Dječji vrtić i jaslice ”Duga” Umag

Scuola materna e asilo nido ”Arcobaleno” Umago

Labinska ulica 3 – Via Albona 3

52470 Umag-Umago, p.p. 1

tel: 052/741-718, 634-908, fax: 052/742-924

e-mail: dvj-duga@pu.t-com.hr

 

KLASA: 601-01/23-02/03

URBROJ: 2105-5-12-3

Umag, 30. ožujka 2023.

 

 

Na temelju članka 10. stavak 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15, 69/22) Upravno vijeće Dječjeg vrtića i jaslica “Duga” Umag objavljuje

 

 

OBAVIJEST o zaključcima i službenim dokumentima

usvojenim na 21. sjednici Upravnog vijeća

 

 

Na 21. sjednici Upravnog vijeća Dječjeg vrtića i jaslica “Duga” Umag,  održanoj 29. ožujka 2023. godine doneseno je sljedeće:

 

  • 1) Odluka o usvajanju zapisnika s 19. sjednice i 20. sjednice (e-sjednice) Upravnog vijeća
  • 2) Odluka o usvajanju 1. rebalansa Godišnjeg financijskog plana Dječjeg vrtića i jaslica „Duga“ Umag za 2023. godinu
  • 3) Odluka o o usvajanju Godišnjeg financijskog izvještaja DVJ „Duga” Umag za 2022. godinu

 

4)  Odluka  o raspodjeli rezultata za 2022. godinu

 

5) Odluka o usvajanju  Godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Dječjeg vrtića i jaslica “Duga” Umag za 2022. godinu

 

6) Odluka  o rashodovanju dugotrajne imovine i sitnog inventara

 

7) Odluka o  o prestanku radnog odnosa po prijedlogu radnice B. G.

 

8) Odluka o prestanku radnog odnosa po prijedlogu radnice S. G.

 

9) Odluka o izboru administratora-materijalnog knjigovođe (m/ž) po natječaju:

– na određeno vrijeme, do povratka radnice na rad, u punom radnom vremenu izabrana je Ana Sopek

 

10) Odluka o raspisivanju natječaja za odgojitelja/icu:

–  1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme, do povratka radnice na rad, u punom radnom vremenu

 

11) Odluka o raspisivanju natječaja za spremačicu/servirku (m/ž):

–  1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme, do povratka radnice na rad, u punom radnom vremenu

 

12) Odluka o raspisivanju natječaja za stručnog suradnika-psihologa (m/ž):

–  1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu

 

 

                                                                                  PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

                                                                                              Dražen Zagorec