Poziv na dostavu ponude

Dječji vrtić i jaslice „Duga“ Umag Školska ulica br. 12, 52470 Umag OIB: 38723194831 KLASA: URBROJ: Umag,                                                                                                                                                                                                      Gospodarski subjekt                                                                                                      kojem se upućuje poziv:     POZIV NA DOSTAVU PONUDE   Naručitelj Dječji vrtić i jaslice „Duga“ Umag pokrenuo je bagatelnu nabavu __________ (predmet nabave i evidencijski broj nabave),…