgajateljicu ili odraslu osobu da se brine o ostatku skupine
  • Pružiti djetetu pomoć (u skladu sa znanjem i liječničkoj uputi o djetetovoj kroničnoj bolesti)
  • Pozvati medicinsku sestru ili nekoga od članova stručnog tima
  • Obavijestiti roditelje
  • Ni u kom slučaju, ne ostavljati dijete samo, bez nadzora odrasle osobe

 

 

 

 1. 2. PODSJETNIK NA POSTUPKE U SLUČAJU OZLJEDA I PRUŽANJA PRVE POMOĆI

 

 1. Najčešći slučajevi jesu: gubitak svijesti, febrilne konvulzije, epi napadaj, gušenje stranim tijelom, veće tjelesne povrede, strano tijelo u nosu, uhu, oku, grlu, alergijske reakcije, toplinski udar. . .
 2. Ponašanje u slučaju da se dijete ozlijedi:
 • Ostati miran i sabran
 • Umiriti dijete
 • Pozvati najbližu odgajateljicu ili dostupnu odraslu osobu da brine o ostatku skupine
 • Pomoći djetetu (primjenjujući stečena znanja o pružanju prve pomoći)
 • Prema dostupnosti pozvati medicinsku sestru, ravnateljicu, stručni tim
 • Pozvati roditelja i Hitnu medicinsku pomoć
 • Po pozivu slijediti upute nadležnog liječnika ili medicinske sestre
 • Dijete ni u kom slučaju ne ostavljati samo, bez nadzora odrasle osobe
 1. Ukoliko je dijete potrebno prevesti do Hitne pomoći, odluku o tome tko će to učiniti donijeti prema težini povrede: ako može čekati dok dođe roditelj, onda će to učiniti roditelj (jer će u svakome slučaju dijete bolje reagirati na primanje medicinske pomoći u prisustvu roditelja). Ako je stanje hitnosti visoko, dijete vozi po mogućnosti medicinska sestra ili netko od stručnog tima ili tehničkog osoblja, u pratnji odgajatelja sa kojim je dijete najprisnije (pod uvjetom da je ostatak skupine zbrinut)
 2. U svim objektima Dječjeg vrtića nalaze se ormarići Prve pomoći koje medicinska sestra redovito popunjava potrebnim materijalom
 3. U svim situacijama pružanja hitne pomoći treba paziti na zaštitu sebe (npr. koristiti lateks rukavice), na zaštitu konkretnog ozlijeđenog djeteta i da se osiguraju sva ostala djeca iz skupine

 

Važni telefonski brojevi:

Ravnateljica 099 5741719
Hitna medicinska pomoć 94

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. PODSJETNIK NA POSTUPKE I MJERE NADZORA KRETANJA OSOBA U OBJEKTU

 

 1. Svi djelatnici vrtića dužni su voditi brigu o kretanju osoba unutar i oko vrtića, osobito ako iste nisu korisnici usluga vrtića
 2. Svi ulazi u objekte dječjih vrtića zaključavaju se, tako da se vrši kontrola ulaska svih koji ulaze u objekt Dječjeg vrtića
 3. Ni jedna osoba se ne smije kretati vrtićem bez pratnje nekoga od djelatnika vrtića, pa svakoga tko se tu zatekne treba upitati za njegove namjere i otpratiti ga sve do izlaza
 4. Ukoliko vam se kretanje osobe učini sumnjivo, o tome obavijestite ravnateljicu ili nekoga od članova stručnog tima
 5. Ako nepoznata osoba postupa protuzakonito, odmah se obavještava policijska postaja
 6. Ovlaštene osobe redovito (na kraju radnog vremena) provjeravaju sva vrata i prozore, kako bi se spriječio neovlašten ulaz, odn. provala u vrijeme kada u ustanovi nema nikoga

 

 1. 1. PODSJETNIK NA POSTUPKE U SLUČAJU PROVALE

 

