Dječji vrtić i jaslice ”Duga” Umag
Scuola materna e asilo nido ”Arcobaleno” Umago
Labinska ulica 3 – 52470 Umag ( Umago ), p.p. 1
tel: ( 052 ) 741 718, 634 908, fax: ( 052 ) 742 924
e-mail: dvj-duga@pu.t-com.hr
KLASA:112-01/20-01/06
URBROJ: 2105/05-12-02-20-17
Umag, 4. kolovoza 2020.

Na temelju članka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama ( Narodne novine broj 25/13 i 85/15) i članka 10. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića i jaslica “Duga” Umag izdajem sljedeću

OBAVIJEST
o izboru kandidata po natječaju

Nakon provedenog natječaja za popunu radnih mjesta odgojitelja:
– 2 izvršitelja/ice na određeno vrijeme, do povratka radnica na rad, u punom radnom vremenu,
objavljenog dana 7. srpnja 2020. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i vrtića, te mrežnim stranicama Grada Umaga, Upravno vijeće Dječjeg vrtića i jaslica ”Duga” Umag, na sjednici održanoj 31. srpnja 2020. godine, donijelo je odluku o izboru sljedećih kandidatkinja:

– na određeno vrijeme, do povratka radnica na rad, u punom radnom vremenu:
Inga Petrović i Snežana Korpoš, s odgovarajućom stručnom spremom i položenim stručnim ispitom u predškolskom odgoju

Ova obavijest dostavlja se putem pošte sudionicima koji nisu izabrani po natječaju i Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, a objavljuje se na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Dječjeg vrtića i jaslica ”Duga” Umag.

Ravnateljica
Marija Adamović

DOSTAVITI:
1. Pristupnicima na natječaj
2. Hrvatski zavod za zapošljavanje-Ispostava Umag
3. Oglasne ploče vrtića

Preuzmite dokument na svoje računalo u .pdf formatu ovdje: Obavijest o izboru kandidata po natječaju