Dječji vrtić i jaslice „Duga“ Umag danas

Predškolska ustanova Dječji vrtić i jaslice „Duga“ Umag je suvremena predškolska ustanova, koja svoju djelatnost i programe odgoja, naobrazbe, zaštite, prehrane i socijalne skrbi ostvaruje na području grada Umaga, u jednom centralnom i šest područnih objekata, a svojim programima obuhvaća djecu od navršene 1. godine do polaska u školu. Dječji vrtić „Duga“ nudi desetsatni program…