 1. U slučaju da se ustanovi da je npr. tijekom noći bilo neovlaštenih ulazaka u ustanovu, odn. provala, odmah se obavještavaju ravnateljica (tajnik) i policija
 2. Osoba koja je prva zamijetila provalu, odmah obavještava i sve ostale djelatnike kako bi se spriječio ulazak djece u oštećenu prostoriju;
 3. Osobe koje su primijetile provalu, kao i odgajatelji čija je to skupina (ili ostali djelatnici) u što kraćem roku zapisnički konstatiraju nastalu štetu, što nedostaje (inventar skupine odn. ustanove, namještaj, didaktika. . .)
 4. Za daljnji kontakt sa policijom (kaznene prijave, zahtjeve za naknadu štete. . .) zadužen je tajnik ustanove

 

Važni telefonski brojevi:

Ravnateljica 099 5741719
Policijska postaja Umag 92
Pedagog 091 1720152

 

 

 

 

 

 

 

 1. POSTUPANJA U SLUČAJU NASILJA U OBITELJI DJECE, NASILJA MEĐU DJECOM, NASILJA NA RELACIJI ODGAJATELJ-RODITELJ

 

Prema Obiteljskom zakonu svatko je dužan obavijestiti centar za socijalnu skrb o kršenju djetetovih prava, a posebno o svim oblicima zlostavljanja. Prema Zakonu o zaštiti od nasilja u obitelji, zdravstveni djelatnik, djelatnik socijalne skrbi, psiholog, socijalni radnik, socijalni pedagog i djelatnik odgojno-obrazovne ustanove dužni su policiji ili nadležnom općinskom državnom odvjetništvu prijaviti nasilje za koje su doznali u obavljanju svoje dužnosti. Ukoliko stručnjak ima neka saznanja o mogućem zlostavljanju djeteta, a nije obavijestio nadležne institucije, može kazneno odgovarati zatvorskom kaznom od 3 mjeseca do 3 godine, a snosi i strukovne sankcije. Povjerenje je profesionalna ili zakonska dužnost zadržavanja informacija dobivenih od klijenta. Prijavljivanje zlostavljanja djeteta gotovo uvijek zahtijeva da prekršimo povjerljivost. Po zakonu, dužnost prijavljivanja ima prednost pred dužnosti zadržavanja informacija. Imajući u vidu opću obvezu svakog da prijavi zlostavljanje djeteta dovoljno je da osoba, pa tako i stručnjak, zaprimi informacije ili dozna činjenice koje sugeriraju da je dijete zlostavljano. Pri procjeni i donošenju odluke o prijavi, dovoljno je da postoji opravdana sumnja na zlostavljanje – čak i ukoliko stručnjak nema dovoljno informacija da bi u to bio potpuno siguran.

 

 1. 1. POSTUPANJA U SLUČAJU NASILJA U OBITELJI DJECE

 

 1. Svaki put kada se zamijeti promjena u djetetovom ponašanju, izgledu (masnice, ozljede), roditelj fizički kažnjava dijete (npr. šamar), neprimjereno se obraća djetetu, dijete izjavljuje negativne stvari o jednom od roditelja, tražiti od roditelja objašnjenje (na licu mjesta ili putem individualnog razgovora) i uputiti ga u pravilne načine komunikacije s djetetom.

 

 1. Dijete je došlo u vrtić s masnicama, povredama ili opekotinama većeg razmjera ili sumnjivog porijekla (povrede na vratu, leđima, nadlakticama, pazuhima, genitalijama, unutrašnjoj strani bedara i stražnjici) – odgajatelj traži od roditelja objašnjenje i nalaz liječničkog pregleda, a ukoliko liječnik nije pregledao dijete, odgajatelj odmah poziva medicinsku sestru koja će ozljede pregledati, i prema potrebi, odvesti dijete u Dom zdravlja Umag obavijestiti ostale članove stručne službe i ravnatelja

 

 1. U slijedećim situacijama potrebno je odmah obavijestiti ravnatelja ili stručnu službu ili Centar za socijalnu skrb Buje ili PP Umag  ili općinsko državno odvjetništvo u Bujama).

