Za pregled dokumenta i finacijskih planova, molimo Vas odaberite dokument i kliknite na tekst istog.
Dokumenti će Vam se “downloadati”, odnosno snimiti sa našeg servera na Vaše računalo u .zip formatu.

 

Financijski plan 2018

Godišnji financijski pan 2018 – po pozicijama

Projekcija plana proračuna