Program predškole

Dječji vtić i jaslice „Duga“ Umag Školska ulica 12 52470 Umag www.duga-vrtic.hr e-mail: dvj-duga@pu.t-com.hr             PROGRAM PREDŠKOLE za svu djecu školske obveznike u godini dana prije polaska u Osnovnu školu u trajanju od 250 sati godišnje     Autor: pedagog Barbara Mikluš, prof.              …