 

 • Dijete izvještava o nasilju koje je doživjelo ili kojemu je svjedočilo
 • Bilo koji djelatnik DV-a dolazi do informacije da u djetetovoj obitelji dolazi do fizičkih obračuna, odnosno da je dijete žrtva ili svjedok obiteljskim nasilju
 • Dijete imitira seksualne radnje, govori o seksualnim sadržajima, crta osobe s genitalijama

 

 1. Odgajatelj ne provodi istraživačko (ciljano) ispitivanje djeteta o nastanku ozljeda ili situaciji kod kuće
 2. Odgajatelj i obaviješteni djelatnik/djelatnici pišu zapisnik o opaženoj situaciji
 3. Informaciju o primijećenim ozljedama ili promjenama u ponašanju, odgajatelj ili drugi djelatnik vrtića ne dijeli s drugim roditeljima iz skupine ni bilo kime drugome tko nije profesionalno vezan uz brigu za dijete.
 4. Ukoliko odgajatelj nije nazvao jednu nadležnu instituciju, istu zove ravnatelj.
 5. Ravnatelj šalje pismenu obavijest jednoj od nadležnih institucija: Centru za socijalnu skrb Buje, PP Umag ili općinskom državnom odvjetništvu u Bujama

 

Važni telefonski brojevi:

Ravnateljica 099 5741719
Centar za socijalnu skrb Buje 772 024
Policijska postaja Umag 92
Državno odvjetništvo u Bujama 772 129 ili 772 461
Pedagog 091 1720152

 

 

 

 

 1. 1. 2. NASILJE MEĐU DJECOM

 

 1. Ukoliko odgajatelj primijeti da dijete namjerno i opetovano drugom djetetu nanosi fizičku bol ili ga namjerno omalovažava, ponižava i prijeti, poziva djetetove roditelje na individualan razgovor i obavještava jednog od članova stručne službe
 2. Ukoliko nasilje za posljedicu ima ozljeđivanje djeteta ili povrijeđeno dijete iskazuje ponašanja koja upućuju na traumatsku reakciju, odgajatelj smjesta obavještava medicinsku sestru i ravnatelja ili jednog od članova stručne službe.
 3. Medicinska sestra pregleda djetetove ozljede te, prema potrebi, dijete vodi u Dom zdravlja Umag.
 4. Ravnatelj o događaju obavještava roditelje ozljeđenog djeteta i roditelje djeteta koje je nanijelo ozljedu.
 5. Odgajatelj piše zapisnik o događaju
 6. Informaciju o nastaloj situaciji, odgajatelj ili drugi djelatnik vrtića ne dijeli s drugim roditeljima iz skupine ni bilo kime drugime tko nije profesionalno vezan uz brigu za dijete.
 7. Ravnatelj pismenim putem obavještava Centar za socijalnu skrb Buje (772-024)
 8. Ravnatelj saziva sastanak s roditeljima djece uključene u događaj na kojemu, uz ravnatelja, prisustvuje jedan ili više članova stručne službe gdje će se roditelje upoznati s poduzetim mjerama i dogovoriti daljnje postupanje.
 9. 1. 3. NASILJE IZMEĐU ODGAJATELJA I RODITELJA

 

 1. Djelatnik koji se zatekao na mjestu odigravanja nasilja, odmah zove ravnatelja ili jednog od članova stručne službe.
 2. Ukoliko postoji realna prijetnja od ozljeđivanja jednog od sudionika incidenta (npr. jedan od sudionika prijeti oružjem ili primjenom fizičke sile), djelatnik vrtića koji se zatekao na mjestu odigravanja nasilja, odmah zove PP Umag (92).

 

 1. POSTUPANJE U SITUACIJAMA RAZVODA RODITELJA I RODITELJ ČIJE PSIHOFIZIČKO STANJE UGROŽAVA SIGURNOST DJETETA (ALKOHOL, PTSP)

 

 1. 1. POSTUPANJE KOD RAZVODA RODITELJA

 

 1. Nakon dobivene informacije o razvodu, pozvati oba roditelja na individualni razgovor, zajedno ili odvojeno, s ciljem boljeg upoznavanja situacije u kojoj se dijete nalazi te upoznavanje roditelja sa zakonskim obvezama djelatnika vrtića u nastaloj situaciji.
 2. Od roditelja tražiti na uvid rješenje o skrbništvu nadležnog centra za socijalnu skrb te istoga kopirati i zadržati u pedagoškoj dokumentaciji skupine.
 3. Ukoliko se roditelji nisu odazvali individualnim informacijama, postoje poteškoće u međusobnoj komunikaciji roditelja ili između roditelja i odgajatelja u mjeri da ometaju pravilnu brigu o djetetu, ili postoje promjene u djetetovom ponašanju, obavijestiti ravnatelja ili stručnu službu o nastaloj situaciji.
 4. U tom slučaju, ravnatelj ili jedan od članova stručne službe kontaktira Centar za socijalnu skrb Buje i traži informacije o tijeku razvoda te iste traži i u pismenom obliku.
 5. Sve odluke vezane uz dijete, a odnose se na sadržaje gdje je potrebno dati pristanak, donosi roditelj kojemu dodijeljeno skrbništvo. U slučaju podijeljenog skrbništva, potrebna je suglasnost oba roditelja (skrbnika)
 6. Do izdavanja rješenja o skrbništvu, oba roditelja imaju jednako pravo dolaziti po dijete u vrtić i donositi odluke vezane uz dijete.
 7. Ukoliko roditelj kojemu je oduzeto skrbništvo dođe u vrtić, odgajatelj mu NE predaje dijete.
 8. Ukoliko roditelj ne-skrbnik insistira na preuzimanju djeteta, objasniti mu zakonske okvire i pokazati protokol.
 9. Ukoliko je roditelj verbalno agresivan, zbrinuti ostalu djecu iz skupine kod kolegice, tražiti pomoć spremačica ili drugog djelatnika ili odrasle osobe koja se zatekla u prostorijama vrtića, i nazvati ravnatelja, tajnika ili jednog od članova stručne službe.
 10. Ukoliko je roditelj naoružan ili postoji realna prijetnja da ugozi život djece ili odgajatelja, predati dijete roditelju i što prije zbrinuti ostalu djecu kod kolegice te nazvati ravnatelja, tajnika i stručnu službu koji će zatim javiti policiji
 11. Ravnatelj, tajnik ili netko iz stručne službe o nastaloj situaciji obavještava roditelja skrbnika te policiju.
 12. Nakon razrješenja situacije, svjedoci, osobito odgajatelj te ravnatelj ili drugi djelatnik koji je zaprimio poziv i kontaktirao PP Umag, pišu zapisnike o događaju.
 13. Ukoliko roditelj kojemu je određena zabrana prilaska djetetu kreće u unutarnjem ili oko vanjskih prostora vrtića u vrijeme odgojno-obrazovnog rada, obavijestiti ravnatelja ili jednog od članova stručne službe koji će obavijestiti PP Umag ili CZSS Buje

 

Važni telefonski brojevi:

Ravnateljica 0995741719
Centar za socijalnu skrb Buje 772 024
Policijska postaja Umag 92

 

 

 

 

 1. 2. POSTUPANJE S RODITELJIMA ČIJE PSIHOFIZIČKO STANJE UGROŽAVA SIGURNOST DJETETA (ALKOHOL, PTSP ILI NEKI DRUGO STANJE PRILIKOM KOJEG JE RODITELJU NARUŠENA SPOSOBNOST RASUĐIVANJA I PRAVILNOG REAGIRANJA)

 

 1. Ukoliko po dijete dođe roditelj pod utjecajem alkohola, droga ili u mentalnom stanju kojim je narušena njegova sposobnost pravilnog reagiranja i rasuđivanja (tetura, teško mu je snalaziti se i kretati po prostoru, ne govori razgovijetno, pogled mu je zamućen, nistagmus, odnosno ponaša se na potencijalno opasan način za dijete), odgajatelj NE predaje dijete
 2. Zbrinuti ostalu djecu iz skupine kod kolegice, tražiti pomoć spremačica ili drugog djelatnika ili odrasle osobe koja se zatekla u prostorijama vrtića, i nazvati PP Umag (92) I ravnatelja, tajnika ili jednog od članova stručne službe.
 3. Ukoliko je roditelj naoružan ili postoji realna prijetnja da ugozi život djece ili odgajatelja, predati dijete i što prije zbrinuti ostalu djecu kod kolegice te nazvati odmah policiju (92) I ravnatelja, tajnika ili stručnu službu.
 4. Nakon razrješenja situacije, svjedoci, osobito odgajatelj te ravnatelj ili drugi djelatnik koji je zaprimio poziv, pišu zapisnike o događaju.